logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Wpisanie aktu zagranicznego do polskich ksiąg stanu cywilnego
   minus Opłaty skarbowe pobierane za czynności urzędowe w USC
   minus Pozostałe informacje (dokumenty, zgłoszenia urodzeń, zgonów)
   minus Karty usług Urzędu Stanu Cywilnego
   minus KLAUZULA INFORMACYJNA
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI > Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego
59-225 Chojnów
ul. Kilińskiego 5
tel. 76 81 88 639

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Maria Zawiślańska

Specjalista ds stanu cywilnego - Teresa Serkies

 

Dni tygodnia

Godzina otwarcia

Godzina zamknięcia

Poniedzałek 7,30 15,30
Wtorek 7,30 16,30
Środa 7,30 15,30
Czwartek 7,30 15,30
Piątek 7,30 14,30


Główny zakres zadań realizowanych przez USC to zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz zadania wynikające z innych ustaw szczególnych.

Urząd Stanu Cywilnego swym zasięgiem działania obejmuje teren Miasta i Gminy Chojnów.
Zajmuje się przede wszystkim rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów.
Rejestracja odbywa się zgodnie z właściwością miejscową zdarzenia.

USC, oprócz rejestracji, prowadzenia ksiąg i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, przyjmuje oświadczenia:
- w sprawie zmiany imienia dla dziecka w sporządzonym akcie,
- o wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
- o wstąpieniu w związek małżeński,
- o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
- o uznaniu dziecka,
- o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.

Wydaje decyzje administracyjne dotyczące:
- sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego,
- uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego,
- ustalenia treści aktu stanu cywilnego, który był sporządzony w utraconej księdze USC na obszarze Polski w jej obecnych granicach,
- odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
- wpisania do ksiąg tut. USC aktów sporządzonych za granicą,
- zezwolenia na skrócenie terminu do zawarcia małżeństwa.

Wydaje również zaświadczenia:
- o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem za granicą,
- do zawarcia małżeństwa "konkordatowego" ze skutkami przewidzianymi przez prawo polskie.

USC wykonuje również postanowienia i wyroki sądowe dotyczące:
- prostowania, ustalenia bądź unieważnienia aktu stanu cywilnego,
- rozwodów, separacji i unieważnienia małżeństwa,
- przysposobienia i adopcji.   

USC współpracuje z polskimi placówkami konsularnymi za granicą, z placówkami państw obcych w Polsce, Wydziałami Spraw Obywatelskich, Urzędów Miast i Gmin oraz Sądami, Prokuraturą i Policją.

USC organizuje również także uroczystości  - jubileusze 50- lecia pożycia małżeńskiego "Złote Gody". 

Nazwa dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Mras
Data wytworzenia informacji: 2011-04-08 12:37:00
Data udostępnienia informacji: 2011-04-08 12:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-12 15:29:23

Wersja do wydruku...

corner   corner