logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   minus Zarządzenia Burmistrza
      minus Rok 2004
      minus Rok 2005
      minus Rok 2006
      minus Rok 2007
      minus Rok 2008
      minus Rok 2009
      minus Rok 2010
      minus Rok 2011
      minus Rok 2012
      minus Rok 2013
      minus Rok 2014
      minus Rok 2015
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2019-01-25 10:35:05 - Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska ds. podatków i kontroli podatkowej (2.60 MB)
2019-01-25 10:36:19 - Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 02. 01. 2019 w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych. (511.63 kB)
2019-01-25 10:37:21 - Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 r. (2.14 MB)
2019-01-25 10:38:48 - Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2019 r. (3.68 MB)
2019-01-25 10:39:37 - Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019. (866.79 kB)
2019-01-25 10:41:03 - Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy (2.19 MB)
2019-01-25 10:46:06 - Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019r. (2.03 MB)
2019-01-25 10:46:59 - Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowa (664.23 kB)
2019-01-25 10:48:12 - Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza miasta Chojnowa z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podst (692.97 kB)
2019-01-25 10:50:20 - Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy lu (2.66 MB)
2019-01-25 10:51:51 - Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019. (2.04 MB)
2019-01-25 10:52:36 - Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania ze składu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. (427.03 kB)
2019-01-25 10:53:51 - Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania w skład Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. (460.32 kB)
2019-02-13 12:35:56 - Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019. (5.43 MB)
2019-02-13 12:37:00 - Zarządzenie Nr 14 „a”/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej (1.13 MB)
2019-02-13 12:38:23 - Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze (1.07 MB)
2019-02-13 12:40:03 - Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację z (2.22 MB)
2019-02-13 12:41:44 - Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku poło (1.28 MB)
2019-02-13 12:43:31 - Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu niespełniającego wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego, mieszczącego się w budynku poł (1.26 MB)
2019-02-13 12:44:44 - Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2019 r. (2.54 MB)
2019-02-13 12:45:45 - Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2019 r. (2.31 MB)
2019-02-13 12:57:49 - Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu niespełniającego wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego, mieszczącego się w budynku prz (1.22 MB)
2019-02-13 12:58:38 - Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Legnickiej 75 w Chojnowie, prze (1.15 MB)
2019-02-13 12:59:28 - Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 21/ (1.29 MB)
2019-02-13 13:00:17 - Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z nieruchomości wspólnej położonej przy ul. Wojska Polskiego 5 części lokalu mieszkal (924.76 kB)
2019-02-28 14:46:18 - Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019. (5.85 MB)
2019-02-28 14:48:28 - Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położon (1.32 MB)
2019-02-28 14:49:16 - Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze (1.09 MB)
2019-02-28 14:50:02 - Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze (1.06 MB)
2019-02-28 14:50:47 - Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2019 roku w za (773.38 kB)
2019-03-07 13:56:21 - Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (444.94 kB)
2019-03-07 13:57:03 - Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (443.36 kB)
2019-03-07 13:57:48 - Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (445.31 kB)
2019-03-07 13:58:56 - Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (449.98 kB)
2019-03-07 14:09:32 - Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (444.75 kB)
2019-03-07 14:10:09 - Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (445.08 kB)
2019-03-07 14:10:50 - Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (443.89 kB)
2019-03-07 14:11:26 - Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (447.20 kB)
2019-03-07 14:11:56 - Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (442.95 kB)
2019-03-07 14:19:16 - Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 (3.11 MB)
2019-03-21 13:37:16 - Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2019r. (2.83 MB)
2019-03-21 13:38:52 - Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2019r. w zakre (564.39 kB)
2019-03-21 13:39:31 - Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2019r. w zakre (567.28 kB)
2019-03-21 13:40:07 - Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 marca 2019 r. w powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds.. świadczeń wychowawczych w Wydziale Spra (2.69 MB)
2019-04-08 11:03:50 - ZARZĄDZENIE NR 44/2019 BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2018 rok (8.14 MB)

Nazwa dokumentu: Rok 2019
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2019-01-07 14:22:32
Data udostępnienia informacji: 2019-01-07 14:22:32
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-08 11:04:06

Wersja do wydruku...

corner   corner