logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   minus Ogłoszenia
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
      minus Konkursy ofert
         minus Rok 2018
         minus Rok 2019
         minus Rok 2020
         minus Rok 2021
      minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
      minus Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016 - 2019
      minus Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   plus Zarządzenia Burmistrza
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2020-01-07 13:15:57 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (1.57 MB)
2020-01-15 14:33:16 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (1.71 MB)
2020-01-15 14:40:39 - Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania oferta na realizację w 2020 r. zadań publicznych Miasta Chojnowa (1.16 MB)
2020-01-20 13:37:16 - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (2.06 MB)
2020-01-21 09:53:55 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (2.35 MB)
2020-02-04 16:10:58 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2020 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia (1.32 MB)
2020-02-05 10:40:48 - Sprostowanie omyłki pisarskiej w załączniku do Zarządzenia Nr 12/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21.01.2020 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na tere (317.44 kB)
2020-02-11 14:47:58 - Ogłoszenie wyników w spr. wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zdań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (244.21 kB)
2020-03-02 14:25:28 - Ogłoszenie wyników w spr. wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zdań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (208.71 kB)
2020-03-06 14:11:17 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (1.52 MB)
2020-03-13 14:50:59 - Informacja o nierozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert (144.88 kB)
2020-03-13 14:51:18 - Informacja o nierozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert (145.98 kB)
2020-03-18 09:38:44 - Ogłoszenie wyników w spr. wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zdań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2020 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia (227.76 kB)
2020-05-28 11:22:17 - Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku" (1.62 MB)
2020-07-08 10:51:23 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (1.79 MB)
2020-08-11 13:09:57 - Ogłoszenie wyników w spr. wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zdań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (265.61 kB)
2020-09-02 12:57:35 - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (421.41 kB)
2020-10-01 14:42:40 - Konsultacje projektu "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok" (1.92 MB)
2020-10-20 14:55:16 - Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w srawie "Programu współpracy Miasta Chojnowa z orgnizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (12.25 kB)
2020-12-02 10:03:08 - Program współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (1.75 MB)
2020-12-02 10:03:58 - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (756.97 kB)
2020-12-31 09:34:16 - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (869.59 kB)

Ilość odwiedzin: 1874
Nazwa dokumentu: Rok 2020
Osoba, która wytworzyła informację: Renata Andreasik
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Andreasik
Osoba, która wprowadzała dane: Renata Andreasik
Data wytworzenia informacji: 2020-01-07 13:13:08
Data udostępnienia informacji: 2020-01-07 13:13:08
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-31 09:34:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner