logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
minus Finanse gminy
   minus 2014
   minus 2015
   minus 2016
   minus 2017
   minus 2018
   minus 2019
   minus 2020
   minus 2021
   minus 2022
   minus 2023
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Finanse gminy > 2020

Załączniki do pobrania: 2020-07-09 14:05:24 - Uchwała IX/86/2019 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 9 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa projekcie uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2020 rok (379.81 kB)
2020-07-09 15:53:41 - Uchwała IX/87/2019 Skł. Orzek. RIO we Wrocławiu z dnia 9.12.2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu m. Chojnowa przedstawionego w projekcie uchawały budż. na 2020 r. (552.43 kB)
2020-07-09 16:01:08 - Uchwała IX/88/2019 Skł. Orzek. RIO we Wroc. z dnia 9.12.2019 r. w sprawie opinii o projektu uchw. w sprawie wieloletniej prog. fin. m. Chojnowa przedstawionym wraz z projektem uchw. budż. na 2020 r. (498.81 kB)
2020-07-09 16:08:15 - Uchwała II/24/2020 Skł. Orzek. RIO we Wrocławiu z dnia 6.02.2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kowty długu m. Chojnowa na 2020 rok (518.33 kB)
2020-07-09 16:09:54 - Uchwała II/25/2020 Skł. Orzek. RIO we Wroc. w sprawie opini o możliwości sfinansowania deficytu budżetu m. Chojnowa na 2020 rok (574.64 kB)
2020-07-09 15:40:22 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27s za I kwartał 2020 r. (634.58 kB)
2020-07-09 15:41:09 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28s za I kwartał 2020 r. (1.04 MB)
2020-07-09 15:41:53 - Sprawozdanie o stanie należności Rb-N za I kwartał 2020 r. (262.54 kB)
2020-07-09 15:42:34 - Sprawozdanie o stanie zobowiązań Rb-Z za I kwartał 2020 r. (101.32 kB)
2020-07-09 15:48:14 - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst Rb-NDS za I kwartał 2020 r. (159.80 kB)
2020-07-09 16:15:18 - Uchwała IX/26/2020 Skł. Orzek. RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok (889.41 kB)
2020-07-09 16:11:59 - Sprawozdanie finansowe za 2019 rok (457.05 kB)
2020-07-12 21:22:29 - Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2020 r. oraz statystyczne liczby dzieci w publicznych przedszkolach miasta Chojnowa (206.79 kB)
2020-10-21 11:10:36 - Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2020 r. oraz statystyczne liczby dzieci w publicznych przedszkolach miasta Chojnowa (383.66 kB)

Ilość odwiedzin: 3782
Nazwa dokumentu: 2020
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Piątek
Data wytworzenia informacji: 2020-01-08 11:27:21
Data udostępnienia informacji: 2020-01-08 11:27:21
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-21 11:10:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner