logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   minus Zamówienia publiczne
      minus Plany zamówień
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
      minus Rok 2022
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   plus Zarządzenia Burmistrza
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2022-01-25 16:59:11 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie (158.40 kB)
2022-01-28 08:35:31 - ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg miejskich przy użyciu emulsji i grysów bazaltowych - planowana ilość materiału do wbudowania 120t (825.10 kB)
2022-02-16 13:25:55 - Zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2022 - naprawy cząstkowe nawierzchni dróg (369.50 kB)
2022-03-02 16:19:07 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utrzymanie terenów zielonych oraz wykonanie nasadzeń roślin na terenie miasta Chojnowa w terminie do dnia 30.11.2022 r. (149.28 kB)
2022-03-03 16:04:00 - ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa wraz z montażem ekranów zewnętrznych LED wraz z oprogramowaniem do zdalnego zarządzania wyświetlaną treścią (602.17 kB)
2022-03-07 09:37:12 - Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Dostawa wraz z montażem ekranów zewnętrznych LED wraz z oprogramowaniem do zdalnego zarządzania wyświetlaną treścią (252.17 kB)
2022-03-07 09:37:29 - Załącznik nr 2 - Wzór oferty - Dostawa wraz z montażem ekranów zewnętrznych LED wraz z oprogramowaniem do zdalnego zarządzania wyświetlaną treścią (17.35 kB)
2022-03-10 09:14:24 - INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU - Dostawa wraz z montażem ekranów zewnętrznych LED wraz z oprogramowaniem do zdalnego zarządzania wyświetlaną treścią (171.79 kB)
2022-03-11 11:41:24 - ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Dostawa wraz z montażem ekranów zewnętrznych LED wraz z oprogramowaniem do zdalnego zarządzania wyświetlaną treścią (930.43 kB)
2022-03-18 09:17:01 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa wraz z montażem ekranów zewnętrznych LED wraz z oprogramowaniem do zdalnego zarządzania wyświetlaną treścią (324.90 kB)
2022-03-21 16:21:34 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utrzymanie terenów zielonych oraz wykonanie nasadzeń roślin na terenie miasta Chojnowa w terminie do dnia 30.11.2022 r. (149.70 kB)
2022-03-22 11:29:28 - ZAPYTANIE OFERTOWE - Odnowienie oznakowania poziomego - przejścia dla pieszych oraz linie osi jezdni w ciągach dróg miejskich na terenie Chojnowa (434.99 kB)
2022-04-08 14:41:03 - ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Leśna, działka nr 381, obręb 3 w Chojnowie (856.00 kB)
2022-04-08 14:41:28 - ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pogodna, ul. Radosna, ul. Miła, działki nr 44/6, 43/15, 43/13 (881.82 kB)
2022-04-08 14:41:56 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa wraz z montażem ekranów zewnętrznych LED wraz z oprogramowaniem do zdalnego zarządzania wyświetlaną treścią (185.41 kB)
2022-05-13 12:58:59 - ZAPYTANIE OFERTOWE - Konserwacja publicznych instalacji oświetleniowych, serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego, które stanowi własność Gminy Miejskiej Chojnów, na terenie miasta Chojnowa (3.13 MB)
2022-05-31 10:31:41 - Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy (175.10 kB)
2022-06-22 15:16:34 - ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej w Chojnowie /tablice z nazwami ulic, obiektów użyteczności publicznej i inne/ (1.99 MB)
2022-06-22 15:17:15 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" (143.63 kB)
2022-06-23 16:17:36 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa ul. Jerzmanowickiej w Chojnowie (153.47 kB)
2022-08-03 13:43:16 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Chojnowa do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2022/2023 (148.12 kB)
2022-08-11 10:37:27 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Chojnowa do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku (112.57 kB)
2022-08-18 13:21:03 - ZAPYTANIE OFERTOWE - Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie (1.39 MB)

Ilość odwiedzin: 2873
Nazwa dokumentu: Rok 2022
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2022-01-25 16:58:35
Data udostępnienia informacji: 2022-01-25 16:58:35
Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-18 13:21:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner