logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   plus Zarządzenia Burmistrza
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2017-03-06 14:40:08 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Przebudowa mostu w ciągu dro9gi wojewódzkiej " (1.34 MB)
2017-04-05 10:39:01 - Zawiadomienie oumieszczeniu wniosku w sprawie realizacji zadania pn. Budowa centrum medycznego dla rejonu Chojnowa". (430.14 kB)
2017-04-06 10:12:11 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy centrum medycznego dla regionu miasta Chojnowa" (643.70 kB)
2017-05-22 14:58:28 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiejnr 328 km 57+113" (452.24 kB)
2017-06-14 09:22:41 - Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie Programu ochrony powietrza. (680.84 kB)
2017-06-30 11:22:26 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Kogeneracja gazowa dla Chojnowa - rozbudowa kotłowni przy ul. Kilińskiego w Chojnowie" (698.49 kB)
2017-07-20 12:29:56 - Postanowienie o odmowie wszczęcia postepowania (630.32 kB)
2017-07-26 15:05:19 - Obwieszczenie Zarządu Woj. Dolnośląskiego z dn. 10.7.2017 o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Woj. Dolnośl. w sprawie wprowadzenia na obszarze woj. dolnośl. ograniczeń w zakresie eksploatac (168.21 kB)
2017-07-31 09:51:42 - Decyzja umarzajaca postępowanie w sprawie Kogeneracji gazowej kotłowni osiedlowej przy ul. Klińskiego w Chojnowie (1.11 MB)
2017-08-07 10:47:05 - Decyzja umarzajaca postępowanie w sprawie Kogeneracji gazowej kotłowni osiedlowej przy ul. Klińskiego w Chojnowie (1.10 MB)
2017-09-13 12:57:18 - Obwieszczenie Woj. Dolnośl. o podaniu do publ. wiadomości informacji o wydanej decyzji zatwierdz. projekt bud. i udzielajacej pozwolenia na budowę dla inwestycji dot. budowy nowego mostu (106.91 kB)
2018-01-18 13:50:09 - Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu legnickiego na lata 2018-2021 (458.83 kB)
2018-02-20 13:51:11 - OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby (2.19 MB)
2018-05-23 15:13:15 - Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziem (713.53 kB)
2018-06-22 08:56:34 - Dot. Uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie tak zwanych uchwał antysmogowych (475.15 kB)
2018-06-26 11:09:33 - Obwieszczenie o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu legnickiego na lata 2018-2021 (641.93 kB)
2019-05-21 15:10:01 - Informacja o wszczęciu postępowania - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (261.05 kB)
2019-11-06 12:16:10 - Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnoślaskiego w sprawie uchwały o obwodach łowieckich (351.77 kB)
2020-04-06 13:05:06 - Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnoślaskiego w sprawie Odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla POP (415.60 kB)
2020-05-21 15:23:23 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (229.80 kB)
2020-07-06 09:58:58 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (231.03 kB)
2020-08-17 12:39:57 - Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza z dnia 29.07.2020 r. (394.67 kB)
2020-11-27 11:32:18 - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania dla Lotosu Paliwa Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego (263.63 kB)
2020-12-03 10:23:36 - Informacja o wszczęciu post.admin. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miejskiej Chojnów w imieniu, której działa CHZGKiM - odpr. wód opadowych z ul. Południowe, Asnyka i Polnej (257.57 kB)
2021-07-13 16:05:43 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa zbiornika ciśnieniowego do przechowywania ciekłego zotu i ....." (351.64 kB)
2021-08-16 11:35:30 - Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Legnickiego decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów na działce nr 12/84 obręb 5 miasta Chojnowa (348.13 kB)
2021-08-30 13:16:26 - Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew na terenie Skateparku i Pumptracku (1.89 MB)
2021-11-04 11:29:46 - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie dla CHZGKiM pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych - Stacja uzdatniania wody (310.50 kB)
2021-11-05 12:24:42 - Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnoślaskiego w sprawie uchwały o obwodach łowieckich (403.61 kB)
2021-11-09 11:33:38 - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wwydania dla spółki PROXIMA KRAKPOL Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysło (277.50 kB)
2021-12-29 15:13:22 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania- Przebudowa i modernizacja istniejącej instalacji na stacji paliw LOTOS SF-712 Chojnów (459.44 kB)
2022-01-24 14:35:17 - Zawiadomienie o wyznaczeniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy, nowego terminu wydania opinii do 18.02.2022 r. w sprawie "Przebudowy i modernizacji istniejącej na stacji paliw LOTOS SF-712 Chojn (281.33 kB)

Ilość odwiedzin: 23541
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia
Skrócony opis: Postępowanie oceny oddziaływania na środowisko
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Jadwiga Malik
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-24 14:36:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner