logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Realizowane zadania
   minus Opłaty skarbowe pobierane za czynności urzędowe w USC
   minus Karty usług Urzędu Stanu Cywilnego
   minus KLAUZULA INFORMACYJNA
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Opłaty skarbowe pobierane za czynności urzędowe w Urzędzie Stanu Cywilnego
(obowiązujące od dnia 1 stycznia 2007 r.)
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. Nr 225 poz. 1635)

 

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

Sporządzenie aktu małżeństwa

84 zł

Inne czynności Kierownika USC  

 11 zł

Sporządzenie testamentu

22 zł

Decyzja administracyjna o wpisaniu do
polskich ksiąg aktu sporządzonego za granicą


50 zł

Pozostałe decyzje wydane przez Kierownika USC

39 zł

Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski zgodnie z prawem polskim może zawrzeć związek małżeński za granicą 

38 zł

Sporządzenie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego

33 zł

Sporządzenie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego

22 zł

Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku oraz zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

24 zł

Pozostałe zaświadczenia 

 26 zł

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa na podstawie art. 4 KRiO (skrócenie terminu)

39 zł

Ustalenie brzmienia albo pisowni imienia lub nazwiska

22 zł

Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)

37 zł

Potwierdzenie zgodności z oryginałem kserokopii dokumentu

 5 zł za każdą stronę kserokopii

Wniesienia opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnowie lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Chojnowie.
Kasa Urzędu Miejskiego w Chojnowie czynna:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 8.00 do 14.30,
wtorek od godz. 8.00 do 15.00
Konto bankowe:
BS w Chojnowie
32 8644 0000 0001 4906 2000 0260

Międzynarodowy nr konta bankowego dla osób, które z zagranicy chcą wnieść opłatę skarbową:
URZAD MIEJSKI W CHOJNOWIE

SWIFT Code:

Nazwa dokumentu: Opłaty skarbowe pobierane za czynności urzędowe w USC
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-10-22 09:17:08
Data udostępnienia informacji: 2003-10-22 09:17:08
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-03 14:10:30

Wersja do wydruku...

corner   corner