logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Realizowane zadania
   minus Opłaty skarbowe pobierane za czynności urzędowe w USC
   minus Karty usług Urzędu Stanu Cywilnego
   minus KLAUZULA INFORMACYJNA
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Opłaty skarbowe pobierane za czynności urzędowe w Urzędzie Stanu Cywilnego
(obowiązujące od dnia 1 stycznia 2007 r.)
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej - tj. Dz. U. 2020 poz. 1546)

 

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

Sporządzenie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego

33 zł

Sporządzenie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego

22 zł

Sporządzenie aktu małżeństwa

84 zł

Inne czynności Kierownika USC  

11 zł

Zaświadczenie o stanie cywilnym

38 zł

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji

50 zł

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane albo rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami RP, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego

39 zł

Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

38 zł

Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

24 zł

Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

24 zł

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia dokonanego na wniosek

39 zł

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa na podstawie art. 4 KRiO (skrócenie terminu)

39 zł

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku przeniesienia do rejestru stanu cywilnego wpisu z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 1 stycznia 1946 r.

39 zł

Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)

37 zł

Wniesienia opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnowie lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Chojnowie.
Kasa Urzędu Miejskiego w Chojnowie czynna:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 8.00 do 14.30,
wtorek od godz. 8.00 do 15.00
Konto bankowe:
BS w Chojnowie
32 8644 0000 0001 4906 2000 0260

Międzynarodowy nr konta bankowego dla osób, które z zagranicy chcą wnieść opłatę skarbową:
URZAD MIEJSKI W CHOJNOWIE
PL32 8644 0000 0001 4906 2000 0260
SWIFT Code: POLUPLPR

Ilość odwiedzin: 23249
Nazwa dokumentu: Opłaty skarbowe pobierane za czynności urzędowe w USC
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-10-22 09:17:08
Data udostępnienia informacji: 2003-10-22 09:17:08
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29 15:16:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner