logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   minus Ogłoszenia
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
      minus Rok 2022
      minus Rok 2023
      plus Konkursy ofert
      minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
      minus Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016 - 2019
      minus Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023
      minus Obszarowa ocena jakości wody
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   plus Zarządzenia Burmistrza
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
   plus Zgromadzenia publiczne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Rok 2017
2. Rok 2018
3. Rok 2019
4. Rok 2020
5. Rok 2021
6. Rok 2022
7. Rok 2023
8. Konkursy ofert
9. Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
10. Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016 - 2019
11. Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023
12. Obszarowa ocena jakości wody

Załączniki do pobrania: 2007-06-28 12:43:39 - Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla miasta Chojnowa (85.00 kB)
2007-09-28 12:17:19 - Ogłoszenie o zamiarze przekształcenia Miejskiego Domu Kultury (9.81 kB)
2007-12-20 13:39:12 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2008 r. (92.72 kB)
2008-02-25 14:02:59 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2008 r. (12.00 kB)
2008-03-18 11:20:00 - Informacja o zamiarze likwidacji Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie (13.89 kB)
2008-04-02 13:21:07 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2008 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia (51.08 kB)
2008-04-08 13:09:25 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2008 r. w następujących zakresach: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ochrony i promocji.... (45.39 kB)
2008-04-15 15:04:46 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2008 r. (42.84 kB)
2008-04-24 12:54:39 - Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2008 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia (38.39 kB)
2008-07-17 13:31:22 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2008 r. (58.03 kB)
2008-09-17 14:34:28 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2008 r. (50.35 kB)
2009-01-21 15:14:06 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2009 r. (58.03 kB)
2009-04-22 08:57:49 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2009 r. (50.44 kB)
2009-06-23 10:04:44 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2009 r. (39.50 kB)
2009-10-01 08:41:26 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2009 r. w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych (35.74 kB)
2010-01-05 11:16:54 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2010r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia (35.16 kB)
2010-01-21 09:45:37 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2010r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (38.91 kB)
2010-02-24 11:29:19 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2010r. w zakresach kultury fizycznej i sportu i ochrony i promocji zdrowia (205.70 kB)
2010-03-26 10:41:43 - Zarządzenie w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2010 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (12.04 kB)
2010-04-26 12:55:28 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2010 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia (41.05 kB)
2010-05-24 13:21:38 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2010 r. w zakresie ochrona i promocja zdrowia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (58.65 kB)
2010-06-14 14:33:10 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2010 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania (51.18 kB)
2010-09-30 12:41:59 - Konsultacje Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011. (2.72 MB)
2011-01-18 11:40:36 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (11.92 MB)
2011-01-18 11:42:51 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2011 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (2.04 MB)
2011-02-14 12:50:32 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2011 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (1.91 MB)
2011-03-01 12:00:24 - Zarządzenie w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2011 roku (480.42 kB)
2011-03-23 12:06:50 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2011 w zakresach ochrony i promocji zdrowie i wspierania i upowszechniania ... (2.07 MB)
2011-04-27 13:08:01 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2011 r. (494.61 kB)
2011-04-27 13:08:23 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2011 r. (289.09 kB)
2011-04-27 13:08:43 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2011 r. (351.41 kB)
2011-05-11 08:48:47 - Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami ujednoliconego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa (424.88 kB)
2011-05-11 08:50:33 - Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa (414.87 kB)
2011-05-20 11:31:37 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (4.89 MB)
2011-07-04 13:11:59 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (5.92 MB)
2011-07-13 13:38:41 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (0.00 B)
2011-08-01 12:43:44 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (0.00 B)
2011-10-21 13:26:36 - Konsultacje Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok (679.70 kB)
2011-10-21 13:27:25 - Konsultacje trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (2.52 MB)
2011-10-21 13:27:49 - Konsultacje trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chojnowie (300.68 kB)
2012-01-05 10:29:31 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (5.93 MB)
2012-01-13 11:17:05 - Informacja Agencji Rynku Rolnego w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (908.67 kB)
2012-01-18 18:00:02 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2012 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia (1.25 MB)
2012-02-27 14:09:27 - Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Chojnowa zmieniającą uchwałę Nr XIII/62/11 w spr. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej (0.00 B)
2012-03-20 12:46:36 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2012 r. (705.76 kB)
2012-04-04 09:49:48 - Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi ... (2.52 MB)
2012-04-17 09:30:40 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2012 r. (34.00 kB)
2012-04-20 12:21:56 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2012 r. (26.00 kB)
2012-05-17 10:55:41 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (0.00 B)
2012-06-11 11:27:14 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (2.52 MB)
2012-07-16 11:46:40 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (2.53 MB)
2012-09-12 14:48:50 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2012 r., w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (0.00 B)
2012-10-17 08:25:50 - Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok (0.00 B)
2012-12-07 13:36:22 - Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku p (0.00 B)
2013-01-04 13:18:54 - Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok (0.00 B)
2013-01-23 14:40:46 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (2.56 MB)
2013-01-31 13:26:29 - Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały w spr. "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publ (21.00 kB)
2013-01-31 13:44:27 - Program współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działal. poż. publ. na 2013 r. (1.25 MB)
2013-01-31 13:45:05 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2013 r., w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia (913.20 kB)
2013-02-15 14:19:16 - Ogłoszenie w spr. naboru kandydatów do składu komisji konkursowej (0.00 B)
2013-02-15 14:20:13 - Ogłoszenie w spr. naboru kandydatów do składu komisji konkursowej (0.00 B)
2013-03-05 13:57:39 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2013 r. (168.94 kB)
2013-03-05 13:58:03 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2013 r. (0.00 B)
2013-03-05 13:58:50 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2013 r., w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (0.00 B)
2013-04-02 15:50:04 - Sprawozdanie z realizacji "Programu wspólpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi ..." (0.00 B)
2013-04-03 15:07:32 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (0.00 B)
2013-04-08 14:24:37 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2013 r., w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (0.00 B)
2013-05-14 15:05:13 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (0.00 B)
2013-05-16 12:25:05 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2013 r. (28.00 kB)
2013-05-16 12:25:20 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2013 r. (26.00 kB)
2013-07-23 15:21:37 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (0.00 B)
2013-10-15 07:41:21 - Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2014 r. (52.50 kB)
2013-12-13 12:06:19 - Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w spr. "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publi (22.00 kB)
2013-12-13 12:52:40 - Program współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2014 r. (909.02 kB)
2013-12-16 10:55:29 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relalizację zadań publicznych na tereni miasta Chojnowa na 2014 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. (438.32 kB)
2013-12-31 12:47:22 - Ogłoszenie w spr. naboru kandydatów do składu komisji konkursowej (281.81 kB)
2014-01-16 13:59:09 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relalizację zadań publicznych na tereni miasta Chojnowa na 2014 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. (417.41 kB)
2014-01-20 12:31:27 - Konsultacje zmiany Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2014 r. (1.33 MB)
2014-01-20 12:32:58 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2014 r. (657.85 kB)
2014-03-28 09:39:18 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2014 r. (26.00 kB)
2014-01-30 09:04:07 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (1.69 MB)
2014-02-06 14:06:31 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relalizację zadań publicznych na tereni miasta Chojnowa na 2014 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia (381.15 kB)
2014-02-11 13:28:21 - Ogłoszenie w spr. naboru kandydatów do składu komisji konkursowej (278.51 kB)
2014-03-28 09:56:35 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2014 r. (25.50 kB)
2014-02-13 09:07:06 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relalizację zadań publicznych na tereni miasta Chojnowa na 2014 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. (443.06 kB)
2014-02-25 14:01:01 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2014 r. (142.77 kB)
2014-03-28 10:04:48 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2014 r. (27.50 kB)
2014-03-28 09:05:42 - Protokół z przeprowadzonych konsultacji zmian "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r." (21.50 kB)
2014-03-28 09:07:43 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2014 r. (148.71 kB)
2014-03-28 10:17:40 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2014 r. (28.00 kB)
2014-03-31 14:40:50 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relalizację zadań publicznych na tereni miasta Chojnowa na 2014 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. (388.14 kB)
2014-05-09 10:07:25 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2014 r. (150.74 kB)
2014-05-16 12:17:39 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (1.47 MB)
2014-07-11 14:18:15 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (1.89 MB)
2014-09-03 14:54:08 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (894.06 kB)
2014-09-17 14:26:55 - Konsultacje zmiany Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (211.77 kB)
2014-09-25 15:07:17 - Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. (564.42 kB)
2014-10-14 15:13:43 - Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektu zmian "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego..." (76.79 kB)
2014-10-14 15:14:54 - Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. (77.01 kB)
2014-11-03 15:22:47 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (742.26 kB)
2014-12-22 10:09:26 - Uchwała Nr XLV/225/14 Rady Miejskiej Chojnowa zmianiająca uchwałę w spr. uchwalenia Porgramu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ... (41.09 kB)
2014-12-22 10:24:58 - Uchwała Nr XLV/226/14 Rady Miejskiej Chojnowa w spr. uchwalenia Porgramu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ... na 2015 r. (529.91 kB)
2015-01-12 15:16:38 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (1.24 MB)
2015-01-22 14:18:46 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kutury fizycznej (251.09 kB)
2015-01-22 14:20:19 - Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopin. ofert na realizację w 2015 r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (180.24 kB)
2015-02-05 13:03:06 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (1.11 MB)
2015-02-16 13:52:36 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia (238.25 kB)
2015-02-17 15:57:25 - Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopin. ofert na realizację w 2015 r. zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia (178.60 kB)
2015-03-12 12:06:57 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publiocznych na terenie miasta Chojnowa w 2015 r. (120.83 kB)
2015-03-12 12:08:07 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (983.93 kB)
2015-03-17 14:12:22 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (603.65 kB)
2015-03-30 13:00:59 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publiocznych na terenie miasta Chojnowa w 2015 r. (92.39 kB)
2015-03-30 13:03:20 - Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 r." (1.04 MB)
2015-03-30 13:03:53 - Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r." (1.04 MB)
2015-04-16 14:29:09 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publiocznych na terenie miasta Chojnowa w 2015 r. (61.01 kB)
2015-04-16 14:29:51 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publiocznych na terenie miasta Chojnowa w 2015 r. (46.56 kB)
2015-04-24 09:37:13 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (1.56 MB)
2015-05-26 15:10:30 - Zmiana SIWZ i ogoszenia - zakup, dostawa , montaż oraz uruchomienie kinowego sprzętu cyfrowego z funkcją 3D. (63.50 kB)
2015-06-15 10:29:43 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (930.63 kB)
2015-07-09 13:30:35 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (691.33 kB)
2015-10-01 11:38:29 - Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. (562.82 kB)
2015-10-02 12:57:14 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (562.63 kB)
2015-12-02 14:52:42 - Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu (24.50 kB)
2015-12-02 15:17:00 - Program współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. (1.38 MB)
2015-12-02 15:05:26 - Konsultacje projektu zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi (90.35 kB)
2015-12-29 14:54:59 - Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektu zmian uchwały w spr. "Programu wspólpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi ... (68.11 kB)
2015-12-29 14:59:50 - Konsultacje projektu zmiany uchwały w spr. uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi ... (313.89 kB)
2016-01-14 11:25:19 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (1.11 MB)
2016-01-25 15:02:13 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (916.50 kB)
2016-01-26 14:51:22 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia (965.51 kB)
2016-01-29 09:25:59 - Ogłoszenie w spr. naboru kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych (479.98 kB)
2016-02-29 14:34:37 - Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektu zmian uchwały w spr. Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ... (70.64 kB)
2016-02-29 14:32:40 - Uchwała Nr XVIII/82/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z oraganizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ... (353.71 kB)
2016-02-29 14:47:08 - Zarządzenie w spr. powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2016 r. w zakr (728.10 kB)
2016-02-29 14:59:08 - Zarządzenie w spr. powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2016 r. w zakr (676.03 kB)
2016-02-29 14:37:08 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (257.43 kB)
2016-02-29 14:37:55 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2016 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia (234.22 kB)
2016-03-04 15:48:29 - Przetarg nieograniczony na modernizację dachu budynku Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie (67.00 kB)
2016-04-12 15:40:34 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (963.66 kB)
2016-05-24 15:58:05 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (689.51 kB)
2016-05-24 15:58:42 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (762.38 kB)
2016-05-30 15:15:17 - Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku" (712.57 kB)
2016-07-13 12:36:47 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (922.84 kB)
2016-10-11 14:46:23 - Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2017 r. (2.04 MB)
2016-11-14 11:11:40 - Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w spr. Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku public (25.00 kB)
2017-01-17 12:38:23 - Program współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. (1.60 MB)
2017-01-18 14:41:38 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (1.35 MB)
2017-01-19 12:26:08 - Ogłoszenie o konkursie pn. "Zabytek Zadbany" (525.67 kB)
2017-01-19 14:55:14 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia (911.77 kB)
2017-01-24 14:58:44 - Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań w 2017 r (469.47 kB)
2017-02-02 08:15:17 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach małych zleceń (852.11 kB)
2017-03-07 10:39:07 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (101.29 kB)
2017-03-07 10:39:45 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2017 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia (78.86 kB)
2017-04-07 12:26:48 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (984.80 kB)
2017-05-23 14:18:26 - Wyniki wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (79.73 kB)
2017-05-31 13:44:42 - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku (1.36 MB)
2017-07-05 13:06:08 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach małych zleceń (419.63 kB)
2017-07-27 14:27:19 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach małych zleceń (666.32 kB)
2017-08-21 15:14:20 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach małych zleceń (695.34 kB)
2017-10-09 13:50:24 - Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i nnymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. (2.04 MB)
2017-10-19 13:38:16 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (636.84 kB)
2017-10-26 13:39:04 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń (786.57 kB)
2017-10-26 13:59:58 - Protokół z konsultacji projektu uchwały w spr. „Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” (23.50 kB)
2017-12-13 11:15:03 - Uchwała Nr XLII/214/2017 w spr. uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok (1.77 MB)
2017-12-19 16:10:45 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (1.43 MB)
2018-01-02 15:28:54 - Ogłoszenie w spr. naboru kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. (176.41 kB)
2018-01-04 15:20:30 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach małych zleceń (1.34 MB)
2018-01-30 12:58:05 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (237.46 kB)
2018-01-30 12:59:07 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (257.43 kB)
2018-01-30 15:52:15 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (943.84 kB)
2018-02-08 15:11:51 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia (932.64 kB)
2018-03-02 14:27:58 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej (84.58 kB)
2018-03-13 14:31:23 - Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r., w zakresie ochrony i promocji zdrowia (211.09 kB)
2018-05-15 14:02:30 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach małych zleceń (637.71 kB)
2018-05-30 15:57:51 - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. (1.30 MB)
2018-07-12 08:26:16 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach małych zleceń (968.73 kB)
2018-09-05 15:23:25 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach małych zleceń (592.49 kB)
2018-09-17 13:12:38 - Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. (2.03 MB)
2018-09-20 12:54:19 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach małych zleceń (585.71 kB)
2018-10-09 10:30:51 - Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w spr. "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 20 (69.51 kB)
2018-10-09 13:23:09 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach małych zleceń (708.21 kB)
2018-10-10 14:53:49 - Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach małych zleceń (516.01 kB)
2018-10-31 09:14:46 - Uchwała Nr LIV/276/18 w spr. uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok (2.14 MB)
2020-06-26 14:06:42 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chojnowa o naborze na rachmistrza spisowego na terenie miasta Chojnowa (1.36 MB)
2021-02-05 11:28:38 - Nabór partnerów społeczno-gospodarczych do procesu opracowania dokumentu pn. "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027" (140.21 kB)
2021-03-18 11:33:37 - Informacja o wynikach naboru partnerów społeczno – gospodarczych w procesie opracowania i konsultowania dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru (120.91 kB)

Ilość odwiedzin: 62375
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-12-10 14:27:00
Data udostępnienia informacji: 2004-12-10 14:27:06
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-18 11:33:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner