logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
minus Jednostki organizacyjne
   minus Przedszkole Miejskie Nr 1
   plus Przedszkole Miejskie Nr 3
   plus Szkoła Podstawowa Nr 3
   plus Gimnazjum Nr 1
   plus Szkoła Podstawowa Nr 4
   minus Gimnazjum Nr 2
   plus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
   plus Muzeum Regionalne
   plus Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   minus Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
      minus Sposób załatwiania spraw obywateli
      minus Podstawa prawna funkcjonowania ChZGKiM
      minus Statut
      minus Schemat organizacyjny
   plus Przychodnia Rejonowa
   minus Żłobek Miejski
   plus Warsztat Terapii Zajęciowej
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Sposób załatwiania spraw obywateli
2. Podstawa prawna funkcjonowania ChZGKiM
3. Statut
4. Schemat organizacyjny

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
ul. Drzymały 30        59-225 Chojnów

Dyrektor: Edward Kośnik

forma prawna: jednostka organizacyjna jednostki samorządowej

własność samorządowa

podstawa prawna funkcjonowania jednostki: Uchwała Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 24 sierpnia 1999 r.
 
NIP 694-14-97-183      REGON   390401722

tel/fax   76 8188372
tel.    76 8188371

tel. alarmowy 994

godziny pracy administracji: 7.00 - 15.00 (od poniedziałku do piątku)

godziny przyjęć dyrektora: każda środa 12.00 - 15.00

Załączniki do pobrania: 2019-05-08 13:18:54 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (31.75 kB)
2019-05-09 11:41:20 - Sprawozdanie finansowe za 2018 r. (653.57 kB)
2019-05-09 12:18:58 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu ceramiczno - papowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wolności 8 w Chojnowie (36.81 kB)
2019-05-14 10:27:05 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa części wspólnych instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Witosa 24 w Chojnowie (37.91 kB)
2019-05-15 13:57:00 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu ceramicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 3 w Chojnowie (36.89 kB)
2019-05-15 13:57:34 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont dachu, wzmocnienie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji pionowej ścian przyziemia budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Legnickiej 89 w Chojnowie (31.60 kB)
2019-05-16 14:01:53 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komuny Paryskiej 3 w Chojnowie. (40.58 kB)
2019-05-17 14:32:23 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu ceramicznego, papowego, okapów i lukarny w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Legnickiej 38 w Chojnowie (43.66 kB)
2019-05-23 13:23:32 - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W CHOJNOWSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ (45.56 kB)
2019-06-03 13:09:22 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont elewacji budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Kościuszki 1 w Chojnowie (33.08 kB)
2019-06-11 13:12:29 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Pl. Dworcowym 1 w Chojnowie (36.84 kB)
2019-10-30 14:57:40 - Zaproszenie do składania ofert - Dostawa modułów radiowych oraz wdrożenie i utrzymanie systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem technologii GSM do przesyłu danych (948.99 kB)
2019-11-08 11:19:41 - UWAGA DOTYCZY - Dostawa modułów radiowych oraz wdrożenie i utrzymanie systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem technologii GSM do przesyłu danych (405.49 kB)
2019-11-08 11:20:27 - Pytania i odpowiedzi dot. Dostawy modułów radiowych oraz wdrożenie i utrzymanie systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem technologii GSM do przesyłu danych (1.63 MB)
2019-11-12 14:16:10 - Pytania i odpowiedzi dot. Dostawy modułów radiowych oraz wdrożenie i utrzymanie systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem technologii GSM do przesyłu danych (526.67 kB)
2019-11-13 14:41:39 - Informacja z otwarcia ofert - Dostawa modułów radiowych oraz wdrożenie i utrzymanie systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem technologii GSM do przesyłu danych (177.91 kB)
2019-11-15 11:26:24 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa modułów radiowych oraz wdrożenie i utrzymanie systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem technologii GSM do przesyłu danych (225.94 kB)
2019-12-09 11:54:18 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Dostawa paliw płynnych ( olej napędowy i etylina 95 ) w 2020r (8.23 MB)
2019-12-09 11:58:32 - SIWZ - Dostawa paliw płynnych ( olej napędowy i etylina 95 ) w 2020r (8.49 MB)
2019-12-19 12:43:31 - Zaproszenie do składania ofert - Przeglądy gazowe w bydynkach administrowanych przez ChZGKiM (5.23 MB)
2019-12-19 12:44:04 - Wykaz budynków załącznik nr 1 do umowy - Przeglądy gazowe w budynkach administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (1.94 MB)
2019-12-20 12:32:04 - Informacja z otwarcia ofert - Dostawa paliw płynnych ( olej napędowy i etylina 95) w 2020 roku (256.55 kB)
2019-12-23 08:22:29 - Zaproszenie do składania ofert - Obsługa kominiarska - przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (6.98 MB)
2019-12-23 08:24:09 - Załącznik nr 1 do umowy - Obsługa kominiarska - przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (1.93 MB)
2019-12-23 08:25:01 - Załącznik nr 2 do umowy - Obsługa kominiarska - przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (206.42 kB)
2019-12-23 08:25:59 - Załącznik nr 3 do umowy - Obsługa kominiarska - przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (1.15 MB)
2019-12-24 08:19:20 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa paliw płynnych ( olej napędowy i etylina 95 ) w 2020r. (285.87 kB)
2020-01-09 13:26:54 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ChZGKiM (248.44 kB)
2020-01-10 14:08:54 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przeglądy gazowe w budynkach administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (244.75 kB)
2020-01-24 11:17:00 - Zapytanie ofertowe - Roboty remontowo - budowlane - roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów zarządzanych przez ChZGKiM. (4.39 MB)
2020-02-05 09:48:11 - Zapytanie ofertowe - Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia na terenie obiektu zlokalizowanego przy ul. M.Drzymały 30 w Chojnowie. (6.05 MB)
2020-02-07 10:46:42 - UWAGA DOTYCZY - Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia na terenie obiektu zlokalizowanego przy ul. M.Drzymały 30 w Chojnowie (173.50 kB)
2020-02-07 10:59:20 - Pytania i odpowiedzi - Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia na terenie obiektu zlokalizowanego przy ul. M.Drzymały 30 w Chojnowie (195.17 kB)
2020-02-10 14:26:09 - Pytania i odpowiedzi - Wykonanie usługi ochrony obiektów i mienia na terenie obiektu zlokalizowanego przy ul. Drzymały 30 w Chojnowie. (258.24 kB)
2020-02-10 14:30:48 - UWAGA DOTYCZY - Wykonanie usługi ochrony obiektów i mienia na terenie obiektu zlokalizowanego przy ul. M. Drzymały 30 w Chojnowie. (184.33 kB)
2020-02-12 10:00:42 - Uwaga ( załączniki w formie edytowalnej) dotyczy: Wykonywania usługi ochrony obiektów i mienia na terenie obiektu zlokalizowanego przy ul. M.Drzymały 30 w Chojnowie (82.00 kB)
2020-02-18 09:10:36 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty remontowo - budowlane - roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ChZGKiM w Chojnowie (263.46 kB)
2020-02-26 14:39:24 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia na terenie obiektu zlokalizowanego przy ul. Drzymały 30 w Chojnowie (323.64 kB)
2020-04-23 12:21:35 - Zapytanie ofertowe - Remont dachu papowego, ceramicznego i okapów w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 24 w Chojnowie. (6.25 MB)
2020-04-23 12:25:09 - Przedmiar robót - Remont dachu papowego, ceramicznego i okapów w budynku mieszkalnym przy. ul. Witosa 24 w Chojnowie. (2.65 MB)
2020-04-23 12:26:54 - Zaświadczenie o braku sprzeciwu - Starostwo Powiatowe w Legnicy - Remont dachu ul.Witosa 24 w Chojnowie. (255.18 kB)
2020-04-27 12:06:01 - Zaproszenie do składania ofert + załączniki - Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 8 w Chojnowie (6.61 MB)
2020-04-27 12:09:35 - Projekt budowlany - ul. Wojska Polskiego 8 w Chojnowie (4.86 MB)
2020-04-27 12:10:27 - Warunki przyłączenia do sieci gazowej - ul. Wojska Polskiego 8 w Chojnowie (841.41 kB)
2020-04-27 12:11:02 - Decyzja Starosty Legnickiego - ul. Wojska Polskiego 8 w Chojnowie (1.28 MB)
2020-04-27 12:23:11 - Zapytanie ofertowe - Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami usługowymi przy ul. Rynek 5 w Chojnowie. (6.74 MB)
2020-04-27 12:26:39 - Projekt budowlany - Budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami usługowymi przy ul. Rynek 5 w Chojnowie. (7.66 MB)
2020-04-27 12:27:59 - Decyzja DWKZ - ul. Rynek 5 w Chojnowie (691.38 kB)
2020-04-27 12:29:09 - Decyzja Starosty Legnickiego - ul.Rynek 5 w Chojnowie. (1.13 MB)
2020-04-29 10:10:25 - Zapytanie ofertowe + załączniki - Remont dachu papowego i ceramicznego w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Kolejowej 28 w Chojnowie. (5.95 MB)
2020-04-29 10:26:44 - Przedmiar robót - Remont dachu papowego i ceramicznego w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Kolejowej 28 w Chojnowie. (2.11 MB)
2020-04-29 10:30:48 - Zaświadczenie o braku sprzeciwu Starosty Legnickiego - ul. Legnicka 48 w Chojnowie. (298.44 kB)
2020-04-30 08:42:20 - UWAGA DOTYCZY -BUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ UL. RYNEK 5 W CHOJNOWIE - WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ (808.32 kB)
2020-05-13 08:58:07 - UWAGA DOTYCZY -BUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ UL. RYNEK 5 W CHOJNOWIE (202.25 kB)
2020-05-18 14:23:09 - Zaproszenie do składania ofert + załączniki - Remont z ociepleniem dachu, ocieplenia stropu nad I poziomem poddasza budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Legnickiej 30 w Chojnowie (5.98 MB)
2020-05-18 14:25:31 - Projekt budowlany część opisowa - Remont z ociepleniem dachu, ocieplenia stropu nad I poziomem poddasza budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Legnickiej 30 w Chojnowie (7.20 MB)
2020-05-18 14:28:53 - Projekt budowlany część rysunkowa - Remont z ociepleniem dachu, ocieplenia stropu nad I poziomem poddasza budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Legnickiej 30 w Chojnowie (8.47 MB)
2020-05-18 14:29:40 - Przedmiar robót - Remont z ociepleniem dachu, ocieplenia stropu nad I poziomem poddasza budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Legnickiej 30 w Chojnowie (1.92 MB)
2020-05-18 14:30:04 - Decyzja Starosty Legnickiego - Remont z ociepleniem dachu, ocieplenia stropu nad I poziomem poddasza budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Legnickiej 30 w Chojnowie (1.22 MB)
2020-05-21 12:44:57 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu papowego, ceramicznego i okapów w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 24 w Chojnowie (296.97 kB)
2020-06-16 10:03:04 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 8 w Chojnowie (249.00 kB)
2020-06-23 13:26:31 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert - Remont dachu papowego ceramicznego w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Kolejowej 28 w Chojnowie. (277.83 kB)
2020-07-06 10:27:31 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont z ociepleniem dachu, ocieplenia stropu nad I poziomem poddasza budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Legnickiej 30 w Chojnowie . (285.89 kB)
2020-07-13 13:39:26 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: specjalisty ds. technicznych (2.15 MB)
2020-07-17 10:31:22 - Zaproszenie do złożenia ofert - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM w Chojnowie. (5.26 MB)
2020-07-17 10:40:25 - Wykaz budynków - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM w Chojnowie - załącznik nr 1 do umowy (4.29 MB)
2020-07-20 13:38:40 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami usługowymi przy ul. Rynek 5 w Chojnowie (258.79 kB)
2020-07-29 14:14:59 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: specjalisty ds. technicznych (181.93 kB)
2020-07-30 13:21:09 - Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM w Chojnowie (491.95 kB)
2020-08-07 14:04:29 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: specjalisty ds. technicznych (2.13 MB)
2020-08-20 09:52:35 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM w Chojnowie. (518.32 kB)
2020-08-26 12:06:50 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont dachu ceramicznego, wzmocnienie ścian oraz izolacja ścian przyziemia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bolesławieckiej 7 w Chojnowie (5.29 MB)
2020-08-26 12:13:36 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Remont dachu ceramicznego, wzmocnienie ścian oraz izolacja ścian przyziemia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bolesławieckiej 7 w Chojnowie (14.40 MB)
2020-08-26 12:15:29 - Projekt budowlany cz. opisowa - Remont dachu ceramicznego, wzmocnienie ścian oraz izolacja ścian przyziemia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bolesławieckiej 7 w Chojnowie (7.46 MB)
2020-08-26 12:18:22 - Projekt budowlany cz. graficzna - Remont dachu ceramicznego, wzmocnienie ścian oraz izolacja ścian przyziemia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bolesławieckiej 7 w Chojnowie (10.70 MB)
2020-08-26 12:19:19 - Przedmiar robót - dach ul. Bolesławiecka 7 (1.24 MB)
2020-08-26 12:20:43 - Przedmiar robót - wzmocnienie ścian oraz izolacja ścian przyziemia ul. Bolesławiecka 7 (2.07 MB)
2020-08-26 12:21:06 - Decyzja Starosty Legnickiego - ul. Bolesławiecka 7 (1.28 MB)
2020-08-26 12:21:22 - Zaświadczenie Starosty Legnickiego - ul. Bolesławiecka 7 (253.70 kB)
2020-08-27 12:31:36 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: specjalisty ds. technicznych (181.41 kB)
2020-09-10 13:52:55 - Informacja z otwarcia ofert - Remont dachu ceramicznego, wzmocnienie ścian oraz izolacja ścian przyziemia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bolesławieckiej 7 w Chojnowie. (253.47 kB)
2020-09-18 14:02:02 - Zapytanie ofertowe - Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spacerowej 4 w Chojnowie (5.85 MB)
2020-09-18 14:03:01 - Przedmiar robót - Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spacerowej 4 w Chojnowie (2.00 MB)
2020-09-18 14:03:58 - Projekt budowlany - część opisowa - Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spacerowej 4 w Chojnowie (1.75 MB)
2020-09-18 14:05:36 - Projekt budowlany - część graficzna - Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spacerowej 4 w Chojnowie (3.25 MB)
2020-09-18 14:06:08 - Decyzja Starosty Legnickiego - Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spacerowej 4 w Chojnowie (187.08 kB)

Ilość odwiedzin: 229709
Nazwa dokumentu: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Data wytworzenia informacji: 2006-12-14 17:28:12
Data udostępnienia informacji: 2006-12-14 17:28:12
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-18 14:06:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner