logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
minus Jednostki organizacyjne
   plus Przedszkole Miejskie Nr 3
   plus Przedszkole Miejskie Nr 1
   plus Szkoła Podstawowa Nr 3
   plus Szkoła Podstawowa Nr 4
   plus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
   plus Muzeum Regionalne
   plus Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   minus Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
      minus Sposób załatwiania spraw obywateli
      minus Podstawa prawna funkcjonowania ChZGKiM
      minus Statut
      minus Schemat organizacyjny
   plus Przychodnia Rejonowa
   minus Żłobek Miejski
   plus Warsztat Terapii Zajęciowej
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
ul. Drzymały 30        59-225 Chojnów

Dyrektor: Edward Kośnik

forma prawna: jednostka organizacyjna jednostki samorządowej

własność samorządowa

podstawa prawna funkcjonowania jednostki: Uchwała Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 24 sierpnia 1999 r.
 
NIP 694-14-97-183      REGON   390401722

tel/fax   76 8188372
tel.    76 8188371

tel. alarmowy 994

godziny pracy administracji: 7.00 - 15.00 (od poniedziałku do piątku)

godziny przyjęć dyrektora: każda środa 12.00 - 15.00

Załączniki do pobrania: 2019-02-27 07:33:24 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Witosa 22 w Chojnowie (35.49 kB)
2019-02-27 11:00:09 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia na terenie obiektu przy ul. Drzymały 30 w Chojnowie (60.80 kB)
2019-02-27 13:10:25 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego księgowego (30.07 kB)
2019-02-27 13:12:12 - informacja o wynikach nabowru na wolne stanowisko kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (29.01 kB)
2019-02-28 14:17:51 - Zaproszenie do składania ofert + załączniki - Remont dachu papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Rejtana 10 w Chojnowie (810.16 kB)
2019-02-28 14:18:50 - Przedmiar robót - Remont dachu papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Rejtana 10 w Chojnowie (197.14 kB)
2019-03-06 08:36:09 - Zaproszenie do składania ofert - Remont dachu ceramicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 3 w Chojnowie. (820.93 kB)
2019-03-06 08:38:00 - Przedmiar robót - Remont dachu ceramicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 3 w Chojnowie. (315.90 kB)
2019-03-06 13:47:09 - Zaproszenie do składania ofert - Remont dachu, wzmocnienie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji pionowej ścian przyziemia budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Legnickiej 89 w Chojnowie (871.90 kB)
2019-03-06 13:48:13 - Przedmiar robót - dach - ul. Legnicka 89 w Chojnowie (410.38 kB)
2019-03-06 13:49:00 - Przedmiar robót - wzmocnienie ścian zewnętrznych - ul. Legnicka 89 w Chojnowie (313.15 kB)
2019-03-06 13:49:51 - Przedmiar robót - izolacja pionowa ścian przyziemia - ul. Legnicka 89 w Chojnowie (320.34 kB)
2019-03-06 13:51:22 - Projekt budowlany - ul. Legnicka 89 w Chojnowie (4.46 MB)
2019-03-06 14:47:09 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Oddziału Budynków Mieszkalnych (210.41 kB)
2019-03-06 14:48:56 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (187.45 kB)
2019-03-06 14:51:18 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Głównego księgowego w ChZGKiM (245.50 kB)
2019-03-07 12:47:30 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont elewacji budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Legnickiej 48 w Chojnowie (33.70 kB)
2019-03-12 08:59:11 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont elewacji budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Kościuszki 1 w Chojnowie (30.63 kB)
2019-03-12 09:27:01 - Zaproszenie do składania ofert + załączniki - Remont elewacji budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Kościuszki 1 w Chojnowie (890.97 kB)
2019-03-12 09:28:02 - Projekt budowlany - Remont elewacji budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Kościuszki 1 w Chojnowie (2.71 MB)
2019-03-12 09:28:38 - Przedmiar robót - Remont elewacji budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Kościuszki 1 w Chojnowie (249.17 kB)
2019-03-12 09:29:13 - Opinia DWKZ - Remont elewacji budynku mieszkalno - usługowego przy. ul. Kościuszki 1 w Chojnowie (33.12 kB)
2019-03-12 13:33:51 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont dachu wraz z przemurowaniem kominów oraz wzmocnienie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spacerowej 4 w Chojnowie (32.88 kB)
2019-03-13 11:16:07 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont dachu budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Legnickiej 17 w Chojnowie (32.40 kB)
2019-03-14 09:32:17 - Zaproszenie do składania ofert - Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Pl. Dworcowym 1 w Chojnowie (914.11 kB)
2019-03-14 09:35:01 - Przedmiar robót - Pl Dworcowy 1 w Chojnowie (127.40 kB)
2019-03-14 09:36:25 - Projekt budowlany - Pl Dworcowy 1 w Chojnowie. (1.63 MB)
2019-03-14 09:37:38 - Decyzja Starosty Legnickiego - Pl Dworcowy 1 w Chojnowie. (192.84 kB)
2019-03-14 14:20:55 - Zaproszenie do składania ofert + załączniki - Remont dachu ceramiczno - papowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wolności 8 w Chojnowie (791.15 kB)
2019-03-14 14:21:38 - Przedmiar robót - dach - ul. Wolności 8 w Chojnowie (420.39 kB)
2019-03-14 14:22:15 - Zaświadczenie Starosty Legnickiego - ul. Wolności 8 w Chojnowie (40.79 kB)
2019-03-14 14:22:52 - Opinia DWKZ - ul. Wolności 8 w Chojnowie (31.32 kB)
2019-03-19 09:00:13 - Zaproszenie do składania ofert - Remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spacerowej 4 w Chojnowie. (838.94 kB)
2019-03-19 09:01:01 - Przedmiar robót -dach- ul. Spacerowa 4 w Chojnowie (324.49 kB)
2019-03-19 09:02:18 - Projekt budowlany część opisowa - ul. Spacerowa 4 w Chojnowie. (1.75 MB)
2019-03-19 09:03:46 - Projekt budowlany część rysunkowa- ul. Spacerowa 4 w Chojnowie. (3.25 MB)
2019-03-20 14:25:35 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (31.98 kB)
2019-03-20 14:26:44 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Ksiegowego w ChZGKiM (33.72 kB)
2019-03-21 14:20:16 - Zaproszenie do składania ofert - Przebudowę części wspólnych instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Witosa 24 w Chojnowie. (910.76 kB)
2019-03-21 14:21:20 - Przedmiar robót - Przebudowę części wspólnych instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Witosa 24 w Chojnowie. (130.10 kB)
2019-03-21 14:28:32 - Projekt budowlany - Przebudowę części wspólnych instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Witosa 24 w Chojnowie. (1.33 MB)
2019-03-21 14:34:46 - Decyzja Starosty Legnickiego - ul.Witosa 24 w Chojnowie. (187.64 kB)
2019-03-26 13:59:02 - Zaproszenie do składania ofert - Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komuny Paryskiej 3 w Chojnowie (846.35 kB)
2019-03-26 13:59:21 - Przedmiar robót - dach - ul. Komuny Paryskiej 3 w Chojnowie (138.96 kB)
2019-03-26 14:00:09 - Projekt budowlany - dach - ul. Komuny Paryskiej 3 w Chojnowie (2.04 MB)
2019-03-26 14:00:28 - Decyzja Starosty Legnickiego - ul. Komuny Paryskiej 3 w Chojnowie (208.67 kB)
2019-03-26 14:00:46 - Decyzja DWKZ - ul. Komuny Paryskiej 3 w Chojnowie (141.67 kB)
2019-03-27 08:17:20 - Zaproszenie do składania ofert - Remont dachu ceramicznego, papowego, okapów i lukarny w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Legnickiej 38 w Chojnowie (813.95 kB)
2019-03-27 08:21:44 - Przedmiar robót - ul. Legnicka 38 w Chojnowie (430.64 kB)
2019-03-28 14:53:31 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Oddziału Budynków Mieszkalnych (40.66 kB)
2019-03-29 13:56:40 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Pl. Dworcowym 1 w Chojnowie (31.79 kB)
2019-04-01 08:17:10 - Zaproszenie do składania ofert - Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Pl. Dworcowym 1 w Chojnowie. (924.91 kB)
2019-04-01 08:18:31 - Przedmiar robót - Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Pl. Dworcowym 1 w Chojnowie. (127.40 kB)
2019-04-01 08:20:08 - Projekt budowlany - Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Pl. Dworcowym 1 w Chojnowie (1.63 MB)
2019-04-01 08:21:02 - Decyzja Starosty Legnickiego - Pl Dworcowy 1 w Chojnowie. (192.84 kB)
2019-04-01 12:26:21 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont elewacji budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Kościuszki 1 w Chojnowie (30.32 kB)
2019-04-02 08:54:05 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu ceramicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Małachowskiego 2 w Chojnowie (47.51 kB)
2019-04-03 09:19:04 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Oddziału Budynków Mieszkalnych (211.61 kB)
2019-04-10 12:59:19 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Oddziału Wodicagów i Kanalizacji (213.23 kB)
2019-04-10 13:01:17 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (272.36 kB)
2019-04-12 12:17:45 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Rejtana 10 w Chojnowie. (35.82 kB)

Nazwa dokumentu: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Data wytworzenia informacji: 2006-12-14 17:28:12
Data udostępnienia informacji: 2006-12-14 17:28:12
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-12 12:18:08

Wersja do wydruku...

corner   corner