logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
minus Jednostki organizacyjne
   plus Przedszkole Miejskie Nr 3
   plus Przedszkole Miejskie Nr 1
   plus Szkoła Podstawowa Nr 3
   plus Szkoła Podstawowa Nr 4
   plus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
   plus Muzeum Regionalne
   plus Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   minus Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
   plus Przychodnia Rejonowa
   minus Żłobek Miejski
   plus Warsztat Terapii Zajęciowej
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Sposób załatwiania spraw obywateli
2. Podstawa prawna funkcjonowania ChZGKiM
3. Statut
4. Schemat organizacyjny

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
ul. Drzymały 30        59-225 Chojnów

Dyrektor: Edward Kośnik

forma prawna: jednostka organizacyjna jednostki samorządowej

własność samorządowa

podstawa prawna funkcjonowania jednostki: Uchwała Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 24 sierpnia 1999 r.
 
NIP 694-14-97-183      REGON   390401722

tel/fax   76 8188372
tel.    76 8188371

tel. alarmowy 994

godziny pracy administracji: 7.00 - 15.00 (od poniedziałku do piątku)

godziny przyjęć dyrektora: każda środa 12.00 - 15.00

Załączniki do pobrania: 2021-05-31 10:13:02 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Remont z ociepleniem dachu, remont pomieszczeń poddasza, remont daszku nad wejściem do budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 10 w Chojnowie. (431.90 kB)
2021-06-10 10:31:45 - Zapytanie ofertowe - Remont dachu papowego, ceramicznego i okapów, wymiana tynków na ścianach szczytowych oraz izolacja pionowa fundamentów w budynku mieszkalno usługowym ul. Kolejowej 14 w Chojnowie (6.21 MB)
2021-06-10 10:35:07 - Przedmiar robót - dach papowy, ceramiczny i okapy ul. Kolejowa 14 (2.21 MB)
2021-06-10 10:35:17 - Przedmiar robót - ściana szczytowa, izolacja pionowa fundamentów ul. Kolejowa 14 (1.18 MB)
2021-06-10 10:35:57 - Zaświadczenie Starosty Legnickiego - Remont dachu papowego, ceramicznego i okapów, wymiana tynków na ścianach szczytowych oraz izolacja pionowa fundamentów w budynku mieszkalno usługowym przy ul. Kole (333.51 kB)
2021-06-10 10:36:12 - Opinia DWKZ - Remont dachu papowego, ceramicznego i okapów, wymiana tynków na ścianach szczytowych oraz izolacja pionowa fundamentów w budynku mieszkalno usługowym przy ul. Kolejowej 14 w Chojnowie (176.69 kB)
2021-06-10 13:30:11 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu ceramicznego budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Chmielnej 15 w Chojnowie. (275.51 kB)
2021-06-16 09:39:21 - Informacja o kwocie - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowie (226.22 kB)
2021-06-16 13:10:46 - Informacja z otwarcia ofert - Remont dachu, wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowie. (254.94 kB)
2021-06-25 14:45:07 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępcy kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (2.20 MB)
2021-06-25 14:49:48 - Załącznik do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (146.56 kB)
2021-07-02 08:42:26 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z robotami towarzyszącymi przy u (1.01 MB)
2021-07-05 09:28:50 - Zaproszenie do złożenia ofert - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM w Chojnowie (5.25 MB)
2021-07-05 09:29:59 - Wykaz budynków - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM - załącznik nr 1 do umowy ( (3.14 MB)
2021-07-08 10:51:20 - Uwaga dotyczy - Wykonania rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM w Chojnowie (297.91 kB)
2021-07-14 12:47:16 - Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (232.55 kB)
2021-07-19 11:50:03 - Ogłoszenie o zamówieniu - Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (4.10 MB)
2021-07-19 11:51:07 - Specyfikacja Warunków Zamówienia - Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (16.02 MB)
2021-07-19 11:51:20 - Przedmiar robót - dach ul. Staszica 1 w Chojnowie (2.19 MB)
2021-07-19 11:51:29 - Przedmiar robót - wzmocnienia ścian - ul. Staszica 1 w Chojnowie (421.86 kB)
2021-07-19 11:52:02 - Projekt budowlany cz. opisowa - Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (6.59 MB)
2021-07-19 11:52:48 - Projekt budowlany cz. rysunkowa - Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (15.12 MB)
2021-07-19 11:53:03 - Decyzja Starosty Legnickiego - Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (1.63 MB)
2021-07-19 12:22:50 - Zapytanie ofertowe - Wymiana istniejących okien na okna w PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie. (7.47 MB)
2021-07-19 12:25:22 - Załącznik nr 1 A - Wymiana istniejących okien na okna w PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie. (1.36 MB)
2021-07-19 13:55:44 - Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych przez ChZGKiM . (280.48 kB)
2021-07-21 11:45:11 - Zapytanie ofertowe - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie (6.07 MB)
2021-07-21 11:45:21 - Przedmiar robót - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie (1.60 MB)
2021-07-21 11:45:36 - Projekt budowlany cz. opisowa - ul. Wolności 1-3-5 (2.73 MB)
2021-07-21 11:45:47 - Projekt budowlany cz. rysunkowa - ul. Wolności 1-3-5 (2.60 MB)
2021-07-21 11:45:58 - Zaświadczenie Starosty Legnickiego - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie (327.79 kB)
2021-07-21 11:46:15 - Decyzja DWKZ - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie (755.26 kB)
2021-07-22 10:24:37 - UWAGA DOTYCZY - Wymiany istniejących okien na okna w PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie. (275.50 kB)
2021-07-22 12:54:10 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu, wymiana tynków na ścianach szczytowych oraz izolacja pionowa fundamentów w budynku przy ul. Kolejowej 14 w Chojnowie (290.26 kB)
2021-08-03 10:01:49 - Informacja o kwocie - Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (215.06 kB)
2021-08-03 12:41:59 - Informacja z otwarcia ofert - Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (241.94 kB)
2021-08-09 10:09:41 - Zapytanie ofertowe - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (6.00 MB)
2021-08-09 10:09:55 - Przedmiar robót - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (3.91 MB)
2021-08-09 10:10:28 - Projekt budowlany cz. opisowa - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (9.56 MB)
2021-08-09 10:10:59 - Projekt budowlany cz. rysunkowa - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (8.87 MB)
2021-08-09 10:11:12 - Decyzja Starosty Legnickiego - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (1.70 MB)
2021-08-12 12:04:35 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM. (372.20 kB)
2021-08-13 13:28:21 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (193.97 kB)
2021-08-17 08:01:00 - Zapytanie ofertowe - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (6.04 MB)
2021-08-17 08:01:40 - Przedmiar robót - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (1.60 MB)
2021-08-17 08:02:34 - Projekt budowlany część opisowa - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (2.73 MB)
2021-08-17 08:03:28 - Projekt budowlany część rysunkowa - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (2.60 MB)
2021-08-17 08:04:10 - Zaświadczenie Starosty Legnickiego - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (327.79 kB)
2021-08-17 08:04:43 - Decyzja DWKZ - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (755.26 kB)
2021-08-19 07:46:54 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana istniejących okien na okna w PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie. (260.96 kB)
2021-08-30 12:51:32 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie. (334.29 kB)
2021-09-03 11:42:21 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno - usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (209.60 kB)
2021-09-06 09:11:52 - Zapytanie ofertowe - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (6.04 MB)
2021-09-06 09:12:13 - Przedmiar robót - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (3.91 MB)
2021-09-06 09:13:08 - Projekt budowlany cz. opisowa - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (9.56 MB)
2021-09-06 09:13:47 - Projekt budowlany cz. rysunkowa - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (8.87 MB)
2021-09-06 09:14:03 - Decyzja Starosty Legnickiego - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (1.70 MB)
2021-09-06 12:51:12 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (201.24 kB)
2021-09-10 09:29:34 - Zapytanie ofertowe - Przebudowę instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie, działka nr 356/1, obręb 0004 (6.14 MB)
2021-09-10 09:31:34 - Przedmiar robót - Przebudowę instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (1.60 MB)
2021-09-10 09:37:14 - Projekt budowlany część opisowa - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (2.73 MB)
2021-09-10 09:39:10 - Projekt budowlany część graficzna - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (2.60 MB)
2021-09-10 09:40:54 - Decyzja DWKZ - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (755.26 kB)
2021-09-10 09:41:56 - Zaświadczenie Starosty Legnickiego - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (327.79 kB)
2021-09-22 12:00:55 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno - usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (209.26 kB)
2021-09-23 12:41:19 - Zapytanie ofertowe - Remont elewacji z naprawą uszkodzeń ścian zewnętrznych w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Rynek 23 w Chojnowie (5.95 MB)
2021-09-23 12:41:32 - Przedmiar robót - Remont elewacji z naprawą uszkodzeń ścian zewnętrznych w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Rynek 23 w Chojnowie (1.67 MB)
2021-09-23 12:41:57 - Projekt budowlany cz. opisowa - Remont elewacji z naprawą uszkodzeń ścian zewnętrznych w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Rynek 23 w Chojnowie (4.02 MB)
2021-09-23 12:42:18 - Projekt budowlany cz. rysunkowa - Remont elewacji z naprawą uszkodzeń ścian zewnętrznych w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Rynek 23 w Chojnowie (6.35 MB)
2021-09-23 12:42:27 - Decyzja Starosty Legnickiego - Remont elewacji z naprawą uszkodzeń ścian zewnętrznych w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Rynek 23 w Chojnowie (1.67 MB)
2021-09-23 12:42:43 - Decyzja DWKZ - Remont elewacji z naprawą uszkodzeń ścian zewnętrznych w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Rynek 23 w Chojnowie (1.03 MB)
2021-09-23 13:11:43 - Zapytanie ofertowe - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (6.02 MB)
2021-09-23 13:12:13 - Przedmiar robót - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (3.91 MB)
2021-09-23 13:14:04 - Projekt budowlany cz. opisowa - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (9.56 MB)
2021-09-23 13:14:36 - Projekt budowlany cz. rysunkowa - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (8.87 MB)
2021-09-23 13:14:54 - Decyzja Starosty Legnickiego - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (1.70 MB)
2021-09-24 10:24:10 - Zapytanie ofertowe - Remont kapitalny dachu ceramicznego budynku mieszkalnego przy ul. Komuny Paryskiej 13 w Chojnowie (5.86 MB)
2021-09-24 10:24:29 - Przedmiar robót - Remont kapitalny dachu ceramicznego budynku mieszkalnego przy ul. Komuny Paryskiej 13 w Chojnowie (2.16 MB)
2021-09-24 10:24:42 - Zaświadczenie Starosty Legnickiego - Remont kapitalny dachu ceramicznego budynku mieszkalnego przy ul. Komuny Paryskiej 13 w Chojnowie (280.86 kB)
2021-09-24 10:24:57 - Decyzja DWKZ - Remont kapitalny dachu ceramicznego budynku mieszkalnego przy ul. Komuny Paryskiej 13 w Chojnowie (962.83 kB)
2021-09-29 11:05:59 - Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (218.99 kB)
2021-10-06 08:44:54 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (199.62 kB)
2021-10-15 13:26:44 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno - usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (206.41 kB)
2021-10-15 13:27:06 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont elewacji z naprawą uszkodzeń ścian zewnętrznych w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Rynek 23 w Chojnowie (202.89 kB)

Ilość odwiedzin: 248224
Nazwa dokumentu: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Data wytworzenia informacji: 2006-12-14 17:28:12
Data udostępnienia informacji: 2006-12-14 17:28:12
Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-15 13:27:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner