Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 URZĄD MIEJSKI
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Zakres Kompetencji
Urząd Stanu Cywilnego
Kontrole
OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
Burmistrz Miasta
Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Finanse gminy
Uchwały Rady Miejskiej
Informacje Urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Podatki i opłaty lokalne
Majątek gminy
 INNE
Nabór pracowników
Wybory
Jednostki organizacyjne
Rejestry i ewidencje
    Rejestry publiczne
    Oświadczenia majątkowe
    Informacje nieudostępnione
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W Urzędzie Miejskim w Chojnowie prowadzone są następujące rejestry publiczne:

1. Rejestr skarg
    Podstwa prawna utworzenia rejestru: Kodeks postępowania administracyjnego

2. Rejestr wydanych numerów porządkowych nieruchomości (budynków)
    Podstwa prawna utworzenia rejestru: Ustawa z 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z późn.  zm. (art. 47a ust. 2)

3. Rejestr gminnych obiektów zabytkowych
    Podstwa prawna utworzenia rejestru: Ustawa z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 (art. 22 ust. 4)

4. Rejestr gminnego zasobu nieruchomości
    Podstwa prawna utworzenia rejestru: Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 (art. 25)

5. Wykaz danych o dokumentach zawierających  informacje o środowisku i jego ochronie
    Podstwa prawna utworzenia rejestru: Ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 627 (art. 19)

6. Rejestr uchwał Rady Miejskiej Chojnowa dotyczących planów miejscowych
   Podstwa prawna utworzenia rejestru: Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 (art. 31)

7. Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
    Podstwa prawna utworzenia rejestru: Ustawa z 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 (art. 9g)

8. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
    Podstwa prawna utworzenia rejestru: Ustawa z 07.09.1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.

9. Rejestr instytucji kultury
    Podstwa prawna utworzenia rejestru: Ustawa z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 12 (art. 14).

Sposób i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach publicznych:
- na wniosek pisemny - w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U. 2001 Nr 112,  poz. 1198)

Załączniki do pobrania: 2007-01-24 16:17:10 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (22.01 kB)

Ilość odwiedzin: 3434
Nazwa dokumentu: Wykaz rejestrów publicznych prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Chojnowie
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-01-24 15:33:49
Data udostępnienia informacji: 2007-01-24 15:33:49
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-24 16:27:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...