logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
minus Rejestry i ewidencje
   minus Rejestry publiczne
   plus Oświadczenia majątkowe
   minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W Urzędzie Miejskim w Chojnowie prowadzone są następujące rejestry publiczne:

1. Rejestr skarg
    Podstwa prawna utworzenia rejestru: Kodeks postępowania administracyjnego

2. Rejestr wydanych numerów porządkowych nieruchomości (budynków)
    Podstwa prawna utworzenia rejestru: Ustawa z 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z późn.  zm. (art. 47a ust. 2)

3. Rejestr gminnych obiektów zabytkowych
    Podstwa prawna utworzenia rejestru: Ustawa z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 (art. 22 ust. 4)

4. Rejestr gminnego zasobu nieruchomości
    Podstwa prawna utworzenia rejestru: Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 (art. 25)

5. Wykaz danych o dokumentach zawierających  informacje o środowisku i jego ochronie
    Podstwa prawna utworzenia rejestru: Ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 627 (art. 19)

6. Rejestr uchwał Rady Miejskiej Chojnowa dotyczących planów miejscowych
   Podstwa prawna utworzenia rejestru: Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 (art. 31)

7. Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
    Podstwa prawna utworzenia rejestru: Ustawa z 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 (art. 9g)

8. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
    Podstwa prawna utworzenia rejestru: Ustawa z 07.09.1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.

9. Rejestr instytucji kultury
    Podstwa prawna utworzenia rejestru: Ustawa z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 12 (art. 14).

Sposób i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach publicznych:
- na wniosek pisemny - w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U. 2001 Nr 112,  poz. 1198)

Załączniki do pobrania: 2007-01-24 16:17:10 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (22.01 kB)

Ilość odwiedzin: 8859
Nazwa dokumentu: Wykaz rejestrów publicznych prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Chojnowie
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-01-24 15:33:49
Data udostępnienia informacji: 2007-01-24 15:33:49
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-24 16:27:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner