logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   plus Zarządzenia Burmistrza
   minus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
      minus Sprzedaż lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne
      plus Zarządzenia Burmistrza
      minus Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne
      minus Przejęcie nieruchomości
      plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
      minus Informacje o wywieszeniu wykazów
         minus Rok 2008
         minus Rok 2009
         minus Rok 2010
         minus Rok 2011
         minus Rok 2012
         minus Rok 2013
         minus Rok 2014
         minus Rok 2015
         minus Rok 2016
         minus Rok 2017
         minus Rok 2018
         minus Rok 2019
         minus Rok 2020
         minus Rok 2021
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


09.02.2009 r. - Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców przy Rynku 39 w Chojnowie (Zarządzenie z dnia 9 lutego 2009 r. Nr 14/2009)download/File/gr1.pdf

16.02.2009 r. - Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców przy ul. Kościuszki 4, ul. Legnickiej 36, ul. B. Chrobrego 8, ul. Dąbrowskiego 16  w Chojnowie (Zarządzenie z dnia 16 lutego 2009 r. Nr 16/2009)

16.02.2009 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu , położonej w obrębie 4 - lokal użytkowy nr 1 położony w budynku przy ul. Wolności 1 - (Zarządzenie Nr 15/2009 z 13.02.2009)

24.02.2009 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w związku ze sprzedażą jednego korytarza na rzecz dotychczasowego najemcy przy ul. Reja 4,   w Chojnowie (Zarządzenie z dnia 16 lutego 2009 r. Nr 17/2009)

05.03.2009 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do oddania
w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w związku ze sprzedażą  korytarza na rzecz dotychczasowego najemcy przy ul. Reja 4,   w Chojnowie (Zarządzenie z dnia 03 marca 2009 r. Nr 26/2009)

 09.03.2009 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - lokal mieszkany nr 7 położony w budynku przy ul. Dąbrowskiego 11 w Chojnowie (Zarządzenie z dnia 03 marca 2009 r. Nr 24/2009)

 09.03.2009 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu oznaczonych nr działek 22/53, 22/54 i 22/70 położonych w obrębie 2 w Chojnowie ( rejon ul. Fabrycznej) Zarządzenie z dnia 03 marca 2009 r. Nr 25/2009)

 18.03.2009 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy przy ul. Wojska Polskiego 17  w Chojnowie (Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 marca 2009 r. Nr 28/2009)

 08.04.2009 r.- Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych prznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  najemcyów przy ul. Kolejowej 21 i 26, ul. Grunwaldzkiej 10, ul. Tkackiej 13, ul. B. Chrobrego 2, ul. Dąbrowskiego 18, ul. Witosa 11, ul. Boh. Getta Warszawskiego 2, ul. Samorządowej 1a i 1c i Rynek 10  w Chojnowie (Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 kwietnia 2009 r. Nr 34/2009)

 24.04.2009 r.- Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych prznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  najemców przy ul. Grunwaldzkiej 8 i ul. Reja  5 w Chojnowie (Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
24 kwietnia 2009 r. Nr 46/2009)

24.04.2009 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu, oznaczonej nr działki 454/5, położonej przy ul. Kościuszki 28B w Chojnowie  (Zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2009 r. Nr 45/2009)

30.04.09-Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej- działki nr 213/16 i 214/19, położone przy ul. Legnickiej w Chojnowie  (Zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2009 r. Nr 52/2009

 01.06.2009 r.- Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych prznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  najemców przy ul. Witosa 26, ul. Grunwaldzkiej 10, ul. B. Chrobrego 2, ul. Dąbrowskiego 30, ul. Komuny Paryskiej 5, ul. Drzymały 16, ul. Kościuszki 19, ul. Legnickiej 7, ul. Wojska Polskiego 13, ul. Mickiewicza 9, ul. Kolejowej 10, 18, 23, 
i ul. Samorządowej 2b w Chojnowie (Zarządzenie Nr 64/2009 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 1 czerwca 2009 r.

02.06.2009r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu-dz. nr 278/86, 278/87, 278/88, 278/89, 278/90 i 278/91, położone w obrębie 6 miasta Chojnowa (Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 czerwca 2009 r. nr 65/2009)

16.06.2009 r.- Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego prznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  najemców przy ul. Wojska Polskiego 17 w Chojnowie (Zarządzenie Nr 70/2009 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 czerwca 2009 r.

26.06.09-Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej- działki nr 170/8 i 173/96, położone przy ul. I.Paderewskiegoj w Chojnowie  (Zarządzenie z dnia 26czerwca 2009 r. Nr 74/2009

06.07.2009 r.- Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  najemców przy ul. Kolejowej 24 w Chojnowie (Zarządzenie Nr 80/2009 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 lipca 2009 r.

15.07.2009 r.- Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  najemców przy ul. Wojska Polskiego 2, ul. Kolejowej 30 i ul. Chmielnej 1 w Chojnowie (Zarządzenie Nr 81/2009 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 lipca 2009 r.

21.07.2009 r.- Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - nieruchomość zabudowana dwoma budynkami gospodarczymi, oznaczona numerami geodezyjnymi 68/8 i 68/9 o łącznej pow. 929 m2, położona przy ul. Kilińskiego w Chojnowie (Zarządzenie Nr 82/2009 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 lipca 2009 r.) 

22.07.2009 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerami geodezyjnymi 19/1,19/2,20,21,23,24/4 o łącznej pow. 31106 m2, położona w obrębie 5 miasta Chojnowa przy ul. Łużyckiej (Zarządzenie Nr 83/2009 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 lipca 2009 r.) 

03.08.2009 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - nieruchomość zabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 64/15 o  pow. 3514 m2, położona przy ul. Kościuszki Nr 26 w Chojnowie (Zarządzenie Nr 90/2009 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 sierpnia 2009 r.)

28.08.2009 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - lokal mieszkalny nr 5, położony przy ul. Sienkiewicza nr 7 w Chojnowie (Zarządzenie Nr 93/2009 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 sierpnia 2009 r.)

07.09.2009 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat  - część działki nr 12 w obrębie 1 miasta Chojnowa (Zarządzenie Nr 101/2009 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 września 2009 r.)

11.09.2009 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  najemców przy ul. ul. Kościuszki 25, ul. Sienkiewicza 2, ul. Legnickiej 28 i 75, ul. B. Chrobrego 2, ul. Witosa 15, Rynek 35, ul.Kolejowej 16, ul. Reja 5, ul. Spacerowej 2 w Chojnowie (Zarządzenie Nr 102/2009 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11września 2009 r.

15.09.2009 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - działka nr 22/74, położona w obrębie 2 miasta Chojnowa (Zarządzenie Nr 103/2009 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 września 2009 r.)
  29.09.2009 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  najemców przy ul.  Kościuszki 25 w Chojnowie (Zarządzenie Nr 107/2009 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 września 2009 r.

19.10.2009 r.- Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  najemców przy ul. Legnickiej 40, ul. Grunwaldzkiej 2, Rynek 15, ul. Drzymały 4, ul Witosa 26,
ul. Samorządowej 2c, 3b, 3c, 4b w Chojnowie (Zarządzenie Nr 110/2009 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
19 października 2009 r.

23.10.2009 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - lokal mieszkany nr 1 położony w budynku przy ul. Samorządowej 4B w Chojnowie (Zarządzenie z dnia 23 października 2009 r. Nr 111/2009)

23.10.2009 r.- Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  najemców przy ul. Witosa 28, ul. Bolesławieckiej 9, ul. Kolejowej 32, ul. Dąbrowskiego 5
w
Chojnowie (Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 października 2009 r.

03.11.2009 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat  - część działki nr 48/2 w obrębie 3 miasta Chojnowa przy ul. Ćwiklińskiej  (Zarządzenie Nr 117/2009 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 listopada 2009 r.)

04.11.2009 r.- Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  najemców przy Rynek 32, ul. Grottgera 3, ul. Reja 4 i  12, ul. Wolnosci 7 i 10, ul. Kilińskiego 1 i 6 w Chojnowie (Zarządzenie Nr 118/2009 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 listopada 2009 r.

17.11.2009 r.- Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  najemców przy ul. Wojska Polskiego 22 i ul. Wolności 9 w Chojnowie (Zarządzenie Nr 120/2009 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 listopada 2009 r.

30.11.2009 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu-dz. nr 278/1, 278/2, 278/3, 278/4, 278/5, 278/6, 278/7, 278/8, 278/9, 278/10, 278/11 i 278/12, położone w obrębie 6 miasta Chojnowa (Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 listopada 2009 r. nr 123/2009)

23.12.2009 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat  - część działki nr 224 położonej  przy ul. Legnickiej  w Chojnowie (Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 grudnia 2009 r. Nr 127/2009)

28.12.2009 r.- Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  najemców przy ul. B. Chrobrego 2, ul. Skłodowskiej 5, ul. Spacerowej 8, Rynek 16, ul. Komuny Paryskiej 9, ul. Legnickiej 3,15.25a,49, ul. Witosa 13,32, ul. ks. Ściegiennego 3, ul. Bolesławieckiej 5, ul. Jana III Sobieskiego 1, ul. Samorządowej 1c,3a, ul. Wolności 10 , ul. Wojska Polskiego 5 w Chojnowie (Zarządzenie Nr 128/2009 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 grudnia 2009 r.


Ilość odwiedzin: 5460
Nazwa dokumentu: Rok 2009
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Gadowska
Data wytworzenia informacji: 2009-01-13 10:39:40
Data udostępnienia informacji: 2009-01-13 10:39:40
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-20 09:57:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner