logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   plus Zarządzenia Burmistrza
   minus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
      minus Sprzedaż lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne
      plus Zarządzenia Burmistrza
      minus Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne
      minus Przejęcie nieruchomości
      plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
      minus Informacje o wywieszeniu wykazów
         minus Rok 2008
         minus Rok 2009
         minus Rok 2010
         minus Rok 2011
         minus Rok 2012
         minus Rok 2013
         minus Rok 2014
         minus Rok 2015
         minus Rok 2016
         minus Rok 2017
         minus Rok 2018
         minus Rok 2019
         minus Rok 2020
         minus Rok 2021
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


18.01.2010 r.- Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  najemców przy ul. Wolności 1 i ul. Młynarskiej 1 w Chojnowie - Zarządzenie  Nr 3/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18.01.2010 r.

03.03.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - część działki nr 450/11, położonej przy ul. Kościuszki w Chojnowie - Zarządzenie Nr 19/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 marca 2010 r.

16.03.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - część działki nr 224, położonej przy ul. Legnickiej w Chojnowie - Zarządzenie Nr 22/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 marca 2010 r.

16.03.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu  - nieruchomość zabudowana garażem, oznaczona numerem geodezyjnym 33/11, położona przy ul. Witosa w Chojnowie wraz z udziałem wynoszącym 1/11 we własności działki nr 33/28 - Zarządzenie Nr 23/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 marca 2010 r.

26.03.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - działki nr 3,5,19/2,23,26,32,37,43/1,43/3,45/3,45/5,45/7,45/9,48/3,84/2,105, położone w obrębie 1 miasta Chojnowa - Zarządzenie Nr 27/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 marca 2010 r.

31.03.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - część działki nr 12/13, położonej przy ul. Wyspiańskiego w Chojnowie - Zarządzenie Nr 28/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2010 r.

01.04.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców przy ul. Rejtana 10, ul. Grunwaldzkiej 2 i 12, ul. Niemcewicza 2a, ul. Chmielnej 15,       ul. Wojska Polskiego 13, Rynek 36 w Chojnowie - Zarządzenie Nr 30/2010 Burmistrza Miasta Chonowa z dn. 01.04.2010 r.

 06.04.2010 r.- Informacja o wywieszeniu wykazu garaży przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców , położonych przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie - Zarządzenie Nr 31/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 kwietnia 2010 r.

07.04.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców przy ul. Legnickiej 15,19, ul. Witosa 13,14,17, ul. Kolejowej 28, ul. Kościuszki 20,23, ul. Drzymały 6, ul. Samorządowej 2b,2c,4a,4b w Chojnowie - Zarządzenie nr 32/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07.04.2010 r.

28.04.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w formie przetargu, na czas nieoznaczony - część działki nr 12/7, położonej przy ul. Małachowskiego w Chojnowie (Zarządzenie Nr 37/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28.04.2010 r.)

05.05.2010 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w formie przetargu, na czas nieoznaczony - działka nr 130, położona przy ul. Przelot w Chojnowie (Zarządzenie Nr 40/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05.05.2010 r.)

05.05.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców przy ul. Grunwaldzkiej 10, ul. Spacerowej 2, ul.  Kilińskiego 6, ul.  Legnickiej 66,
ul. Kościuszki 5 w Chojnowie - Zarządzenie Nr 41/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05.05.2010 r.

18.05.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - część działki nr 62 i 63/5, położonej w Chojnowie przy ul. Kościuszki (Zarządzenie Nr 43/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18.05.2010)

18.05.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - działka nr 50/3, położonej w Chojnowie przy ul. Ćwiklińskiej (Zarządzenie Nr 44/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18.05.2010)

21.05.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu - działki nr 278/13, 278/14, 278/15, 278/16, 278/17, 278/18, 278/19, 278/20, 278/21, 278/22, 278/23 i 278/24, położone w obrębie 6 miasta Chojnowa (Zarządzenie Nr 46/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 maja 2010 r.)

24.05.2010 r. - informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych przy ul. Wolności 5 i ul. Dąbrowskiego 12 w Chojnowie - Zarządzenie
Nr 48/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24.05.2010 r.

25.05.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - część działki nr 213/17, położonej w Chojnowie przy ul. Legnickiej (Zarządzenie Nr 50/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa  z dnia 25 maja 2010 r.)

26.05.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - część działki nr 271/4, położonej przy ul. Grodzkiej w Chojnowie (Zarządzenie Nr 51/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 maja 2010 .)

26.05.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - część działki nr 50/4, położonej przy ul. Ćwiklińskiej w Chojnowie (Zarządzenie Nr 53/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 maja 2010 r.)

26.05.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - część działki nr 48/2, położonej przy ul. Ćwiklińskiej w Chojnowie (Zarządzenie Nr 54/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 maja 2010 r.)

31.05.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu - działka nr 462/1, położona przy ul. Wincentego Witosa i działka nr 462/2, położona przy ul. Jarosława Dąbrowskiego w Chojnowie (Zarządzenie Nr 55/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 maja 2010 r.)

14.06.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste części udziału w nieruchomości gruntowej przynależnej do części lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Kościuszki 16 w Chojnowie, powstałej w wyniku adaptacji części wspólnych budynku (Zarządzenie Nr 66 /2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14.06.2010 r.)

18.06.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerami działek 281/1 i 173/98, położonej przy ul. I.Paderewskiego (Zarządzenie Nr 68/2010
z dnia 18.06.2010 r.)

22.06.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - lokal użytkowy nr 1a, położony przy ul. Rynek 38 w Chojnowie (Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 czerwca 2010 r.)

22.06.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej - działka nr 462/4, położona w obrębie 4 miasta Chojnowa (Zarządzenie Nr 72/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 czerwca 2010 r.)

 24.06.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - część działki nr 321/11, położonej przy ul. Mikołaja Reja w Chojnowie (Zarządzenie Nr 73/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 czerwca 2010 r.)

13.07.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych przy ul. Grunwaldzkiej 10, ul. Legnickiej 66, ul. Witosa 24, ul. Kolejowej 24, ul. Wolności 9, Rynek 23, ul. Młynarskiej 1, ul. Samorządowej 4b w Chojnowie - Zarządzenie nr 84/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13.07.2010 r.

21.07.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - lokal użytkowy nr 1A, położony przy ul. Drzymały 4 w Chojnowie (Zarządzenie Nr 85/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 lipca 2010 r.)

30.07.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - część działki nr 209/85, położonej przy ul. Drzymały w Chojnowie (Zarządzenie Nr 87/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 lipca 2010 r.)

03.08.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - część działki nr 450/11, położonej przy ul. Legnickiej w Chojnowie (Zarządzenie Nr 88/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 sierpnia 2010 r.)

19.08.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu garaży przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców , położonych przy ul. Drzymały i ul. Legnickiej (Zarządzenie Nr 90/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 sierpnia 2010 r.)

31.08.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - działka nr 154/8, położona przy ul. Broniewskiego w Chojnowie (Zarządzenie Nr 94/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 sierpnia 2010 r.)

01.09.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu - działki nr 46/20, 46/21, 46/22, położone przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie (Zarządzenie Nr 95/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 1 września 2010 r.)

13.09.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu - działki nr 52/13, 52/14, udział 15/31 w działce nr 52/32, położone przy ul. Zielonej w obrębie 4 miasta Chojnowa (Zarządzenie Nr 105/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 września 2010 r.)

24.09.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców połozonych przy ulicy Legnickiej 57 i ul. Kolejowej 16 - Zarządzenie Nr 106/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 września 2010 r.

30.092010 r.- Informacja o wywieszeniu wykazu garaży,przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców, położonych przy ul. Drzymały i Witosa -obręb 4 m. Chojnowa- Zarządzenie nr 108/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 września 2010 r.

19.10.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - część działki nr 175/1, położonej w obrębie 4 miasta Chojnowa przy ul. Legnickiej (Zarządzenie Nr 113/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 października 2010 r.)

03.11.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy położonego przy ul. Chmielnej 15 w Chojnowie - Zarządzenie Nr 117/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 listopada 2010 r.

12.11.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - działki nr 922/10, 922/11, 451/7 i 451/10 (Zarządzenie Nr 118/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 listopada 2010 r.)

16.11.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych przy ul. Legnickiej 25a, 28, 38. 49, ul. Dąbrowskiego 2 i 8 w Chojnowie - Zarządzenie Nr 122/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 listopada 2010 r.

19.11.2010 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, położonego przy ul. Dąbrowskiego 28 w Chojnowie - Zarządzenie Nr 124/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 listopada 2010 r.

13.12.2010 r. -Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców, położonych przy ul. Legnickiej 69, 15, ul. Wolności 5, ul. Komuny Paryskiej 9, ul. Wojska Polskiego 9, pl. Konstytucji 3 Maja 2 w Chojnowie - Zarządzenie Nr 133/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 grudnia 2010 r.

Ilość odwiedzin: 5512
Nazwa dokumentu: Rok 2010
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Chojnowie
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Mras
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Mras
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Gadowska
Data wytworzenia informacji: 2010-01-18 13:51:14
Data udostępnienia informacji: 2010-01-18 13:51:14
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-14 12:24:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner