logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   plus Zarządzenia Burmistrza
   minus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
      minus Sprzedaż lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne
      plus Zarządzenia Burmistrza
      minus Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne
      minus Przejęcie nieruchomości
      plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
      minus Informacje o wywieszeniu wykazów
         minus Rok 2008
         minus Rok 2009
         minus Rok 2010
         minus Rok 2011
         minus Rok 2012
         minus Rok 2013
         minus Rok 2014
         minus Rok 2015
         minus Rok 2016
         minus Rok 2017
         minus Rok 2018
         minus Rok 2019
         minus Rok 2020
         minus Rok 2021
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


20.01.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - działki nr 922/10, 922/11, 451/7 i 451/10 (Zarządzenie Nr 5/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2011 r.)

22.03.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w budynkach przy ul. Kościuszki 11, ul. Reja 4, ul. Drzymały 19,
ul. Dąbrowskiego 12, ul. Samorządowej 4c w Chojnowie - Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 22 marca 2011 r.

24.03.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - lokal mieszkalny nr 5, położony przy ul. Legnickiej 16 w Chojnowie (Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 marca 2011 r.)

28.03.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - działka nr 222/32, położona przy ul. Jana Długosza w Chojnowie (Zarządzenie Nr 22/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 marca 2011 r.)

28.03.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - działka nr 460/5, położona przy ul. Chmielnej w Chojnowie (Zarządzenie Nr 23/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 marca 2011 r.)

05.04.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców położonego w budynku przy ul. Kościuszki 16 w Chojnowie - Zarządzenie Nr 29/20011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 kwietnia 2011 r.

17.05.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - działka nr 275/1, położona przy ul. Łokietka w Chojnowie (Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 maja 2011 r.)

02.06.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanych garażami przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu - działki nr 21/22 i 21/23, położone przy ul. Wincentego Witosa w Chojnowie (Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 czerwca 2011 r.)

14.06.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu - nieruchomość oznaczona nr 22/53 i 22/54 oraz nieruchomość oznaczona nr 22/70, położone w obrębie 2 miasta Chojnowa (Zarządzenie Nr 48/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 czerwca 2011 r.)

01.07.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w budynkach przy ul. Wolności 5, Rynek 29, Witosa 13 i 32 w Chojnowie     ( Zarządzenie Nr 54/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 1 lipca 2011 r.).

06.07.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - działka nr 340/5, położona przy ul. Tadeusza Rejtana nr 8 w Chojnowie (Zarządzenie Nr 55/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 lipca 2011 r.)

20.07.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w budynkach przy ul. Drzymały 13, ul. Chopina 4, ul. Złotoryjskiej 4a,
ul. Rejtana 12, Rynek 31 w Chojnowie ( Zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dn. 20.07.2011 r.) 

20.07.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu garażu przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, położonego przy ul. Samorządowej (Zarządzenie nr 59/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 lipca 2011 r.

01.08.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - działka nr 277/1, położona przy ul. Bolesławieckiej w Chojnowie (Zarządzenie Nr 64/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 1 sierpnia 2011 r.)

01.08.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - część działki nr 450/11, położonej przy ul. Kolejowej w Chojnowie (Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 1 sierpnia 2011 r.)

 

02.08.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - działki nr 14, 15, 16 i 19, położone w obrębie 7 miasta Chojnowa oraz działka nr 218, położona w obrębie 3 miasta Chojnowa (Zarządzenie Nr 68/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 sierpnia 2011 r.)

02.08.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - część działki nr 50/4, położonej przy ul. M.Ćwiklińskiej w Chojnowie (Zarządzenie Nr 69/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 sierpnia 2011 r.)

02.08.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - część działki nr 12/13, położonej przy ul. S.Wyspiańskiego w Chojnowie  oraz działki nr 437/9 i 154/7, położone przy ul. K.K.Baczyńskiego w Chojnowie (Zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 sierpnia 2011 r.)

02.08.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - część działki nr 21/13, położonej przy ul. A.Mickiewicza w Chojnowie (Zarządzenie Nr 71/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 sierpnia 2011 r.)

 02.08.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców , położonych w budynkach przy ul. Krasickiego 6, ul. Kościuszki 33, ul. Legnickiej 18, 25b, 69, pl. Dworcowym 4, ul. Mickiewicza 12, ul. Wolności 1, ul. Chmielnej 17, ul. Kilińskiego 1, 7, ul. Złotoryjskiej 13, Rynek 29, ul. Piotra Skargi 12 w Chojnowie - Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dn. 2 sierpnia 2011 r.

06.09.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców położonych w budynkach przy ul. Rejtana 2, ul. Komuny Paryskiej 9, ul. Chopina 4,
ul. Legnickiej 22 w Chojnowie - Zarządzenie Nr 88/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 września 2011 r.

07.09.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - pomieszczenia nie będące samodzielnym lokalem mieszkalnym, znajdujące się w budynku przy ul. Wincentego Witosa 9 w Chojnowie (Zarządzenie  Nr 89/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 września)

05102011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców położonych w budynkach przy ul. Legnickiej 9 i ul. Samorządowej 4c w Chojnowie
- ( Zarządzenie Nr 98/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 października 2011 r. )

17.10.2011 r.- informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanych stacjami transformatorowymi na rzecz spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna (Zarządzenie Nr 106/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 października 2011 r.)

31.10.2011r. - informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, oznaczonej numerem działki 185/25, na rzecz właścicieli lokali budynku mieszkalnego przy ul. Łużyckiej 1 (Zarządzenie Nr 109/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 października 2011 r.)

04.11.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - część działki nr 21/24, położonej przy ul. Wincentego Witosa w Chojnowie (Zarządzenie Nr 112/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 listopada 2011 r.)

04.11.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - część działki nr 30/3, położonej przy ul. Parkowej w Chojnowie (Zarządzenie Nr 113/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 listopada 2011 r.)

08.11.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców połozonych w budynkach przy u. Legnickiej 62 i 91, ul. B.Chrobrego 8, ul. Wolności 8, ul. Drzymały 13, ul. Witosa 13 i ul. Wojska Polskiego 17 w Chojnowie (Zarządzenie Nr 114/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 listopada 2011 r.)

08.11.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy położonego przy ul. Legnickiej 75 w Chojnowie (Zarządzenie Nr 115/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 listopada 2011 r.)

15.11.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców położonych w budynkach przy ul. W. Witosa 10 i 12 , Rynek 32 w Chojnowie (Zarządzenie Nr 120/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 listopada 2011.)

22.11.2011 r.- Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie- działka nr 380/8 położona przy ul. Bielawskiej w Chojnowie (Zarządzenie Nr 121/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 listopada 2011r.)

24.11.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu- lokal użytkowy nr 1A, położony w budynku przy ul. Samorządowej 4 A,B,C w Chojnowie (Zarządzenie Nr 123/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 listopada 2011 r.)

24.11.2011 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku przy ul. Samorządowej 4 A,B,C, w klatce nr B, w Chojnowie (Zarządzenie Nr 124/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 listopada 2011 r.)

30.12.2011 r.- Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców położonych w budynkach przy przy ul. Drzymały 13, ul.Grunwaldzkiej 10 i 12, Rynek 4 w Chojnowie (Zarządzenie Nr 137/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.)

Ilość odwiedzin: 5052
Nazwa dokumentu: Rok 2011
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Mras
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Mras
Osoba, która wprowadzała dane: Alicja Wróbel
Data wytworzenia informacji: 2011-01-10 11:41:46
Data udostępnienia informacji: 2011-01-10 11:41:46
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-03 11:42:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner