logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Budżet
   plus Budżet 2003
   minus Budżet 2004
   minus Budżet 2005
   minus Budżet 2006
   minus Budżet 2007
   minus Budżet 2010
   minus Budżet 2011
   minus Budżet 2012
   minus Budżet 2013
   minus Budżet 2014
   minus Budżet 2015
   minus Budżet 2016
   minus Budżet 2017
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Budżet > Budżet 2012

Załączniki do pobrania: 2012-01-31 15:22:24 - Uchwała Nr XV/70/11 RM Chojnowa z 29.12.2011 w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2012 rok (15.44 MB)
2012-01-31 15:25:36 - Zarządzenie Nr 2/2012 z 05.01.2012 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na rok 2012 (9.55 MB)
2012-01-31 15:26:23 - Zarządzenie Nr 4/2012 z 10.01.2012 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012 (1006.65 kB)
2012-02-22 11:11:54 - Zarządzenie Nr 12/2012 z 31.12.2012 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012 (1.23 MB)
2012-02-22 11:12:44 - Zarządzenie Nr 16/2012 z 15.02.2012 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012 (1.19 MB)
2013-01-14 13:51:07 - Uchwała Nr XVII/75/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzan (161.53 kB)
2013-01-14 13:51:44 - Uchwała Nr XVII/79/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2012 rok. (687.06 kB)
2013-01-14 13:52:21 - Uchwała Nr XVIII/80/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnów na rok 2012. (487.60 kB)
2013-01-14 13:53:01 - Uchwała Nr XIX/83/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie. (979.21 kB)
2013-01-14 13:53:33 - Uchwała Nr XIX/84/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zaciągnięcia pozyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. (111.64 kB)
2013-01-14 13:54:07 - Uchwała Nr XIX/85/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miesta Chojnowa na rok 2012. (685.39 kB)
2013-01-14 13:54:43 - Uchwała Nr XX/87/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 czerwca 2012r. W sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2012r. (835.57 kB)
2013-01-14 13:55:08 - Uchwała Nr XX/89/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 czerwca 2012r. W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Burmistrza Miasta Chojnowa z wykonania budżetu (80.26 kB)
2013-01-14 13:55:42 - Uchwała Nr XXI/92/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30.08.2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2012 rok. (776.59 kB)
2013-01-14 13:56:13 - Uchwała Nr XXII/98/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 września 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. (144.40 kB)
2013-01-14 13:56:53 - Uchwała Nr XXII/100/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2012 rok. (866.84 kB)
2013-01-14 13:57:32 - Uchwała Nr XXIII/102/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2012 rok. (554.54 kB)
2013-01-14 13:58:49 - Uchwała XXIII/103/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (195.27 kB)
2013-01-14 13:59:29 - Uchwała Nr XXIII/104/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (482.15 kB)
2013-01-14 13:59:59 - Uchwała Nr XXIV/109/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rolicznia dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na ter (140.12 kB)
2013-01-14 14:00:27 - Uchwała Nr XXIV/110/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia z budżetu miasta Chojnowa dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła (108.42 kB)
2013-01-14 14:01:13 - Uchwała Nr XXIV/112/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2012 rok. (559.20 kB)
2013-01-14 14:02:13 - Uchwała Nr XXV/115/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowago kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE. (123.52 kB)
2013-01-14 14:03:10 - Uchwała Nr XXV/116/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2019 Miasta Chojnowa (1.22 MB)
2013-01-14 14:03:47 - Uchwała Nr XXV/ 117/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa. (760.94 kB)
2013-01-14 14:04:28 - Uchwała Nr XXV/118/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2019 Miasta Chojnowa (1.01 MB)
2013-01-14 14:05:24 - Uchwała Nr XXV/119/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 grudnia w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na rok 2013 (2.97 MB)
2013-01-14 14:08:29 - Zarządzenie Nr 20/12 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (487.39 kB)
2013-01-14 14:09:04 - Zarządzenie Nr 28/12 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (413.94 kB)
2013-01-14 14:09:40 - Zarządzenie Nr 34/12 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (825.50 kB)
2013-01-15 08:54:37 - Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 maja 2012r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie (109.10 kB)
2013-01-15 08:55:36 - Zarządzenie Nr 39/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 maja 2012r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie. (107.67 kB)
2013-01-15 08:56:08 - Zarządzenie Nr 40/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 01 maja 2012r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Muzeum Regionalnego w Chojnowie. (105.72 kB)
2013-01-15 08:56:38 - Zarządzenie Nr 46/12 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (422.50 kB)
2013-01-15 08:57:11 - Zarządzenie Nr 51/12 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (379.30 kB)
2013-01-15 08:57:43 - Zarządzenie Nr 62/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (729.95 kB)
2013-01-15 08:58:12 - Zarządzenie Nr 75/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (400.66 kB)
2013-01-15 08:58:39 - Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (222.51 kB)
2013-01-15 08:59:15 - Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie. (134.58 kB)
2013-01-15 08:59:43 - Zarządzenie Nr 84/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie. (134.77 kB)
2013-01-15 09:00:10 - Zarządzenie Nr 85/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie. (137.35 kB)
2013-01-15 09:00:51 - Zarządzenie Nr 90/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 sieprnia 2012r. w sprawie zmiany w budzecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (219.46 kB)
2013-01-15 09:01:25 - Zarządzenie Nr 91/2012 Burmistrza Mista Chojnowa z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (400.23 kB)
2013-01-15 09:02:00 - Zarządzenie Nr 95/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (239.00 kB)
2013-01-15 09:02:29 - Zarządzenie Nr 99/2012 Buristrza Miasta Chojnowa z dnia 17 września 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (280.85 kB)
2013-01-15 09:03:04 - Zarządzenie Nr 117/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (1004.40 kB)
2013-01-15 09:03:36 - Zarządzenie Nr 120/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (289.20 kB)
2013-01-15 09:04:13 - Zarządzenie Nr 122/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie przedłożenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 Miasta Chojnowa. (1.08 MB)
2013-01-15 09:04:40 - Zarządzenie Nr 123/12 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (412.61 kB)
2013-01-15 09:05:19 - Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Mista Chojnowa z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (711.02 kB)
2013-01-15 09:07:21 - Zarządzenie Nr 134/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (635.44 kB)
2013-01-15 09:07:56 - Zarządzenie Nr 136/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (539.69 kB)

Ilość odwiedzin: 7422
Nazwa dokumentu: Budżet 2012
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Grześkowiak
Data wytworzenia informacji: 2012-01-04 08:37:10
Data udostępnienia informacji: 2012-01-04 08:37:10
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-15 09:08:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner