logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   plus Zarządzenia Burmistrza
   minus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
      minus Sprzedaż lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne
      plus Zarządzenia Burmistrza
      minus Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne
      minus Przejęcie nieruchomości
      plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
      minus Informacje o wywieszeniu wykazów
         minus Rok 2008
         minus Rok 2009
         minus Rok 2010
         minus Rok 2011
         minus Rok 2012
         minus Rok 2013
         minus Rok 2014
         minus Rok 2015
         minus Rok 2016
         minus Rok 2017
         minus Rok 2018
         minus Rok 2019
         minus Rok 2020
         minus Rok 2021
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


03.01.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - działki nr 19/1, 19/2, 20, 21, położone w obrębie 5 miasta Chojnowa przy ul. Łużyckiej (Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 stycznia 2012 r.)

10.01.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - część działki nr 11/6, położonej przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie (Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 stycznia 2012 r.)

17.01.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców położonych w budynkach przy ul. W. Witosa 11 i 28, ul. Dąbrowskiego 2, ul. Drzymały 15, 17 i 19, ul. F. Chopina 4, ul. Samorządowej 2a  w Chojnowie (Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 stycznia 2012 r.)

25.01.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - działka nr 463/1, położona przy ul. Młynarskiej w Chojnowie (Zarządzenie Nr 8/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 stycznia 2012 r.)

30.01.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców położonych w budynkach przy ul. Drzymały 8, 10 i 16 , ul. Grottgera 3, Placu Konstytucji 3 Maja 4, ul. Wolności 7w Chojnowie (Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2012 r.)

30.01.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu garaży przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych przy ul. Dąbrowskiego i ul. Drzymały w Chojnowie (Zarządzenie Nr 11/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2012 r.)

02.02.2012 r. Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców połozonych w budynku przy ul. Drzymały 2 w Chojnowie ( Zarządzenie Nr 14/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 lutego 2012 r.)

10.02.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu - działki nr 185/13, 185/14, 185/15, 185/16, 185/17, 185/18, 185/19, 185/20, położone w obrębie 6 miasta Chojnowa (Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 lutego 2012 r.)

11.04.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu garaży przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w obrębie 3 i 4 miasta Chojnowa (Zarządzenie Nr 30/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 kwietnia 2012 r.)

26.04.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej garażem, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - działka nr 342, położona w obrębie 3 miasta Chojnowa (Zarządzenie Nr 35/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 kwietnia 2012 r.)

26.04.2012 r.- Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców położonych w budynkach przy: ul. Kolejowej 18, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 2,
ul. Drzymały 3, 5, 17, ul. Grunwaldzkiej 2, ul. Legnickiej 16, ul. Samorządowej 1a, c, 4a, b, ul. Jana III Sobieskiego 6,
ul. Witosa 22 miasta Chojnowa ( Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 kwietnia 2012 r.).

16.05.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - lokal użytkowy nr 7, położony przy ul. Drzymały Nr 2 w Chojnowie (Zarządzenie Nr 44/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia   16 maja 2012 r.)

16.05.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu - działki niezabudowane nr 466/1, 466/2, 466/3, 466/4, 466/5, położone przy ul. Wincentego Witosa w Chojnowie (Zarządzenie Nr 45/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 maja 2012 r.)

21.05.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - część działki nr 321/13, położonej przy ul. Mikołaja Reja w Chojnowie (Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 maja 2012 r.)

05.06.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu - działki nr 278/13, 278/15, 278/19, 278/21, 278/22, 278/49, 278/50, 278/51, 278/52, 278/53, 278/54, 278/55, 278/56, 278/57, 278/58, 278/59 i 278/60, położone w obrębie 6 miasta Chojnowa (Zarządzenie Nr 53/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 czerwca 2012 r.)

05.06.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - lokal użytkowy nr 1A, położony w budynku przy ul. Drzymały 4 w Chojnowie wraz ze sprzedażą gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 209/70 w udziale wynoszącym 51/100 (Zarządzenie Nr 54/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 czerwca 2012 r.)

05.06.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - działka nr 377/3 położona przy ul. Samorządowej w Chojnowie (Zarządzenie Nr 55/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 czerwca 2012 r.)

05.06.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - działka nr 457/7, położona przy ul. Młynarskiej w Chojnowie (Zarządzenie Nr 56/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 czerwca 2012 r.)

06.06.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych przy ul. Kolejowej 10, ul. Wolności 10, ul. Chopina 2, ul. Kościuszki 23
w Chojnowie  (Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 06.06.2012 r.)

19.06.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - część działki nr 437/10, położonej przy ul. Baczyńskiego w Chojnowie (Zarządzenie Nr 60/1012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 czerwca 2012 r.)

02.07.2012 r. -Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców , położonych przy ul. Mickiewicza 1, ul. Dąbrowskiego 7, ul. Łużyckiej 1 w Chojnowie  (Zarządzenie Nr 64/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 lipca 2012 r.).

06.07.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, połozonych przy ul. Grunwaldzkiej 8 i ul. P. Skargi 14 w Chojnowie ( Zarządzenie Nr 65/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 06.07.2012 r.)

10.07.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - część działki nr 271/2 i część działki nr 271/4, położonych przy ul. Grodzkiej w Chojnowie (targowisko miejskie) - Zarządzenie Nr 66/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 lipca 2012 r.

25.07.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - część działki nr 23/34, położonej w Chojnowie przy ul. Kolejowej (Zarządzenie Nr 77/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 lipca 2012 r.)

02.08.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - część działek nr 3, 12 i 37, działki nr 5, 23, 48/3, 84/2, położone w obrębie 1 miasta Chojnowa (Zarządzenie Nr 79/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 sierpnia 2012 r.)

02.08.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - część działki nr 30/3, położonej przy ul. Parkowej w Chojnowie (Zarządzenie Nr 80/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 sierpnia 2012 r.)

09.08.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy położonego przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 2 w Chojnowie ( Zarządzenie
Nr 86/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 sierpnia 2012 r.).

21.09.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy położonego przy ul. Kościuszki 5 w Chojnowie ( Zarządzenie Nr 100/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 września 2012 r.)

25.09.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców położonego przy ul. Jana III Sobieskiego 9 w Chojnowie ( Zarządzenie Nr 101/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 września 2012 r.)

28.09.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat, położonych w obrębie 1 miasta Chojnowa - działki nr 43/5,43/8,43/11,43/16,43/19,43/22 udział 1/2 w działce 43/15, działki nr 43/6,43/7,43/9,43/10,43/12, 43/13, udział 1/2 w działce 43/15, działki 44/5,44/6,44/8, 44/10,44/13 oraz działki 108/1, 108/2,108/3,108/4,108/5, 108/6,108/7,108/8, 108/9, 108/10 (Zarządzenie Nr 105/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 września 2012 r.)

01.10.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w formie przetargu - w obrębie 1 miasta Chojnowa - część działki nr 11, działki nr 17/2, 21, 26, 32, 58, 74, 76 oraz w obrębie 7 - działka nr 13 (Zarządzenie Nr 106/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 1 października 2012 r.)

03.10.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - część działki nr 48/2, położonej przy ul. Ćwiklińskiej w Chojnowie (Zarządzenie Nr 107/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 października 2012 r.)

04.10.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - część działki nr 6/14, położonej przy ul. Wojska Polskiego w Chojnowie (Zarządzenie Nr 109/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 października 2012 r.)

08.10.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - część działki nr 224, położonej przy ul. Legnickiej w Chojnowie (Zarządzenie Nr 110/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 października 2012 r.)

16.10.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - część działki nr 12/13, położonej w Chojnowie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego (Zarządzenie Nr 113/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 października 2012 r.)

26.10.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców położonych przy ul. Legnickiej 57, 40, ul. Witosa 14, Rynek 38, ul. Grunwaldzkiej 8,
ul. Chmielnej 17, ul. Samorządowej 2a, ul. Spacerowej 3 w Chojnowie ( Zarządzenie Nr 116/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26.10.2012 r.)

28.11.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali w budynku przy ul. Legnickiej 69a - działka nr 131/15, położona w obrębie 4 (Zarządzenie Nr 125/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 listopada 2012 r.)

28.11.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - działki nr 131/12 i 131/13, położone w obrębie 4 miasta Chojnowa oraz działka nr 75/9, położona przy ul. K.K.Baczyńskiego (Zarządzenie Nr 128/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 listopada 2012 r.)

29.11.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - lokal użytkowy nr 1A, położony w budynku przy ul. Kościuszki 17 w Chojnowie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 59/59 w udziale wynoszącym 91/1000 (Zarządzenie Nr 130/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 listopada 2012 r.)

19.12.2012 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych przy ul. Witosa 28 i ul. Kościuszki 16 ( Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa Nr 135/2012  z dnia 19 grudnia 2012 r.)

Ilość odwiedzin: 4938
Nazwa dokumentu: Rok 2012
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Gadowska
Data wytworzenia informacji: 2012-01-04 08:39:19
Data udostępnienia informacji: 2012-01-04 08:39:19
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-19 09:52:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner