logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Budżet
   plus Budżet 2003
   minus Budżet 2004
   minus Budżet 2005
   minus Budżet 2006
   minus Budżet 2007
   minus Budżet 2010
   minus Budżet 2011
   minus Budżet 2012
   minus Budżet 2013
   minus Budżet 2014
   minus Budżet 2015
   minus Budżet 2016
   minus Budżet 2017
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Budżet > Budżet 2013

Załączniki do pobrania: 2013-01-07 15:12:15 - Uchwała Nr II/352/2012 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 11.12.2012 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2013 r. (161.64 kB)
2013-01-07 15:15:15 - Uchwała Nr II/353/2012 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 11.12.2012 w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Chojnowa przedst. w proj. uchw. budż. na rok 2013 (342.09 kB)
2013-01-07 15:18:06 - Uchwała Nr II/354/2012 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 11.12.2012 w sprawie opinii o projekcie uchw. w spr. wieloletniej prognozy finans. Miasta Chojnowa przedłoż. wraz z proj. uchw. bud (285.15 kB)
2013-04-11 13:32:59 - Uchwała Nr XXV/119/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 grudnia w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na rok 2013. (2.97 MB)
2013-04-11 13:53:46 - Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (2.13 MB)
2013-04-11 13:36:52 - Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 lutego 2013r w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (208.59 kB)
2013-04-11 13:37:51 - Zarządzenie Nr 21/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (253.46 kB)
2013-04-11 13:38:47 - Zarządzenie Nr 28/ 2013 Burmistrz Miasta Chojnowa z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (1.90 MB)
2013-04-15 13:14:50 - Uchwała Nr XXVII/135/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. (809.72 kB)
2013-04-15 13:16:28 - Uchwała Nr XXVII/136/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 Miasta Chojnowa. (5.86 MB)
2013-04-15 13:17:35 - Uchwała Nr XX/VII/137/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2013 rok. (3.60 MB)
2013-04-11 13:41:01 - Zarządzenie Nr 30 / 2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia25 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za rok 2012. (9.27 MB)
2013-04-11 13:42:27 - Zarządzenie Nr 32/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego. (1.69 MB)
2013-04-11 13:43:44 - Zarządzenie Nr 35/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (1.40 MB)
2013-04-15 13:59:05 - Zarządzenie Nr 40/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (1.52 MB)
2013-05-16 13:17:20 - Zarządzenie Nr 43/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 kwietnia 2013r. W sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (2.80 MB)
2013-05-29 12:00:06 - Zarządzenie Nr 48/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (697.15 kB)
2013-05-29 12:00:45 - Zarządzenia Nr 50/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (886.54 kB)
2013-07-25 09:34:10 - Uchwała Nr XXIX/151/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2013 rok. (1.67 MB)
2013-07-25 09:34:50 - Uchwała Nr XXX/153/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Burmistrza Miasta Chojnowa z wykonania budżet (341.64 kB)
2013-07-25 09:35:40 - Uchwała Nr XXX/159/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2013 rok. (1.62 MB)
2013-07-25 09:37:05 - Zarządzenie Nr 59/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (1.18 MB)
2013-07-25 09:38:11 - Zarządzenie Nr 62/13 – korekta Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zmiany z budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (1.18 MB)
2013-07-25 09:38:56 - Zarządzenie Nr 65/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zmiany z budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (1.68 MB)
2013-08-22 09:12:10 - Zarządzenia Nr 69/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (1.01 MB)
2013-08-22 09:13:02 - Zarządzenie Nr 77/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 sierpnia 2013. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (701.05 kB)
2013-11-21 10:21:24 - Zarządzenie Nr 78/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (68.90 kB)
2013-11-21 10:30:13 - Zarządzenie Nr 80/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku, kształtowaniu się wieloletniej pr (18.10 MB)
2013-11-21 10:32:00 - Uchwała Nr XXXII/164/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 Miasta Chojnowa. (308.83 kB)
2013-11-21 10:33:03 - Zarządzenie Nr 81/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (99.59 kB)
2013-11-21 10:34:04 - Zarządzenie Nr 89/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (109.55 kB)
2013-11-21 10:37:11 - Uchwała Nr XXXII/165/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 września 2013r. w sprawie zasięgnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. (27.56 kB)
2013-11-21 10:38:01 - Uchwała Nr XXXIII/166/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 Miasta Chojnowa. (263.20 kB)
2013-11-21 10:38:31 - Uchwała Nr XXXIII/167/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2013 rok. (174.34 kB)
2013-11-21 10:39:36 - Zarządzenie Nr 93/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (128.23 kB)
2013-11-21 10:43:03 - Zarządzenie Nr 103/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 października 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 Miasta Chojnowa. (199.82 kB)
2013-11-21 10:46:05 - Zarządzenie Nr 105/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 października 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (86.59 kB)
2013-11-21 10:47:34 - Zarządzenie Nr 109/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (115.52 kB)
2013-11-21 10:48:19 - Zarządzenie Nr 112/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (60.67 kB)
2013-11-21 10:44:58 - Uchwała Nr XXXIV/168/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 06 listopada 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2013 rok. (129.54 kB)
2013-11-21 10:49:33 - Uchwała Nr XXXIV/170/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 06 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (31.63 kB)
2013-11-21 10:50:11 - Uchwała Nr XXXIV/171/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 06 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (64.19 kB)
2013-11-21 10:50:49 - Zarządzenie Nr 115/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 listopada 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (81.20 kB)
2014-01-31 08:06:16 - Uchwała Nr XXXVI/187/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2014r. (3.92 MB)

Ilość odwiedzin: 6515
Nazwa dokumentu: Budżet 2013
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Mras
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Mras
Osoba, która wprowadzała dane: Stazysta GCH
Data wytworzenia informacji: 2013-01-07 08:22:53
Data udostępnienia informacji: 2013-01-07 08:22:53
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-31 08:07:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner