logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   minus Zarządzenia Burmistrza
      minus Rok 2004
      minus Rok 2005
      minus Rok 2006
      minus Rok 2007
      minus Rok 2008
      minus Rok 2009
      minus Rok 2010
      minus Rok 2011
      minus Rok 2012
      minus Rok 2013
      minus Rok 2014
      minus Rok 2015
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2014-02-13 12:45:56 - Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, oznaczon (50.65 kB)
2014-02-13 12:47:31 - Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych numerami geodezyjnymi 4 (55.51 kB)
2014-02-13 12:48:48 - Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert na realiza (53.21 kB)
2014-02-13 12:49:57 - Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie. (26.50 kB)
2014-02-13 12:50:25 - Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (55.97 kB)
2014-02-13 12:50:50 - Zarządzenie Nr 7/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie. (18.28 kB)
2014-02-13 12:51:19 - Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmiany „Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i inny (30.53 kB)
2014-02-13 12:51:46 - Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych miasta Chojnowa w 2014 roku. (21.97 kB)
2014-02-13 12:52:16 - Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014. (30.40 kB)
2014-02-13 12:52:59 - Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej Chojnowa (V kadencja). (131.40 kB)
2014-02-13 12:54:29 - Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 stycznia 2014 r. w zmieniające zarządzenie w sprawie Cmentarza Komunalnego w Chojnowie. (357.62 kB)
2014-02-13 12:55:02 - Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVIII/III/190/14 z dnia 23 stycznia 2014r. (355.41 kB)
2014-02-13 12:55:41 - Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (801.27 kB)
2014-02-13 12:56:50 - Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Rejonowej w (117.62 kB)
2014-02-13 12:57:21 - Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Miko (333.16 kB)
2014-02-13 12:57:56 - Zarządzenie Nr18/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Adama Mi (332.08 kB)
2014-02-13 12:58:34 - Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Tadeusz (354.14 kB)
2014-02-25 14:32:58 - Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2014 rok. (3.06 MB)
2014-02-26 12:19:00 - Zarządzenie Nr 19/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie powołania komisji do oceny i klasyfikacji dokumentów przeznaczonych do brakowania. (20.01 kB)
2014-03-10 07:51:38 - Zarządzenie Nr 21/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (84.02 kB)
2014-03-10 07:53:30 - Zarządzenie Nr 22/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 12/21, położonej (46.44 kB)
2014-03-10 07:54:28 - Zarządzenie Nr 23/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy Rynku – cz (46.10 kB)
2014-03-10 07:55:05 - Zarządzenie Nr 24/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta Chojnowa w 2014 roku. (21.44 kB)
2014-03-21 12:28:22 - Zarządzenie Nr 25/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 06 marca 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację (51.57 kB)
2014-03-21 12:29:01 - Zarządzenie Nr 26/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 marca 2014r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2014r. (20.66 kB)
2014-03-21 12:29:39 - Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 marca 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerami geodezyjnymi 23,24/4 (48.49 kB)
2014-03-21 12:30:14 - Zarządzenie Nr 28/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (79.87 kB)
2014-03-21 12:30:48 - Zarządzenie Nr 29/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 marca 2014r. w sparwie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne, będące własnością Gminy Miejskiej Chojnów, mi (91.83 kB)
2014-04-08 11:55:56 - Zarządzenie Nr 30/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 marca 2014r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta Chojnowa w 2014r. (22.16 kB)
2014-04-08 12:00:49 - Zarządzenie Nr 31/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przedstawienia rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za rok 2013. (21.68 MB)
2014-04-08 12:14:02 - Zarządzenie Nr 32/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów, m (52.10 kB)
2014-04-08 12:16:10 - Zarządzenie Nr 33/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (99.16 kB)
2014-04-08 12:16:48 - Zarządzenie Nr 34/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIX/199/14 z dnia 27 marca 2014r. (68.87 kB)
2014-05-07 08:47:37 - Zarządzenie Nr 35/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, Miejskie (230.15 kB)
2014-05-07 08:49:09 - Zarządzenie Nr 36/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (104.89 kB)
2014-05-07 08:49:52 - Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 kwietnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Grodzki (50.25 kB)
2014-05-07 08:50:32 - Zarządzenie Nr 38/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie. (16.05 kB)
2014-05-07 08:51:17 - Zarządzenie Nr 39/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Tadeusz (58.42 kB)
2014-05-07 08:51:51 - Zarządzenie Nr 40/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejs (12.59 kB)
2014-05-07 08:52:37 - Zarządzenie Nr 41/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego (51.30 kB)
2014-05-07 10:05:46 - Zarządzenie Nr 42/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (111.80 kB)
2014-05-07 10:06:39 - Zarządzenie Nr 43/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia operatorów obwodowych komisji wyborczych i koordynatora gminnego obsługi informacyjnej w wyborach do (141.32 kB)
2014-05-07 10:07:27 - Zarządzenie Nr 44/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne, będące własnością Gminy Miejskiej Chojnów, (65.30 kB)
2014-05-07 10:08:18 - Zarządzenie Nr 45/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, oznacz (45.83 kB)
2014-05-07 10:09:29 - Zarządzenie Nr 46/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem geodezyjnym (53.55 kB)
2014-05-07 10:10:31 - Zarządzenie Nr 47/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 maja 2014r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2014 roku. (22.48 kB)
2014-05-07 10:12:28 - Zarządzenie Nr 48/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 maja 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 175/6, poł (44.15 kB)
2014-05-07 10:13:32 - Zarządzenie Nr 49/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Chojnowie do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego za (46.55 kB)
2014-05-12 09:10:26 - Zarządzenie Nr 51/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 maja 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty (167.06 kB)
2014-05-15 10:28:55 - Zarządzenie Nr 50/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (92.01 kB)
2014-05-21 11:49:00 - Zarządzenie Nr 52/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 maja 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów, mi (68.26 kB)
2014-05-30 09:29:56 - Zarządzenie Nr 53/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały Nr XL/202/14 z dnia 14 maja 2014 r. (85.06 kB)
2014-05-30 09:30:45 - Zarządzenie Nr 54/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (147.04 kB)
2014-05-30 09:31:53 - Zarządzenie Nr 56/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 maja 2014r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań dotyczących ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów i wydawania decyz (18.86 kB)
2014-05-30 09:32:33 - Zarządzenie Nr 57/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 maja 2014r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań dotyczących ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów i wydawania decyz (19.66 kB)
2014-05-30 10:46:52 - Zarządzenie Nr 59/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 37, ust. 1, pkt 2 lit a, b, c, d, f, g ustawy o fi (93.96 kB)
2014-06-10 10:16:03 - Zarządzenie Nr 58/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (42.15 kB)
2014-06-10 10:16:50 - Zarządzenie Nr 60/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały Nr XLI/208/14 z dnia 29 maja 2014. (77.31 kB)
2014-06-10 10:17:42 - Zarządzenie Nr 61/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (56.32 kB)
2014-06-10 10:18:34 - Zarządzenie Nr 62/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z budową kładki dla pieszych nad rzeką (21.79 kB)
2014-06-13 09:03:37 - Zarządzenie Nr 55/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 maja 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Miasta Chojnowa na rok 2013. (333.40 kB)

Nazwa dokumentu: Rok 2014
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Mras
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Mras
Osoba, która wprowadzała dane: Stazysta GCH
Data wytworzenia informacji: 2014-01-02 14:33:14
Data udostępnienia informacji: 2014-01-02 14:33:14
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-13 09:04:02

Wersja do wydruku...

corner   corner