logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   plus Zarządzenia Burmistrza
   minus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
      minus Sprzedaż lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne
      plus Zarządzenia Burmistrza
      minus Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne
      minus Przejęcie nieruchomości
      plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
      minus Informacje o wywieszeniu wykazów
         minus Rok 2008
         minus Rok 2009
         minus Rok 2010
         minus Rok 2011
         minus Rok 2012
         minus Rok 2013
         minus Rok 2014
         minus Rok 2015
         minus Rok 2016
         minus Rok 2017
         minus Rok 2018
         minus Rok 2019
         minus Rok 2020
         minus Rok 2021
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


08.01.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 22/54, położonej w obrębie 2 miasta Chojnowa (w rejonie ul. Fabrycznej) - Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 stycznia 2014 r.

08.01.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu - działki niezabudowane nr 467/1, 467/2 i 467/3, położone przy ul. Wincentego Witosa w Chojnowie - Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 stycznia 2014 r.

31.01.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - część działki nr 321/13, położonej przy ul. Mikołaja Reja w Chojnowie - Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 stycznia 2014 r.

07.02.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - część działki nr 21/24, położonej przy ul. Adama Mickiewicza w Chojnowie - Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 lutego 2014 r.

07.02.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - część działki nr 209/87, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki w Chojnowie - Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 lutego 2014 r.

24.02.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - działka nr 12/21, położona w obrębie 5 miasta Chojnowa przy ul. Okrzei - Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 lutego 2014 r.

24.02.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - część działki nr 298/4, położonej przy Rynku w Chojnowie - Zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 lutego 2014 r.

14.03.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - działki nr 23, 24/4, położone w obrębie 5 miasta Chojnowa przy ul. Łużyckiej - Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 marca 2014 r.

18.03.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych przy ul. Złotoryjskiej 4 a,b, ul Chopina 4 i ul. Kościuszki 13
w Chojnowie - Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 marca 2014 r.

27.03.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, położonego przy ul. Legnickiej 17 - Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 marca 2014 r.

08.04.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - część działki nr 271/4, położonej przy ul. Grodzkiej w Chojnowie (targowisko miejskie) - Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 kwietnia 2014 r.

17.04.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - część działki nr 450/15, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki w Chojnowie - Zarządzenie Nr 39/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 kwietnia 2014 r.

18.04.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - część działki nr 6/16, położonej przy ul. Wojska Polskiego w Chojnowie - Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 kwietnia 2014 r.

29.04.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych przy ul. Chmielnej 21, ul. Małachowskiego 2 i ul. Kolejowej 29 w Chojnowie - Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

30.04.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/53, położonej w obrębie 2 miasta Chojnowa (w rejonie ul. Fabrycznej) - Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 kwietnia 2014 r.

30.04.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej garażem, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - działka nr 33/13, położona w obrębie 4 miasta Chojnowa przy ul. Wincentego Witosa wraz z udziałem 1/11 we własności działki nr 33/28 - Zarządzenie Nr 46/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 kwietnia 2014 r.

02.05.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - działka nr 175/6, położona w obrębie 4 miasta Chojnowa przy ul. Legnickiej - Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 maja 2014 r.

13.05.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy położonego przy ul. Piotra Skargi 14 w Chojnowie - Zarządzenie Nr 52/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13.05.2014 r.

11.06.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - działka nr 386/1, położona w obrębie 3 miasta Chojnowa przy ul. Samorządowej - Zarządzenie Nr 65/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 czerwca 2014 r.

13.06.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - działka nr 469, położona w obrębie 4 miasta Chojnowa przy ul. Jarosława Dąbrowskiego - Zarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 czerwca 2014 r.

14.07.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, położonego przy ul. St. Małachowskiego 5 w Chojnowie - Zarządzenie Nr 75/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 lipca 2014 r.

01.10.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych przy ul. Legnickiej 66, ul. Kościuszki 31 i ul. Wolności 7 w Chojnowie - Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa Nr 113/2014 z dnia 1 października 2014 r.

07.10.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - lokal mieszkalny nr 3, położony przy ul. Jarosława Dąbrowskiego nr 11 w Chojnowie - Zarządzenie Nr 115/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 października 2014 r.

26.11.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - działka nr 75/3, położona w obrębie 6 miasta Chojnowa przy ul. Ignacego Paderewskiego - Zarządzenie Nr 134/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 listopada 2014 r.

26.11.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - lokal mieszkalny nr 4, położony w budynku przy Rynku nr 6 w Chojnowie - Zarządzenie Nr 135/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 listopada 2014 r.

15.12.2014r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego zabudowanych stacjami transformatorowymi , oznaczonych numerami działek 320-obręb 3, 49/3 i 282-obręb 6 w Chojnowie  - Zarządzenie 147/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 15 grudnia 2014 r.

18.12.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - część działki nr 177/1, położonej przy ul. Mikołaja Kopernika w Chojnowie - Zarządzenie Nr 148/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 grudnia 2014 r.

18.12.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony - część działki nr 327/3, położonej przy ul. Chmielnej w Chojnowie - Zarządzenie Nr 149/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 grudnia 2014 r.

22.12.2014 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, położonego przy ul. Jana Kilińskiego 7 w Chojnowie - Zarządzenie Nr 152/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 grudnia 2014 r.

Ilość odwiedzin: 4218
Nazwa dokumentu: Rok 2014
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Mras
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Mras
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Gadowska
Data wytworzenia informacji: 2014-01-02 14:33:34
Data udostępnienia informacji: 2014-01-02 14:33:34
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-23 09:18:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner