logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Budżet
   plus Budżet 2003
   minus Budżet 2004
   minus Budżet 2005
   minus Budżet 2006
   minus Budżet 2007
   minus Budżet 2010
   minus Budżet 2011
   minus Budżet 2012
   minus Budżet 2013
   minus Budżet 2014
   minus Budżet 2015
   minus Budżet 2016
   minus Budżet 2017
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Budżet > Budżet 2014

Załączniki do pobrania: 2014-01-31 08:24:11 - Uchwała Nr XXXVI/187/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2014r. (3.92 MB)
2014-08-14 12:33:30 - Zarządzenie Nr 42/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (111.80 kB)
2014-02-13 13:07:18 - Uchwała Nr II/48/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Chojnowa przedstawio (355.99 kB)
2014-08-14 12:34:24 - Zarządzenie Nr 50/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (92.01 kB)
2014-02-13 13:08:03 - Uchwała Nr II/50/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Chojnowa przeds (352.56 kB)
2014-08-14 12:35:16 - Zarządzenie Nr 54/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (147.04 kB)
2014-02-13 13:12:12 - Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2014 rok. (338.67 kB)
2014-02-13 13:12:42 - Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie. (26.50 kB)
2014-02-13 13:13:11 - Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (55.97 kB)
2014-02-13 13:13:43 - Zarządzenie Nr 7/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie. (18.28 kB)
2014-02-13 13:14:19 - Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014. (30.40 kB)
2014-02-13 13:15:03 - Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (801.27 kB)
2014-02-13 13:15:33 - Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Rejonowej w (117.62 kB)
2014-02-13 13:18:07 - Uchwała Nr XXXVIII/190/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2014 r. (66.86 kB)
2014-08-14 12:17:00 - Zarządzenie Nr 21/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (84.02 kB)
2014-08-14 12:18:28 - Zarządzenie Nr 28/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (79.87 kB)
2014-08-14 12:24:42 - Zarządzenie Nr 31/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przedstawienia rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za rok 2013. (21.68 MB)
2014-08-14 12:26:20 - Zarządzenie Nr 33/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (99.16 kB)
2014-08-14 12:29:08 - Zarządzenie Nr 35/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, Miejskie (230.15 kB)
2014-08-14 12:32:42 - Zarządzenie Nr 36/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (104.89 kB)
2014-08-18 10:40:59 - Zarządzenie Nr 55/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 maja 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Miasta Chojnowa na rok 2013. (333.40 kB)
2014-08-18 10:41:59 - Zarządzenie Nr 61/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (56.32 kB)
2014-08-18 10:42:59 - Zarządzenie Nr 66/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022 Miasta Chojnowa. (280.51 kB)
2014-08-18 10:44:04 - Zarządzenie Nr 68/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (42.16 kB)
2014-08-18 10:44:57 - Zarządzenie Nr 70/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 66/14 z dnia 11 czerwca 2014 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata (24.43 kB)
2014-08-18 10:46:26 - Zarządzenie Nr 73/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (136.81 kB)
2014-08-18 10:47:26 - Zarządzenie Nr 74/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (88.27 kB)
2014-08-18 10:48:38 - Zarządzenie Nr 79/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (178.01 kB)
2014-08-18 10:50:06 - Zarządzenie Nr 86/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 01 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (48.90 kB)
2014-08-18 12:11:03 - Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (76.74 kB)
2014-08-18 12:12:54 - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 (349.24 kB)
2014-08-18 12:14:53 - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 (757.57 kB)
2014-08-18 12:15:58 - Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE, DEFICYCIE (65.90 kB)
2014-08-18 12:23:00 - Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI (83.17 kB)
2014-12-19 14:11:17 - Uchwała nr II/340/2014 Składu Orzekającego RIO (572.40 kB)
2014-12-19 14:12:27 - Uchwała nr II/343/2014 Składu Orzekającego RIO (1.26 MB)
2014-12-19 14:14:15 - Uchwała nr II/344/2014 Składu Orzekającego RIO (1.23 MB)

Ilość odwiedzin: 6373
Nazwa dokumentu: Budżet 2014
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Mras
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Mras
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Grześkowiak
Data wytworzenia informacji: 2014-01-08 10:28:47
Data udostępnienia informacji: 2014-01-08 10:28:47
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-19 14:15:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner