logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   minus Zarządzenia Burmistrza
      minus Rok 2004
      minus Rok 2005
      minus Rok 2006
      minus Rok 2007
      minus Rok 2008
      minus Rok 2009
      minus Rok 2010
      minus Rok 2011
      minus Rok 2012
      minus Rok 2013
      minus Rok 2014
      minus Rok 2015
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2015-01-15 09:41:44 - Zarządzenie Nr 1/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie przejęcia nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 204/15, położonej w obrębie 3 miasta Chojnowa w zamian za (15.00 kB)
2015-01-27 11:52:48 - Zarządzenie Nr 2/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (80.47 kB)
2015-01-27 11:53:12 - Zarządzenie Nr 3/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na rok 2015. (540.03 kB)
2015-01-27 11:53:53 - Zarządzenie Nr 4/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 stycznia 2015r. Zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garaży st (15.40 kB)
2015-02-09 09:55:04 - Zarządzenie Nr 5/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (146.94 kB)
2015-02-09 09:55:33 - Zarządzenie Nr 5a/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały Nr V/19/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 15 stycznia 2015 r. (61.39 kB)
2015-02-09 09:56:04 - Zarządzenie Nr 6/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, (31.50 kB)
2015-02-09 09:56:34 - Zarządzenie Nr 7/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony część nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. L (22.41 kB)
2015-02-09 09:57:07 - Zarządzenie Nr 8/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony część nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. L (104.24 kB)
2015-02-09 09:58:04 - Zarządzenie Nr 9/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu przyznawania pomocy pieniężnej kombatantom (11.29 kB)
2015-02-09 09:58:32 - Zarządzenie Nr 10/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu przyznawania pomocy pieniężnej kombatanto (11.24 kB)
2015-02-09 09:59:11 - Zarządzenie Nr 11/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych polegających na przeprowadzeniu z dłużn (10.81 kB)
2015-02-09 09:59:33 - Zarządzenie Nr 12/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiąz (12.29 kB)
2015-02-09 10:00:00 - Zarządzenie Nr 14/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015. (18.08 kB)
2015-02-17 09:06:10 - Zarządzenie Nr 15/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową budynku Miejs (12.94 kB)
2015-02-17 09:06:38 - Zarządzenie Nr 16/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. (91.85 kB)
2015-02-17 09:07:16 - Zarządzenie Nr 17/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjnym, oznaczonej numerem (23.10 kB)
2015-02-17 09:07:46 - Zarządzenie Nr 18/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (74.35 kB)
2015-03-10 11:15:52 - Zarządzenie Nr 19/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert na realizacj (19.90 kB)
2015-03-10 11:16:20 - Zarządzenie Nr 20/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu stanowiącego mienie komunalne, położonegp przy ul. W (20.89 kB)
2015-03-10 11:16:52 - Zarządzenie Nr 21/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (171.50 kB)
2015-03-10 11:17:19 - Zarządzenie Nr 22/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 marca 2015r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej n (26.88 kB)

Nazwa dokumentu: Rok 2015
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Mras
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Mras
Osoba, która wprowadzała dane: Stazysta GCH
Data wytworzenia informacji: 2015-01-13 10:30:35
Data udostępnienia informacji: 2015-01-13 10:30:35
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-10 11:17:59

Wersja do wydruku...

corner   corner