logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   minus Zarządzenia Burmistrza
      minus Rok 2004
      minus Rok 2005
      minus Rok 2006
      minus Rok 2007
      minus Rok 2008
      minus Rok 2009
      minus Rok 2010
      minus Rok 2011
      minus Rok 2012
      minus Rok 2013
      minus Rok 2014
      minus Rok 2015
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2016-01-27 12:50:04 - Zarządzenie Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na rok 2016. (640.84 kB)
2016-01-27 12:50:37 - Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016. (97.00 kB)
2016-01-27 12:52:12 - Zarządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem geodezyj (24.96 kB)
2016-01-27 12:52:56 - Zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie ujednolicenia terminów prawa użytkowania wieczystego gruntu, podziału lokali oraz zmianę wysokości udział (14.77 kB)
2016-01-27 12:53:56 - Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie. (12.51 kB)
2016-01-27 12:54:25 - Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z wymianą starej żeliwnej sieci (13.41 kB)
2016-01-27 12:54:52 - Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie. (11.46 kB)
2016-01-27 12:55:37 - Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie. (11.49 kB)
2016-01-27 12:57:08 - Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Muzeum Regionalnego w Chojnowie. (12.40 kB)
2016-01-27 12:58:04 - Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 stycznia 2016 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie określenia opłat z tytułu wypożyczenia w "Domu Schram (19.57 kB)
2016-01-27 12:58:42 - Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2016 r. (49.95 kB)
2016-02-08 09:30:38 - Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016. (174.67 kB)
2016-02-08 09:32:19 - Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2016 r. (41.87 kB)
2016-02-08 09:33:40 - Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie. (106.60 kB)
2016-02-08 09:34:42 - Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016. (20.07 kB)
2016-02-08 09:35:26 - Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany w Budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016. (65.49 kB)
2016-02-23 12:02:04 - Zarządzenie Nr 17/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Rejonowej (358.33 kB)
2016-02-23 12:03:20 - Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w dn. 24.02.2016r. dla postępowania prowadzonego w trybie z wo (412.67 kB)
2016-04-06 10:24:40 - Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z 30.03.2016 w sprawie rozpatrz. uwag wniesionych do wyłożonego do publicz. wglądu proj. miejsc. planu zagospod. przestrz. dla wybr. terenów w m. (1.15 MB)
2016-04-06 10:26:49 - Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 lutego 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016. (2.08 MB)
2016-04-07 11:04:54 - Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności piwnic i zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej położon (642.35 kB)
2016-04-07 11:05:50 - Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016 (1.40 MB)
2016-04-07 11:06:45 - Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert na realizac (1.56 MB)
2016-04-07 11:09:30 - Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprwie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wnisków złożonych w otwartych konkursach ofert na realizacj (1.48 MB)
2016-04-07 11:10:08 - Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w formie przetargu nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem geodezyjnym 275/ (872.46 kB)
2016-04-07 11:15:35 - Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2016 roku w (608.63 kB)
2016-04-07 11:16:28 - Zarządzenie Nr 26/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2016 roku w (506.05 kB)
2016-04-07 11:20:56 - Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016 (2.34 MB)
2016-04-07 11:21:49 - Zarządzenie Nr 28/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 14 mieszczącego się w budynku położonym pr (1.22 MB)
2016-04-07 11:23:19 - Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. Oceny i klasyfikacji dokumentacji niearchiwalnej z referendum ogólnokrajowego przeprowadzone (412.97 kB)
2016-04-07 11:24:30 - Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnowie. (887.60 kB)
2016-04-07 11:25:14 - Zarządzenie Nr 32/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016. (1.28 MB)
2016-04-07 11:26:21 - Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora ChZGKiM w Chojnowie. (412.40 kB)
2016-04-07 11:27:28 - Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Chojnowa (1.58 MB)
2016-04-07 11:33:30 - Zarządzenie Nr 36/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2015r. (30.15 MB)
2016-04-07 11:37:37 - Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do Uchwały XIX/91/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 marca 2016r. (2.23 MB)

Nazwa dokumentu: Rok 2016
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Mras
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Mras
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Grześkowiak
Data wytworzenia informacji: 2016-01-15 14:13:45
Data udostępnienia informacji: 2016-01-15 14:13:45
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-07 11:37:50

Wersja do wydruku...

corner   corner