logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   plus Zarządzenia Burmistrza
   minus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
      minus Sprzedaż lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne
      plus Zarządzenia Burmistrza
      minus Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne
      minus Przejęcie nieruchomości
      plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
      minus Informacje o wywieszeniu wykazów
         minus Rok 2008
         minus Rok 2009
         minus Rok 2010
         minus Rok 2011
         minus Rok 2012
         minus Rok 2013
         minus Rok 2014
         minus Rok 2015
         minus Rok 2016
         minus Rok 2017
         minus Rok 2018
         minus Rok 2019
         minus Rok 2020
         minus Rok 2021
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2017-01-03 11:35:34 - Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu mieszk. nr 7 przeznaczonego do sprzedaży w formie przetargu, położonego przy ul. Witosa 10 - Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z 02.01.2017 r. (23.50 kB)
2017-02-01 12:15:04 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - dz. 278/13,278/19,278/52 - pod zabudowę garażami Zarzadzenie Nr 13/2017 Burmistrza Mi (23.00 kB)
2017-03-07 15:04:14 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Chojnowie przy ul. Dąbrowskiego 32 ia (24.50 kB)
2017-04-10 09:50:04 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej obcymi nakładami - pawilon handlowy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - dz. 284/24 Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Miasta C (1.29 MB)
2017-05-17 09:35:00 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Chojnowie przy ul. Królowej Jadwigi dz. nr 304/9 (24.50 kB)
2017-05-25 14:43:31 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Chojnowie przy ul. Ćwiklińskiej cz. dz. nr 50/5 obr. 3 (37.50 kB)
2017-05-31 15:16:33 - Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej położonych przy ul. Łużyckiej 6, ul. Legn (43.00 kB)
2017-06-26 10:42:04 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia na czas nieoznaczony- część działki nr 142/77 zabudowanej budynkiem magazynowym przy ul. Parkowej w Chojnowie (24.50 kB)
2017-06-27 11:38:21 - Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców przy ul. Legnickiej 28, 14 i ul. Rejtana 10 - Zarządzenie nr 71/2017 z (40.50 kB)
2017-06-27 13:25:30 - Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy przy ul. Ogrodowej 4 - Zarządzenie nr 66/2017 z dn. 12.06.2017 r. (34.00 kB)
2017-09-15 13:37:04 - Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców przy ul. Samorządowej 1C i Rynek 40 - Zarządzenie nr 113/2017 (23.50 kB)
2017-09-15 13:41:39 - Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży w formie przetargu, położonego przy ul. Samorządowej 4A - Zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z 15.09.2017 (24.50 kB)
2017-09-15 14:20:58 - Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości zabudowanej garażem przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - dz. nr 209/44 przy ul. Drzymały-zarządzenie Nr 112/2017 Burmistrza M (14.12 kB)
2017-09-20 14:50:53 - Informacja o wywieszeniu wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - dz. od 278/25 do 278/36 - Zarządzenie Nr 115/2017 Burmistrza Mi (23.00 kB)
2017-09-20 14:54:20 - Informacja o wywieszeniu wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - dz. od 52/1 do 52/10 przy ul. Zielonej - Zarządzenie Nr 116/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa (23.50 kB)
2017-10-19 15:21:08 - Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców przy ul. Legnickiej 25B, ul. Reja 5, ul. Samorządowej 2B, ul. Dąbrowsk (23.00 kB)
2017-11-09 11:11:40 - Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu nieruchomości zabudowanej garażem przeznzczonej do sprzedazy na rzecz najemców - dz. nr 209/45 przy ul. Drzymały -Zarządzenie nr 135/2017 z dnia 08.11.2017r. (14.19 kB)
2017-11-10 08:31:23 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia części działki nr 271/2 przy ul. Grodzkiej w Chojnowie (targowisko miejskie) w Chojnowie (25.00 kB)
2017-11-10 14:34:05 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - działka 22/56 w obrębie 2 miasta Chojnowa (23.00 kB)
2017-11-15 08:54:23 - Informacja o wywieszeniu wykazu lokal mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w formie przetargu - ul. Reja 12/7 - Zarządzenie nr 138/2017 z dn. 13.11.2017 r. (22.50 kB)
2017-11-15 08:57:44 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu-działka 351/2 obr. 4 m-to Chojnów-ul. Chmielna i P. Skargi - Zarządzenie nr 139/2017 z dn. 13.11.2017 r. (22.50 kB)
2017-11-17 12:46:53 - Inf. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. 474, obr. 4 na poprawienie warunków zagosp. działek 225/3 i 225/5- zarządzenie nr 143/2017 z 16.11.2017 (13.74 kB)
2017-11-17 13:55:25 - Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców - ul. Drzymały 13, ul. Jana III Sobieskiego 7 -Zarządzenie nr 144/2017 (22.50 kB)
2017-11-27 14:33:34 - Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców - ul. Kościuszki 6, ul. Legnicka 46, Rynek 37 - Zarządzenie nr 146/201 (23.00 kB)
2017-12-07 13:19:47 - Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu w sp. sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz wł. lok. nr 4, części udziału w nieruchom. wspólnej przy Rynek 23 w Chojnowie - Zarzą (23.50 kB)
2017-12-14 14:54:26 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 173/101 obręb 6, na poprawienie warunków zagosp. nieruchomości przyległej - Zarządzenie nr 158/201 (13.75 kB)

Ilość odwiedzin: 3180
Nazwa dokumentu: Rok 2017
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Gadowska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gadowska
Osoba, która wprowadzała dane: Alicja Wróbel
Data wytworzenia informacji: 2017-01-03 09:08:27
Data udostępnienia informacji: 2017-01-03 09:08:27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-14 14:54:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner