logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   minus Przetargi
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
      minus Rok 2022
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   plus Zarządzenia Burmistrza
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2017-01-17 17:34:28 - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - Etap II i III - ul. Witosa, Mickiewicza (90.00 kB)
2017-01-23 09:11:42 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowę garażami (2.02 MB)
2017-01-23 09:20:23 - Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14, położonego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Chojnowie (2.14 MB)
2017-01-23 09:24:08 - Dziewiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku przy Rynku nr 6 w Chojnowie (2.16 MB)
2017-01-23 09:34:53 - Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiańskiego za wiaduktem, w kierunku wsi Jerzmanowice) (1.85 MB)
2017-01-25 15:52:00 - Przetarg nieograniczony na budowę kładki dla pieszych na rzece Skora KM 11+825 w Chojnowie (84.00 kB)
2017-02-17 15:16:45 - Przetarg nieograniczony na budowę kładki dla pieszych na rzece Skora KM 11+825 w Chojnowie (83.50 kB)
2017-02-23 18:39:18 - Przeb. dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego z wł. do ul.Boh. Powst. Warsz. (Część I zam.) Przebud. ul. Ogrodowej w Chojnowie - ETAP 1 (Część II Zam.) (117.50 kB)
2017-03-02 10:32:23 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w budynku przy ul. Witosa 10 w Chojnowie (2.51 MB)
2017-03-06 17:27:45 - Przetarg nieograniczony na utrzymanie terenów zielonych na terewnie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2017 r. (180.50 kB)
2017-03-17 14:31:42 - Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora KM 11+825 w Chojnowie (85.00 kB)
2017-03-21 11:26:24 - Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowę garażami (1.03 MB)
2017-03-24 17:35:45 - Przebudowa dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego z włączeniem do ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego (Część I zamówienia) - Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Grunwal (149.50 kB)
2017-04-06 16:06:50 - Przetarg nieograniczony na zakup zamiatarki chodnikowo - ulicznej do oczyszczania miasta (86.50 kB)
2017-04-10 14:28:49 - Szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14, położonego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Chojnowie (2.20 MB)
2017-04-11 11:54:54 - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w budynku przy ul. Witosa 10 w Chojnowie (2.18 MB)
2017-04-11 15:49:14 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zakup zamiatarki chodnikowo - ulicznej do oczyszczania miasta (51.00 kB)
2017-04-12 14:34:39 - Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiańskiego za wiaduktem, w kierunku wsi Jerzmanowice) (1.92 MB)
2017-04-21 13:57:52 - Budowa oświetlenia bieżni lekkoatletycznej wraz z kompleksem MOKSiR (83.50 kB)
2017-05-05 10:29:53 - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę garażami przy ul. Zielonej - obręb 4, miasto Chojnów (1020.41 kB)
2017-05-12 14:58:09 - - Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej (Część I zamówienia) - Budowa parkingu z odwodnieniem przy MOKSiR (Część II zamówienia) (117.50 kB)
2017-05-19 15:17:17 - Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora KM 11+825 w Chojnowie (88.00 kB)
2017-05-26 09:35:03 - Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w klatce 10 w budynku przy ul. Wincentego Witosa 10, 12, 14, 16 i ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 2, 4, (2.80 MB)
2017-05-26 09:37:23 - Szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiańskiego za wiaduktem, w kierunku (2.11 MB)
2017-06-09 09:51:15 - Remont boiska wielofunkcyjnego przy stadionie miejskim w Chojnowie (83.00 kB)
2017-06-09 13:39:54 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej obcymi nakładami w postaci pawilonu handlowego, działka nr 284/24 przy pl. Konstytucji 3 Maja w obrębie 4 mias (1.84 MB)
2017-06-20 16:39:00 - Budowa parkingu z odwodnieniem przy MOKSiR (83.50 kB)
2017-06-29 17:08:44 - Modernizacja dachu budynku Gimnazjum nr 1 w Chojnowie (83.50 kB)
2017-07-04 16:08:28 - Siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiańskiego za wiaduktem) (3.47 MB)
2017-07-04 16:14:18 - Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w budynku przy ul. Wincentego Witosa 10 (2.79 MB)
2017-07-04 17:04:11 - Remont boiska wielofunkcyjnego przy stadionie miejskim w Chojnowie (81.50 kB)
2017-07-07 14:38:45 - Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora KM 11+825 w Chojnowie (82.00 kB)
2017-07-19 12:26:26 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem budynku magazynowego przy ul. Parkowej w Chojnowie (686.87 kB)
2017-08-03 08:55:07 - Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora KM 11+825 w Chojnowie (84.00 kB)
2017-08-03 10:39:41 - Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Odmulenie i konserwacja rowu melioracyjnego-melioracje szczegółowe, rów KS”. (1.84 MB)
2017-08-18 09:07:05 - Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Odmulenie i konserwacja rowu melioracyjnego-melioracje szczegółowe, rów KS”. (1.90 MB)
2017-08-30 15:13:36 - Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Odmulenie i konserwacja rowu melioracyjnego-melioracje szczegółowe, rów KS”. (1.68 MB)
2017-09-06 13:49:47 - Budowa oświetlenia Parku Śródmiejskiego w Chojnowie w ramach zadania, pn. "Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego (83.50 kB)
2017-09-08 08:57:14 - Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w budynku przy ul. Wincentego Witosa 10 (1.47 MB)
2017-09-08 09:12:14 - Ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiańskiego za wiaduktem) (1.65 MB)
2017-09-08 09:20:15 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze działki 176/2 położonej przy ul. Kopernika w obrębie 3 miasta Chojnowa (1.19 MB)
2017-09-13 07:56:31 - Przetarg nieograniczony na: budowę oświetlenia drogowego w ul. Słowiańskiej z połączeniem ul. Okrzei w Chojnowie (część I zam.), budowę oświetlenia drogowego w ciągach ulic Drzymały-Chopina z połącz (115.00 kB)
2017-10-06 14:44:26 - Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego w ciągach ulic Drzymały - Chopina z połączeniem ul. Kościuszki w Chojnowie (83.50 kB)
2017-10-11 15:13:36 - Przetarg nieograniczony na budowę chodnika przy ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328(Część I zamówienia) - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do bu (89.50 kB)
2017-10-30 10:23:14 - Dziewiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiańskiego za wiaduktem) (2.45 MB)
2017-10-30 10:27:07 - Szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w budynku przy ul. Wincentego Witosa 10 (2.17 MB)
2017-11-14 16:53:21 - - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY ULICY KRASZEWSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328(CZĘŚĆ I (117.00 kB)
2017-11-15 12:20:37 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ul. Samorządowej 4a (2.61 MB)
2017-11-15 12:49:33 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Zielonej w obrębie 4 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowę garażami (1.35 MB)
2017-11-15 13:04:22 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowę garażami (1.60 MB)
2017-11-17 11:17:29 - Prowadzenie Targowiska Miejskiego w Chojnowie w 2018 r. - zapytanie ofertowe (142.56 kB)
2017-11-20 15:20:19 - Przetarg nieograniczony na: Modernizację dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego (Cz. I zam) - Remont Grobowca Rodziny Posiszil (Cz. II zam) - Modernizację pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejsk (127.00 kB)
2017-11-23 15:14:39 - Przetarg nieograniczony na budowę centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego (189.25 kB)
2017-11-29 08:08:27 - Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji rozwiązania problemu zbyt wysokiego poziomu wód gruntowych na terenie Cmentarza Komunalnego w Chojnowie (47.00 kB)
2017-12-05 16:35:56 - Przetarg nieograniczony na budowę sieciwodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ulicy Kraszewskiego wraz z budową chodnika przy ul. Kraszewskiego w ciągu drogi woje (84.00 kB)
2017-12-06 10:21:57 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budowa centrum medycznego dla rejonu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego (90.32 kB)
2017-12-13 13:34:18 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - BUDOWA CENTRUM MEDYCZNEGO DLA REGIONU CHOJNOWA WRAZ Z ZAKUPEM SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO (89.61 kB)
2017-12-13 17:10:01 - Przetarg nieograniczony - Wymianę nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego – lewa strona (część I zamówienia) - Modernizację nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia drogowego w ul. Wyspiańskiego (149.00 kB)
2017-12-22 08:30:05 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości objętej granicami podstrefy Chojnów LSSE położonej przy ul. Kraszewskiego w Chojnowie (1.32 MB)

Ilość odwiedzin: 18804
Nazwa dokumentu: Rok 2017
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Wiszniewska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Wiszniewska
Osoba, która wprowadzała dane: Jadwiga Malik
Data wytworzenia informacji: 2017-01-03 09:14:07
Data udostępnienia informacji: 2017-01-03 09:14:07
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-22 08:30:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner