logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   minus Przetargi
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
      minus Rok 2022
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   plus Zarządzenia Burmistrza
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2018-01-12 16:20:07 - Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego i Małachowskiego (część I zamówienia) - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospła (122.50 kB)
2018-01-12 16:21:09 - Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego (182.15 kB)
2018-01-15 09:23:30 - Siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Witosa 10/7 w Chojnowie (2.19 MB)
2018-01-15 12:21:11 - Dziesiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiańskiego za wiaduktem, w kierunku wsi Jerzmanowice), (3.07 MB)
2018-01-15 12:34:31 - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowę garażami (1.58 MB)
2018-01-23 08:25:57 - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych przy ul. Zielonej w obrębie 4 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowę garażami (1.02 MB)
2018-01-29 16:14:56 - Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego w Chojnowie (86.50 kB)
2018-02-02 14:54:01 - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej oraz przebudowę ulicy Reymonta i ulicy Ogrodowej w Chojnowie (88.50 kB)
2018-02-07 13:44:01 - Budowa oświetlenia drogowego w ul. Legnickiej na odcinku od ul. Reja do ul. Żeromskiego (83.00 kB)
2018-02-20 18:02:41 - Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2018 r. (209.50 kB)
2018-02-27 13:26:17 - Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego (221.38 kB)
2018-02-28 09:46:19 - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości objętej granicami Podstrefy Chojnów LSSEpołożonej przy ul. Kraszewskiego w Chojnowie (1.47 MB)
2018-02-28 16:23:46 - Budowa kuchni wraz ze stołówką w Szkole Podstawowej nr 4 (86.50 kB)
2018-03-13 16:31:25 - Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2018 r. (181.50 kB)
2018-03-16 15:24:44 - Remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Niemcewicza i pl. Konstytucji 3 go Maja do ul. Dąbrowskiego w Chojnowie wraz z budową oświetlenia ulicznego (Część I zam) Przebudowa chodnika w ul. Bole (39.38 kB)
2018-03-20 10:51:23 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Niemcewicza i pl. Konstytucji 3 - go Maja do ul. Dąbrowskiego w Chojnowie wraz z budową oświetlenia ulicznego (Część I z (13.29 kB)
2018-03-23 14:32:36 - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej. (78.00 kB)
2018-03-26 08:08:29 - Jedenasty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiańskiego za wiaduktem) (2.58 MB)
2018-03-30 08:23:43 - Przebudowa kuchni wraz ze stołówką w Szkole Podstawowej nr 4 (81.00 kB)
2018-04-05 10:49:29 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem 475 o powierzchni 666 m2 (1.90 MB)
2018-04-16 08:59:34 - Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie (część I zamówienia) - Przebudowa chodników przy ulicach Sienkiewicza i Słowackiego (część II zamówienia) - Przebudowa chodników przy ulicach Kilińskiego i (158.50 kB)
2018-04-24 15:30:25 - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej. (85.50 kB)
2018-04-26 08:12:16 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Tulipanowej w obrębie 4 m-ta Chojnowa, numer działki 224/8 o pow. 912 m2 i udział 1/2 w dz. 224/3 o (2.53 MB)
2018-04-26 13:19:12 - Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych przy ul. Zielonej w obrębie 4 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowę garażami (1.38 MB)
2018-04-26 13:21:12 - Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowę garażami (1.59 MB)
2018-05-08 17:16:09 - Świadczenie usług w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych, serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Chojnowa, stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojn (82.00 kB)
2018-05-30 12:17:22 - Dwunasty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiańskiego za wiaduktem) (2.55 MB)
2018-05-30 16:34:39 - - Budowa oświetlenia drogowego w ul. Niemcewicza i Placu 3-go Maja (część I zamówienia), - Budowa oświetlenia drogowego w ul. Samorządowej (część II zamówienia) (123.00 kB)
2018-06-05 09:29:16 - Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowę garażami (1.60 MB)
2018-06-05 09:32:15 - Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych przy ul. Zielonej w obrębie 4 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowę garażami (1.38 MB)
2018-06-18 14:49:17 - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej (85.50 kB)
2018-07-06 15:06:56 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie (3.28 MB)
2018-08-03 10:53:01 - Zmiana ogłoszenia na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie (68.63 kB)
2018-08-17 12:51:33 - Trzynasty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiańskiego za wiaduktem) (60.50 kB)
2018-08-20 14:59:00 - Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych przy ul. Zielonej w obrębie 4 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowę garażami (1.03 MB)
2018-09-06 10:39:34 - Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu niespełniającego wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego, mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Mikołaja Reja 12, (2.54 MB)
2018-09-13 12:38:25 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, o nr 306/30,306/31 przy ul Królowej Jadwigi w obr. 4 miasta Chojnowa (2.26 MB)
2018-10-03 13:29:24 - Czternasty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiańskiego za wiaduktem) (2.54 MB)
2018-10-03 13:36:40 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowę garażami (1.99 MB)
2018-10-17 15:39:25 - „Modernizacja nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia drogowego w ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa odcinka jezdni (przy torach)" (81.50 kB)
2018-10-19 15:25:32 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - „Modernizacja nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia drogowego w ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa odcinka jezdni (przy torach)" (36.00 kB)
2018-11-21 11:11:30 - Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego dla regionu Chojnowa (149.42 kB)
2018-11-23 17:34:53 - Dostawa i montaż wyposażenia w sprzęt TIK Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 4 w Chojnowie (Część I zamówienia), - Dostawa oprogramowania (wraz z licencją) spełniającego funkcję specjalistycznego systemu bl (127.00 kB)
2018-11-28 15:57:54 - Prowadzenie Targowiska Miejskiego w Chojnowie przy ulicy Grodzkiej 15 zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej w operacie gruntów na działkach Nr 271/2, 271/3, 271/4, 271/7 o powierzchni 1.869 m2 (77.50 kB)
2018-11-29 17:02:34 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawa i montaż wyposażenia w sprzęt TIK Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 4 w Chojnowie (Część I zamówienia), - Dostawa oprogramowania (wraz z licencją) spełniającego fu (25.00 kB)
2018-12-03 17:33:58 - - Dostawa pomocy dydaktycznych i montaż wyposażenia pracowni Szkół Podstawowych nr 3 i nr 4 w Chojnowie w - Część I zamówienia – Dostawa mebli do Szkół Podstawowych nr 3 i nr 4 w Chojnowie - Częś (345.00 kB)
2018-12-06 08:49:05 - Piętnasty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiańskiego za wiaduktem) (2.52 MB)
2018-12-10 15:29:38 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - - Dostawa pomocy dydaktycznych i montaż wyposażenia pracowni Szkół Podstawowych nr 3 i nr 4 w Chojnowie w - Część I zamówienia – Dostawa mebli do Szkół Podstawow (26.50 kB)

Ilość odwiedzin: 22149
Nazwa dokumentu: Rok 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Mras
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Mras
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Wiszniewska
Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 12:26:49
Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 12:26:49
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-10 15:29:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner