logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Rok 2002
   minus Rok 2003
   minus Rok 2004
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2020-01-31 10:46:49 - UCHWAŁA NR XXIV/104/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 (215.26 kB)
2020-01-31 10:48:11 - UCHWAŁA NR XXIV/105/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego (193.36 kB)
2020-01-31 10:49:07 - UCHWAŁA NR XXIV/106/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie opłaty targowej (103.38 kB)
2020-01-31 10:51:58 - UCHWAŁA NR XXIV/107/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.02 MB)
2020-01-31 10:53:45 - UCHWAŁA NR XXIV/108/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020 (1.36 MB)
2020-04-03 11:20:43 - UCHWAŁA NR XXIV/109/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (1.33 MB)
2020-04-03 11:22:14 - UCHWAŁA NR XXV/110/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa (353.29 kB)
2020-04-03 11:23:17 - UCHWAŁA NR XXV/111/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Chojnowa (193.57 kB)
2020-04-03 11:25:03 - UCHWAŁA NR XXV/112/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Chojnowa (197.27 kB)
2020-04-03 11:26:06 - UCHWAŁA NR XXV/113/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020 (1.08 MB)
2020-04-03 11:28:46 - UCHWAŁA NR XXV/114/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.02 MB)
2020-04-03 11:30:19 - UCHWAŁA NR XXV/115/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego (206.34 kB)
2020-04-03 11:31:43 - UCHWAŁA NR XXV/116/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów (1.30 MB)
2020-04-03 11:32:55 - UCHWAŁA NR XXV/117/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli ni (232.16 kB)
2020-04-07 09:01:12 - UCHWAŁA NR XXV/118/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruc (2.40 MB)
2020-04-07 09:03:35 - UCHWAŁA NR XXV/119/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za poj (213.59 kB)
2020-04-07 09:06:47 - UCHWAŁA NR XXV/120/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzeń dotyczących czasowego zamknięcia Targowiska Miejskiego, placów zabaw i siłowni plenerowych (201.90 kB)
2020-05-13 11:03:01 - UCHWAŁA NR XXVI/121/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020 (2.20 MB)
2020-05-13 11:04:19 - UCHWAŁA NR XXVI/122/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.93 MB)
2020-05-13 11:05:26 - UCHWAŁA NR XXVI/123/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów (425.22 kB)
2020-05-13 11:06:16 - UCHWAŁA NR XXVI/124/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie (653.24 kB)
2020-05-13 11:06:57 - UCHWAŁA NR XXVI/125/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za poje (216.22 kB)
2020-05-13 11:08:12 - UCHWAŁA NR XXVI/126/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruch (2.40 MB)

Nazwa dokumentu: Rok 2020
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Kuta
Data wytworzenia informacji: 2020-01-03 14:32:24
Data udostępnienia informacji: 2020-01-03 14:32:24
Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-13 11:08:34

Wersja do wydruku...

corner   corner