logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   minus Zarządzenia Burmistrza
      minus Rok 2004
      minus Rok 2005
      minus Rok 2006
      minus Rok 2007
      minus Rok 2008
      minus Rok 2009
      minus Rok 2010
      minus Rok 2011
      minus Rok 2012
      minus Rok 2013
      minus Rok 2014
      minus Rok 2015
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2020-01-14 08:41:40 - Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 stycznia 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położ (1.33 MB)
2020-01-14 08:43:10 - Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2020 r. (4.51 MB)
2020-01-14 08:45:57 - Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 stycznia 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku poł (1.22 MB)
2020-01-27 12:39:15 - Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 stycznia 2020r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miej (2.17 MB)
2020-01-27 12:43:20 - Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2020 rok. (17.32 MB)
2020-01-27 12:45:02 - Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2020 rok. (4.22 MB)
2020-01-27 12:54:32 - Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w gminie Miejskiej Chojnów (23.53 MB)
2020-01-27 12:57:11 - Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań na podstawie przepisów o pomocy społecznej i wydawania w tych sprawach decyz (565.93 kB)
2020-01-27 12:57:53 - Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowa (669.75 kB)
2020-01-27 12:58:28 - Zarządzenie Nr11/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podst (701.68 kB)
2020-01-27 12:59:17 - Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2020 rok. (4.52 MB)
2020-02-10 12:42:56 - Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020 (4.83 MB)
2020-02-10 12:44:34 - Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do spraw opiniowania wniosków założonych w otwartych konkursach ofert na realizację (2.27 MB)
2020-02-10 12:45:55 - Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2020r. (3.69 MB)
2020-02-25 09:31:04 - Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05 lutego 2020r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w załączniku do Zarządzenia Nr 12/2020 Burmistrza miasta Chojnowa z dnia 21 stycznia (884.87 kB)
2020-02-25 09:33:40 - Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie upoważnienia do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby p (416.19 kB)
2020-02-26 11:58:22 - Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2020 roku w zakresie (658.64 kB)
2020-02-26 11:59:42 - Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia epizodów gminnych wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „SUDETY-20” (980.64 kB)
2020-03-11 11:53:22 - Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020 (6.17 MB)
2020-03-11 11:55:20 - Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 02 marca 2020r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2020 roku w zakresie w (559.46 kB)
2020-03-11 11:56:17 - Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 marca 2020r. w sprawie określenia harmonogramu przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Mi (892.21 kB)
2020-03-11 11:57:24 - Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 marca 2020r. w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego (2.00 MB)
2020-03-11 11:58:34 - Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 marca 2020r. w sprawie głosowania na projekty dotyczące Budżetu Obywatelskiego Miasta Chojnowa na rok 2020 (623.87 kB)
2020-03-11 12:06:10 - Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 06 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2020 r. (4.04 MB)
2020-03-19 12:15:47 - Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnowa (3.76 MB)
2020-03-19 12:18:48 - Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zakazu organizacji zajęć popołudniowych i imprez w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-2. (488.73 kB)
2020-03-19 12:19:38 - Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 marca 2020r. w sprawie zawieszenia zajęć w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-2. (405.31 kB)
2020-03-19 12:21:53 - Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 marca 2020r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-2. (687.36 kB)
2020-03-19 12:22:34 - Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 marca 2020r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-2. (735.88 kB)
2020-03-19 12:23:19 - Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 marca 2020r. w sprawie zamknięcia czasowego Targowiska Miejskiego w Chojnowie. (383.42 kB)
2020-03-19 12:24:12 - Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 marca 2020r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2020 roku w zakr (559.40 kB)
2020-03-19 12:46:42 - Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 marca 2020r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-2. (719.64 kB)
2020-03-19 12:47:36 - Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 marca 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, (1.49 MB)
2020-03-20 08:38:20 - Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 marca 2020r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (372.93 kB)
2020-03-20 08:40:18 - Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 marca 2020r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (371.81 kB)
2020-03-20 08:41:58 - Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 marca 2020r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (374.92 kB)
2020-03-20 08:43:48 - Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 marca 2020r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (373.17 kB)
2020-03-20 08:47:48 - Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 marca 2020r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (372.40 kB)
2020-04-14 11:24:06 - Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnowa na rok 2020r. (2.50 MB)
2020-04-14 11:24:45 - Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 marca 2020r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza miasta Chojnowa z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć (405.60 kB)
2020-04-14 11:26:51 - Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 marca 2020r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2019r. (5.99 MB)
2020-04-14 11:31:26 - Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020 (5.36 MB)
2020-04-14 11:32:13 - Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 06 kwietnia 2020r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim (465.68 kB)
2020-04-14 11:32:52 - Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 06 kwietnia 2020r. zmieniające Zarządzenie nr 42/09 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przepr (376.82 kB)
2020-04-14 11:34:10 - Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 kwietnia 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działek niezabudowanych oznaczonych numeram (2.12 MB)
2020-04-14 11:36:00 - Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 kwietnia 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu lokali użytkowych mieszczących się w budynkach położonych w Chojnow (1.26 MB)
2020-04-15 13:54:09 - Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020 (5.62 MB)
2020-04-21 14:12:41 - Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-2. (833.55 kB)
2020-04-28 12:40:02 - Zarządzenie Nr 51/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 kwietnia 2020r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie zajęć w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co- (411.24 kB)
2020-04-28 12:42:16 - Zarządzenie Nr 52/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 kwietnia 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze (2.98 MB)
2020-04-28 12:44:18 - Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020 (2.71 MB)
2020-05-29 14:26:48 - Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z 29.05.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości danych za rok budżetowy 2019 (4.06 MB)
2020-05-29 14:30:34 - Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z 29.05.2020 w spr. informacji z wyk. budżetu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżet. Gm. Miejskiej Chojnów za I kw. 2020 r. (525.00 kB)
2020-06-05 11:07:28 - Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 kwietnia 2020r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie zawieszenia zajęć w związku z rozprzestrzenianiem się koronawi (429.39 kB)
2020-06-05 11:08:37 - Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta Chojnowa (1.90 MB)
2020-06-05 11:10:39 - Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie powołania komisji do otwarcia i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc (418.06 kB)
2020-06-05 11:13:39 - Zarządzenie Nr 58a/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020 (8.85 MB)
2020-06-05 11:14:58 - Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 maja 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami działek 116/16 , (1.22 MB)
2020-06-05 11:15:59 - Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 maja 2020r. w sprawie zawieszenia zajęć w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co V-2 (382.95 kB)
2020-06-05 11:16:59 - Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 06 maja 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 224 (1.09 MB)
2020-06-05 11:18:06 - Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 06 maja 2020r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży , w trybie przetargu ograniczonego, lokalu niespełniającego wymogów samodzielnego lokalu mie (1.20 MB)
2020-06-05 11:19:25 - Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 maja 2020r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów składających się z działek ozna (2.00 MB)
2020-06-05 11:20:27 - Zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08.05.2020r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie zawieszenia zajęć w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa S (421.56 kB)
2020-06-05 11:21:43 - Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 maja 2020r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót remontowych na Targowisku Miejskim w Chojnowie (548.89 kB)
2020-06-05 11:23:37 - Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 maja 2020r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac zleconych w ramach zadania pn.:” Utrzymanie terenów zielonych miasta Chojnowa w term (505.99 kB)
2020-06-05 11:25:22 - Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 maja 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020 (4.23 MB)
2020-06-05 11:27:38 - Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 maja 2020r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Chojnowa „Raportu o stanie miasta Chojnowa w 2019r” (304.45 kB)
2020-06-05 11:28:48 - Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 maja 2020r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu Pani Urszuli Marciniszyn –Inspektora ds. infrastruktury m (462.55 kB)
2020-06-05 11:31:49 - Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 maja 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury –Miejska Biblioteka P (12.69 MB)
2020-06-05 11:36:06 - Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 maja 2020r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury –Muzeum Regionalne w Ch (12.13 MB)
2020-06-05 11:39:44 - Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 maja 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kult (14.17 MB)
2020-06-05 11:41:15 - Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 01 czerwca 2020r. w sprawie otwarcia Targowiska Miejskiego w Chojnowie (342.01 kB)
2020-06-05 11:42:01 - Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 01 czerwca 2020r. zmieniające Zarządzenia Nr 134/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek za rezerwację m (309.22 kB)
2020-06-19 13:23:48 - Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 maja 2020r. w sprawie zmian w budżecie Chojnowa na rok 2020 (10.77 MB)
2020-06-19 13:25:25 - Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 czerwca 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku położonym w Chojnowie przy (1.48 MB)
2020-06-19 13:26:06 - Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 czerwca 2020r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania oceny i kwalifikacji dokumentów przeznaczonych do brakowania. (758.77 kB)
2020-06-19 13:26:45 - Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 czerwca 2020r. w sprawie otwarcia placów zabaw i siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie miasta Chojnowa (334.01 kB)
2020-06-19 13:27:27 - Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w mieście Chojnowie (711.69 kB)
2020-06-19 13:28:07 - Zarządzenie Nr 82 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 czerwca 2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru dostawy traktora ogrodniczego John Derre X 590 oraz wykaszarek Husqvarna 5- (452.80 kB)
2020-06-19 13:31:07 - Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnowa na rok 2020 (1.87 MB)
2020-06-19 13:32:01 - Zarządzenie Nr 84 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 173/101 położonej w obrębie 6 miasta Chojn (942.30 kB)
2020-06-23 15:43:21 - Zarządzenie Nr 86 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia, (12.29 MB)

Nazwa dokumentu: Rok 2020
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Grześkowiak
Data wytworzenia informacji: 2020-01-08 11:28:48
Data udostępnienia informacji: 2020-01-08 11:28:48
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-23 15:45:21

Wersja do wydruku...

corner   corner