logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Osoby uprawnione do otrzymania dokumentu, odpisu, zaświadczenia:
osoba, której akt dotyczy, matka, ojciec, siostra, brat, żona, mąż, córka, syn, babka, dziadek, wnuk, pełnomocnik.


Osoby uprawnione do zgłoszenia urodzenia dziecka:
- ojciec,
- lekarz lub położna albo inna osoba obecna przy porodzie,   
- matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala.
Jeżeli urodzenie dziecka nastapiło w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia
urodzenia jest zobowiązany szpital lub zakład.

Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka przedstawia:
- odpis skrócony aktu urodzenia jeżeli nie pozostaje w związku małżeńskim,
- odpis skrócony aktu małżeństwa jeżeli rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim.

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
1. Małżonek lub dzieci zmarłego.
2. Najbliżsi krewni lub powinowaci.
3. Osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastapił zgon.
4. Osoby, które były obecne przy zgonie.
5. Administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo obowiązane są przedstawić kierownikowi USC następujące dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość ( dowód osobisty),
2. Odpis skrócony aktu urodzenia.
Jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim:
   1. Dowód ustania małżeństwa (osoby rozwiedziona),
   2. Akt zgonu współmażonka.

Obywatel polski zamierzający zawrzeć związek małżeński za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może on zawrzeć małżeństwo.  

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.


 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-10-22 09:55:58
Data udostępnienia informacji: 2003-10-22 09:55:58
Data ostatniej aktualizacji: 2003-10-22 09:59:48

Wersja do wydruku...

corner   corner