logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
minus Jednostki organizacyjne
   minus Przedszkole Miejskie Nr 1
   plus Przedszkole Miejskie Nr 3
   plus Szkoła Podstawowa Nr 3
   plus Szkoła Podstawowa Nr 4
   plus Gimnazjum Nr 1
   minus Gimnazjum Nr 2
   plus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
   plus Muzeum Regionalne
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
      minus Organizacja jednostki
      minus Regulamin Organizacyjny
      minus Statut MOPS
      minus Informacje
      plus Budżet i majątek
   plus Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
   plus Przychodnia Rejonowa
   minus Żłobek Miejski
   plus Warsztat Terapii Zajęciowej
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała Nr XXI/121/2000r.
Rady Miejskiej w Chojnowie
z dnia 29 marca 2000r.

w sprawie uchwalenia statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998r. nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) i art. 46 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118, poz. 1126 z 1998r. Dz. U. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001 z 1999r. Dz.U. Nr 12, poz. 136 z 2000r.) Rada Miejska w Chojnowie uchwala, co następuje:


§ 1.

Uchwala się statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 1/93 z dnia 8 lutego 1993r. Zarządu Miasta w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Chojnowa oraz Kierownikowi MOPS w Chojnowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Stanisława Janczyn

Załączniki do pobrania: 2003-11-18 15:30:18 - Statut MOPS (20.00 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXI/121/2000 RM w Chojnowie z dnia 29 marca 2000 r.
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Kierownik MOPS
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-11-18 15:18:52
Data udostępnienia informacji: 2003-11-18 15:18:52
Data ostatniej aktualizacji: 2003-11-18 15:31:34

Wersja do wydruku...

corner   corner