logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
minus Jednostki organizacyjne
   minus Przedszkole Miejskie Nr 1
   plus Przedszkole Miejskie Nr 3
   plus Szkoła Podstawowa Nr 3
   plus Szkoła Podstawowa Nr 4
   plus Gimnazjum Nr 1
   minus Gimnazjum Nr 2
   plus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
   plus Muzeum Regionalne
   plus Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   minus Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
      minus Sposób załatwiania spraw obywateli
      minus Podstawa prawna funkcjonowania ChZGKiM
      minus Statut
      minus Schemat organizacyjny
   plus Przychodnia Rejonowa
   minus Żłobek Miejski
   plus Warsztat Terapii Zajęciowej
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
ul. Drzymały 30        59-225 Chojnów

Dyrektor: Edward Kośnik

forma prawna: jednostka organizacyjna jednostki samorządowej

własność samorządowa

podstawa prawna funkcjonowania jednostki: Uchwała Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 24 sierpnia 1999 r.
 
NIP 694-14-97-183      REGON   390401722

tel/fax   76 8188372
tel.    76 8188371

tel. alarmowy 994

godziny pracy administracji: 7.00 - 15.00 (od poniedziałku do piątku)

godziny przyjęć dyrektora: każda środa 12.00 - 15.00

Załączniki do pobrania: 2011-06-15 11:34:35 - ZARZĄDZENIE NR 6/11 Dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ws procedur i cen za usługi wod-kan (38.43 kB)
2011-06-15 11:36:36 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/11 (636.33 kB)
2011-06-15 11:37:46 - Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/11 (170.34 kB)
2011-06-15 11:39:11 - Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 6/11 (134.37 kB)
2011-11-07 07:28:34 - Nabór na stanowisko specjalista d/s technicznych (30.50 kB)
2011-11-30 08:21:29 - Wynik naboru na stanowisko urzędnicze specjalista d/s technicznych (24.50 kB)
2012-06-01 11:38:02 - Ogłoszenie- budowa sieci gazowej, przyłącza gazowego i kotłowni wbudowanej w CHZGKiM (46.50 kB)
2012-06-01 11:40:45 - SIWZ + załączniki - budowa sieci gazowej , przyłącza gazowego i kotłowni wbudowanej (1.63 MB)
2012-06-01 11:51:42 - Projekt budowlono- wykonawczy :budowa sieci gazowej , przyłącza gazowego i wbudownej kotłowni (3.79 MB)
2012-06-01 11:53:48 - Projekt budowlono- wykonawczy :budowa sieci gazowej , przyłącza gazowego i wbudownej kotłowni ( rysynki) (1.40 MB)
2012-06-01 11:56:36 - Przedmiar robót- budowa sieci gazowej ,przyłącza gazowego i kotłowni wbudowanej gazowej (629.47 kB)
2012-06-12 12:26:32 - Kotłownia CHZGKiM w Chojnowie - informacja dot. SIWZ (24.00 kB)
2012-06-22 11:10:22 - Ogłoszenie - remont dachu ceramicznego i daszków papowychw budynku mieszkalnym przy ul.Legnicka 34 w Chojnowie , Własność Gminy 100 % (41.50 kB)
2012-06-22 11:16:50 - SIWZ + załączniki- remont dachu ceramicznego i daszków papowych w budynku mieszkalnym przy ul . Legnickiej 34 w Chojnowie , Własność Gminy 100 % (361.22 kB)
2012-06-22 11:23:54 - Projekt budowlany- w budynku mieszkalnym przy ul. Legnickiej 34 w Chojnowie (1.47 MB)
2012-06-22 11:27:11 - Aneks zmian nieistotnych do projektu budowlanego remontu dachu w budynku mieszkalnym przy ul . Legnickiej 34 w Chojnowie (610.36 kB)
2012-06-22 11:30:29 - Przedmiar robót- remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Legnickiej 34 w Chojnowie (262.05 kB)
2012-07-03 14:21:14 - Ogłoszenie o p.nieograniczonym " Wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach administrowanych przez ChZGKiM oraz okien w siedzibie ChZGKiM (46.00 kB)
2012-07-04 14:21:34 - SIWZ- Wymiana istniejących okien na okna z PCV w mieszkaniach komunalnych administrowanych przez ChZGKiM oraz w siedzibie ChZGKiM (273.05 kB)
2012-07-04 14:26:05 - Załącznik nr 1a - wykaz okien (499.00 kB)
2012-07-04 14:27:35 - Załącznik nr 1b- wykaz okien w siedzibie ChZGKiM (36.50 kB)
2012-07-05 10:51:18 - Wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach komunalnych administrowanych przez ChZGKiM oraz siedzibie ChZGKiM - informacja dot. SIWZ (23.50 kB)
2012-07-06 12:07:58 - Informacja o unieważnieniu potępowania o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego dot. remontu dachu ceramicznego i daszków papowych przy ul. Legnickiej 34 (24.50 kB)
2012-07-06 14:06:34 - Ogłoszenie - remont dachu ceramicznego i daszków papowychw budynku mieszkalnym przy ul.Legnicka 34 w Chojnowie , Własność Gminy 100 % (33.50 kB)
2012-07-06 14:11:05 - SIWZ + załączniki remont dachu ceramicznego i daszków papowych budynku mieszkalnym przy ul.Legnickiej 34 w Chojnowie, Własność Gminy 100% (361.22 kB)
2012-07-06 14:12:36 - Projekt budowlany- w budynku mieszkalnym przy ul. Legnickiej 34 w Chojnowie (1.47 MB)
2012-07-06 14:13:43 - Aneks zmian nieistotnych do projektu budowlanego remontu dachu w budynku mieszkalnym przy ul . Legnickiej 34 w Chojnowie (610.36 kB)
2012-07-06 14:14:48 - Przedmiar robót- remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Legnickiej 34 w Chojnowie (262.05 kB)
2012-07-10 12:03:43 - Informacja dotycząca SIWZ- wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach administrowanych przez ChZGKiM i siedzibie ChZGKiM (34.00 kB)
2012-07-12 07:19:27 - Nabór na stanowisko spec. d/s wspólnot mieszkaniowych (0.00 B)
2012-07-16 08:08:50 - Informacja dotycząca SIWZ- wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach administrowanych przez ChZGKiM i siedzibie ChZGKiM (26.00 kB)
2012-07-16 14:52:50 - Ogłoszenie - remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 7 w Chojnowie (41.50 kB)
2012-07-16 14:54:55 - SIWZ + załączniki remont dachu ceramicznego wbudynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul . Komuny Paryskiej 7 w Chojnowie (241.50 kB)
2012-07-16 14:57:47 - Projekt budowlany - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Komuny Paryskiej 7 w Chojnowie (2.56 MB)
2012-07-16 14:59:13 - Przedmiar robót - remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 7 w Chojnowie (208.25 kB)
2012-07-17 10:36:56 - Informarcja dotycząca SIWZ- remont dachu ceramicznego i daszków papowych w budynku mieszkalnym przy ul. Legnickiej 34 w Chojnowie (25.50 kB)
2012-07-18 11:33:50 - Inf. dotycząca rozstrzygnięcia p.nieog. - Budowę sieci gazowej niskiego ciśnienia 125 PE, przyłącza gazowego niskiego ciśnienia 63 PE , kotłowni wbudowanej gazowej o mocy 80 KW, wewnętrznej (23.00 kB)
2012-07-20 07:54:54 - Ogłoszenie - Remont więźby i pokrycia dachowego w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Legnickiej 37 w Chojnowie (33.50 kB)
2012-07-20 07:56:29 - SIWZ + złączniki - Remont więźby i pokrycia dachowego w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Legnickiej 37 w Chojnowie. (207.50 kB)
2012-07-20 07:58:57 - Projekt budowlany - Remont więźby i pokrycia dachowego w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Legnickiej 37 w Chojnowie. (1.56 MB)
2012-07-20 08:00:42 - Przedmiar robót- remont więźby i pokrycia dachowego w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Legnickiej 37 w Chojnowie. (201.66 kB)
2012-08-07 08:08:54 - Wynik naboru na stanowisko specjalisty d/s wspólnot mieszkaniowych (24.50 kB)
2012-08-10 14:33:44 - informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na remontdachu ceramicznego i daszków papowych na budynku przy ulicy Legnickiej 34 w Chojnowie (0.00 B)
2012-08-13 10:21:10 - informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wymianę istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach administrowanych przez ChZGKiM i siedzibie ChZGKiM (42.00 kB)
2012-08-22 11:58:49 - Ogłoszenie - remont dachu ceramiczno - papowego w budynku mieszskalnym przy ul . Witosa 28 w Chojnowie (0.00 B)
2012-08-22 12:04:38 - SIWZ + załączniki - remont dachu ceramiczno - papowego w budynku mieszkalnym przy ul . Witosa 28 W Chojnowie (213.50 kB)
2012-08-22 12:06:39 - Przedmiar robót - remont dachu ceramiczno - papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 28 w Chojnowie (238.55 kB)
2012-08-22 12:09:33 - Dokumentacja fotograficzna - remont dachu ceramiczno - papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 28 w Chojnowie (1.86 MB)
2012-08-22 13:19:35 - Informacja - dotycząca rozstrzygnięcia p.nieograniczonego - remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 7 w Chojnowie (36.50 kB)
2012-09-05 14:44:25 - Ogłoszenie o p.nieogr. remont dachu ceramicznego ul.Chmielna 1 w Chojnowie (66.19 kB)
2012-09-06 11:18:46 - Remont dachu ceramicznego ul.Chmielna 1 PB -cz. opisowa (902.81 kB)
2012-09-06 11:21:27 - Remont dachu ceramicznego ul.Chmielna PB. rysunki od nr 2 -15 (1.32 MB)
2012-09-06 11:23:26 - Przedmiar robót -remont dachu ceramicznego ul.Chmielna 1 (225.24 kB)
2012-09-06 11:26:53 - SIWZ + załączniki -remont dachu ceramicznego ul.Chmielna 1 w Chojnowie (240.00 kB)
2012-09-10 11:00:27 - Informacja dotycząca unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na remont dachu ceramiczno- papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 28 w Chojnowi (24.50 kB)
2012-09-10 11:04:27 - Ogłoszenie - remont dachu ceramiczno - papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 28 w Chojnowie (0.00 B)
2012-09-10 11:08:31 - SIWZ + załączniki - remont dachu ceramiczno - papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 28 w Chojnowie (213.50 kB)
2012-09-10 11:11:57 - Przedmiar robót - remont dachu ceramiczno - papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 28 w Chojnowie (238.55 kB)
2012-09-10 11:16:40 - Dokumentacja fotograficzna - remont dachu ceramiczno - papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 28 w Chojnowie (1.86 MB)
2012-12-04 13:18:24 - Ogłoszenie dostawa paliw płynnych w 2013 r. (41.50 kB)
2012-12-04 13:20:03 - SIWZ + załączniki - dostawa paliw płynnych w 2013r. (133.50 kB)
2012-12-04 14:57:25 - Ogłoszenie - Odbiór z selektywnej zbiórki odpadów z terenu miasta Chojnowa (0.00 B)
2012-12-04 14:58:44 - SIWZ + załączniki - Odbiór odpadów z selektywnej zbiórki odpadów z terenu miasta Chojnowa (94.00 kB)
2012-12-10 12:08:58 - Informacja dotycząca sprostowania ogłoszenia : "Odbiór odpadów z selektywnej zbiórki odpadów z terenu miasta Chojnowa " (22.00 kB)
2012-12-21 12:09:10 - Inf. dotycząca rozstrzygnięcia przetargu nieog. na sukcesywne dostawy paliw płynnych ( ON + ET 95 ) w 2013r. (62.50 kB)
2012-12-21 12:11:01 - inf. dot. rozstrzygnięcia p.nieograniczonego na odbiór odpadów z selektywnej zbiórki odpadów z terenu miasta Chojnowa (71.50 kB)
2013-01-22 08:09:31 - Nabór na stanowisko specjalista d/s rozliczeń i windykacji (0.00 B)
2013-02-04 13:11:36 - Ogloszenie o p.nieogr. Roboty zduńskie w lokalach komunalnych (59.98 kB)
2013-02-04 13:20:20 - SIWZ + załączniki Roboty zduńskie w lokalach komunalnych (190.90 kB)
2013-02-05 13:59:41 - Ogłoszenie remont dachu Rynek 9 w Chojnowie (74.85 kB)
2013-02-05 14:12:22 - SIWZ +załączniki Remont dachu Rynek 9 (230.00 kB)
2013-02-05 14:14:09 - Remont dachu Rynek 9 projekt techniczny (1.19 MB)
2013-02-05 14:15:31 - Remont dachu Rynek nr 9 przedmiar robót (182.76 kB)
2013-02-07 12:08:18 - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 2 w Chojnowie (42.50 kB)
2013-02-07 12:10:48 - SIWZ + załączniki remont dachu ceramicznego ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 2 (236.00 kB)
2013-02-07 12:19:51 - Remont dachu ceramicznego Pl.Konstytucji 3 Maja 2 projekt techniczny (2.63 MB)
2013-02-07 13:23:38 - Ogłoszenie - remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 3 (42.00 kB)
2013-02-07 13:26:42 - SIWZ + zał. remont dachu ceramicznego ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 3 (234.50 kB)
2013-02-07 13:30:43 - Remont dachu ceramicznego ul. Plac Konstytucji 3 Maja 3 - projekt techniczny (0.00 B)
2013-02-08 09:06:20 - Remont dachu ceramicznego Plac Konstytucji 3 maja 2 - PRZEDMIAR ROBÓT (142.43 kB)
2013-02-08 09:16:21 - Remont dachu ceramicznego Pl.Konstytucji 3 Maja 3 - Przedmiar robót (132.88 kB)
2013-02-22 08:50:12 - Unieważnienie naboru (23.50 kB)
2013-03-01 12:51:25 - Ogłoszenie - remont dachu ceramiczno-papowego oraz wieżyczki w budynku przy ul. Kilińskiego 4 w Chojnowie (42.00 kB)
2013-03-01 12:54:23 - SIWZ+ załączniki + szcz. specyfikacja remont dachu ceramiczno -papowego oraz wieżyczki na budynku przy ul. Kilińskiego 4 w Chojnowie (220.00 kB)
2013-03-01 14:11:17 - Remont dachu ceramiczno -papowego oraz wieżyczki w budynku przy ul. Kilińskiego 4 w Chojnowie - PRZEDMIARY (216.19 kB)
2013-03-06 13:57:00 - Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty zduńskie/budowy i przebudowy trzonów ogrzewczych do 100 szt./ w lokalach komunalnych administrowanych przez CHZGKiM (0.00 B)
2013-03-07 08:18:21 - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Kilińskiego 6 w Chojnowie - remont dachu ceramicznego OGŁOSZENIE i zał. 2,3,4,5 (91.00 kB)
2013-03-07 08:20:16 - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Kilińskiego 6 w Chojnowie - remont dachu ceramicznego zał. 1 PRZEDMIARY (0.00 B)
2013-03-15 10:48:30 - Zaproszenie do składania ofert na przemurowanie kominów na dachach ceramicznych i papowych (0.00 B)
2013-03-15 10:51:12 - Druk oferty + załączniki 1,2,3 - przemurowanie kominów na dachach ceramicznych i papowych (95.50 kB)
2013-03-18 13:44:27 - Inf. dotycząca rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na - Remont więźby i pokrycia dachowego w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Rynek 9 w Chojnowie (0.00 B)
2013-03-20 14:36:38 - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Legnickiej 37 w Chojnowie - Remont więźby i pokrycia dachowego w budynku mieszkalno- usługowym przy ul. Legnickiej 37 w Chojnowie (33.50 kB)
2013-03-20 14:37:38 - SIWZ + załączniki : Remont więźby i pokrycia dachowego w budynku mieszkalno- usługowym przy ul. Legnickiej 37 w Chojnowie (191.00 kB)
2013-03-20 14:38:38 - Remont więźby i pokrycia dachowego w budynku mieszkalno- usługowym przy ul. Legnickiej 37 w Chojnowie : PRZEDMIARY (221.38 kB)
2013-03-20 14:40:41 - Remont więźby i pokrycia dachowego w budynku mieszkalno- usługowym przy ul. Legnickiej 37 w Chojnowie : PROJEKT BUDOWLANY (0.00 B)
2013-03-21 10:43:58 - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Chopina 4w Chojnowie : Remont dachu zmiana pokrycia ceramicznego na blacho dachówkę - OGŁOSZENIE + zał2,3,4,5 (91.50 kB)
2013-03-21 10:44:56 - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Chopina 4w Chojnowie : Remont dachu zmiana pokrycia ceramicznego na blacho dachówkę - PRZEDMIARY (0.00 B)
2013-03-21 13:25:16 - Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na : Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 2 (0.00 B)
2013-03-21 13:28:28 - Informacja dotycząca rozstrzygnięcia p.nieograniczonego na : Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnymprzy ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 3 (37.00 kB)
2013-03-27 13:11:25 - OGŁOSZENIE - Swiadczenie usług w zakresie realizacji zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (47.43 kB)
2013-03-27 13:13:20 - Świadczenie usług w zakresie realizacji zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy - SIWZ + załączniki 1,2,3 (91.69 kB)
2013-04-04 09:25:51 - Informacja dot. rozstrzygnięcia p. nieogr na remont dachu ceramiczno-papowego oraz wieżyczki ul.Kilińskiego nr 4 w Chojnowie (0.00 B)
2013-04-12 13:14:40 - OGŁOSZENIE- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Wolności 10 w Chojnowie - Remont dachu ceramiczno - papowego ( I część ) i zał. 2,3,4,5 (91.50 kB)
2013-04-12 13:15:41 - PRZEDMIARY- Remont dachu ceramiczno - papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 10 w Chojnowie (175.68 kB)
2013-04-16 09:08:28 - Informacja dotycząca zmian w przedmiarze dla budynku przy ul. Wolności 10 w Chojnowie (24.00 kB)
2013-04-17 07:49:59 - Ogłoszenie - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Tkackiej 6 w Chojnowie (41.50 kB)
2013-04-17 07:52:26 - SIWZ + załączniki : Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Tkackiej 6 w Chojnowie (350.76 kB)
2013-04-17 07:54:03 - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Tkackiej 6 w Chojnowie- PRZEDMIAR ROBÓT (374.38 kB)
2013-04-17 08:09:11 - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Tkackiej 6 w Chojnowie - PROJEKT (0.00 B)
2013-04-17 08:10:23 - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Tkackiej 6 w Chojnowie - DECYZJA (66.99 kB)
2013-04-17 08:11:47 - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Tkackiej 6 w Chojnowie- DECYZJA WKZ (66.96 kB)
2013-04-17 10:32:01 - OGŁOSZENIE- Remont dachu ceramiczno- papowego oraz okapu w budynku mieszkalnymprzy ul. Kościuszki 19 w Chojnowie (42.50 kB)
2013-04-17 10:33:13 - SIWZ + załączniki : Remont dachu ceramiczno- papowego oraz okapu w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 19 w Chojnowie (223.50 kB)
2013-04-17 10:36:58 - Remont dachu ceramiczno- papowego oraz okapu w budynku mieszkalnymprzy ul. Kościuszki 19 w Chojnowie - PROJEKT (2.96 MB)
2013-04-17 10:38:51 - Remont dachu ceramiczno- papowego oraz okapu w budynku mieszkalnymprzy ul. Kościuszki 19 w Chojnowie - PRZEDMIAR ROBÓT (258.99 kB)
2013-04-17 10:39:49 - Remont dachu ceramiczno- papowego oraz okapu w budynku mieszkalnymprzy ul. Kościuszki 19 w Chojnowie - DECYZJA (66.99 kB)
2013-04-19 11:54:50 - Informacja- zmiana treści SIWZ dla budynku przy ul. Tkackiej 6 w Chojnowie (29.00 kB)
2013-04-19 12:12:57 - Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie realizacji zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy . (62.50 kB)
2013-05-24 12:00:54 - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Reja 5 w Chojnowie : Wzmocnienie ścian, fundamentów i balkonów budynku wielorodzinnego -OGŁOSZENIE (89.50 kB)
2013-05-24 12:06:31 - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Reja 5 w Chojnowie : wzmocnienie ścian ,fundamentów i balkonów budynku wielorodzinnego- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY (0.00 B)
2013-05-24 12:14:15 - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Reja 5 w Chojnowie: wzmocnienie ścian , fundamentów i balkonów budynku wielorodzinnego - PRZEDMIARY (37.95 kB)
2013-06-10 08:08:51 - OGŁOSZENIE- Wymiana istniejących okien na okna PCV/dot.mieszkań administrowany przez CHZGKIM oraz w pomieszczeniach biurowych w siedzibie CHZGKIM (42.50 kB)
2013-06-10 08:15:11 - SIWZ + załączniki -Wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach administrowanych przez CHZGKiM oraz w pomieszczeniach biurowych w siedzibie CHZGKiM (204.50 kB)
2013-06-10 08:16:29 - Załącznik nr 1a - wykaz okien (222.50 kB)
2013-06-10 08:17:14 - Załącznik nr 1b - wykaz okien (35.50 kB)
2013-06-14 12:38:08 - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Reja 5 w Chojnowie: Wzmocnienie ścian, fundamentów i balkonów budynku wielorodzinnego- OGŁOSZENIE (89.50 kB)
2013-06-14 12:40:32 - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Reja 5 w Chojnowie: Wzmocnienie ścian, fundamentów i balkonów budynku wielorodzinnego- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY (0.00 B)
2013-06-14 12:41:19 - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Reja 5 w Chojnowie: Wzmocnienie ścian, fundamentów i balkonów budynku wielorodzinnego- PRZEDMIARY (37.95 kB)
2013-07-01 09:52:55 - Ogłoszenie- remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Grottgera 2 w Chojnowie, remont dachu i elewacjiw budynku mieszkalnym przy ul.Komuny Paryskiej 15 w Chojnowie (42.50 kB)
2013-07-01 13:08:47 - SIWZ + załączniki - dot. remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Grottgera 2 , remont dachu i elewacji w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej 15 w Chojnowie (388.12 kB)
2013-07-01 13:12:36 - PROJEKT - remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Grottgera 2 w Chojnowie (0.00 B)
2013-07-01 13:13:56 - PRZEDMIARY - remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Grottgera 2 w Chojnowie (0.00 B)
2013-07-01 13:16:33 - Decyzja - remont dachu budynku mieszkalnego przy ul . Grottgera 2 w Chojnowie (66.99 kB)
2013-07-01 13:19:30 - PROJEKT - remont dachu i elewacji w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej 15 w Chojnowie (0.00 B)
2013-07-02 14:24:45 - OGŁOSZENIE:Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wolności 7 w Chojnowie : Remont dachu papowego , budynek mieszkalny przy ul. Wolności 7 w Chojnowie (91.50 kB)
2013-07-02 14:30:43 - PROJEKT :Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wolności 7 w Chojnowie : Remont dachu papowego , budynek mieszkalny przy ul. Wolności 7 w Chojnowie (2.16 MB)
2013-07-02 14:31:34 - PRZEDMIARY : Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wolności 7 w Chojnowie : Remont dachu papowego , budynek mieszkalny przy ul. Wolności 7 w Chojnowie (140.23 kB)
2013-07-08 11:11:27 - Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach zarządzanych przez CHZGKiM (0.00 B)
2013-07-08 12:01:12 - INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach komunalnych adminis (0.00 B)
2013-07-09 11:56:02 - OGŁOSZENIE- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Wolności 10 w Chojnowie - Remont dachu ceramiczno - papowego ( I część ) i zał. 2,3,4,5 (91.50 kB)
2013-07-09 11:58:00 - Przedmiary- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Wolności 10 w Chojnowie - Remont dachu ceramiczno - papowego ( I część ) (177.72 kB)
2013-07-12 14:54:37 - 13:13:56 PRZEDMIARY - remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Grottgera 2 w Chojnowie (0.00 B)
2013-07-12 15:02:02 - PRZEDMIARY- remont dachu i elewacji w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej 15 w Chojnowie (498.30 kB)
2013-07-16 14:09:26 - OGŁOSZENIE- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Spacerowa 3 w Chojnowie - Remont dachu papowego i okapu (126.50 kB)
2013-07-16 14:10:36 - Przedmiary- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Spacerowa 3 w Chojnowie - Remont dachu papowego i okapu (117.72 kB)
2013-10-23 08:01:04 - Ogłoszenie Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości Rynek 17 w Chojnowie Remont dachu ceramicznego (774.99 kB)
2013-11-13 10:12:11 - Informacja o unieważnieniu postępowania na remont dachu Rynek 17 w Chojnowie (35.93 kB)
2013-11-13 10:14:51 - Ogłoszenie Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości Rynek 17 w Chojnowie Remont dachu ceramicznego (156.87 kB)
2013-12-06 07:15:09 - Oferta pracy (23.00 kB)
2013-12-10 13:13:19 - Ogloszenie p.nieogr. -Dostawa oleju napedowego i etyliny 95 w 2014r. (15.38 kB)
2013-12-10 13:15:30 - Dostawa oleju napędowego i etyliny 95 w 2014r. SIWZ (360.75 kB)
2013-12-10 14:10:10 - Ogłoszenie o p.nieogr. Dostawa oleju opałowego dla oczyszczalni Ścieków w Goliszowie k/Chojnowa (14.56 kB)
2013-12-10 14:14:14 - SIWZ -Dostawa oleju opałowego dla OŚ w Goliszowie k/Chojnowa (316.19 kB)
2013-12-12 12:05:27 - Informacja dot.zmiany w SIWZ Dostawa oleju napedowego i etyliny 95 w 2014. zamiana zał (31.10 kB)
2013-12-12 12:07:14 - Zał. nr 6 do SIWZ -dostawa oleju napedowego i etyliny 95 (147.77 kB)
2013-12-12 14:37:18 - Informacja dot. zmian do SIWZ -dostawa oleju opalowego dla OŚ (31.25 kB)
2013-12-12 14:39:54 - Zał.nr 6 dostawa oleju opałowego (139.48 kB)
2013-12-19 12:56:40 - Ogłosznie o p.nieogr. -Obsługa kominiarska (85.41 kB)
2013-12-19 13:00:00 - SIWZ + załączniki -Obsługa kominiarska (992.88 kB)
2014-01-03 08:39:06 - Informacja o rozstrzygnięciu przetargu -dostawa paliw płynnych w 2014r. (51.49 kB)
2014-01-07 11:57:37 - Informacja dot. rozstrzygnięcia przetargu -obsługa kominiarska (51.74 kB)
2014-01-09 12:22:20 - Informacja o unieważnieniu postępowania -dostawa oleju opałowego dla OŚ. (36.49 kB)
2014-01-10 13:04:53 - Ogłosznie o p.nieogr. Dostawa oleju opałowego dla OŚ. (87.68 kB)
2014-01-10 13:06:46 - SIWZ Dostawa oleju opałowego dla OŚ w Goliszowie (337.85 kB)
2014-01-24 13:22:52 - Ogłoszenie o p.nieogr. Remont dachu ul.W.Polskiego 6 w Chojnowie (86.89 kB)
2014-01-24 13:28:22 - SIWZ Remont dachu ul.W.Polskiego 5 w Chojnowie (400.12 kB)
2014-01-24 13:30:23 - przedmiar robót Remont dachu ul.W.Polskiego nr 5 w Chojnowie (403.44 kB)
2014-01-24 13:34:37 - Projekt budowlany Remont dachu ul.W.Polskiego nr 5 w Chojnowie (1.20 MB)
2014-01-24 13:36:54 - Projekt budowlany rys B1-B6 Remont dachu ul.W.Polskiego 5 w Chojnowie. (686.54 kB)

Nazwa dokumentu: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Data wytworzenia informacji: 2006-12-14 17:28:12
Data udostępnienia informacji: 2006-12-14 17:28:12
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-24 13:37:34

Wersja do wydruku...

corner   corner