logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
minus Jednostki organizacyjne
   minus Przedszkole Miejskie Nr 1
   plus Przedszkole Miejskie Nr 3
   plus Szkoła Podstawowa Nr 3
   plus Gimnazjum Nr 1
   plus Szkoła Podstawowa Nr 4
   minus Gimnazjum Nr 2
   plus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
   plus Muzeum Regionalne
   plus Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   minus Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
      minus Sposób załatwiania spraw obywateli
      minus Podstawa prawna funkcjonowania ChZGKiM
      minus Statut
      minus Schemat organizacyjny
   plus Przychodnia Rejonowa
   minus Żłobek Miejski
   plus Warsztat Terapii Zajęciowej
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
ul. Drzymały 30        59-225 Chojnów

Dyrektor: Edward Kośnik

forma prawna: jednostka organizacyjna jednostki samorządowej

własność samorządowa

podstawa prawna funkcjonowania jednostki: Uchwała Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 24 sierpnia 1999 r.
 
NIP 694-14-97-183      REGON   390401722

tel/fax   76 8188372
tel.    76 8188371

tel. alarmowy 994

godziny pracy administracji: 7.00 - 15.00 (od poniedziałku do piątku)

godziny przyjęć dyrektora: każda środa 12.00 - 15.00

Załączniki do pobrania: 2011-06-15 11:34:35 - ZARZĄDZENIE NR 6/11 Dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ws procedur i cen za usługi wod-kan (38.43 kB)
2011-06-15 11:36:36 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/11 (636.33 kB)
2011-06-15 11:37:46 - Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/11 (170.34 kB)
2011-06-15 11:39:11 - Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 6/11 (134.37 kB)
2011-11-07 07:28:34 - Nabór na stanowisko specjalista d/s technicznych (30.50 kB)
2011-11-30 08:21:29 - Wynik naboru na stanowisko urzędnicze specjalista d/s technicznych (24.50 kB)
2012-07-06 12:07:58 - Informacja o unieważnieniu potępowania o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego dot. remontu dachu ceramicznego i daszków papowych przy ul. Legnickiej 34 (24.50 kB)
2012-07-06 14:06:34 - Ogłoszenie - remont dachu ceramicznego i daszków papowychw budynku mieszkalnym przy ul.Legnicka 34 w Chojnowie , Własność Gminy 100 % (33.50 kB)
2012-07-06 14:11:05 - SIWZ + załączniki remont dachu ceramicznego i daszków papowych budynku mieszkalnym przy ul.Legnickiej 34 w Chojnowie, Własność Gminy 100% (361.22 kB)
2012-07-06 14:12:36 - Projekt budowlany- w budynku mieszkalnym przy ul. Legnickiej 34 w Chojnowie (1.47 MB)
2012-07-06 14:13:43 - Aneks zmian nieistotnych do projektu budowlanego remontu dachu w budynku mieszkalnym przy ul . Legnickiej 34 w Chojnowie (610.36 kB)
2012-07-06 14:14:48 - Przedmiar robót- remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Legnickiej 34 w Chojnowie (262.05 kB)
2012-07-10 12:03:43 - Informacja dotycząca SIWZ- wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach administrowanych przez ChZGKiM i siedzibie ChZGKiM (34.00 kB)
2012-07-12 07:19:27 - Nabór na stanowisko spec. d/s wspólnot mieszkaniowych (0.00 B)
2012-07-16 08:08:50 - Informacja dotycząca SIWZ- wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach administrowanych przez ChZGKiM i siedzibie ChZGKiM (26.00 kB)
2012-07-16 14:52:50 - Ogłoszenie - remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 7 w Chojnowie (41.50 kB)
2012-07-16 14:54:55 - SIWZ + załączniki remont dachu ceramicznego wbudynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul . Komuny Paryskiej 7 w Chojnowie (241.50 kB)
2012-07-16 14:57:47 - Projekt budowlany - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Komuny Paryskiej 7 w Chojnowie (2.56 MB)
2012-07-16 14:59:13 - Przedmiar robót - remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 7 w Chojnowie (208.25 kB)
2012-07-17 10:36:56 - Informarcja dotycząca SIWZ- remont dachu ceramicznego i daszków papowych w budynku mieszkalnym przy ul. Legnickiej 34 w Chojnowie (25.50 kB)
2012-07-18 11:33:50 - Inf. dotycząca rozstrzygnięcia p.nieog. - Budowę sieci gazowej niskiego ciśnienia 125 PE, przyłącza gazowego niskiego ciśnienia 63 PE , kotłowni wbudowanej gazowej o mocy 80 KW, wewnętrznej (23.00 kB)
2012-07-20 07:54:54 - Ogłoszenie - Remont więźby i pokrycia dachowego w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Legnickiej 37 w Chojnowie (33.50 kB)
2012-07-20 07:56:29 - SIWZ + złączniki - Remont więźby i pokrycia dachowego w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Legnickiej 37 w Chojnowie. (207.50 kB)
2012-07-20 07:58:57 - Projekt budowlany - Remont więźby i pokrycia dachowego w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Legnickiej 37 w Chojnowie. (1.56 MB)
2012-07-20 08:00:42 - Przedmiar robót- remont więźby i pokrycia dachowego w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Legnickiej 37 w Chojnowie. (201.66 kB)
2012-08-07 08:08:54 - Wynik naboru na stanowisko specjalisty d/s wspólnot mieszkaniowych (24.50 kB)
2012-08-10 14:33:44 - informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na remontdachu ceramicznego i daszków papowych na budynku przy ulicy Legnickiej 34 w Chojnowie (0.00 B)
2012-08-13 10:21:10 - informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wymianę istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach administrowanych przez ChZGKiM i siedzibie ChZGKiM (42.00 kB)
2012-08-22 11:58:49 - Ogłoszenie - remont dachu ceramiczno - papowego w budynku mieszskalnym przy ul . Witosa 28 w Chojnowie (0.00 B)
2012-08-22 12:04:38 - SIWZ + załączniki - remont dachu ceramiczno - papowego w budynku mieszkalnym przy ul . Witosa 28 W Chojnowie (213.50 kB)
2012-08-22 12:06:39 - Przedmiar robót - remont dachu ceramiczno - papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 28 w Chojnowie (238.55 kB)
2012-08-22 12:09:33 - Dokumentacja fotograficzna - remont dachu ceramiczno - papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 28 w Chojnowie (1.86 MB)
2012-08-22 13:19:35 - Informacja - dotycząca rozstrzygnięcia p.nieograniczonego - remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 7 w Chojnowie (36.50 kB)
2012-09-05 14:44:25 - Ogłoszenie o p.nieogr. remont dachu ceramicznego ul.Chmielna 1 w Chojnowie (66.19 kB)
2012-09-06 11:18:46 - Remont dachu ceramicznego ul.Chmielna 1 PB -cz. opisowa (902.81 kB)
2012-09-06 11:21:27 - Remont dachu ceramicznego ul.Chmielna PB. rysunki od nr 2 -15 (1.32 MB)
2012-09-06 11:23:26 - Przedmiar robót -remont dachu ceramicznego ul.Chmielna 1 (225.24 kB)
2012-09-06 11:26:53 - SIWZ + załączniki -remont dachu ceramicznego ul.Chmielna 1 w Chojnowie (240.00 kB)
2012-09-10 11:00:27 - Informacja dotycząca unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na remont dachu ceramiczno- papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 28 w Chojnowi (24.50 kB)
2012-09-10 11:04:27 - Ogłoszenie - remont dachu ceramiczno - papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 28 w Chojnowie (0.00 B)
2012-09-10 11:08:31 - SIWZ + załączniki - remont dachu ceramiczno - papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 28 w Chojnowie (213.50 kB)
2012-09-10 11:11:57 - Przedmiar robót - remont dachu ceramiczno - papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 28 w Chojnowie (238.55 kB)
2012-09-10 11:16:40 - Dokumentacja fotograficzna - remont dachu ceramiczno - papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 28 w Chojnowie (1.86 MB)
2012-12-04 13:18:24 - Ogłoszenie dostawa paliw płynnych w 2013 r. (41.50 kB)
2012-12-04 13:20:03 - SIWZ + załączniki - dostawa paliw płynnych w 2013r. (133.50 kB)
2012-12-04 14:57:25 - Ogłoszenie - Odbiór z selektywnej zbiórki odpadów z terenu miasta Chojnowa (0.00 B)
2012-12-04 14:58:44 - SIWZ + załączniki - Odbiór odpadów z selektywnej zbiórki odpadów z terenu miasta Chojnowa (94.00 kB)
2012-12-10 12:08:58 - Informacja dotycząca sprostowania ogłoszenia : "Odbiór odpadów z selektywnej zbiórki odpadów z terenu miasta Chojnowa " (22.00 kB)
2012-12-21 12:09:10 - Inf. dotycząca rozstrzygnięcia przetargu nieog. na sukcesywne dostawy paliw płynnych ( ON + ET 95 ) w 2013r. (62.50 kB)
2012-12-21 12:11:01 - inf. dot. rozstrzygnięcia p.nieograniczonego na odbiór odpadów z selektywnej zbiórki odpadów z terenu miasta Chojnowa (71.50 kB)
2013-01-22 08:09:31 - Nabór na stanowisko specjalista d/s rozliczeń i windykacji (0.00 B)
2013-02-04 13:11:36 - Ogloszenie o p.nieogr. Roboty zduńskie w lokalach komunalnych (59.98 kB)
2013-02-04 13:20:20 - SIWZ + załączniki Roboty zduńskie w lokalach komunalnych (190.90 kB)
2013-02-05 13:59:41 - Ogłoszenie remont dachu Rynek 9 w Chojnowie (74.85 kB)
2013-02-05 14:12:22 - SIWZ +załączniki Remont dachu Rynek 9 (230.00 kB)
2013-02-05 14:14:09 - Remont dachu Rynek 9 projekt techniczny (1.19 MB)
2013-02-05 14:15:31 - Remont dachu Rynek nr 9 przedmiar robót (182.76 kB)
2013-02-07 12:08:18 - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 2 w Chojnowie (42.50 kB)
2013-02-07 12:10:48 - SIWZ + załączniki remont dachu ceramicznego ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 2 (236.00 kB)
2013-02-07 12:19:51 - Remont dachu ceramicznego Pl.Konstytucji 3 Maja 2 projekt techniczny (2.63 MB)
2013-02-07 13:23:38 - Ogłoszenie - remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 3 (42.00 kB)
2013-02-07 13:26:42 - SIWZ + zał. remont dachu ceramicznego ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 3 (234.50 kB)
2013-02-07 13:30:43 - Remont dachu ceramicznego ul. Plac Konstytucji 3 Maja 3 - projekt techniczny (0.00 B)
2013-02-08 09:06:20 - Remont dachu ceramicznego Plac Konstytucji 3 maja 2 - PRZEDMIAR ROBÓT (142.43 kB)
2013-02-08 09:16:21 - Remont dachu ceramicznego Pl.Konstytucji 3 Maja 3 - Przedmiar robót (132.88 kB)
2013-02-22 08:50:12 - Unieważnienie naboru (23.50 kB)
2013-03-01 12:51:25 - Ogłoszenie - remont dachu ceramiczno-papowego oraz wieżyczki w budynku przy ul. Kilińskiego 4 w Chojnowie (42.00 kB)
2013-03-01 12:54:23 - SIWZ+ załączniki + szcz. specyfikacja remont dachu ceramiczno -papowego oraz wieżyczki na budynku przy ul. Kilińskiego 4 w Chojnowie (220.00 kB)
2013-03-01 14:11:17 - Remont dachu ceramiczno -papowego oraz wieżyczki w budynku przy ul. Kilińskiego 4 w Chojnowie - PRZEDMIARY (216.19 kB)
2013-03-06 13:57:00 - Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty zduńskie/budowy i przebudowy trzonów ogrzewczych do 100 szt./ w lokalach komunalnych administrowanych przez CHZGKiM (0.00 B)
2013-03-07 08:18:21 - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Kilińskiego 6 w Chojnowie - remont dachu ceramicznego OGŁOSZENIE i zał. 2,3,4,5 (91.00 kB)
2013-03-07 08:20:16 - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Kilińskiego 6 w Chojnowie - remont dachu ceramicznego zał. 1 PRZEDMIARY (0.00 B)
2013-03-15 10:48:30 - Zaproszenie do składania ofert na przemurowanie kominów na dachach ceramicznych i papowych (0.00 B)
2013-03-15 10:51:12 - Druk oferty + załączniki 1,2,3 - przemurowanie kominów na dachach ceramicznych i papowych (95.50 kB)
2013-03-18 13:44:27 - Inf. dotycząca rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na - Remont więźby i pokrycia dachowego w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Rynek 9 w Chojnowie (0.00 B)
2013-03-20 14:36:38 - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Legnickiej 37 w Chojnowie - Remont więźby i pokrycia dachowego w budynku mieszkalno- usługowym przy ul. Legnickiej 37 w Chojnowie (33.50 kB)
2013-03-20 14:37:38 - SIWZ + załączniki : Remont więźby i pokrycia dachowego w budynku mieszkalno- usługowym przy ul. Legnickiej 37 w Chojnowie (191.00 kB)
2013-03-20 14:38:38 - Remont więźby i pokrycia dachowego w budynku mieszkalno- usługowym przy ul. Legnickiej 37 w Chojnowie : PRZEDMIARY (221.38 kB)
2013-03-20 14:40:41 - Remont więźby i pokrycia dachowego w budynku mieszkalno- usługowym przy ul. Legnickiej 37 w Chojnowie : PROJEKT BUDOWLANY (0.00 B)
2013-03-21 10:43:58 - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Chopina 4w Chojnowie : Remont dachu zmiana pokrycia ceramicznego na blacho dachówkę - OGŁOSZENIE + zał2,3,4,5 (91.50 kB)
2013-03-21 10:44:56 - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Chopina 4w Chojnowie : Remont dachu zmiana pokrycia ceramicznego na blacho dachówkę - PRZEDMIARY (0.00 B)
2013-03-21 13:25:16 - Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na : Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 2 (0.00 B)
2013-03-21 13:28:28 - Informacja dotycząca rozstrzygnięcia p.nieograniczonego na : Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnymprzy ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 3 (37.00 kB)
2013-03-27 13:11:25 - OGŁOSZENIE - Swiadczenie usług w zakresie realizacji zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (47.43 kB)
2013-03-27 13:13:20 - Świadczenie usług w zakresie realizacji zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy - SIWZ + załączniki 1,2,3 (91.69 kB)
2013-04-04 09:25:51 - Informacja dot. rozstrzygnięcia p. nieogr na remont dachu ceramiczno-papowego oraz wieżyczki ul.Kilińskiego nr 4 w Chojnowie (0.00 B)
2013-04-12 13:14:40 - OGŁOSZENIE- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Wolności 10 w Chojnowie - Remont dachu ceramiczno - papowego ( I część ) i zał. 2,3,4,5 (91.50 kB)
2013-04-12 13:15:41 - PRZEDMIARY- Remont dachu ceramiczno - papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 10 w Chojnowie (175.68 kB)
2013-04-16 09:08:28 - Informacja dotycząca zmian w przedmiarze dla budynku przy ul. Wolności 10 w Chojnowie (24.00 kB)
2013-04-17 07:49:59 - Ogłoszenie - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Tkackiej 6 w Chojnowie (41.50 kB)
2013-04-17 07:52:26 - SIWZ + załączniki : Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Tkackiej 6 w Chojnowie (350.76 kB)
2013-04-17 07:54:03 - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Tkackiej 6 w Chojnowie- PRZEDMIAR ROBÓT (374.38 kB)
2013-04-17 08:09:11 - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Tkackiej 6 w Chojnowie - PROJEKT (0.00 B)
2013-04-17 08:10:23 - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Tkackiej 6 w Chojnowie - DECYZJA (66.99 kB)
2013-04-17 08:11:47 - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Tkackiej 6 w Chojnowie- DECYZJA WKZ (66.96 kB)
2013-04-17 10:32:01 - OGŁOSZENIE- Remont dachu ceramiczno- papowego oraz okapu w budynku mieszkalnymprzy ul. Kościuszki 19 w Chojnowie (42.50 kB)
2013-04-17 10:33:13 - SIWZ + załączniki : Remont dachu ceramiczno- papowego oraz okapu w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 19 w Chojnowie (223.50 kB)
2013-04-17 10:36:58 - Remont dachu ceramiczno- papowego oraz okapu w budynku mieszkalnymprzy ul. Kościuszki 19 w Chojnowie - PROJEKT (2.96 MB)
2013-04-17 10:38:51 - Remont dachu ceramiczno- papowego oraz okapu w budynku mieszkalnymprzy ul. Kościuszki 19 w Chojnowie - PRZEDMIAR ROBÓT (258.99 kB)
2013-04-17 10:39:49 - Remont dachu ceramiczno- papowego oraz okapu w budynku mieszkalnymprzy ul. Kościuszki 19 w Chojnowie - DECYZJA (66.99 kB)
2013-04-19 11:54:50 - Informacja- zmiana treści SIWZ dla budynku przy ul. Tkackiej 6 w Chojnowie (29.00 kB)
2013-04-19 12:12:57 - Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie realizacji zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy . (62.50 kB)
2013-05-24 12:00:54 - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Reja 5 w Chojnowie : Wzmocnienie ścian, fundamentów i balkonów budynku wielorodzinnego -OGŁOSZENIE (89.50 kB)
2013-05-24 12:06:31 - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Reja 5 w Chojnowie : wzmocnienie ścian ,fundamentów i balkonów budynku wielorodzinnego- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY (0.00 B)
2013-05-24 12:14:15 - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Reja 5 w Chojnowie: wzmocnienie ścian , fundamentów i balkonów budynku wielorodzinnego - PRZEDMIARY (37.95 kB)
2013-06-10 08:08:51 - OGŁOSZENIE- Wymiana istniejących okien na okna PCV/dot.mieszkań administrowany przez CHZGKIM oraz w pomieszczeniach biurowych w siedzibie CHZGKIM (42.50 kB)
2013-06-10 08:15:11 - SIWZ + załączniki -Wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach administrowanych przez CHZGKiM oraz w pomieszczeniach biurowych w siedzibie CHZGKiM (204.50 kB)
2013-06-10 08:16:29 - Załącznik nr 1a - wykaz okien (222.50 kB)
2013-06-10 08:17:14 - Załącznik nr 1b - wykaz okien (35.50 kB)
2013-06-14 12:38:08 - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Reja 5 w Chojnowie: Wzmocnienie ścian, fundamentów i balkonów budynku wielorodzinnego- OGŁOSZENIE (89.50 kB)
2013-06-14 12:40:32 - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Reja 5 w Chojnowie: Wzmocnienie ścian, fundamentów i balkonów budynku wielorodzinnego- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY (0.00 B)
2013-06-14 12:41:19 - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Reja 5 w Chojnowie: Wzmocnienie ścian, fundamentów i balkonów budynku wielorodzinnego- PRZEDMIARY (37.95 kB)
2013-07-01 09:52:55 - Ogłoszenie- remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Grottgera 2 w Chojnowie, remont dachu i elewacjiw budynku mieszkalnym przy ul.Komuny Paryskiej 15 w Chojnowie (42.50 kB)
2013-07-01 13:08:47 - SIWZ + załączniki - dot. remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Grottgera 2 , remont dachu i elewacji w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej 15 w Chojnowie (388.12 kB)
2013-07-01 13:12:36 - PROJEKT - remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Grottgera 2 w Chojnowie (0.00 B)
2013-07-01 13:13:56 - PRZEDMIARY - remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Grottgera 2 w Chojnowie (0.00 B)
2013-07-01 13:16:33 - Decyzja - remont dachu budynku mieszkalnego przy ul . Grottgera 2 w Chojnowie (66.99 kB)
2013-07-01 13:19:30 - PROJEKT - remont dachu i elewacji w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej 15 w Chojnowie (0.00 B)
2013-07-02 14:24:45 - OGŁOSZENIE:Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wolności 7 w Chojnowie : Remont dachu papowego , budynek mieszkalny przy ul. Wolności 7 w Chojnowie (91.50 kB)
2013-07-02 14:30:43 - PROJEKT :Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wolności 7 w Chojnowie : Remont dachu papowego , budynek mieszkalny przy ul. Wolności 7 w Chojnowie (2.16 MB)
2013-07-02 14:31:34 - PRZEDMIARY : Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wolności 7 w Chojnowie : Remont dachu papowego , budynek mieszkalny przy ul. Wolności 7 w Chojnowie (140.23 kB)
2013-07-08 11:11:27 - Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach zarządzanych przez CHZGKiM (0.00 B)
2013-07-08 12:01:12 - INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach komunalnych adminis (0.00 B)
2013-07-09 11:56:02 - OGŁOSZENIE- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Wolności 10 w Chojnowie - Remont dachu ceramiczno - papowego ( I część ) i zał. 2,3,4,5 (91.50 kB)
2013-07-09 11:58:00 - Przedmiary- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Wolności 10 w Chojnowie - Remont dachu ceramiczno - papowego ( I część ) (177.72 kB)
2013-07-12 14:54:37 - 13:13:56 PRZEDMIARY - remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Grottgera 2 w Chojnowie (0.00 B)
2013-07-12 15:02:02 - PRZEDMIARY- remont dachu i elewacji w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej 15 w Chojnowie (498.30 kB)
2013-07-16 14:09:26 - OGŁOSZENIE- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Spacerowa 3 w Chojnowie - Remont dachu papowego i okapu (126.50 kB)
2013-07-16 14:10:36 - Przedmiary- Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Spacerowa 3 w Chojnowie - Remont dachu papowego i okapu (117.72 kB)
2013-10-23 08:01:04 - Ogłoszenie Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości Rynek 17 w Chojnowie Remont dachu ceramicznego (774.99 kB)
2013-11-13 10:12:11 - Informacja o unieważnieniu postępowania na remont dachu Rynek 17 w Chojnowie (35.93 kB)
2013-11-13 10:14:51 - Ogłoszenie Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości Rynek 17 w Chojnowie Remont dachu ceramicznego (156.87 kB)
2013-12-06 07:15:09 - Oferta pracy (23.00 kB)
2013-12-10 13:13:19 - Ogloszenie p.nieogr. -Dostawa oleju napedowego i etyliny 95 w 2014r. (15.38 kB)
2013-12-10 13:15:30 - Dostawa oleju napędowego i etyliny 95 w 2014r. SIWZ (360.75 kB)
2013-12-10 14:10:10 - Ogłoszenie o p.nieogr. Dostawa oleju opałowego dla oczyszczalni Ścieków w Goliszowie k/Chojnowa (14.56 kB)
2013-12-10 14:14:14 - SIWZ -Dostawa oleju opałowego dla OŚ w Goliszowie k/Chojnowa (316.19 kB)
2013-12-12 12:05:27 - Informacja dot.zmiany w SIWZ Dostawa oleju napedowego i etyliny 95 w 2014. zamiana zał (31.10 kB)
2013-12-12 12:07:14 - Zał. nr 6 do SIWZ -dostawa oleju napedowego i etyliny 95 (147.77 kB)
2013-12-12 14:37:18 - Informacja dot. zmian do SIWZ -dostawa oleju opalowego dla OŚ (31.25 kB)
2013-12-12 14:39:54 - Zał.nr 6 dostawa oleju opałowego (139.48 kB)
2013-12-19 12:56:40 - Ogłosznie o p.nieogr. -Obsługa kominiarska (85.41 kB)
2013-12-19 13:00:00 - SIWZ + załączniki -Obsługa kominiarska (992.88 kB)
2014-01-03 08:39:06 - Informacja o rozstrzygnięciu przetargu -dostawa paliw płynnych w 2014r. (51.49 kB)
2014-01-07 11:57:37 - Informacja dot. rozstrzygnięcia przetargu -obsługa kominiarska (51.74 kB)
2014-01-09 12:22:20 - Informacja o unieważnieniu postępowania -dostawa oleju opałowego dla OŚ. (36.49 kB)
2014-01-10 13:04:53 - Ogłosznie o p.nieogr. Dostawa oleju opałowego dla OŚ. (87.68 kB)
2014-01-10 13:06:46 - SIWZ Dostawa oleju opałowego dla OŚ w Goliszowie (337.85 kB)
2014-01-24 13:28:22 - SIWZ Remont dachu ul.W.Polskiego 5 w Chojnowie (400.12 kB)
2014-01-24 13:30:23 - przedmiar robót Remont dachu ul.W.Polskiego nr 5 w Chojnowie (403.44 kB)
2014-01-24 13:34:37 - Projekt budowlany Remont dachu ul.W.Polskiego nr 5 w Chojnowie (1.20 MB)
2014-01-24 13:36:54 - Projekt budowlany rys B1-B6 Remont dachu ul.W.Polskiego 5 w Chojnowie. (686.54 kB)
2014-01-24 13:40:30 - Ogloszenie o p.nieogr.Remont dachu ul.W.Polskiego nr 5 w Chojnowie (86.89 kB)
2014-02-03 11:31:14 - Ogłoszenie Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul.Kolejowa nr 25 - Remont dachu (44.58 kB)
2014-02-03 11:34:21 - SIWZ + załączniki Remont dachu ul.Kolejowa nr 25 (973.63 kB)
2014-02-03 11:36:46 - Remont dachu ul.Kolejowa 25 -Projekt budowlany (2.03 MB)
2014-02-03 11:39:23 - Remont dachu ul.Kolejowa 25 Projekt zmian (60.96 kB)
2014-02-03 11:40:54 - Remont dachu ul.Kolejowa 25 Projekt zmian cd (244.21 kB)
2014-02-12 08:22:30 - Zapytania i odp. -remont dachu ul.Kolejowa 25 (39.78 kB)
2014-02-12 13:15:32 - Ogłoszenie o p.nieogr.Remont dachu ul.Grottgera 2 i Komuny Paryskiej 15 w Chojnowie (18.06 kB)
2014-02-12 13:17:49 - SIWZ Remont dachu ul.Grottgera 2 ,Remont dachu i elewacji u.K.Paryskiej 15 w Chojnowie. (438.96 kB)
2014-02-12 13:21:17 - Przedmiar robót Remont dachu ul.Grottgera 2 w Chojnowie (368.08 kB)
2014-02-12 13:23:57 - Projekt budowlany Remont dachu ul.Grottgera 2 w Chojnowie (2.49 MB)
2014-02-12 13:25:51 - Przedmiar robót Remont dachu i elewacji K.Paryskiej 15 w Chojnowie (386.93 kB)
2014-03-11 13:45:48 - Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieogr. -remont dachu W.Polskiego 5 w Chojnowie. (63.42 kB)
2014-03-11 13:47:27 - Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ul.Kolejowa 25 w Chojnowie (62.98 kB)
2014-03-12 13:01:20 - Zapytanie ofertowe - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości Sobieskiego 9 -Remont dachu (118.85 kB)
2014-03-18 07:57:46 - Zapytanie cenowe -Modernizacja zbiornika retencyjnego 4.2 - Oczyszczalnia Ścieków w Goliszowie (46.82 kB)
2014-03-19 08:34:30 - Zapytanie ofertowe - Przemurowanie kominów (26.00 kB)
2014-03-19 08:36:23 - Zapytanie ofertowe -Przemurowanie kominów -załączniki do pobrania (96.00 kB)
2014-03-25 13:12:04 - Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego- Remont dachu ul. Grottgera 2 i Remont dachu i elewacji ul. Komuny Paryskiej 15 w Chojnowie (45.56 kB)
2014-03-27 09:52:10 - Zapytanie ofertowe- Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Samorządowa 2 A-C- Termomodernizacja budynku mieszkalnego (58.18 kB)
2014-03-27 09:54:24 - SIWZ + załączniki 1-5 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Samorządowa 2 A-C Termomodernizacja budynku mieszkalnego (305.19 kB)
2014-03-27 09:56:47 - Projekt budowlany - Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Samorządowa 2 A-C (2.44 MB)
2014-03-27 09:58:09 - Przedmiar robót - Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Samorządowa 2 A-C (214.69 kB)
2014-03-27 09:59:22 - Decyzja pozwolenia na budowę - Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Samorządowa 2 A-C (132.53 kB)
2014-04-16 12:36:31 - Zapytanie ofertowe-Wspólnota Mieszkaniowa- Remont dachu ceramicznego ul. Dąbrowskiego 2 A w Chojnowie (49.64 kB)
2014-04-16 12:37:28 - SIWZ + załączniki- Remont dachu ceramicznego ul. Dąbrowskiego 2 A w Chojnowie (315.56 kB)
2014-04-16 13:52:50 - Remont dachu ceramicznego Dąbrowskiego 2A Przedmiar robót (159.36 kB)
2014-05-21 10:09:05 - Zapytanie ofertowe - Wspólnota Mieszkaniowa-Remont dachu, ul. Chmielna 23 w Chojnowie (51.25 kB)
2014-05-21 10:13:20 - SIWZ + załączniki - Remont dachu, ul. Chmielna 23 w Chojnowie (206.63 kB)
2014-05-21 11:16:35 - Projekt budowlany - Remont dachu, ul. Chmielna 23 (5.91 MB)
2014-05-21 11:17:57 - Przedmiar robót - Remont dachu, ul. Chmielna 23 (202.78 kB)
2014-05-21 11:20:29 - Decyzja pozwolenia na budowę - Remont dachu, ul. Chmielna 23 (137.17 kB)
2014-05-21 11:21:17 - Postanowienie WKZ - Remont dachu, ul. Chmielna 23 (143.27 kB)
2014-05-30 14:40:27 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Wymiana okien (18.46 kB)
2014-06-02 07:26:27 - SIWZ + załączniki - Wymiana okien (473.25 kB)
2014-06-02 07:29:06 - Załącznik 1 A i 1 D do SIWZ - Wymiana okien (354.00 kB)
2014-06-02 07:29:59 - Załącznik 1 B do SIWZ - Wymiana okien (47.00 kB)
2014-06-02 07:30:46 - Załącznik 1 C do SIWZ - Wymiana okien (44.50 kB)
2014-06-02 07:50:17 - Informacja do SIWZ - Wymiana okien (31.73 kB)
2014-06-03 10:22:00 - Zaproszenie do składania ofert - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomosci ul. Chopina 2 - Remont dachu (zmiana pokrycia ceramicznego na blachodachówkę) (125.11 kB)
2014-06-03 10:26:13 - Załącznik nr 1 - Przedmiar robót - Remont dachu, ul. Chopina 2 (182.48 kB)
2014-06-06 11:25:46 - Zapytanie ofertowe - Wspólnota Mieszkaniowa-Remont dachu, ul. Chmielna 23 w Chojnowie (17.08 kB)
2014-06-06 11:26:35 - SIWZ + załączniki - Remont dachu, ul. Chmielna 23 w Chojnowie (198.76 kB)
2014-06-06 11:31:56 - Projekt budowlany - Remont dachu, ul. Chmielna 23 w Chojnowie (5.91 MB)
2014-06-06 11:33:11 - Przedmiar robót - Remont dachu, ul. Chmielna 23 w Chojnowie (202.78 kB)
2014-06-06 11:35:55 - Decyzja pozwolenia na budowę - Remont dachu, ul. Chmielna 23 w Chojnowie (137.17 kB)
2014-06-06 11:37:13 - Postanowienie WKZ - Remont dachu, ul. Chmielna 23 w Chojnowie (143.27 kB)
2014-06-17 13:52:01 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont dachu - Ciemna 2 w Chojnowie (98.80 kB)
2014-06-17 13:52:52 - SIWZ + załączniki- Remont dachu- ul. Ciemna 2 w Chojnowie (247.70 kB)
2014-06-17 13:57:52 - Przedmiar robót - Remont dachu, ul.Ciemna 2 w Chojnowie (193.18 kB)
2014-06-17 13:59:22 - Lokalizacja budynku - ul. Ciemna 2 w Chojnowie (347.42 kB)
2014-06-26 12:41:56 - SIWZ + załączniki - Remont dachu, ul. Kolejowa 17A w Chojnowie (337.36 kB)
2014-06-26 12:43:01 - Przedmiar robót- Remont dachu, ul. Kolejowa 17A w Chojnowie (168.73 kB)
2014-06-26 12:48:15 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont dachu, ul. Kolejowa 17A w Chojnowie (94.76 kB)
2014-06-27 13:42:58 - Zapytanie ofertowe Wspólnota Mieszkaniowa Remont dachu ul.Mikołaja Reja nr 6 w Chojnowie (51.41 kB)
2014-06-27 13:46:40 - SIWZ + zał remont dachu M.Reja 6 w Chojnowie (326.44 kB)
2014-06-27 13:48:49 - Przedmiar robót remont dachu M.Reja 6 w Chojnowie (265.94 kB)
2014-06-27 13:51:01 - Projekt budowlany remont dachu M.Reja 6 w Chojnowie (2.04 MB)
2014-06-27 13:54:58 - Projekt budowlany -remont dachu -rozszerzenie zakresu M.Reja 6 w Chojnowie (991.68 kB)
2014-06-27 14:01:04 - Postanowienie DWKZ remot dachu M.Reja 6 w Chojnowie (169.37 kB)
2014-06-27 14:03:05 - Decyzja -pozwolenie na budowę remont dachu M.Reja 6 w Chojnowie (136.16 kB)
2014-06-27 14:05:23 - Dec. - pozwolenie na budowę - rozszerzenie prac M.Reja 6 w Chojnowie (67.83 kB)
2014-07-07 14:35:27 - Informacja dot.rozstrzygnięcia przetargu na wymianę okien (13.00 kB)
2014-07-14 12:09:21 - Wspólnota Mieszkaniowa M. Reja 6 - zmiana terminu składania ofert (33.94 kB)
2014-07-14 13:01:29 - Informacja o unieważnieniu postępowania - ul. Ciemna 2 w Chojnowie (25.50 kB)
2014-07-15 13:02:39 - Zapytanie ofertowe - Mikołaja Reja 6 - Informacja dotycząca zmiany zakresu i robót (34.51 kB)
2014-07-15 13:04:48 - Załącznik nr 1 - Część graficzna z naniesionymi zmianami - Mikołaja Reja 6 (193.67 kB)
2014-07-15 13:06:38 - Załącznik nr 2 - Przedmiar robót z naniesionymi zmianami- Mikołaja Reja 6 (63.77 kB)
2014-07-17 11:46:03 - Informacja o wyborze oferty na remont dachu ul.Kolejowa 17A w Chojnowie (46.07 kB)
2014-07-22 10:37:01 - Wspólnota Mieszkaniowa Plac Konstytucji 3 Maja 7- Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont dachu (81.75 kB)
2014-07-22 10:38:18 - SIWZ + załączniki - Remont dachu Plac Konstytucji 3 Maja 7 (344.56 kB)
2014-07-22 10:39:05 - Przedmiar robót - Plac Konstytucji 3 Maja 7 (180.14 kB)
2014-07-22 10:39:58 - Lokalizacja budynku mieszkalnego Plac Konstytucji 3 Maja 7 (94.26 kB)
2014-07-24 10:56:08 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont dachu, ul. Ciemna nr 2 w Chojnowie (81.18 kB)
2014-07-24 10:57:31 - SIWZ + załączniki - Remont dachu, ul. Ciemna nr 2 w Chojnowie (373.27 kB)
2014-07-24 10:58:23 - Przedmiar robót - Remont dachu, ul. Ciemna nr 2 w Chojnowie (193.18 kB)
2014-07-24 11:00:42 - Lokalizacja budynku - Ciemna nr 2 w Chojnowie (347.42 kB)
2014-08-01 11:51:58 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont dachu - ul. Złotoryjska nr 5, Remont dachu - ul. Złotoryjska nr 7 w Chojnowie (85.18 kB)
2014-08-01 11:54:13 - SIWZ + załączniki - Remont dachu - ul. Złotoryjska nr 5, Remont dachu - ul. Złotoryjska nr 7 w Chojnowie (223.50 kB)
2014-08-01 12:00:05 - Projekt budowlany - Remont dachu, ul. Złotoryjska nr 5 w Chojnowie (2.00 MB)
2014-08-01 12:01:16 - Przedmiar robót - Remont dachu, ul. Złotoryjska nr 5 w Chojnowie (307.59 kB)
2014-08-01 12:02:24 - Decyzja - pozwolenie na budowę - Remont dachu, ul. Złotoryjska nr 5 w Chojnowie (138.78 kB)
2014-08-01 12:03:45 - Projekt budowlany - Remont dachu, ul. Złotoryjska nr 7 w Chojnowie (2.04 MB)
2014-08-01 12:04:42 - Przedmiar robót - Remont dachu, ul. Złotoryjska nr 7 w Chojnowie (306.90 kB)
2014-08-01 12:05:31 - Decyzja - pozwolenie na budowę - Remont dachu, ul. Złotoryjska nr 7 w Chojnowie (139.27 kB)
2014-08-06 14:00:09 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Remont dachu budynku mieszkalnego Plac Konstytucji 3 Maja 7 (25.50 kB)
2014-08-07 09:02:39 - Wspólnota Mieszkaniowa Plac Konstytucji 3 Maja 7 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont dachu (29.00 kB)
2014-08-07 09:03:55 - SIWZ + załączniki - Remont dachu - Plac Konstytucji 3 Maja 7 (213.22 kB)
2014-08-07 09:04:53 - Przedmiar robót - Remont dachu Plac Konstytucji 3 Maja 7 (180.14 kB)
2014-08-07 09:05:54 - Lokalizacja budynku - Plac Konstytucji 3 Maja 7 (94.26 kB)
2014-08-11 13:26:54 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Ciemnej 2 w Chojnowie (25.50 kB)
2014-08-25 12:25:51 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Remont dachu budynku mieszkalnego Plac Konstytucji 3 Maja 7 w Chojnowie (21.50 kB)
2014-09-10 12:56:59 - Ogłoszenie o przetargu nieogr. Roboty zduńskie-przebudowy i budowy trzonów grzewczych (81.40 kB)
2014-09-10 12:58:38 - SIWZ + załączniki -roboty zduńskie (273.07 kB)
2014-09-30 13:49:50 - Informacja o rozstrzygnięciu przetargu - Roboty zduńskie - przebudowa i budowa trzonów grzewczych (43.90 kB)
2014-10-08 14:44:35 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach komunalnych administrowanych przez ChZGKiM (81.70 kB)
2014-10-08 14:45:27 - SIWZ + załączniki - Wymiana okien (221.50 kB)
2014-10-08 14:46:19 - Załącznik 1 A do SIWZ - Wymiana okien (91.00 kB)
2014-10-08 14:53:26 - Załącznik 1 B do SIWZ (51.06 kB)
2014-10-15 11:51:58 - Odpowiedź na zapytanie - Wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach komunalnych administrowanych przez ChZGKiM (22.00 kB)
2014-10-20 10:45:27 - Zmiany do SIWZ - Wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach komunalnych administrowanych przez ChZGKiM (28.00 kB)
2014-10-30 13:32:46 - Informacja o wyborze oferty - Wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach komunalnych administrowanych przez ChZGKiM (57.62 kB)
2014-11-06 13:57:33 - Informacja o wyborze oferty - Remont dachu - ul. Złotoryjska nr 5, Remont dachu - ul. Złotoryjska nr 7 w Chojnowie (41.32 kB)
2014-11-06 14:11:31 - Zaproszenie do składania ofert - przeglądy gazowe (56.79 kB)
2014-11-27 08:01:29 - Przeglądy gazowe - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.50 kB)
2014-12-16 13:00:13 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Dostawa oleju napędowego i etyliny 95 w 2015 roku (78.42 kB)
2014-12-16 13:01:09 - Dostawa oleju napędowego i etyliny 95 w 2015 roku - SIWZ (151.50 kB)
2014-12-29 13:25:14 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont dachu ul. Złotoryjska 9 w Chojnowie (82.62 kB)
2014-12-29 13:36:52 - SIWZ + załączniki - Remont dachu ul. Złotoryjska 9 w Chojnowie (219.00 kB)
2014-12-29 13:40:01 - Projekt budowlany - Remont dachu ul. Złotoryjska 9 (3.06 MB)
2014-12-29 13:44:44 - Przedmiar robót - Remont dachu ul. Złotoryjska 9 (397.59 kB)
2014-12-29 13:45:34 - Decyzja - pozwolenie na budowę - Remont dachu ul. Złotoryjska 9 w Chojnowie (135.66 kB)
2014-12-29 15:05:04 - Odpowiedź na zapytanie - Dostawy paliw płynnych w 2015 r. (42.33 kB)
2014-12-31 11:20:38 - Informacja o wyborze oferty - Dostawy paliw płynnych w 2015 r. (37.27 kB)
2015-01-09 09:51:50 - Informacja dot. p. nieogr, Remont dachu budynku mieszk. przy ul.Złotoryjskiej 9 w Chojnowie (33.03 kB)
2015-01-09 09:54:24 - Remont dachu ul.Złotoryjska 9 w Chojnowie AKTUALNY PRZEDMIAR (zamiana ) (343.72 kB)
2015-01-15 10:01:26 - Wspólnota Mieszkaniowa Plac Konstytucji 3 Maja 7 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont dachu (29.00 kB)
2015-01-15 10:02:57 - SIWZ + załączniki - Pl. Konstytucji 3 Maja 7 - Remont dachu (209.84 kB)
2015-01-15 10:07:22 - Lokalizacja budynku Plac Konstytucji 3 Maja 7 (1.32 MB)
2015-01-16 13:42:26 - Zaproszenie do składania ofert - Przemurowanie kominów (25.00 kB)
2015-01-16 13:43:51 - Przemurowanie kominów - załączniki do pobrania (63.00 kB)
2015-01-28 13:02:46 - Informacja dot. rozstrzygnięcia przetargu nieogr. na remont dachu ul.Złotoryjska 9 w Chojnowie (64.72 kB)
2015-02-11 14:34:50 - Informacja o wyborze oferty na remont dachu Pl.Konstytucji 3 Maja 7 w Chojnowie. (43.08 kB)
2015-04-02 13:15:10 - Zaproszenie do składania ofert - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości - Remont dachu ceramicznego - Drzymały 17 (61.84 kB)
2015-04-02 13:18:50 - SIWZ + załączniki - Remont dachu ceramicznego - Drzymały 17 (281.85 kB)
2015-04-02 13:19:50 - Dokumentacja fotograficzna - Drzymały 17 (801.07 kB)
2015-04-02 13:20:50 - Przedmiar robót - Remont dachu ceramicznego - Drzymały 17 (266.48 kB)
2015-04-14 14:57:03 - Zaproszenie do składania ofert - Wspólnota Mieszkaniowa - Remont dachu i wzmocnienie ścian zewnętrznych budynku - ul. Katedralna 1 - Komuny Paryskiej 8 (53.89 kB)
2015-04-14 14:57:37 - SIWZ + załączniki - Remont dachu i wzmocnienie ścian zewnętrznych budynku - ul. Katedralna 1 - Komuny Paryskiej 8 (199.00 kB)
2015-04-14 14:58:42 - Przedmiar robót - Remont dachu i wzmocnienie ścian zewnętrznych - ul. Katedralna 1 - Komuny Paryskiej 8 (217.43 kB)
2015-04-14 14:59:58 - Projekt budowlany - Remont dachu i wzmocnienie ścian zewnętrznych - ul. Katedralna 1 - Komuny Paryskiej 8 (1.55 MB)
2015-04-17 14:30:11 - Zaproszenie do składania ofert - Termomodernizacja budynku mieszkalnego - Samorządowa 1 A-C (41.15 kB)
2015-04-17 14:31:25 - SIWZ + załączniki - Termomodernizacja budynku mieszkalnego - Samorządowa 1 A-C (191.00 kB)
2015-04-17 14:32:28 - Przedmiar robót - Termomodernizacja - Samorządowa 1 A-C (342.85 kB)
2015-04-17 14:33:34 - Projekt budowlany - Termomodernizacja - Samorządowa 1 A-C (1.65 MB)
2015-04-17 14:34:42 - Przedmiar robót - Instalacja odgromowa - Samorządowa 1 A-C (54.47 kB)
2015-04-17 14:35:47 - Projekt budowlany - Instalacja odgromowa - Samorządowa 1 A-C (667.27 kB)
2015-04-28 14:20:50 - Zaproszenie do składania ofert - Wspólnota Mieszkaniowa - Remont dachu ceramicznego i elewacji budynku mieszkalnego - ul. Legnicka 62 (41.68 kB)
2015-04-28 14:22:30 - SIWZ + załączniki - Remont dachu ceramicznego i elewacji budynku mieszkalnego - ul. Legnicka 62 (235.00 kB)
2015-04-28 14:24:39 - Przedmiar - dach - ul. Legnicka 62 (185.37 kB)
2015-04-28 14:25:40 - Przedmiar - elewacja - ul. Legnicka 62 (101.44 kB)
2015-04-29 14:07:11 - Termomodernizacja budynku ul.Samorządowa 1A,B,C zapytania i odpowiedzi (34.08 kB)
2015-05-04 09:09:45 - Informacja o wyborze oferty - remont dachu ceramicznego budynku mieszkalnego przy ul. M. Drzymały 17 w Chojnowie (42.86 kB)
2015-05-07 14:36:58 - Zaproszenie do składania ofert - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości - Remont elewacji budynku mieszkalno - usługowego - ul. Legnicka 9 w Chojnowie (43.21 kB)
2015-05-07 14:38:44 - SIWZ + załączniki - Remont elewacji budynku mieszkalno - usługowego - ul. Legnicka 9 w Chojnowie (205.00 kB)
2015-05-07 14:39:53 - Projekt budowlany - Remont elewacji budynku mieszkalno - usługowego - ul. Legnicka 9 w Chojnowie (3.34 MB)
2015-05-07 14:40:38 - Przedmiar robót - Remont elewacji budynku mieszkalno - usługowego - ul. Legnicka 9 w Chojnowie (310.39 kB)
2015-05-13 11:52:52 - Zaproszenie do składania ofert - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Samorzadowej 1 A - C w Chojnowie (55.00 kB)
2015-05-13 11:54:54 - Formularz oferty - nadzór (54.50 kB)
2015-05-15 10:31:06 - Zaproszenie do złożenia oferty + załączniki - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości - Remont elewacji ściany frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 49 w Chojnowie (45.00 kB)
2015-05-15 10:32:58 - Przedmiar robót - Remont elewacji ściany frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 49 w Chojnowie (97.09 kB)
2015-05-22 14:53:06 - Zaproszenie do składania ofert - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości Legnicka 60- Remont dachu ceramicznego i elewacji (169.50 kB)
2015-05-22 14:54:11 - SIWZ + załączniki - Remont dachu ceramicznego i elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Legnickiej 60 (270.00 kB)
2015-05-22 14:55:14 - Przedmiar - dach - ul. Legnicka 60 (181.47 kB)
2015-05-29 11:07:46 - Zaproszenie do składania ofert-Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości Legnicka 66 Remont dachu ielewacji (18.50 kB)
2015-05-29 11:09:59 - SIWZ + załączniki Remont dachu i elewac ji ul.Legnicka 66 (146.00 kB)
2015-05-29 11:11:14 - Przedmiar dach Legnicka 66 (182.27 kB)
2015-05-29 11:12:06 - Przedmiar elewacja Legnicka 66 (93.19 kB)
2015-06-02 10:44:27 - Informacja o wyborze oferty - Termomodernizacja budynku mieszkalnego - Samorządowa 1 A-C (28.21 kB)
2015-06-03 13:17:52 - Zaproszenie do składania ofert - Wspólnota Mieszkaniowa - Wymiana rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 1 w Chojnowie (54.32 kB)
2015-06-03 13:19:13 - SIWZ + załączniki - Wymiana rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów - ul. Sienkiewicza 1 w Chojnowie (139.50 kB)
2015-06-03 13:20:33 - Przedmiar robót - Wymiana rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów - ul. Sienkiewicza 1 w Chojnowie (101.21 kB)
2015-06-17 13:39:12 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach komunalnych i lokalach usługowych administrowanych przez ChZGKiM (56.00 kB)
2015-06-17 13:40:04 - SIWZ + załączniki - Wymiana okien (222.00 kB)
2015-06-17 13:41:32 - Załącznik 1 A do SIWZ - Wykaz okien (289.00 kB)
2015-06-17 13:42:29 - Załącznik 1 B do SIWZ - Wykaz nawiewników (181.50 kB)
2015-06-17 13:44:24 - Załącznik 1 C do SIWZ - Wykaz witryn i drzwi w lokalach usługowych (36.00 kB)
2015-06-22 12:51:00 - Informacja do SIWZ - Wymiana okien na okna PCV w mieszk.komunalnych i lokalach usługowych administrowanych przez ChZGKiM (35.86 kB)
2015-06-23 14:07:19 - Odpowiedź na zapytanie - Wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach komunalnych i lokalach usługowych administrowanych przez ChZGKiM (25.00 kB)
2015-06-23 14:09:06 - Informacja o wyborze oferty - Remont dachu ceramicznego i elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Legnickiej 60 w Chojnowie (55.62 kB)
2015-06-23 14:10:51 - Informacja o wyborze oferty - Remont dachu ceramicznego i elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Legnickiej 62 w Chojnowie (55.42 kB)
2015-06-29 08:51:27 - Odpowiedź na zapytanie - Wymiana istniejacych okien na okna PCV w mieszkaniach komunalnych i lokalach usługowych administrowanych przez ChZGKiM (40.35 kB)
2015-06-29 12:06:20 - Informacja o wyborze oferty - Remont elewacji budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Legnickiej 9 w Chojnowie (36.02 kB)
2015-07-07 09:48:17 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości Rejtana 12 - Remont więźby dachowej i pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 12 w C (52.66 kB)
2015-07-07 09:49:48 - SIWZ + załączniki - Remont więźby dachowej i pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 12 w Chojnowie (232.59 kB)
2015-07-07 09:51:17 - Projekt budowlany - Rejtana 12 (2.11 MB)
2015-07-07 09:52:20 - Przedmiar 1 - Rejtana 12 (321.07 kB)
2015-07-07 09:53:34 - Przedmiar 2 - Rejtana 12 (61.39 kB)
2015-07-10 08:34:35 - Informacja o wyborze oferty - Remont elewacji w budynku przy ul. Legnickiej 49 - ściana frontowa wraz z wymianą tynków i malowaniem elewacji farbą emulsyjną akrylową fasadową (29.08 kB)
2015-07-10 08:36:39 - Informacja o wyborze oferty - Wymiana rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 1 w Chojnowie (30.20 kB)
2015-07-10 11:59:19 - Zapytanie ofertowe - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości Samorządowa 1 A,B,C - Remont kotłowni gazowej zasilającej budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Samorządowej 1 A,B,C w Chojnowie (42.29 kB)
2015-07-10 12:01:01 - Załącznik - Projekt techniczny - Remont kotłowni (604.16 kB)
2015-07-13 12:18:18 - Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego - Wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach komunalnych i lokalach usługowych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (77.94 kB)
2015-07-16 14:01:20 - Informacja - Remont kotłowni gazowej zasilającej budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Samorządowej 1 A, B, C w Chojnowie (28.37 kB)
2015-07-23 11:04:05 - Zaproszenie do składania ofert - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości Witosa 30 - Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 30 w Chojnowie (26.50 kB)
2015-07-23 11:06:25 - SIWZ + załączniki - Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 30 w Chojnowie (144.50 kB)
2015-07-23 11:07:34 - Przedmiar robót - Witosa 30 (281.42 kB)
2015-07-24 10:54:54 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont więźby dachowej i pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 12 w Chojnowie (31.79 kB)
2015-07-24 12:50:48 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont kotłowni gazowej zasilającej budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Samorządowej 1 A, B, C w Chojnowie (22.97 kB)
2015-07-28 08:46:12 - Informacja o wyborze oferty - Remont dachu ceramicznego i elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Legnickiej 66 w Chojnowie (41.48 kB)
2015-07-31 13:23:01 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości Rejtana 12 - Remont więźby dachowej i pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 12 w C (32.00 kB)
2015-07-31 13:25:16 - SIWZ + załączniki - Remont więźby dachowej i pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 12 w Chojnowie (155.50 kB)
2015-07-31 13:26:21 - Projekt budowlany - Rejtana 12 (2.11 MB)
2015-07-31 13:27:27 - Przedmiar 1 - Rejtana 12 (321.07 kB)
2015-07-31 13:28:09 - Przedmiar 2 - Rejtana 12 (61.39 kB)
2015-08-13 10:32:25 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 30 w Chojnowie (27.35 kB)
2015-08-19 13:04:55 - Zaproszenie do składania ofert - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości Witosa 30 - Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 30 w Chojnowie (27.00 kB)
2015-08-19 13:07:54 - SIWZ + załączniki - Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 30 w Chojnowie (144.50 kB)
2015-08-19 13:09:51 - Przedmiar robót - Witosa 30 (281.42 kB)
2015-09-18 11:31:09 - Zaproszenie do składania ofert Remont dachu ceramicznego,daszków papowych i okapu w budynku mieszkalnym przy ulicy Legnickiej 36 w Chojnowie (27.00 kB)
2015-09-18 11:33:41 - SIWZ + załączniki Remont dachu ceramicznego,daszków papowych i okapu przy ul.Legnickiej 36 w Chojnowie (149.50 kB)
2015-09-18 11:38:50 - Przedmiar robót ul.Legnicka 36 w Chojnowie. (364.14 kB)
2015-09-18 13:33:38 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 30 w Chojnowie (24.00 kB)
2015-10-19 12:31:45 - Zaproszenie do składania ofert Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości Witosa 30 Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ulicy Witosa 30 w Chojnowie. (26.50 kB)
2015-10-19 12:34:03 - SIWZ + załączniki Remont pokrycia dachowego Witosa 30 w Chojnowie (146.50 kB)
2015-10-19 12:35:55 - Przedmiar robót Witosa 30 w Chojnowie (281.42 kB)
2015-10-23 09:04:29 - Informacja o wyborze oferty-Remont więźby dachowej i pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 12 w Chojnowie (24.00 kB)
2015-10-23 09:05:51 - Zaproszenie do składania ofert - Przeglądy gazowe (29.50 kB)
2015-10-26 12:43:55 - Formularz ofertowy do zaproszenia do składania ofert - Przeglądy gazowe (30.50 kB)
2015-10-29 08:28:43 - Odpowiedź na zapytanie - Przeglady gazowe (34.88 kB)
2015-11-12 14:40:14 - Przeglądy gazowe - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.07 kB)
2015-11-23 14:37:23 - Informacja o wyborze ofert - Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Witosa 30 w Chojnowie. (59.47 kB)
2015-12-01 10:23:36 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Dostawy paliw płynnych ( olej napędowy i etylina 95) w 2016 roku (202.05 kB)
2015-12-01 10:34:44 - SIWZ - Dostawy paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2016 roku (146.50 kB)
2015-12-09 10:03:09 - Zaproszenie do składania ofert + załączniki - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości Plac Dworcowy 1 - Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Plac Dworcowy 1 w Chojnowie (100.50 kB)
2015-12-09 10:08:32 - Projekt budowlany - Remont dachu budynku mieszkalnego przy Pl. Dworcowym 1 w Chojnowie (3.52 MB)
2015-12-09 10:10:47 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Remont dachu - Plac Dworcowy 1 w Chojnowie (3.33 MB)
2015-12-09 10:12:03 - Przedmiar robót - Remont dachu - Plac Dworcowy 1 w Chojnowie (343.98 kB)
2015-12-14 14:21:16 - Zaproszenie do składania ofert + załączniki - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości Legnicka 8 - Remont dachu ceramicznego i przemurowanie kominów w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Legni (100.00 kB)
2015-12-14 14:23:04 - Przedmiar robót - Remont dachu ceramicznego i przemurowanie kominów w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Legnickiej 8 w Chojnowie (253.24 kB)
2015-12-15 14:13:20 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2016 roku (59.85 kB)
2015-12-16 14:43:19 - Zaproszenie do składania ofert + załączniki - Sukcesywne dostawy oleju opałowego dla Oczyszczalni Ścieków w Goliszowie k/ Chojnowa (105.50 kB)
2015-12-21 15:23:30 - Zaproszenie do składania ofert + załączniki - Wspólnota Mieszkaniowa - Remont dachu i elewacji w budynku przy ul. Legnickiej 23 w Chojnowie (106.50 kB)
2015-12-21 15:24:08 - Projekt budowlany - remont elewacji - ul. Legnicka 23 (1.58 MB)
2015-12-21 15:24:38 - Przedmiar I - ul. Legnicka 23 (218.70 kB)
2015-12-21 15:26:33 - Przedmiar II - ul. Legnicka 23 (183.88 kB)
2015-12-21 15:26:54 - Przedmiar III - ul. Legnicka 23 (180.78 kB)
2015-12-21 15:27:40 - Dokumentacja fotograficzna - ul. Legnicka 23 (1.84 MB)
2016-01-05 11:38:59 - Informacja o wyborze oferty - Remont dachu ceramicznego, daszków papowych i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 36 w Chojnowie (40.91 kB)
2016-01-22 14:18:35 - Remont dachu papowego oraz przemurowanie kominów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 19 w Chojnowie - zaproszenie do składania ofert + załączniki (94.50 kB)
2016-01-22 14:18:52 - Przedmiar - ul. Legnicka 19 (219.56 kB)
2016-01-22 14:52:47 - Remont dachu ceramicznego, okapu oraz remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 6 w Chojnowie - zaproszenie do składania ofert + załączniki (93.00 kB)
2016-01-22 14:53:10 - Przedmiar - dach - ul. Kościuszki 6 (261.37 kB)
2016-01-22 14:53:33 - Przedmiar - elewacja - ul. Kościuszki 6 (250.10 kB)
2016-01-26 11:40:01 - Odpowiedź na zapytanie - Remont dachu papowego oraz przemurowanie kominów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 19 w Chojnowie (10.00 kB)
2016-02-03 13:08:46 - Informacja o wyborze oferty - Remont dachu ceramicznego i przemurowanie kominów w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Legnickiej 8 w Chojnowie (68.17 kB)
2016-02-04 12:31:42 - Informacja o wyborze oferty - Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - Plac Dworcowy 1 w Chojnowie (71.76 kB)
2016-02-05 11:30:58 - Informacja o wyborze oferty - Remont dachu i elewacji w budynku przy ulicy Legnickiej 23 w Chojnowie (45.64 kB)
2016-02-24 14:51:57 - Zaproszenie do składania ofert + załączniki - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości Chmielna 23 - Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chmielnej 23 w Chojnowie (103.00 kB)
2016-02-24 14:53:31 - Przedmiar robót - Remont elewacji - ul. Chmielna 23 (488.31 kB)
2016-02-24 14:54:45 - Projekt budowlany - Remont elewacji - ul. Chmielna 23 (5.91 MB)
2016-02-24 14:55:18 - Decyzja - ul. Chmielna 23 (137.17 kB)
2016-02-24 14:55:45 - Postanowienie WKZ - ul. Chmielna 23 (143.27 kB)
2016-02-26 12:58:25 - Zapytanie ofertowe - Przemurowanie kominów na dachach ceramicznych i papowych wraz z wymiana obróbek blacharskich i robót pomocniczych w budynkach administrowanych przez ChZGKiM (29.50 kB)
2016-02-26 12:59:47 - Formularz ofertowy wraz z załącznikami - przemurowanie kominów (56.00 kB)
2016-03-01 14:38:13 - Informacja o wyborze oferty - Remont dachu ceramicznego, okapu oraz remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 6 w Chojnowie (63.61 kB)
2016-03-08 12:53:02 - Informacja o wyborze oferty - Remont dachu papowego oraz przemurowanie kominów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 19 w Chojnowie (74.29 kB)
2016-03-15 11:45:26 - Informacja o unieważnieniu postępowania na prace remontowe -przemurowanie kominów w budynkach administrowanych przez ChZGKiM (36.06 kB)
2016-03-15 12:29:03 - Zapytanie ofertowe-Przemurowanie kominów na dachach ceramicznych i papowych wraz z wymianą obróbek blacharskich i robót pomocniczych w budynkach administrowanych przez ChZGKiM (44.50 kB)
2016-03-15 12:33:09 - Formularz ofertowy wraz z załącznikami - przemurowanie kominów. (56.00 kB)
2016-03-17 14:45:26 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Wymiana istniejących okien na okna PCV w lokalach mieszkalnych i usługowych administrowanych przez CHZGKiM (63.50 kB)
2016-03-17 14:45:57 - SIWZ + załączniki - Wymiana okien (224.50 kB)
2016-03-17 14:48:41 - Załącznik 1 A do SIWZ - Wykaz okien do wymiany w mieszkaniach administrowanych przez CHZGKiM (289.53 kB)
2016-03-17 14:49:32 - Załącznik 1 B do SIWZ - Wykaz okien do wymiany na klatkach schowowych, wykaz witryny i drzwi w lokalu usługowym (176.27 kB)
2016-03-17 14:50:02 - Załącznik 1 C do SIWZ - Wykaz nawiewników (71.00 kB)
2016-03-22 11:59:02 - Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości M. Reja 10 - Remont dachu ceramiczno - papowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. M. Reja 10 w Chojnowie (272.71 kB)
2016-03-22 11:59:43 - Przedmiar robót - Remont dachu ceramiczno - papowego - ul. M. Reja 10 (362.33 kB)
2016-03-22 12:00:48 - Lokalizacja budynku - ul. M. Reja 10 (112.22 kB)
2016-03-22 13:55:37 - Zapytanie ofertowe + załączniki - Świadczenie usług w zakresie realizacji zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy (242.70 kB)
2016-03-31 11:18:31 - Przedmiar robót - ul. Kościuszki 29 (275.51 kB)
2016-03-31 11:21:32 - Zapytanie ofertowe + załączniki - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Kościuszki 29 - Remont dachu ceramicznego, okapu oraz remont elewacji od frontu budynku przy ul. Kościuszki 29 (336.64 kB)
2016-03-31 13:41:32 - Zapytanie ofertowe + załączniki - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 2 - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 2 (292.02 kB)
2016-03-31 13:43:12 - Projekt budowlany - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 2 (3.31 MB)
2016-03-31 13:43:46 - Przedmiar robót - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 2 (434.45 kB)
2016-04-01 10:10:14 - Odpowiedź na zapytanie - Wymiana istniejących okien na okna PCV w lokalach mieszkalnych i usługowych administrowanych przez ChZGKiM (13.00 kB)
2016-04-12 14:07:10 - Informacja o rozstrzygnięciu przetargu - Wymiana istniejących okien na okna PCV w lokalach mieszkalnych i usługowych administrowanych przez CHZGKiM (66.05 kB)
2016-04-15 13:36:03 - Informacja o wyborze oferty - Świadczenie usług w zakresie realizacji zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy (737.50 kB)
2016-04-18 14:19:46 - Informacja o wyborze oferty - Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chmielnej 23 w Chojnowie (431.48 kB)
2016-05-04 13:53:18 - Zapytanie ofertowe + załączniki - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 8 - Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 8 w Chojnowie (295.67 kB)
2016-05-04 13:54:56 - Projekt budowlany - Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 8 w Chojnowie (2.73 MB)
2016-05-04 14:01:32 - Przedmiar robót - Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 8 w Chojnowie (454.18 kB)
2016-05-04 14:02:32 - Postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 8 w Chojnowie (119.95 kB)
2016-05-10 11:49:54 - Informacja o wyborze oferty - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 2 w Chojnowie (43.45 kB)
2016-05-19 09:53:01 - Informacja o wyborze oferty - Remont dachu ceramicznego, okapu oraz remont elewacji od frontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 29 w Chojnowie (62.79 kB)
2016-05-20 11:21:43 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont dachu ceramiczno - papowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Mikołaja Reja 10 w Chojnowie (27.62 kB)
2016-05-25 13:18:40 - Zapytanie ofertowe + załączniki - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości Rynek 23 w Chojnowie - Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego w Rynku 23 w Chojnowie (295.54 kB)
2016-05-25 13:28:46 - Projekt budowlany + decyzja - Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego w Rynku 23 w Chojnowie (2.59 MB)
2016-05-25 13:29:50 - Przedmiar robót - Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego w Rynku 23 w Chojnowie (510.43 kB)
2016-05-25 13:31:26 - Decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego w Rynku 23 w Chojnowie (155.53 kB)
2016-06-06 14:29:56 - Zaproszenie do składania ofert + załączniki - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Jana Kilińskiego 3 - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Jana Kilińskiego 3 w Chojnowie (294.99 kB)
2016-06-06 14:30:55 - Projekt budowlany - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Jana Kilińskiego 3 w Chojnowie (2.76 MB)
2016-06-06 14:31:46 - Przedmiar - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Jana Kilińskiego 3 w Chojnowie (337.35 kB)
2016-06-08 13:57:58 - Zaproszenie do składania ofert + załączniki - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 12 w Chojnowie - Remont dachu wraz z elewacją w budynku przy ul. Dąbrowskiego 12 (279.90 kB)
2016-06-08 14:02:16 - Załącznik I - Przedmiar - dach budynku przy ul.Dąbrowskiego 12 (248.65 kB)
2016-06-08 14:03:03 - Załącznik II - Przedmiar - elewacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 12 (123.02 kB)
2016-06-08 14:06:22 - Załącznik III - Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia (71.51 kB)
2016-06-08 14:11:00 - Załącznik IV - Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (38.31 kB)
2016-06-08 14:13:10 - Załącznik V - Dokumentacja fotograficzna (884.95 kB)
2016-06-15 14:42:13 - Informacja o wyborze oferty - Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego w Rynku 23 w Chojnowie (44.85 kB)
2016-06-20 08:14:49 - Informacja o wyborze oferty - Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 8 w Chojnowie (43.48 kB)
2016-07-15 11:42:43 - Informacja o wyborze oferty - Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Kilińskiego 3 w Chojnowie (44.47 kB)
2016-07-22 09:04:51 - Informacja o wyborze oferty - Remont dachu wraz z elewacją w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dąbrowskiego 12 w Chojnowie (42.92 kB)
2016-07-22 11:48:28 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (233.84 kB)
2016-07-22 11:49:10 - SIWZ + załączniki - Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (404.69 kB)
2016-07-22 11:54:52 - Projekt budowlany + decyzja - Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (2.76 MB)
2016-07-22 11:55:29 - Przedmiar robót - Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (422.85 kB)
2016-07-22 11:57:28 - Decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (145.39 kB)
2016-08-09 14:19:18 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Ciemnej 2 w Chojnowie (196.96 kB)
2016-08-09 14:20:21 - SIWZ + załączniki - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Ciemnej 2 w Chojnowie (211.71 kB)
2016-08-09 14:21:07 - Przedmiar robót - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Ciemnej 2 w Chojnowie (203.01 kB)
2016-08-12 10:32:04 - Zaproszenie do składania ofert + załączniki - Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Kilińskiego 1 oraz rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Rynek 7 w Chojnowie (118.23 kB)
2016-08-12 10:40:47 - Projekt budowlany + decyzja - Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Kilińskiego 1 w Chojnowie (1.18 MB)
2016-08-12 10:41:32 - Projekt budowlany + decyzja - Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Rynek 7 w Chojnowie (1.00 MB)
2016-08-25 08:29:44 - Zaproszenie do składania ofert +załączniki Remont dachu ceramicznego ul.Mickiewicza 3 w Chojnowie (662.05 kB)
2016-08-25 08:31:43 - Przedmiar robót - Remont dachu ceramicznego ul.Mickiewicza 3 w Chojnowie (307.83 kB)
2016-09-02 13:04:14 - Zaproszenie do składania ofert + załączniki - Remont dachu ceramicznego i okapu w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Kolejowej 23 w Chojnowie (142.98 kB)
2016-09-02 13:05:16 - Przedmiar robót - Remont dachu ceramicznego i okapu w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Kolejowej 23 w Chojnowie (339.11 kB)
2016-09-02 13:06:18 - Opinia Konserwatora Zabytków - Remont dachu ceramicznego i okapu w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Kolejowej 23 w Chojnowie (36.22 kB)
2016-09-06 08:38:56 - Zaproszenie do składania ofert + załączniki - Remont ceramicznego dachu nad niższą częścią budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Legnickiej 28 w Chojnowie (132.58 kB)
2016-09-06 13:50:22 - Zapytanie - Remont dachu ceramicznego w budynku przy ul. Mickiewicza 3 w Chojnowie (23.60 kB)
2016-09-09 14:43:30 - Informacja o wyborze oferty - Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (44.98 kB)
2016-09-13 14:30:16 - UWAGA ! ul. Kolejowa 23 remont dachu ceramicznego i okapu w budynku mieszkalno- usługowym. ZAMIANA PRZEDMIARU ROBÓT (aktualny przedmiar w załączeniu) (343.13 kB)
2016-09-13 14:49:54 - Informacja o wyborze oferty - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Ciemnej 2 w Chojnowie (44.53 kB)
2016-10-05 13:44:08 - Zaproszenie do składania ofert + załączniki - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Legnickiej 14 w Chojnowie (136.63 kB)
2016-10-05 13:44:54 - Przedmiar robót - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Legnickiej 14 w Chojnowie (227.79 kB)
2016-10-10 11:02:57 - Informacja o wyborze oferty - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 3 w Chojnowie (41.36 kB)
2016-10-10 13:37:57 - Informacja o wyborze oferty- Remont dachu ceramicznego i okapu w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Kolejowej 23 w Chojnowie (39.98 kB)
2016-10-12 12:11:14 - Dodatkowe informacje : Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Legnickiej 14 w Chojnowie (47.48 kB)
2016-10-12 13:29:32 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont ceramicznego dachu nad niższą częścią budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Legnickiej 28 w Chojnowie (28.69 kB)
2016-10-17 09:19:04 - Zaproszenie do składania ofert + załączniki Roboty zduńskie -przebudowy i budowy trzonów grzewczych z materiałów Zamawiającego (106.00 kB)
2016-10-28 10:34:11 - Zaproszenie do składania ofert + załączniki - Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ulicy Kolejowej 19 w Chojnowie (135.70 kB)
2016-10-28 10:36:24 - Projekt budowlany - Remont dachu w bud. mieszk. przy ul.Kolejowej 19 w Chojnowie (2.48 MB)
2016-10-28 10:37:55 - Przedmiar robót -Remont dachu w bud. mieszk. przy ul.Kolejowej 19 w Chojnowie (840.66 kB)
2016-10-28 10:40:05 - STWiOR Remont dachu w bud. mieszk. przy ulicy Kolejowej 19 w Chojnowie (4.20 MB)
2016-11-18 08:56:20 - Zaproszenie do składani ofert - Przeglądy gazowe w budynkach zarządzanych przez ChZGKiM (94.50 kB)
2016-11-18 09:03:20 - Przeglądy gazowe Wykaz budynków (333.11 kB)
2016-11-30 11:30:09 - Informacja o wyborze oferty - Przeglądy gazowe w budynkach zarządzanych przez CHZGKiM (42.61 kB)
2016-12-02 14:56:08 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Dostawa paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2017 roku (393.20 kB)
2016-12-02 14:56:43 - SIWZ + załączniki - Dostawa paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2017 roku (177.33 kB)
2016-12-05 08:53:08 - Zmiana w treści formularza ofertowego - Dostawa paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2017 roku (48.03 kB)
2016-12-06 16:00:23 - Zaproszenie do składania ofert + załączniki - Obsługa kominiarska - przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ChZGKiM (146.45 kB)
2016-12-06 16:01:24 - Wykaz budynków mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM - załącznik nr 1 do umowy (60.08 kB)
2016-12-06 16:02:10 - Wykaz budynków administracyjnych, biurowych oraz wykaz kotłowni obsługiwanych przez ChZGKiM - załącznik nr 2 do umowy (49.10 kB)
2016-12-06 16:02:45 - Protokół kontroli przewodów kominowych - załącznik nr 3 do umowy (77.43 kB)
2016-12-07 09:14:08 - Informacja o wyborze oferty na roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ChZGKiM (30.82 kB)
2016-12-12 12:09:04 - Informacja o wyborze oferty - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Legnickiej 14 w Chojnowie (42.82 kB)
2016-12-13 09:57:03 - Informacja z otwarcia ofert - Dostawa paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2017 roku (44.53 kB)
2016-12-16 12:01:43 - Informacja o wyborze oferty - Dostawa paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2017 roku (47.18 kB)
2016-12-20 14:46:40 - Informacja o wyborze oferty - Obsługa kominiarska - przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ChZGKiM (38.03 kB)
2017-01-25 11:21:49 - Zaproszenie do składania ofert + załączniki - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości - Remont dachu ceramicznego i elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 95 w Chojnowie (144.54 kB)
2017-01-25 11:22:45 - Przedmiar robót - Remont dachu w budynku przy ul. Legnickiej 95 w Chojnowie (356.86 kB)
2017-01-25 11:23:18 - Przedmiar robót - Remont elewacji w budynku przy ul. Legnickiej 95 w Chojnowie (194.20 kB)
2017-01-25 11:24:39 - Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (32.86 kB)
2017-01-25 11:25:41 - Dokumentacja fotograficzna - Elewacja frontowa (2.02 MB)
2017-01-25 11:26:30 - Dokumentacja fotograficzna - Elewacja tylna (2.06 MB)
2017-02-09 14:32:59 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Termomodernizacja oraz remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 17 w Chojnowie (457.17 kB)
2017-02-09 14:34:33 - SIWZ + załączniki - Termomodernizacja oraz remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 17 w Chojnowie (229.02 kB)
2017-02-09 14:37:43 - Decyzja + projekt budowlany - Termomodernizacja oraz remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 17 w Chojnowie (3.33 MB)
2017-02-09 14:44:38 - Przedmiar robót - Termomodernizacja oraz remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 17 w Chojnowie (511.86 kB)
2017-02-10 10:32:37 - Informacja o wyborze oferty - Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Kolejowej 19 w Chojnowie (44.99 kB)
2017-02-24 13:42:23 - Informacja z otwarcia ofert - Termomodernizacja oraz remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 17 w Chojnowie (36.20 kB)
2017-02-28 09:17:42 - Zaproszenie do składania ofert + załączniki - Remont dachu papowego oraz remont holu w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Rynek 4 w Chojnowie (143.94 kB)
2017-02-28 09:18:24 - Przedmiar - Remont dachu papowego w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Rynek 4 w Chojnowie (114.99 kB)
2017-02-28 09:19:01 - Przedmiar II - Remont holu w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Rynek 4 w Chojnowie (88.88 kB)
2017-02-28 09:19:30 - Przedmiar III - Remont holu w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Rynek 4 w Chojnowie (49.41 kB)
2017-03-23 09:22:48 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja oraz remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 17 w Chojnowie (51.22 kB)
2017-03-24 14:35:59 - Informacja o wyborze oferty - Remont dachu papowego oraz remont holu w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Rynek 4 w Chojnowie (45.37 kB)
2017-04-05 08:23:53 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (57.50 kB)
2017-04-05 08:24:29 - SIWZ + załączniki - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (233.35 kB)
2017-04-05 08:25:06 - Decyzja pozwolenia na roboty budowlane - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (126.01 kB)
2017-04-05 08:25:46 - Projekt budowlany - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (1.49 MB)
2017-04-05 08:26:23 - Projekt - część graficzna - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (756.17 kB)
2017-04-05 08:26:54 - Przedmiar robót - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (359.41 kB)
2017-04-06 13:03:24 - Informacja o wyborze oferty - Remont dachu ceramicznego i elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Legnickiej 95 w Chojnowie (41.30 kB)
2017-04-07 11:02:07 - Zaproszenie do składania ofert + załączniki - Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki w budynku mieszkalnym przy ulicy Spacerowej 7 w Chojnowie (143.52 kB)
2017-04-07 11:03:04 - Przedmiar robót - Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki w budynku mieszkalnym przy ulicy Spacerowej 7 w Chojnowie (358.96 kB)
2017-04-07 11:04:57 - Opinia WKZ - Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki w budynku mieszkalnym przy ulicy Spacerowej 7 w Chojnowie (33.47 kB)
2017-04-24 14:30:16 - Informacja z otwarcia ofert - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (35.86 kB)
2017-04-25 09:58:19 - Unieważnienie postępowania - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (34.78 kB)
2017-04-28 11:21:27 - II Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (133.82 kB)
2017-04-28 11:22:08 - SIWZ + załączniki - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (233.37 kB)
2017-04-28 11:25:22 - Decyzja pozwolenia na roboty budowlane - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (126.01 kB)
2017-04-28 11:31:24 - Projekt budowlany - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (1.49 MB)
2017-04-28 11:32:31 - Projekt - część graficzna - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (756.17 kB)
2017-04-28 11:34:19 - Przedmiar robót - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (359.41 kB)
2017-05-05 13:39:52 - Zaproszenie do składania ofert + załączniki - Remont elewacji i klatki schodowej w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Legnickiej 22 w Chojnowie wraz z remontem komórek (144.61 kB)
2017-05-05 13:57:46 - Przedmiar I - Remont elewacji wraz z malowaniem w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Legnickiej 22 w Chojnowie (84.40 kB)
2017-05-05 13:58:41 - Przedmiar II - Remont klatki schodowej w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Legnickiej 22 w Chojnowie (135.72 kB)
2017-05-05 14:01:07 - Przedmiar III - Remont elewacji komórek wraz z malowaniem w budynku przy ul. Legnickiej 22 i 22 A w Chojnowie (54.77 kB)
2017-05-17 14:35:49 - Informacja z otwarcia ofert - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (37.26 kB)
2017-06-09 13:11:14 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Legnickiej 26 w Chojnowie (48.35 kB)
2017-06-13 13:49:13 - Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym - Wymiana istniejących okien na okna PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez CHZGKiM (127.83 kB)
2017-06-13 13:50:43 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - Wymiana istniejących okien na okna PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM (236.45 kB)
2017-06-13 13:54:40 - Załącznik nr 1 A - Wykaz okien do wymiany w 2017 roku w mieszkaniach administrowanych przez ChZGKiM (227.46 kB)
2017-06-13 13:55:26 - Załącznik nr 1 B - Wykaz okien do wymiany na klatkach schodowych (74.13 kB)
2017-06-13 13:56:00 - Załącznik nr 1 C - Wykaz nawiewników (48.17 kB)
2017-06-14 14:10:27 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji, remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 11 (122.23 kB)
2017-06-14 14:11:10 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (231.46 kB)
2017-06-14 14:11:36 - Decyzja pozwolenia na budowę - ul. Komuny Paryskiej 11 (171.04 kB)
2017-06-14 14:12:11 - Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - ul. Komuny Paryskiej 11 (167.32 kB)
2017-06-14 14:12:51 - Projekt budowlany - ul. Komuny Paryskiej 11 (1.73 MB)
2017-06-14 14:13:37 - Projekt budowlany - część graficzna - ul. Komuny Paryskiej 11 (1.46 MB)
2017-06-14 14:14:05 - Przedmiar robót - ul. Komuny Paryskiej 11 (499.72 kB)
2017-06-26 11:40:12 - Zaproszenie do składania ofert + załączniki - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wolności 9 - Remont dachu ceramicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wolności 9 (141.96 kB)
2017-06-26 11:43:18 - Przedmiar robót - Remont dachu ceramicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wolności 9 w Chojnowie (212.50 kB)
2017-06-26 11:44:43 - Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - Remont dachu ceramicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wolności 9 w Chojnowie (42.34 kB)
2017-06-26 11:48:14 - Decyzja Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków - Remont dachu ceramicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Wolności 9 w Chojnowie (134.80 kB)
2017-06-28 09:59:13 - Odpowiedź na zapytanie I - Wymiana istniejących okien na okna PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez CHZGKiM w Chojnowie (48.94 kB)
2017-06-28 10:00:11 - Odpowiedź na zapytanie II - Wymiana istniejących okien na okna PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez CHZGKiM w Chojnowie (53.69 kB)
2017-06-28 13:36:55 - Odpowiedź na zapytanie III - Wymiana istniejących okien na okna PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (57.88 kB)
2017-06-29 14:00:39 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Wymiana istniejących okien na okna PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM (61.46 kB)
2017-06-29 14:01:42 - Zmiana SIWZ - Wymiana istniejących okien na okna PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (51.39 kB)
2017-06-29 14:06:28 - Załącznik nr 1 A PO ZMIANIE - Wykaz okien do wymiany w 2017 roku w mieszkaniach administrowanych przez ChZGKiM (231.45 kB)
2017-06-29 14:18:20 - Odpowiedź na zapytanie IV - Wymiana istniejących okien na okna PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (56.01 kB)
2017-07-03 09:54:39 - Odpowiedź na zapytanie - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji, remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 11 w Chojnowie (28.37 kB)
2017-07-04 12:54:23 - Zmiana w załączniku nr 1 A - Wymiana istniejących okien na okna PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez CHZGKiM w Chojnowie (53.27 kB)
2017-07-05 11:38:09 - Zaproszenie do składania ofert + załączniki - Wymiana pokrycia papowego wraz z remontem kominów w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Rynek 3 w Chojnowie (142.50 kB)
2017-07-05 11:39:05 - Przedmiar robót - Wymiana pokrycia papowego wraz z remontem kominów w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Rynek 3 w Chojnowie (221.83 kB)
2017-07-05 11:40:02 - Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - Wymiana pokrycia papowego wraz z remontem kominów w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Rynek 3 w Chojnowie (43.60 kB)
2017-07-05 11:41:07 - Decyzja Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków - Wymiana pokrycia papowego wraz z remontem kominów w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Rynek 3 w Chojnowie (114.63 kB)
2017-07-05 14:17:36 - Informacja z otwarcia ofert - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji, remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 11 w Chojnowie (42.83 kB)
2017-07-07 09:29:47 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (123.51 kB)
2017-07-07 09:30:22 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (224.06 kB)
2017-07-07 09:30:50 - Decyzja pozwolenia na budowę - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (140.71 kB)
2017-07-07 09:31:31 - Decyzja Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (159.03 kB)
2017-07-07 09:33:32 - Projekt budowlany - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (1.01 MB)
2017-07-07 09:34:03 - Projekt budowlany - część graficzna - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (1.36 MB)
2017-07-07 09:34:28 - Przedmiar robót - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (345.55 kB)
2017-07-07 11:06:08 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki, remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 11 w Chojnowie (37.14 kB)
2017-07-07 11:59:17 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji, remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 11 w Chojnowie (121.60 kB)
2017-07-07 12:00:38 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji, remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 11 w C (231.44 kB)
2017-07-07 12:01:00 - Decyzja pozwolenia na budowę - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji, remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 11 w Chojnowie (171.04 kB)
2017-07-07 12:01:24 - Decyzja Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji, remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 11 w Chojnowie (167.32 kB)
2017-07-07 12:02:00 - Projekt budowlany - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji, remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 11 w Chojnowie (1.73 MB)
2017-07-07 12:02:36 - Projekt budowlany - część graficzna - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji, remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 11 w Chojnowie (1.46 MB)
2017-07-07 12:03:02 - Przedmiar robót - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji, remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 11 w Chojnowie (499.72 kB)
2017-07-12 08:32:47 - Informacja z otwarcia ofert na wymianę okien na okna PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM (60.48 kB)
2017-07-19 14:04:32 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana istniejących okien na okna PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (88.05 kB)
2017-07-25 11:45:43 - Informacja o wyborze oferty - Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki w budynku mieszkalnym przy ulicy Spacerowej 7 w Chojnowie (43.82 kB)
2017-08-02 08:41:39 - Unieważnienie postępowania - Remont dachu budynku wielorodzinnego w Chojnowie przy ul. Tkackiej 13 (43.90 kB)
2017-08-03 11:46:01 - Informacja z otwarcia ofert - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji, remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 11 w Chojnowie (37.16 kB)
2017-08-09 13:46:47 - II Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (122.18 kB)
2017-08-09 14:26:20 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (237.68 kB)
2017-08-09 14:26:42 - Decyzja pozwolenia na budowę - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (140.71 kB)
2017-08-09 14:27:02 - Decyzja Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (159.03 kB)
2017-08-09 14:27:26 - Projekt budowlany - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (1.01 MB)
2017-08-09 14:28:01 - Projekt budowlany - część graficzna - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (1.36 MB)
2017-08-09 14:29:14 - Przedmiar robót - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (345.55 kB)
2017-08-18 11:51:12 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont elewacji i klatki schodowej w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Legnickiej 22 w Chojnowie wraz z remontem komórek (41.35 kB)
2017-08-21 14:55:23 - Zaproszenie do składania ofert + załączniki - Remont elewacji i klatki schodowej w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Legnickiej 22 w Chojnowie wraz z remontem komórek (144.63 kB)
2017-08-21 14:57:15 - Przedmiar I - Remont elewacji wraz z malowaniem w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Legnickiej 22 w Chojnowie (84.40 kB)
2017-08-21 14:58:52 - Przedmiar II - Remont klatki schodowej w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Legnickiej 22 w Chojnowie (136.89 kB)
2017-08-21 14:59:38 - Przedmiar III - Remont elewacji komórek wraz z malowaniem w budynku przy ul. Legnickiej 22 i 22 A w Chojnowie (54.77 kB)
2017-08-28 12:46:31 - Informacja z otwarcia ofert - Remont dachu budynku wielorodzinnego w Chojnowie przy ul. Tkackiej 13 (35.73 kB)
2017-09-06 13:16:16 - Unieważnienie postępowania - Remont dachu budynku wielorodzinnego w Chojnowie przy ul. Tkackiej 13 (47.43 kB)
2017-09-13 12:09:11 - III Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (126.00 kB)
2017-09-13 12:17:45 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (235.07 kB)
2017-09-13 12:18:40 - Decyzja pozwolenia na budowę - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (140.71 kB)
2017-09-13 12:19:16 - Decyzja Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (159.03 kB)
2017-09-13 12:20:16 - Projekt budowlany - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (1.01 MB)
2017-09-13 12:21:02 - Projekt budowlany - część graficzna - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (1.36 MB)
2017-09-13 12:21:56 - Przedmiar robót - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (345.55 kB)
2017-09-13 14:35:15 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont elewacji i klatki schodowej w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Legnickiej 22 w Chojnowie wraz z remontem komórek (36.62 kB)
2017-09-22 12:42:52 - Zaproszenie do składania ofert + załączniki - Remont oraz docieplenie elewacji budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 16 A w Chojnowie (142.42 kB)
2017-09-22 12:44:05 - Decyzja pozwolenia na budowę - Remont oraz docieplenie elewacji budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 16 A w Chojnowie (132.60 kB)
2017-09-22 12:44:46 - Projekt budowlany - Remont oraz docieplenie elewacji budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 16 A w Chojnowie (1.50 MB)
2017-09-22 12:48:02 - Projekt budowlany - część graficzna - Remont oraz docieplenie elewacji budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 16 A w Chojnowie (873.07 kB)
2017-09-22 12:50:18 - Przedmiar robót - Remont oraz docieplenie elewacji budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 16 A w Chojnowie (247.59 kB)
2017-10-11 10:05:20 - Nabór na wolne stanowisko Spec. ds zam.publ. (43.00 kB)
2017-11-10 10:28:09 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych (31.65 kB)
2017-11-22 10:29:09 - Zapytanie ofertowe - przeglądy gazowe w budynkach administrowanych przez ChZGKiM (86.00 kB)
2017-11-22 10:30:55 - Wykaz budynków administrowanych przez ChZGKiM (359.94 kB)
2017-11-27 13:30:41 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dachu budynku przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie. (35.47 kB)
2017-12-04 10:10:15 - Zapytanie ofertowe - pięcioletnie przeglądy instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ChZGKiM (81.50 kB)
2017-12-04 10:11:54 - Wykaz budynków administrowanych przez ChZGKiM (324.99 kB)
2017-12-04 13:48:03 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (186.32 kB)
2017-12-06 09:21:03 - Zapytanie ofertowe pięcioletnie przeglądy instalacji elektrycznej uzupełnienie inf. dot. terminu wykonania usługi (19.00 kB)
2017-12-06 09:49:34 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - okresowe przeglądy instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez ChZGKiM (35.07 kB)
2017-12-12 12:55:21 - Ogłoszenie - Dostawa paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2018r. (446.87 kB)
2017-12-12 12:57:45 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dostawa paliw płynnych ( olej napędowy i etylina 95) w 2018r. (139.00 kB)
2017-12-15 14:27:37 - Zapytanie ofertowe - Obsługa kominiarska ( przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych) w budynkach administrowanych przez CHZGKiM (1.46 MB)
2017-12-19 08:22:03 - Wybór najkorzystniejszej oferty - pięcioletnie przeglądy elektryczne w budynkach administrowanych przez CHZGKiM (41.02 kB)
2017-12-29 10:32:06 - Informacja z otwarcia ofert - Dostawa paliw płynnych ( olej napędowy i etylina 95)w 2018 r (42.44 kB)
2017-12-29 10:35:04 - Informacja o wyborze oferty - Dostawa paliw płynnych ( olej napędowy i etylina 95) w 2018r. (48.67 kB)
2018-01-03 13:07:09 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Obsługa kominiarska ( przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych) w budynkach administrowanych przez ChZGKiM w 2018 r (39.58 kB)
2018-01-05 12:34:25 - ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (25.29 kB)
2018-01-11 12:21:44 - Zapytanie ofertowe - Roboty remontowo - budowlane - roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ChZGKiM W 2018 r. (530.10 kB)
2018-01-18 10:04:04 - Informacja o unieważnieniu postepowania na pięcioletnie przeglądy instalacji elektrycznej (31.43 kB)
2018-01-19 15:33:51 - ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzednicze Kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (28.71 kB)
2018-01-25 13:38:30 - Zapytanie ofertowe - Remont elewacji i klatki schodowej w budynku mieszkalno - usługowym wraz z remontem elewacji na komórkach przy ul. Legnickiej 22 w Chojnowie (709.52 kB)
2018-01-25 14:03:33 - Informacja z otwarcia ofert - Roboty remontowo - budowlane - roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ChZGKiM w Chojnowie (40.91 kB)
2018-01-26 15:02:05 - Przedmiar I - Remont elewacji wraz z malowaniem w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Legnickiej 22 w Chojnowie (84.40 kB)
2018-01-26 15:04:14 - Przedmiar II - Remont klatki schodowej w budynku mieszkalno - usługowym przy ul Legnickiej 22 w Chojnowie (136.89 kB)
2018-01-26 15:06:24 - Przedmiar III - Remont elewacji komórek wraz z malowaniem w budynku przy ul. Legnickiej 22 i 22 A w Chojnowie (54.77 kB)
2018-02-02 13:05:06 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty remontowo - budowlane - roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ChZGKiM w Chojnowie (43.71 kB)
2018-02-08 11:47:38 - Informacja o unieważnieniu postępowania ul Legnicka 22 w Chojnowie (36.94 kB)

Nazwa dokumentu: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Data wytworzenia informacji: 2006-12-14 17:28:12
Data udostępnienia informacji: 2006-12-14 17:28:12
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-08 11:48:06

Wersja do wydruku...

corner   corner