logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Podatki i opłaty lokalne
   plus Wykaz umorzeń zaległości podatkowych
   minus Interpretacje podatkowe
   minus Zaświadczenia
   plus Podatek od nieruchomości
   plus Podatek rolny
   plus Podatek leśny
   plus Podatek od środków transportowych
   plus Opłata od posiadania psa
   minus Opłata Skarbowa
   minus Zmiana banku do wpłat podatków i opłat
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Jak mogę zapłacić opłatę skarbową?

Opłatę skarbową można uiścić na kilka sposobów:

 • gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnowie
  Kasa czynna:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 8.00 do 14.30,
  wtorek od godz. 8.00 do 15.00
 • bezgotówkowo na rachunek bankowy:
  Bank P.K.O. S.A.
 • 07 1020 5226 0000 6202 0519 6920
Uwaga!!

Pamiętaj, aby na przelewie dokładnie oznaczyć dane wpłacającego oraz tytuł z jakiego powstało zobowiązanie.

Gdzie mogę nabyć urzędowe blankiety wekslowe oraz znaki opłaty skarbowej?

Ustawa o opłacie skarbowej zawiera zamknięty katalog podmiotów zwolnionych z opłaty skarbowej. Osoby nie spełniające wymagań przewidzianych w ustawie nie mogą być zwolnione z jej zapłaty. Należy pamiętać, że wszelkie czynności oraz dokumenty wykonywane są po uiszczeniu przez zobowiązanego opłaty skarbowej.

Ile wynosi opłata skarbowa od weksla?

Ustawodawca przewidział różne wartości opłaty, w zależności od tego czy określona została kwota zabezpieczona wekslem, czy też kwoty tej nie można ustalić w momencie wystawienia weksla. W przypadku gdy suma wekslowa jest znana wysokość opłaty skarbowej wynosi 0,1% wartości zabezpieczonej wekslem. Jeżeli mamy do czynienia z wekslem in blanco opłata skarbowa wynosi wówczas 15 zł.

Jak opłacić opłatę skarbową od weksla?

Obliczoną opłatę skarbową można zapłacić już w momencie zakupienia urzędowego blankietu wekslowego (wartość tego blankietu jest równowartością opłaty skarbowej). Ponieważ urzędowe blankiety wekslowe emitowane są o nominałach: 0,10 zł, 0,20 zł, 0,30 zł, 0,50 zł, 1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł, nie zawsze ich wartość odpowiada wartości należnej opłaty skarbowej. Różnicę można uiścić gotówką w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na siedzibę wystawcy weksla.

Chcę zapłacić opłatę skarbową od weksla gotówką, czy muszę podawać jakieś dane?

Tak. Bardzo istotna przy obliczaniu przez urzędnika należnej opłaty skarbowej jest deklaracja wekslowa, nie zawsze bowiem kwota jaka zabezpieczona jest wekslem wpisana jest na wekslu. Ponadto potrzebne są informacje dotyczące:

 • Wystawcy weksla (imię i nazwisko (nazwa), adres, NIP)
 • Odbiorcy weksla (jw.)

Siedziba wystawcy weksla ma bardzo ważne znaczenie dla określenia organu właściwego do poboru tej opłaty. W Urzędzie Miasta  nie można pobrać opłaty od weksla, którego wystawcą jest np. firma mająca siedzibę w Warszawie lub osoba fizyczna zameldowana w Kluczborku!!!

Nienależnie uiściłem opłatę skarbową, czy mogę starać się o jej zwrot?

Opłata skarbowa jak inne zobowiązania podatkowe podlega zwrotowi, jeżeli został pobrana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej. Należy zwrócić się z wnioskiem o zwrot opłaty do organu podatkowego. Wniosek ten powinien zawierać uzasadnienie, dlaczego opłata została uiszczona nienależnie, oraz wskazanie sposobu zwrotu opłaty (w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy). Jeżeli zwrot dokonywany będzie za pośrednictwem banku na wniosku należy wskazać rachunek na który kwota ma zostać przelana. Wskazane jest także dołączenie kserokopii dowodu wpłaty.
Należy jednak pamiętać, że pracownicy sekcji opłaty skarbowej współpracują z innymi urzędami i weryfikują poprawność danych przedstawionych przez podatnika.

Podstawowe akty prawne

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - tekst ujednolicony opracowany na podstawie Dz.U. Nr 225, poz.1635

Nazwa dokumentu: Opłata Skarbowa
Osoba, która wytworzyła informację: administrator
Osoba, która odpowiada za treść: administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Szlek
Data wytworzenia informacji: 2003-06-22 18:12:56
Data udostępnienia informacji: 2003-06-22 18:12:56
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-22 14:12:19

Wersja do wydruku...

corner   corner