logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Rok 2002
   minus Rok 2003
   minus Rok 2004
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2014-02-03 10:57:54 - Uchwała Nr XXXVIII/188/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw nowelizacji Statutu Miasta Chojnowa. (13.27 kB)
2014-02-03 10:58:18 - Uchwała Nr XXXVIII/189/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpowszechnianie herbu Miasta Chojnowa. (12.58 kB)
2014-02-03 10:58:43 - Uchwała Nr XXXVIII/190/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2014 r. (66.86 kB)
2014-04-08 12:32:24 - Uchwała Nr XXXIX/191/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja (17.59 kB)
2014-04-08 12:33:04 - Uchwała Nr XXXIX/192/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. (23.58 kB)
2014-04-08 12:33:38 - Uchwała Nr XXXIX/193/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta C (166.56 kB)
2014-04-08 12:34:13 - Uchwała Nr XXXIX/194/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpowszechnianie herbu Miasta Chojnowa. (14.54 kB)
2014-04-08 12:34:48 - Uchwała Nr XXXIX/195/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmio (20.75 kB)
2014-04-08 12:35:37 - Uchwała Nr XXXIX/196/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów. (82.54 kB)
2014-04-08 12:36:25 - Uchwała Nr XXXIX/197/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzan (28.21 kB)
2014-04-08 12:37:11 - Uchwała Nr XXXIX/198/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2019 Miasta Chojnowa. (279.52 kB)
2014-04-08 12:37:49 - Uchwała Nr XXXIX/199/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (118.64 kB)
2014-04-08 12:38:26 - Uchwała Nr XXXIX/200/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zasad przyznawania nagrody sportowej dla uczniów. (72.45 kB)
2014-05-21 11:46:38 - Uchwała Nr XL/201/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022 Miasta Chojnowa. (345.60 kB)
2014-05-21 11:47:21 - Uchwała Nr XL/202/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (163.67 kB)
2014-07-22 09:08:49 - Uchwała Nr XL/203/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Chojnowa. (37.43 kB)
2014-07-22 09:09:36 - Uchwała Nr XL/204/14/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Chojnowa. (104.10 kB)
2014-07-22 09:10:16 - Uchwała Nr XL/205/14/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów. (104.86 kB)
2014-07-22 09:10:56 - Uchwała Nr XL/206/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Przychodni Rejonowej w Chojnowie. (23.72 kB)
2014-07-22 09:11:49 - Uchwała Nr XL/207/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie za rok 2013. (192.51 kB)
2014-07-22 09:12:33 - Uchwała Nr XL/208/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (145.71 kB)
2014-07-22 09:13:04 - Uchwała Nr XL/209/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022 Miasta Chojnowa. (362.24 kB)
2014-07-22 09:13:38 - Uchwała Nr XL/210/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (239.32 kB)
2014-07-22 09:14:12 - Uchwała Nr XL/211/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia z budżetu miasta Chojnowa dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Ch (28.06 kB)
2014-07-22 09:14:47 - Uchwała Nr XL/212/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Burmistrza Miasta Chojnowa z wykonania budżetu (30.47 kB)
2014-07-22 09:15:43 - Uchwała Nr XL/213/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa za rok 2013. (30.90 kB)
2014-09-19 12:16:50 - Uchwała nr XLIII/214/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Legnickiego. (104.14 kB)
2014-09-19 12:17:23 - Uchwała nr XLIII/215/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cho (685.19 kB)
2014-09-19 12:18:03 - Uchwała nr XLIII/216/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w (1.04 MB)
2014-09-19 12:18:49 - Uchwała nr XLIII/217/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chojnowa. (2.12 MB)
2014-09-19 12:19:24 - Uchwała nr XLIII/218/14 Rady Miejskiej Choinowa z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (1.11 MB)
2014-10-03 11:09:36 - Uchwała nr XLIV/219/14 Rady Miejskiej Choinowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w (406.78 kB)
2014-10-03 11:10:24 - Uchwała nr XLIV/220/14 Rady Miejskiej Choinowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Miejskiej Chojnów. (414.78 kB)

Nazwa dokumentu: Rok 2014
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Mras
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Mras
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Grześkowiak
Data wytworzenia informacji: 2014-01-02 14:32:45
Data udostępnienia informacji: 2014-01-02 14:32:45
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-03 11:10:31

Wersja do wydruku...

corner   corner