logo
  Miasto CHOJNÓW
:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
   minus Plany obowiązujące
   minus Studium zagodpodarowania przestrzennego
   minus Wzory wniosków do pobrania
   minus OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA
      minus UJEDNOLICONY PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CHOJNOWA - V.2015
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 
 
 
 
 
A A A


: 2014-11-07 10:04:34 - Ogloszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz. miasta Chojnowa (257.75 kB)
2014-11-07 10:07:48 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrz. miasta Chojnowa (263.19 kB)
2015-04-02 12:15:34 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Chojnów (149.04 kB)
2015-05-07 13:53:43 - Ogłoszenie o wyłożeniu do pubicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrz. miasta Chojnowa (258.90 kB)
2015-05-07 13:54:49 - Obwieszczenie o wyłożeniu do pubicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrz. miasta Chojnowa (263.86 kB)
2015-05-18 10:50:20 - OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Chojnowa o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa (111.97 kB)
2015-11-20 13:26:54 - OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Chojnowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Bartosza (29.00 kB)
2015-11-20 13:28:56 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Bartosza Głowackiego (28.00 kB)
2016-01-22 10:47:43 - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Chojnów (74.71 kB)
2016-02-02 15:14:58 - OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Chojnów (38.00 kB)
2016-04-29 11:26:36 - OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Bartosza Głowackiego (40.00 kB)

: OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA
: Alicja Wróbel
: Alicja Wróbel
: Alicja Wróbel
: 2014-11-07 09:58:00
: 2014-11-07 09:58:00
: 2016-04-29 11:26:55

...

corner   corner