logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Ogłoszenia
   minus Zarządzenia Burmistrza
      minus Rok 2004
      minus Rok 2005
      minus Rok 2006
      minus Rok 2007
      minus Rok 2008
      minus Rok 2009
      minus Rok 2010
      minus Rok 2011
      minus Rok 2012
      minus Rok 2013
      minus Rok 2014
      minus Rok 2015
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2015-01-15 09:41:44 - Zarządzenie Nr 1/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie przejęcia nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 204/15, położonej w obrębie 3 miasta Chojnowa w zamian za (15.00 kB)
2015-01-27 11:52:48 - Zarządzenie Nr 2/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (80.47 kB)
2015-01-27 11:53:12 - Zarządzenie Nr 3/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na rok 2015. (540.03 kB)
2015-01-27 11:53:53 - Zarządzenie Nr 4/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 stycznia 2015r. Zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garaży st (15.40 kB)
2015-02-09 09:55:04 - Zarządzenie Nr 5/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (146.94 kB)
2015-02-09 09:55:33 - Zarządzenie Nr 5a/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały Nr V/19/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 15 stycznia 2015 r. (61.39 kB)
2015-02-09 09:56:04 - Zarządzenie Nr 6/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, (31.50 kB)
2015-02-09 09:56:34 - Zarządzenie Nr 7/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony część nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. L (22.41 kB)
2015-02-09 09:57:07 - Zarządzenie Nr 8/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony część nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. L (104.24 kB)
2015-02-09 09:58:04 - Zarządzenie Nr 9/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu przyznawania pomocy pieniężnej kombatantom (11.29 kB)
2015-02-09 09:58:32 - Zarządzenie Nr 10/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu przyznawania pomocy pieniężnej kombatanto (11.24 kB)
2015-02-09 09:59:11 - Zarządzenie Nr 11/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych polegających na przeprowadzeniu z dłużn (10.81 kB)
2015-02-09 09:59:33 - Zarządzenie Nr 12/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiąz (12.29 kB)
2015-02-09 10:00:00 - Zarządzenie Nr 14/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015. (18.08 kB)
2015-02-17 09:06:10 - Zarządzenie Nr 15/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową budynku Miejs (12.94 kB)
2015-02-17 09:06:38 - Zarządzenie Nr 16/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. (91.85 kB)
2015-02-17 09:07:16 - Zarządzenie Nr 17/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjnym, oznaczonej numerem (23.10 kB)
2015-02-17 09:07:46 - Zarządzenie Nr 18/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (74.35 kB)
2015-03-10 11:15:52 - Zarządzenie Nr 19/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert na realizacj (19.90 kB)
2015-03-10 11:16:20 - Zarządzenie Nr 20/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu stanowiącego mienie komunalne, położonegp przy ul. W (20.89 kB)
2015-03-10 11:16:52 - Zarządzenie Nr 21/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (171.50 kB)
2015-03-10 11:17:19 - Zarządzenie Nr 22/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 marca 2015r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej n (26.88 kB)
2015-04-09 13:33:34 - Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2015 roku (444.53 kB)
2015-04-09 13:34:25 - Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 marca 2015 roku w sprawie Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z wymiana 11 sztuk słupów oświetl (357.12 kB)
2015-04-09 13:35:08 - Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami geodezyjnymi dzi (1.04 MB)
2015-04-09 13:36:01 - Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (2.67 MB)
2015-04-09 13:36:44 - Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnó (1.11 MB)
2015-04-09 13:37:20 - Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dow (477.27 kB)
2015-04-09 13:38:08 - Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (1.15 MB)
2015-04-09 13:39:56 - Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert na realiza (1.79 MB)
2015-04-09 13:40:57 - Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2015 roku. (414.76 kB)
2015-04-09 13:41:36 - Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury tj. MOKSiR, MBP i Muzeum Regionalnego za 2014r. (394.53 kB)
2015-04-09 13:44:32 - Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za rok 2014. (14.54 MB)
2015-04-09 13:45:32 - Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. inwestycji i p (2.09 MB)
2015-04-09 13:46:45 - Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały Nr VII/32/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 marca 2015r. (4.20 MB)
2015-04-09 13:47:30 - Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Chojnowie regulaminu okresowej oceny pracowników. (362.04 kB)
2015-04-09 13:48:26 - Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (2.55 MB)
2015-04-09 13:49:08 - Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wycofania ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne. (492.53 kB)
2015-04-09 13:49:45 - Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z budową automatycznego systemu (462.11 kB)
2015-04-09 13:50:37 - Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. inwestycji (1.96 MB)
2015-04-09 13:51:40 - Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 kwietnia 2015 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie określenia opłat z tytułu wypożyczenia wyposażenia w (765.10 kB)
2015-04-09 14:21:24 - Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie odwołania ze składu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego (376.77 kB)
2015-05-18 10:47:28 - Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (95.78 kB)
2015-05-18 10:48:25 - Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2015 ro (14.06 kB)
2015-05-18 10:49:35 - Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2015 ro (13.01 kB)
2015-05-18 10:50:38 - Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej Cho (23.26 kB)
2015-05-18 10:52:51 - Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Chojnowie do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej P (32.22 kB)
2015-05-18 10:54:11 - Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia operatorów obwodowych komisji wyborczych i koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wybor (44.89 kB)
2015-05-18 10:55:51 - Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO – Measure Authorising Officer) p n. „Modernizacja oc (36.79 kB)
2015-05-18 10:56:47 - Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (138.59 kB)
2015-05-18 10:58:13 - Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie z nieruchomości wspólnej części lokalu mieszkalnego, jego sprzedaż wraz ze (49.82 kB)
2015-05-18 10:59:43 - Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem wnętrza kwartału (12.75 kB)
2015-05-22 10:48:19 - Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (59.18 kB)
2015-05-22 10:50:11 - Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Dąbro (23.15 kB)
2015-05-28 12:53:12 - Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Miasta Chojnowa na rok 2014. (206.37 kB)
2015-05-28 12:54:12 - Zarządzenie Nr 57/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (61.13 kB)
2015-05-28 12:54:58 - Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 37, ust. 1, pkt 2 lit a, b, c, d, f, g ustawy (59.46 kB)
2015-06-22 09:11:15 - Zarządzenie Nr 59/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (44.80 kB)
2015-06-22 09:12:17 - Zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały Nr X/40/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 maja 2015 r. (178.27 kB)
2015-06-22 09:13:07 - Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. (21.22 kB)
2015-07-01 12:48:42 - Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Cho (42.70 kB)
2015-07-01 12:49:42 - Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (126.47 kB)
2015-07-01 12:50:24 - Zarządzenie Nr 64/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych (12.72 kB)
2015-07-01 12:51:10 - Zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z naprawami cząstkowymi nawierzch (12.90 kB)
2015-07-01 12:51:55 - Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z modernizacją dachu budynku Prze (12.72 kB)
2015-07-01 12:52:37 - Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony część nieruchomości położonej w Chojnowie prz (80.42 kB)
2015-07-01 12:53:36 - Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnowie. (25.76 kB)
2015-07-01 12:54:19 - Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. M. (71.12 kB)
2015-07-14 10:01:05 - Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały Nr XI/43/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 czerwca 2015 r. (103.48 kB)
2015-07-14 10:02:10 - Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (145.10 kB)
2015-07-14 10:04:07 - Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony część nieruchomości położonej w Chojnowie przy u (56.02 kB)
2015-07-14 10:04:45 - Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojn (38.09 kB)
2015-07-14 10:05:32 - Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych. (16.95 kB)
2015-07-14 10:06:09 - Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (58.99 kB)

Nazwa dokumentu: Rok 2015
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Mras
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Mras
Osoba, która wprowadzała dane: Stazysta GCH
Data wytworzenia informacji: 2015-01-13 10:30:35
Data udostępnienia informacji: 2015-01-13 10:30:35
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-14 10:06:37

Wersja do wydruku...

corner   corner