logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Ogłoszenia
   minus Zarządzenia Burmistrza
      minus Rok 2004
      minus Rok 2005
      minus Rok 2006
      minus Rok 2007
      minus Rok 2008
      minus Rok 2009
      minus Rok 2010
      minus Rok 2011
      minus Rok 2012
      minus Rok 2013
      minus Rok 2014
      minus Rok 2015
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2016-01-27 12:50:04 - Zarządzenie Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na rok 2016. (640.84 kB)
2016-01-27 12:50:37 - Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016. (97.00 kB)
2016-01-27 12:52:12 - Zarządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem geodezyj (24.96 kB)
2016-01-27 12:52:56 - Zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie ujednolicenia terminów prawa użytkowania wieczystego gruntu, podziału lokali oraz zmianę wysokości udział (14.77 kB)
2016-01-27 12:53:56 - Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie. (12.51 kB)
2016-01-27 12:54:25 - Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z wymianą starej żeliwnej sieci (13.41 kB)
2016-01-27 12:54:52 - Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie. (11.46 kB)
2016-01-27 12:55:37 - Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie. (11.49 kB)
2016-01-27 12:57:08 - Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Muzeum Regionalnego w Chojnowie. (12.40 kB)
2016-01-27 12:58:04 - Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 stycznia 2016 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie określenia opłat z tytułu wypożyczenia w "Domu Schram (19.57 kB)
2016-01-27 12:58:42 - Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2016 r. (49.95 kB)
2016-02-08 09:30:38 - Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016. (174.67 kB)
2016-02-08 09:32:19 - Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2016 r. (41.87 kB)
2016-02-08 09:33:40 - Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie. (106.60 kB)
2016-02-08 09:34:42 - Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016. (20.07 kB)
2016-02-08 09:35:26 - Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany w Budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016. (65.49 kB)
2016-02-23 12:02:04 - Zarządzenie Nr 17/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Rejonowej (358.33 kB)
2016-02-23 12:03:20 - Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w dn. 24.02.2016r. dla postępowania prowadzonego w trybie z wo (412.67 kB)
2016-04-06 10:24:40 - Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z 30.03.2016 w sprawie rozpatrz. uwag wniesionych do wyłożonego do publicz. wglądu proj. miejsc. planu zagospod. przestrz. dla wybr. terenów w m. (1.15 MB)
2016-04-06 10:26:49 - Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 lutego 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016. (2.08 MB)
2016-04-07 11:04:54 - Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności piwnic i zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej położon (642.35 kB)
2016-04-07 11:05:50 - Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016 (1.40 MB)
2016-04-07 11:06:45 - Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert na realizac (1.56 MB)
2016-04-07 11:09:30 - Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprwie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wnisków złożonych w otwartych konkursach ofert na realizacj (1.48 MB)
2016-04-07 11:10:08 - Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w formie przetargu nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem geodezyjnym 275/ (872.46 kB)
2016-04-07 11:15:35 - Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2016 roku w (608.63 kB)
2016-04-07 11:16:28 - Zarządzenie Nr 26/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2016 roku w (506.05 kB)
2016-04-07 11:20:56 - Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016 (2.34 MB)
2016-04-07 11:21:49 - Zarządzenie Nr 28/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 14 mieszczącego się w budynku położonym pr (1.22 MB)
2016-04-07 11:23:19 - Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. Oceny i klasyfikacji dokumentacji niearchiwalnej z referendum ogólnokrajowego przeprowadzone (412.97 kB)
2016-04-07 11:24:30 - Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnowie. (887.60 kB)
2016-04-07 11:25:14 - Zarządzenie Nr 32/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016. (1.28 MB)
2016-04-07 11:26:21 - Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora ChZGKiM w Chojnowie. (412.40 kB)
2016-04-07 11:27:28 - Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Chojnowa (1.58 MB)
2016-04-07 11:33:30 - Zarządzenie Nr 36/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2015r. (30.15 MB)
2016-04-07 11:37:37 - Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do Uchwały XIX/91/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 marca 2016r. (2.23 MB)
2016-04-07 12:55:09 - Zarządzenie Nr 39/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016 (6.46 MB)
2016-05-05 13:00:05 - Zarządzenie Nr 40/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016. (3.28 MB)
2016-05-05 13:01:44 - Zarządzenie Nr 41/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnów, ozna (673.53 kB)
2016-05-05 13:02:37 - Zarządzenie Nr 42/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej C (1.99 MB)
2016-05-05 13:03:52 - Zarządzenie Nr 43/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016 (3.07 MB)
2016-05-05 13:04:47 - Zarządzenie Nr 44/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem (992.98 kB)
2016-05-05 13:05:37 - Zarządzenie Nr 45/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyj (963.44 kB)
2016-05-05 13:12:26 - Zarządzenie Nr 35/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, Miejs (399.11 kB)
2016-05-31 09:32:47 - Zarządzenie Nr 51/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dn. 30 maja 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 37, ust. 1, pkt 2 lit. a, b, c, d, e, f, g ustaw (474.18 kB)
2016-06-07 12:52:50 - Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 06.06.2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie (602.34 kB)
2016-06-21 10:18:14 - Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16.05.2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów, m (55.69 kB)
2016-06-21 10:56:13 - Zarządzenie nr 47/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Miasta Chojnowa za rok 2015. (257.23 kB)
2016-06-21 10:58:23 - Zarządzenie nr 48/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wyboru sposobu określania proporcji do rozliczenia przez Gminę Miejską Chojnów podatku od towarów towarów i usł (58.82 kB)
2016-06-21 11:01:37 - Zarządzenie Nr 49/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane oznaczone numerami geod (150.33 kB)
2016-06-21 11:04:24 - Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Chojnowie. (13.20 kB)
2016-06-21 11:07:22 - Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do Uchwały XXI/107/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2016 r. (179.15 kB)
2016-06-21 11:10:08 - Zarządzenie Nr 53/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016. (165.02 kB)
2016-06-21 11:14:11 - Zarządzenie Nr 55/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pełnomocnictwa dla Dyrektora Żłobka Miejskiego w Chojnowie. (25.01 kB)
2016-06-21 11:16:13 - Zarządzenie Nr 56/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 127/6 (51.52 kB)
2016-06-21 11:17:55 - Zarządzenie Nr 57/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu działki oznaczonej numerami geodezyjnymi 52/11, 52/12, 52/13, 52/ (74.76 kB)
2016-06-21 11:19:44 - Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym (56.00 kB)
2016-06-21 11:21:20 - Zarządzenie Nr 59/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016. (71.35 kB)
2016-06-24 10:45:33 - Zarządzenie Nr 60/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Choj (486.78 kB)
2016-06-24 10:47:36 - Zarządzenie Nr 61/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa a dn. 16.06.2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania (81.08 kB)
2016-07-05 09:42:50 - Zarządzenie Nr 63/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania stanowiska pracy. (74.76 kB)
2016-07-05 09:44:41 - Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do Uchwały XXIII/112/16 Rady Miejskiej Chojnowa Choinowa dnia 28.06.16 r. (142.60 kB)
2016-07-05 09:45:54 - Zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej. (97.71 kB)
2016-07-05 09:47:46 - Zarządzenie Nr 67/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szko (26.62 kB)
2016-07-29 10:27:39 - Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Chojnowa (81.59 kB)
2016-07-29 10:28:56 - Zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 lipca 2016 r. uczniów sprawie przyznania nagrody sportowej Burmistrza Miasta Chojnowa dla uczniów w 2016 r. (24.33 kB)
2016-07-29 10:31:05 - Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza Miasta Chojnowa dla uczniów w 2015 r. (47.45 kB)
2016-07-29 10:32:53 - Zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Muzeum Regionalnego w Chojnowie. (18.13 kB)
2016-07-29 10:34:09 - Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie. (18.08 kB)
2016-07-29 10:35:30 - Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie. (18.39 kB)
2016-07-29 10:37:16 - Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ujednolicenia terminów prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz zmianę wysokości udziałów przynależnych do (56.48 kB)
2016-07-29 10:38:24 - Zarządzenie Nr 79/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych polegających na przebudowie drogi dojazdowej – (19.24 kB)
2016-07-29 10:39:12 - Zarządzenie Nr 80/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony część nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul (70.13 kB)
2016-08-16 09:37:42 - Zarządzenie Nr 82/16 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do Uchwały XXIV/120/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 lipca 2016 r. (118.01 kB)
2016-08-16 09:38:44 - Zarządzenie Nr 83/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwony Kruk, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciel (27.35 kB)
2016-08-16 09:40:31 - Zarządzenie Nr 84/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Pauliny Rajczakowskiej, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopie (27.45 kB)
2016-08-16 09:41:31 - Zarządzenie Nr 85/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa Choinowa dnia 28 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Ks. Tomasza Ślazyka, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopie (27.76 kB)
2016-08-16 09:44:08 - Zarządzenie Nr 87/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 sierpnia 2016r w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie. (35.10 kB)
2016-08-16 09:54:51 - Zarządzenie Nr 88/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia Pani Beacie Miler-Kornickiej pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie. (20.60 kB)
2016-08-16 09:56:01 - Zarządzenie Nr 89/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 sierpnia 2016r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie. (92.48 kB)
2016-08-16 10:18:51 - Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie. (23.04 kB)
2016-08-16 10:19:53 - Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 sierpnia 2016r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie. (30.51 kB)
2016-08-16 10:20:55 - Zarządzenie Nr 92/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 sierpnia 2016r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie. (30.25 kB)
2016-08-16 10:22:09 - Zarządzenie Nr 93/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 sierpnia 2016r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie. (29.56 kB)
2016-08-16 10:23:26 - Zarządzenie Nr 94/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 sierpnia 2016r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie. (29.67 kB)
2016-08-16 10:24:27 - Zarządzenie Nr 95/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 sierpnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania stanowiska pracy. (16.61 kB)
2016-08-16 10:25:52 - Zarządzenie Nr 96/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 sierpnia 2016r. w sprawie przyznania nagrody sportowej Burmistrza Miasta Chojnowa dla uczniów uczniów 2016r. (16.06 kB)
2016-08-16 10:26:48 - Zarządzenie Nr 97/16 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016. (49.72 kB)
2016-08-24 09:21:25 - Zarządzenie Nr 98/16 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016. (87.27 kB)
2016-08-24 09:23:14 - Zarządzenie Nr 101/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości (68.52 kB)
2016-09-02 10:03:56 - ZarządzenieNR 109/16 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie rzyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku oraz kształtowaniu sięwieloletniej (8.17 MB)
2016-09-28 12:09:07 - Zarządzenie Nr 110/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016. (88.39 kB)
2016-09-28 12:15:15 - Zarządzenie Nr 111/2016 Burmistrza Miasta Chojnowaz dnia 30 sierpnia 2016r.w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza Miasta chojnowa dla uczniów w 2016r. (14.85 kB)
2016-09-28 12:28:00 - Zarządzenie Nr 112/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 września 2016r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału przypadajacego Gminie Miejskiej Chojnów we współwłasności n (121.41 kB)
2016-09-28 12:33:11 - Zarządzenie Nr 113/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016. (151.97 kB)
2016-09-28 12:34:58 - Zarządzenie Nr 114/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016. (85.22 kB)
2016-09-28 12:40:38 - Zarządzenie Nr 115/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 września 2016r. w sprawie sposobu i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finanso (1.94 MB)
2016-10-07 10:35:18 - Zarządzenie Nr 99/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych polegających na modernizacji dachu budynku Gimn (18.85 kB)
2016-10-07 10:43:22 - Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016 (34.56 kB)
2016-10-07 10:53:52 - Zarządzenie Nr 102/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie. (19.08 kB)
2016-10-07 11:06:32 - Zarządzenie Nr 103/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym23/4, obręb 6 miasta Chojnowa, na rz (51.53 kB)
2016-10-07 11:21:48 - Zarządzenie Nr 104/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej garażem, położonej przy ulicy (58.46 kB)
2016-10-07 11:53:07 - Zarządzenie Nr 105/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016 (115.02 kB)
2016-10-07 12:01:31 - Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie przyznania nagrody sportowej Burmistrza Miasta Chojnowa dl uczniów w 2016r. (17.29 kB)
2016-10-10 08:25:27 - Zarządzenie Nr 107/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiskods.podatków i kontroli podatk (131.38 kB)
2016-10-10 08:40:26 - Zarządzenie Nr 108/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do Uchwały XXV/127/16 Rady Miejskiej Chojnowa z snia 25 sierpnia 2016r. (66.87 kB)

Nazwa dokumentu: Rok 2016
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Mras
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Mras
Osoba, która wprowadzała dane: Stazysta GCH
Data wytworzenia informacji: 2016-01-15 14:13:45
Data udostępnienia informacji: 2016-01-15 14:13:45
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-10 08:47:48

Wersja do wydruku...

corner   corner