logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   minus Zarządzenia Burmistrza
      minus Rok 2004
      minus Rok 2005
      minus Rok 2006
      minus Rok 2007
      minus Rok 2008
      minus Rok 2009
      minus Rok 2010
      minus Rok 2011
      minus Rok 2012
      minus Rok 2013
      minus Rok 2014
      minus Rok 2015
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2017-01-18 11:12:28 - Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formir przetargu niograniczonego lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy.ul. Wince (75.55 kB)
2017-01-19 08:25:39 - Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017. (464.24 kB)
2017-01-19 08:27:04 - Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017. (37.15 kB)
2017-01-19 08:28:41 - Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego (91.57 kB)
2017-01-19 08:30:40 - Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie określenia harmonogramu przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatel (35.80 kB)
2017-01-19 08:35:45 - Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie głosowania na projekty dotyczące Budżetu Obywatelskiego Miasta Chojnowa na rok 2017 (25.12 kB)
2017-01-19 08:38:03 - Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu działki nr 202/4, położonej w obrębie 3 Miasta Chojnowa (33.67 kB)
2017-01-19 08:39:12 - Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017. (727.66 kB)
2017-01-19 08:43:28 - Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 stycznia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień pub (314.17 kB)
2017-01-19 08:45:26 - Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na terenie Miasta Chojnowa na 2017 rok (166.73 kB)
2017-02-06 12:25:49 - Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta Chojnowa na 2017 rok (113.06 kB)
2017-02-06 12:29:21 - Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w ramach zadania polegającego na budowie oświe (19.26 kB)
2017-02-06 12:32:35 - Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działek niezabudowanych, oznaczonych num (63.14 kB)
2017-02-06 12:34:16 - Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017. (700.06 kB)
2017-02-06 12:37:31 - Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnów, oznac (40.79 kB)
2017-02-14 09:57:35 - Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej loklali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskie (129.17 kB)
2017-02-14 09:59:57 - Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej garażem, położonej przy ulicy Sam (60.01 kB)
2017-03-03 11:21:15 - Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie Regulaminu przyznania o korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu teryt (158.85 kB)
2017-03-03 11:23:41 - Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych p (31.96 kB)
2017-03-03 11:25:36 - Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I prowadzonych przez Gmi (33.55 kB)
2017-03-03 11:36:44 - Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursch na realizacje zada (99.22 kB)
2017-03-03 11:37:24 - Zarządzenie Nr 22 /2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2017 roku w (33.84 kB)
2017-03-03 11:37:59 - Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2017 roku w (26.61 kB)
2017-03-03 11:39:57 - Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017. (377.82 kB)
2017-04-03 10:38:00 - Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 marca 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Miejskiej Cho (58.03 kB)
2017-04-03 10:42:52 - Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 marca 2017r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieokreślony część nieruchomości połozonej w Chojnowie przy ul (109.54 kB)
2017-04-03 10:45:33 - Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 marca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. budżetu i podatków w Wydziale (127.65 kB)
2017-04-03 10:47:17 - Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017 (429.76 kB)
2017-04-03 10:49:15 - Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 marca 2017r. w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie. (88.43 kB)
2017-04-03 10:53:11 - Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn " Przebudowa sieci wodociąg (24.54 kB)
2017-04-03 11:00:13 - Zarządzenie Nr 31/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 marca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. budżetu i podatków w Wydzia (114.85 kB)
2017-04-03 11:25:30 - Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 marca 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w ramach zadania polegającego na przebudowie zanii (24.63 kB)
2017-04-03 12:10:58 - Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2017r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2016 rok. (5.32 MB)
2017-05-09 09:31:52 - Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017 (451.36 kB)
2017-05-09 09:35:29 - Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieokreślonego nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 28 (82.90 kB)
2017-05-09 09:37:06 - Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2017 r. (116.13 kB)
2017-05-09 09:38:09 - Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017 (275.98 kB)
2017-05-09 09:40:25 - Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców nieruchomości zabudowanych garażami, po (66.57 kB)
2017-05-09 09:44:08 - Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017 (354.26 kB)
2017-05-09 09:47:06 - Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej llokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejski (66.69 kB)
2017-05-09 10:01:32 - Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 maja 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej (20.09 kB)
2017-05-09 10:04:15 - Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 maja 2017r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowa (33.02 kB)
2017-05-09 10:05:47 - Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 maja 2017r. w sprawie ustalenia procedury postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. (425.86 kB)
2017-05-09 10:09:07 - Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi (214.54 kB)
2017-05-30 11:21:00 - Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 maja 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych za rok budżetowy 2016. (801.57 kB)
2017-06-14 09:11:25 - Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie. (55.86 kB)
2017-06-14 09:13:32 - Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie. (56.54 kB)
2017-06-14 09:15:44 - Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwa (334.51 kB)
2017-06-14 09:17:04 - Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, (243.73 kB)
2017-06-14 09:18:09 - Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie. (570.58 kB)
2017-06-14 10:30:20 - Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017. (602.86 kB)
2017-06-14 10:31:26 - Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 3/2017 r. w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 201 (129.40 kB)
2017-06-14 10:32:50 - Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego wyn (71.98 kB)
2017-06-14 10:34:45 - Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony część nieruchomości położonej w Chojnowie, ul. Królowej Ja (263.40 kB)
2017-06-14 10:36:20 - Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Miejskiego Programu Profilaktyki i (70.55 kB)
2017-06-14 10:37:19 - Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony część nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Ćwikliń (258.74 kB)

Nazwa dokumentu: Rok 2017
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Mras
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Mras
Osoba, która wprowadzała dane: Stazysta GCH
Data wytworzenia informacji: 2017-01-03 09:07:51
Data udostępnienia informacji: 2017-01-03 09:07:51
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-14 11:04:10

Wersja do wydruku...

corner   corner