logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Rok 2002
   minus Rok 2003
   minus Rok 2004
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2018-01-12 14:10:49 - UCHWAŁA NR XLV/226/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczek długoterminowych w 2018 roku (188.62 kB)
2018-01-12 14:11:59 - UCHWAŁA NR XLV/227/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.05 MB)
2018-01-12 14:12:55 - UCHWAŁA NR XLV/228/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018 (1.53 MB)
2018-02-02 09:16:57 - UCHWAŁA NR XLVI/229/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 (190.12 kB)
2018-02-02 09:17:46 - UCHWAŁA NR XLVI/230/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, udzie (389.63 kB)
2018-02-02 09:18:39 - UCHWAŁA NR XLVI/231/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Chojnowa (90.08 kB)
2018-02-02 09:19:33 - UCHWAŁA NR XLVI/232/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów (96.25 kB)
2018-02-02 09:20:17 - UCHWAŁA NR XLVI/233/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania nagrody sportowej dla uczniów (92.62 kB)
2018-04-03 11:31:24 - UCHWAŁA NR XLVII/234/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic, placów i parków na terenie miasta Chojnowa (199.64 kB)
2018-04-03 11:32:18 - UCHWAŁA NR XLVII/235/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Chojnów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w (244.28 kB)
2018-04-03 11:33:10 - UCHWAŁA NR XLVII/236/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Chojnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych kom (247.88 kB)
2018-04-03 11:34:01 - UCHWAŁA NR XLVII/237/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania prz (256.02 kB)
2018-04-03 11:34:49 - UCHWAŁA NR XLVII/238/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do koń (99.63 kB)
2018-04-03 11:35:47 - UCHWAŁA NR XLVII/239/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 (575.88 kB)
2018-04-03 11:36:38 - UCHWAŁA NR XLVII/240/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskie (172.34 kB)
2018-04-03 11:37:32 - UCHWAŁA NR XLVII/241/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (694.40 kB)

Nazwa dokumentu: Rok 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Mras
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Mras
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Kuta
Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 12:20:34
Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 12:20:34
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-03 11:37:45

Wersja do wydruku...

corner   corner