logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   minus Zarządzenia Burmistrza
      minus Rok 2004
      minus Rok 2005
      minus Rok 2006
      minus Rok 2007
      minus Rok 2008
      minus Rok 2009
      minus Rok 2010
      minus Rok 2011
      minus Rok 2012
      minus Rok 2013
      minus Rok 2014
      minus Rok 2015
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
      minus Rok 2022
      minus Rok 2023
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
   plus Zgromadzenia publiczne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2022-01-11 14:07:04 - Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa (4.44 MB)
2022-01-11 14:08:21 - Zarządzenie Nr 2/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 stycznia 2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów (2.34 MB)
2022-01-11 14:09:02 - Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 stycznia 2022r. w sprawie powołania Pani Pauliny Wrzeszcz na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie (477.78 kB)
2022-01-24 14:58:56 - Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowań w zakresie przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego (472.25 kB)
2022-01-24 14:59:25 - Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2022r. (571.21 kB)
2022-01-24 15:00:27 - Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2022r. (572.02 kB)
2022-01-24 15:00:56 - Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2022r. (572.11 kB)
2022-01-24 15:03:45 - Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 stycznia 2022r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska ds. budżetu i podatków w wydziale (2.90 MB)
2022-01-24 15:04:14 - Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 stycznia 2022r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnów składająca się z dział (1.36 MB)
2022-01-24 15:04:38 - Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 stycznia 2022r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych (590.60 kB)
2022-01-24 15:05:02 - Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w zakresie przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonoweg (470.62 kB)
2022-01-24 15:05:27 - Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i zaświadczeń w zakresie przyznawania dodatku osłonowego (487.76 kB)
2022-01-24 15:05:52 - Zarządzenie Nr 14/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 stycznia 2022r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (432.36 kB)
2022-01-24 15:06:22 - Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowa (659.38 kB)
2022-01-24 15:06:51 - Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół pod (687.24 kB)
2022-01-24 15:07:27 - Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 stycznia 2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnym (3.55 MB)
2022-01-24 15:07:55 - Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 stycznia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z części wspólnych nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Legnickiej 49, częśc (978.98 kB)
2022-01-24 15:08:19 - Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych polegających na przebudowie przejścia dla pieszych (439.58 kB)
2022-01-24 15:08:44 - Zarządzenie Nr 20/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022 (738.79 kB)
2022-02-03 08:35:44 - Zarządzenie Nr 21/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnowie (912.86 kB)
2022-02-03 08:36:36 - Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 stycznia 2022r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. infrastruktury miejskiej w Wyd (2.89 MB)
2022-02-03 08:37:16 - Zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 stycznia 2022r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. oświaty, kultury i zdrowia w W (2.91 MB)
2022-02-03 08:38:02 - Zarządzenie Nr 25/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie informacji z wykonania budżetu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Gminy Miejskie (664.56 kB)
2022-02-18 11:21:24 - Zarządzenie Nr 24/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (6.86 MB)
2022-02-18 11:40:15 - Zarządzenie Nr 26/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 lutego 2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert (1.02 MB)
2022-02-18 11:40:52 - Zarządzenie Nr 27/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 lutego 2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów (2.00 MB)
2022-02-18 11:41:50 - Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2022 roku w zakresie (636.85 kB)
2022-02-18 11:42:29 - Zarządzenie Nr 29/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2022 roku w zakresie (621.83 kB)
2022-02-18 11:42:55 - Zarządzenie Nr 30/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2022 roku w zakresie (598.88 kB)
2022-02-18 11:43:27 - Zarządzenie Nr 31/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2022 roku w zakresie (565.27 kB)
2022-03-08 12:04:55 - Zarządzenie Nr 32/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (1.95 MB)
2022-03-08 12:05:37 - Zarządzenie Nr 33/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów (1.75 MB)
2022-03-08 12:06:16 - Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy tej Komisji (2.89 MB)
2022-03-08 12:06:49 - Zarządzenie Nr 35/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej garażem (1.27 MB)
2022-03-08 12:08:48 - Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (6.84 MB)
2022-03-08 12:10:21 - Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 01 marca 2022r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów oraz ogłoszenia wyka (1.69 MB)
2022-03-08 12:11:01 - Zarządzenie Nr 38/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 marca 2022r. w sprawie przeznaczenia do najmu w formie przetargu nieruchomości zabudowanej garażem oznaczonej numerem geodezyjnym 183/5 (1005.93 kB)
2022-03-08 12:11:41 - Zarządzenie Nr 39/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 marca 2022r. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 277/14 w sprawi (1.48 MB)
2022-03-22 12:02:18 - Zarządzenie Nr 40/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 marca 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2022r. (3.55 MB)
2022-03-22 12:02:55 - Zarządzenie Nr 41/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 marca 2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działek niezabudowanych oznaczonych numerami g (1.30 MB)
2022-03-22 12:03:42 - Zarządzenie Nr 42/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 marca 2022r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (2.42 MB)
2022-03-22 12:06:14 - Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 marca 2022r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego i wydawania w tych sprawach (478.00 kB)
2022-03-22 12:06:44 - Zarządzenie Nr 45/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 marca 2022r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac związanych z adaptacją wskazanych pomieszczeń w budynku po byłej Sz (413.16 kB)
2022-04-05 11:19:25 - Zarządzenie Nr 46/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 marca 2022r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego (495.78 kB)
2022-04-22 11:54:41 - Zarządzenie Nr 47/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 marca 2022r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2021 rok (10.30 MB)
2022-04-22 11:59:40 - Zarządzenie Nr 48/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (8.82 MB)
2022-04-22 12:00:17 - Zarządzenie Nr 49/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05 kwietnia 2022r. w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (2.00 MB)
2022-04-22 12:02:29 - Zarządzenie Nr 50/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 06 kwietnia 2022r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnów składającej się z dzi (1.35 MB)
2022-04-22 12:03:30 - Zarządzenie Nr 51/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 kwietnia 2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy miejskiej Chojnó (1.84 MB)
2022-04-22 12:04:17 - Zarządzenie Nr 52/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 kwietnia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2022r. (3.68 MB)
2022-04-22 12:04:59 - Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 kwietnia 2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz pozostałych współwłaścicieli ½ udziału w lokalu miesz (1.32 MB)
2022-04-22 12:05:35 - Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 40/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa (432.17 kB)
2022-04-22 12:06:06 - Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla Pani Agaty Grzech – Inspektora ds. budżetu i poda (448.70 kB)
2022-04-22 12:06:37 - Zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa 2022 roku w zak (553.14 kB)
2022-04-22 12:07:27 - Zarządzenie Nr 57/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego wynikającego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa (4.71 MB)
2022-04-22 12:08:12 - Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa (2.53 MB)
2022-05-05 09:23:02 - Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 2 (1.49 MB)
2022-05-05 09:24:34 - Zarządzenie Nr 61/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia audytu wewnętrznego (Karty audytu wewnętrznego) w Urzędzie Miejskim w Chojnow (6.17 MB)
2022-05-05 09:25:19 - Zarządzenie Nr 62/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie realizacji audytowych w zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa planie audytu wewnętrznego na rok 2022 (5.51 MB)
2022-05-05 09:27:10 - Zarządzenie Nr 63/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnowie (20.57 MB)
2022-05-05 09:28:17 - Zarządzenie Nr 65/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 02 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. budżetu i podatków w Wydziale Finansowo (2.82 MB)
2022-06-30 08:08:02 - Zarządzenie Nr 60/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022. (7.91 MB)
2022-06-30 08:21:13 - Zarządzenie Nr 64/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022. (5.91 MB)
2022-06-30 11:00:14 - Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej (7.85 MB)
2022-06-30 11:01:46 - Zarządzenie Nr 67/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji weryfikującej wnioski o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu (760.78 kB)
2022-06-30 11:02:49 - Zarządzenie Nr 68/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022. (6.53 MB)
2022-06-30 11:03:51 - Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych (2.83 MB)
2022-06-30 11:04:36 - Zarządzenie Nr 70/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym (1.30 MB)
2022-06-30 11:05:17 - Zarządzenie Nr 71/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego wyni (627.83 kB)
2022-06-30 11:06:42 - Zarządzenie Nr 72/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy miejskiej Chojnów (1.83 MB)
2022-06-30 11:07:37 - Zarządzenie Nr 73/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie (3.36 MB)
2022-06-30 11:08:30 - Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 130/2 (1.51 MB)
2022-06-30 11:09:13 - Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zada (953.46 kB)
2022-06-30 11:10:16 - Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (6.15 MB)
2022-06-30 11:11:10 - Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych miasta Chojnowa w 2022 roku w zakresie kultur (557.04 kB)
2022-06-30 11:12:13 - Zarządzenie Nr 78/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (6.64 MB)
2022-06-30 11:12:58 - Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w części zabudowanej budynkiem gospodarcz (1.45 MB)
2022-06-30 11:13:32 - Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Miejskiego Programu Profilaktyki i r (577.86 kB)
2022-06-30 11:15:32 - Zarządzenie Nr 81/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerem geodezyjnym 23/ (1.92 MB)

Nazwa dokumentu: Rok 2022
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Grześkowiak
Data wytworzenia informacji: 2022-01-11 13:54:42
Data udostępnienia informacji: 2022-01-11 13:54:42
Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-30 11:15:45

Wersja do wydruku...

corner   corner