logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   minus Zarządzenia Burmistrza
      minus Rok 2004
      minus Rok 2005
      minus Rok 2006
      minus Rok 2007
      minus Rok 2008
      minus Rok 2009
      minus Rok 2010
      minus Rok 2011
      minus Rok 2012
      minus Rok 2013
      minus Rok 2014
      minus Rok 2015
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
      minus Rok 2022
      minus Rok 2023
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
   plus Zgromadzenia publiczne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2022-01-11 14:07:04 - Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa (4.44 MB)
2022-01-11 14:08:21 - Zarządzenie Nr 2/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 stycznia 2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów (2.34 MB)
2022-01-11 14:09:02 - Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 stycznia 2022r. w sprawie powołania Pani Pauliny Wrzeszcz na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie (477.78 kB)
2022-01-24 14:58:56 - Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowań w zakresie przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego (472.25 kB)
2022-01-24 14:59:25 - Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2022r. (571.21 kB)
2022-01-24 15:00:27 - Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2022r. (572.02 kB)
2022-01-24 15:00:56 - Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2022r. (572.11 kB)
2022-01-24 15:03:45 - Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 stycznia 2022r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska ds. budżetu i podatków w wydziale (2.90 MB)
2022-01-24 15:04:14 - Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 stycznia 2022r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnów składająca się z dział (1.36 MB)
2022-01-24 15:04:38 - Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 stycznia 2022r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych (590.60 kB)
2022-01-24 15:05:02 - Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w zakresie przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonoweg (470.62 kB)
2022-01-24 15:05:27 - Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i zaświadczeń w zakresie przyznawania dodatku osłonowego (487.76 kB)
2022-01-24 15:05:52 - Zarządzenie Nr 14/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 stycznia 2022r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (432.36 kB)
2022-01-24 15:06:22 - Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowa (659.38 kB)
2022-01-24 15:06:51 - Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół pod (687.24 kB)
2022-01-24 15:07:27 - Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 stycznia 2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnym (3.55 MB)
2022-01-24 15:07:55 - Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 stycznia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z części wspólnych nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Legnickiej 49, częśc (978.98 kB)
2022-01-24 15:08:19 - Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych polegających na przebudowie przejścia dla pieszych (439.58 kB)
2022-01-24 15:08:44 - Zarządzenie Nr 20/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022 (738.79 kB)
2022-02-03 08:35:44 - Zarządzenie Nr 21/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnowie (912.86 kB)
2022-02-03 08:36:36 - Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 stycznia 2022r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. infrastruktury miejskiej w Wyd (2.89 MB)
2022-02-03 08:37:16 - Zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 stycznia 2022r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. oświaty, kultury i zdrowia w W (2.91 MB)
2022-02-03 08:38:02 - Zarządzenie Nr 25/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie informacji z wykonania budżetu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Gminy Miejskie (664.56 kB)
2022-02-18 11:21:24 - Zarządzenie Nr 24/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (6.86 MB)
2022-02-18 11:40:15 - Zarządzenie Nr 26/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 lutego 2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert (1.02 MB)
2022-02-18 11:40:52 - Zarządzenie Nr 27/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 lutego 2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów (2.00 MB)
2022-02-18 11:41:50 - Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2022 roku w zakresie (636.85 kB)
2022-02-18 11:42:29 - Zarządzenie Nr 29/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2022 roku w zakresie (621.83 kB)
2022-02-18 11:42:55 - Zarządzenie Nr 30/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2022 roku w zakresie (598.88 kB)
2022-02-18 11:43:27 - Zarządzenie Nr 31/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2022 roku w zakresie (565.27 kB)
2022-03-08 12:04:55 - Zarządzenie Nr 32/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (1.95 MB)
2022-03-08 12:05:37 - Zarządzenie Nr 33/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów (1.75 MB)
2022-03-08 12:06:16 - Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy tej Komisji (2.89 MB)
2022-03-08 12:06:49 - Zarządzenie Nr 35/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej garażem (1.27 MB)
2022-03-08 12:08:48 - Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (6.84 MB)
2022-03-08 12:10:21 - Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 01 marca 2022r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów oraz ogłoszenia wyka (1.69 MB)
2022-03-08 12:11:01 - Zarządzenie Nr 38/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 marca 2022r. w sprawie przeznaczenia do najmu w formie przetargu nieruchomości zabudowanej garażem oznaczonej numerem geodezyjnym 183/5 (1005.93 kB)
2022-03-08 12:11:41 - Zarządzenie Nr 39/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 marca 2022r. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 277/14 w sprawi (1.48 MB)
2022-03-22 12:02:18 - Zarządzenie Nr 40/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 marca 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2022r. (3.55 MB)
2022-03-22 12:02:55 - Zarządzenie Nr 41/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 marca 2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działek niezabudowanych oznaczonych numerami g (1.30 MB)
2022-03-22 12:03:42 - Zarządzenie Nr 42/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 marca 2022r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (2.42 MB)
2022-03-22 12:06:14 - Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 marca 2022r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego i wydawania w tych sprawach (478.00 kB)
2022-03-22 12:06:44 - Zarządzenie Nr 45/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 marca 2022r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac związanych z adaptacją wskazanych pomieszczeń w budynku po byłej Sz (413.16 kB)
2022-04-05 11:19:25 - Zarządzenie Nr 46/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 marca 2022r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego (495.78 kB)
2022-04-22 11:54:41 - Zarządzenie Nr 47/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 marca 2022r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2021 rok (10.30 MB)
2022-04-22 11:59:40 - Zarządzenie Nr 48/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (8.82 MB)
2022-04-22 12:00:17 - Zarządzenie Nr 49/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05 kwietnia 2022r. w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (2.00 MB)
2022-04-22 12:02:29 - Zarządzenie Nr 50/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 06 kwietnia 2022r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnów składającej się z dzi (1.35 MB)
2022-04-22 12:03:30 - Zarządzenie Nr 51/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 kwietnia 2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy miejskiej Chojnó (1.84 MB)
2022-04-22 12:04:17 - Zarządzenie Nr 52/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 kwietnia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2022r. (3.68 MB)
2022-04-22 12:04:59 - Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 kwietnia 2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz pozostałych współwłaścicieli ½ udziału w lokalu miesz (1.32 MB)
2022-04-22 12:05:35 - Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 40/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa (432.17 kB)
2022-04-22 12:06:06 - Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla Pani Agaty Grzech – Inspektora ds. budżetu i poda (448.70 kB)
2022-04-22 12:06:37 - Zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa 2022 roku w zak (553.14 kB)
2022-04-22 12:07:27 - Zarządzenie Nr 57/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego wynikającego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa (4.71 MB)
2022-04-22 12:08:12 - Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa (2.53 MB)
2022-05-05 09:23:02 - Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 2 (1.49 MB)
2022-05-05 09:24:34 - Zarządzenie Nr 61/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia audytu wewnętrznego (Karty audytu wewnętrznego) w Urzędzie Miejskim w Chojnow (6.17 MB)
2022-05-05 09:25:19 - Zarządzenie Nr 62/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie realizacji audytowych w zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa planie audytu wewnętrznego na rok 2022 (5.51 MB)
2022-05-05 09:27:10 - Zarządzenie Nr 63/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnowie (20.57 MB)
2022-05-05 09:28:17 - Zarządzenie Nr 65/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 02 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. budżetu i podatków w Wydziale Finansowo (2.82 MB)
2022-06-30 08:08:02 - Zarządzenie Nr 60/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022. (7.91 MB)
2022-06-30 08:21:13 - Zarządzenie Nr 64/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022. (5.91 MB)
2022-06-30 11:00:14 - Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej (7.85 MB)
2022-06-30 11:01:46 - Zarządzenie Nr 67/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji weryfikującej wnioski o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu (760.78 kB)
2022-06-30 11:02:49 - Zarządzenie Nr 68/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022. (6.53 MB)
2022-06-30 11:03:51 - Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych (2.83 MB)
2022-06-30 11:04:36 - Zarządzenie Nr 70/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym (1.30 MB)
2022-06-30 11:05:17 - Zarządzenie Nr 71/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego wyni (627.83 kB)
2022-06-30 11:06:42 - Zarządzenie Nr 72/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy miejskiej Chojnów (1.83 MB)
2022-06-30 11:07:37 - Zarządzenie Nr 73/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie (3.36 MB)
2022-06-30 11:08:30 - Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 130/2 (1.51 MB)
2022-06-30 11:09:13 - Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zada (953.46 kB)
2022-06-30 11:10:16 - Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (6.15 MB)
2022-06-30 11:11:10 - Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych miasta Chojnowa w 2022 roku w zakresie kultur (557.04 kB)
2022-06-30 11:12:13 - Zarządzenie Nr 78/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (6.64 MB)
2022-06-30 11:12:58 - Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w części zabudowanej budynkiem gospodarcz (1.45 MB)
2022-06-30 11:13:32 - Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Miejskiego Programu Profilaktyki i r (577.86 kB)
2022-06-30 11:15:32 - Zarządzenie Nr 81/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerem geodezyjnym 23/ (1.92 MB)
2022-06-30 11:19:10 - Zarządzenie Nr 82/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz źródła pokrycia straty samorządowej instytucji kultury – Miejska Bibliote (12.10 MB)
2022-06-30 11:23:55 - Zarządzenie Nr 83/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz źródła pokrycia straty samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionaln (11.12 MB)
2022-06-30 11:25:24 - Zarządzenie Nr 84/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz źródła pokrycia straty samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek (12.41 MB)
2022-06-30 11:26:11 - Zrządzenie Nr 85/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Chojnów za 2021 rok (474.25 kB)
2022-06-30 11:27:15 - Zarządzenie Nr 86/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych za rok budżetowy 2021 (8.43 MB)
2022-06-30 11:28:26 - Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze pub (2.38 MB)
2022-06-30 11:29:04 - Zarządzenie Nr 88/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Joanny Betlejewski (467.70 kB)
2022-06-30 11:29:47 - Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów (1.63 MB)
2022-06-30 11:31:07 - Zarządzenie Nr 90/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (10.09 MB)
2022-06-30 11:31:55 - Zarządzenie Nr 91/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 02 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Prze (655.28 kB)
2022-06-30 11:32:30 - Zarządzenie Nr 92/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 02 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów (1.90 MB)
2022-06-30 11:33:19 - Zarządzenie Nr 93/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 czerwca 2022 r. w sprawie stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych (801.18 kB)
2022-06-30 11:34:08 - Zarządzenie Nr 94/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (2.65 MB)
2022-06-30 11:44:09 - Zarządzenie Nr 95/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych polegających na modernizacji oczyszczalni ścieków (495.51 kB)
2022-06-30 11:44:49 - Zarządzenie Nr 96/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 (493.08 kB)
2022-06-30 11:45:18 - Zarządzenie Nr 97/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych polegających na Budowie oświetlenia drogowego wraz (454.32 kB)
2022-06-30 11:46:32 - Zarządzenie Nr 98/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (6.75 MB)
2022-06-30 11:47:15 - Zarządzenie Nr 99/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla Pani Joanny Galik (454.21 kB)
2022-07-11 14:22:51 - Zarządzenie Nr 107/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego (474.67 kB)
2022-07-11 14:23:14 - Zarządzenie Nr 108/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie określenia harmonogramu przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego (454.04 kB)
2022-07-11 14:24:09 - Zarządzenie Nr 109/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie głosowania na projekty dotyczące Budżetu Obywatelskiego Miasta Chojnowa na rok 2022 (326.12 kB)
2022-07-14 12:03:43 - Zarządzenie Nr 100/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (4.73 MB)
2022-07-14 12:04:44 - Zarządzenie Nr 102/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Chojnowa na lata 2023-2028 (997.52 kB)
2022-07-14 12:05:35 - Zarządzenie Nr 103/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie części wspólnych nieruchomości położonej przy ul. Chmielnej 2 (979.52 kB)
2022-07-14 12:41:44 - Zarządzenie Nr 104/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych (2.91 MB)
2022-07-14 12:42:44 - Zarządzenie Nr 105/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 lipca 2022 r. w sprawie powołania w skład Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego (450.30 kB)
2022-07-14 12:43:47 - Zarządzenie Nr 106/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów (1.70 MB)
2022-07-14 12:45:47 - Zarządzenie Nr 111/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (3.68 MB)
2022-07-15 11:42:35 - Zarządzenie Nr 110/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji weryfikującej udzielone dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na zadania służ (385.05 kB)
2022-07-22 13:55:49 - Zarządzenie Nr 115/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu oraz o udzielonych umorzzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze (941.37 kB)
2022-08-03 13:46:40 - Zarządzenie Nr 120/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 sierpnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 108/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie określenia harmonogramu pr (528.57 kB)
2022-08-09 11:00:42 - Zarządzenie Nr 112/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 lipca 2022 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmiany Uchwały Nr XLVII/228/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 listopada 2021 r. w spr (283.18 kB)
2022-08-09 11:01:52 - Zarządzenie Nr 113/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (2.47 MB)
2022-08-09 11:02:54 - Zarządzenie Nr 114/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie podziału lokalu nr 4 w budynku przy ul. Wolności 8 (325.75 kB)
2022-08-09 11:04:21 - Zarządzenie nr 116/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 lipca 2022r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (3.21 MB)
2022-08-09 11:05:00 - Zarządzenie nr 117/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 01 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza Miasta Chojnowa dla uczniów w 2022 r. (922.80 kB)
2022-08-09 11:05:50 - Zarządzenie nr 118/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 01 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania nagrody sportowej Burmistrza Miasta Chojnowa dla uczniów w 2022 r. (214.25 kB)
2022-08-09 11:19:07 - Zarządzenie Nr 119/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2022 r. (1.58 MB)
2022-08-09 11:19:53 - Zarządzenie nr 121/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w zakresie przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonow (248.35 kB)
2022-08-09 11:20:30 - Zarządzenie Nr 122/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia Pani Iwonie Falucie-Borys pełnienia funkcji dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie (226.10 kB)
2022-08-09 11:32:16 - Zarządzenie Nr 123/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Patrycji Wiśniewskiej, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień (274.05 kB)
2022-08-09 11:32:47 - Zarządzenie Nr 124/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Godeckiej, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauc (272.97 kB)
2022-08-09 11:33:18 - Zarządzenie Nr 125/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Adamskiej, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień n (275.12 kB)
2022-08-09 11:33:49 - Zarządzenie Nr 126/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Natalii Halikowskiej, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień (275.32 kB)
2022-08-09 11:34:21 - Zarządzenie Nr 127/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Kozioł, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nau (273.83 kB)
2022-08-11 14:14:16 - Zarządzenie Nr 128/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia na stanowisko ds. gospodarki gruntami (1.55 MB)
2022-08-11 14:15:08 - Zarządzenie Nr 129/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia na stanowisko ds. zamówień publicznych i stanowisko ds. in (1.57 MB)
2022-08-11 14:16:06 - Zarządzenie nr 130/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (3.62 MB)
2022-08-22 14:53:44 - Zarządzenie Nr 131/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego przy ul. Leg (653.97 kB)
2022-08-22 14:54:35 - Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa Nr 132/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Cho (997.95 kB)
2022-09-02 13:17:05 - Zarządzenie nr 133/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na 2022 rok (3.88 MB)
2022-09-02 13:17:48 - Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa Nr 134/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2022 roku (676.12 kB)
2022-09-02 13:21:46 - Zarządzenie Nr 135/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2022 roku (9.72 MB)
2022-09-02 13:23:02 - Zarządzenie Nr 136/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 01 września 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie. (246.77 kB)
2022-09-14 12:44:24 - Zarządzenie Nr 139/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08.09.2022 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnów, oznaczonej numerem działki 202/22 na nieruchomość (757.39 kB)
2022-09-23 15:04:37 - Zarządzenie Nr 145/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23.09.2022 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w (570.69 kB)
2022-09-28 14:08:59 - Zarządzenie Nr 137/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 01 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (2.03 MB)
2022-09-28 14:13:14 - Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa Nr 132/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Cho (997.95 kB)
2022-09-28 14:15:42 - Zarządzenie nr 140/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 września 2022 r w sprawie sposobu i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej M (2.67 MB)
2022-09-28 14:20:44 - Zarządzenie Nr 141/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (2.64 MB)
2022-09-28 14:21:50 - Zarządzenie Nr 142/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Choj (974.38 kB)
2022-09-28 14:22:46 - Zarządzenie Nr 143/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy miejskiej Chojnów oraz ogłoszenia (1.00 MB)
2022-09-28 14:23:45 - Zarządzenie Nr 144/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 września 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. administracyjnych i promocji w wyd (3.00 MB)
2022-10-10 12:59:01 - Zarządzenie Nr 146/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (5.97 MB)
2022-10-10 13:02:12 - Zarządzenie Nr 147/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (10.78 MB)
2022-10-10 13:03:14 - Zarządzenie Nr 148/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 września 2022 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Chojnowie (295.98 kB)
2022-10-10 13:03:56 - Zarządzenie Nr 149/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 września 2022 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie powołania Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie nag (173.27 kB)
2022-10-10 13:06:44 - Zarządzenie Nr 150/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego we Chojnowie (4.24 MB)
2022-10-18 13:41:41 - Zarządzenie Nr 151/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 06.10.2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów oznaczonych geodezyjnie, częś (1002.32 kB)
2022-10-18 13:42:18 - Zarządzenie Nr 152/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13.10.2022 r. w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych , będących własnością Gminy Miejskie (1.04 MB)
2022-11-02 12:52:46 - Zarządzenie Nr 153/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z 18 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjn (1.36 MB)
2022-11-02 12:54:55 - Zarządzenie Nr 154/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z 18 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (7.44 MB)
2022-11-02 12:56:02 - Zarządzenie Nr 155/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z 21 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej garażem nr 1 przy ul (752.73 kB)
2022-11-02 12:56:41 - Zarządzenie Nr 156/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z 25 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczo (1.13 MB)
2022-11-02 12:57:39 - Zarządzenie Nr 157/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu istnego nieograniczonego lokalu użytkowego mieszczącego się w (1.17 MB)
2022-11-02 12:58:29 - Zarządzenie nr 159/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 października 2022 w sprawie informacji z wykonania budżetu oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze (929.33 kB)
2022-11-08 11:00:11 - Zarządzenie Nr 164/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych polegających na przebudowie ulic Sikorskiego, Boh (283.40 kB)
2022-11-09 13:47:38 - Zarządzenie Nr 158/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (1000.50 kB)
2022-11-09 13:49:09 - Zarządzenie Nr 160/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022. (916.67 kB)
2022-11-09 13:50:35 - Zarządzenie Nr 162/11/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia nauczyciela Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie do pełnienia zastępstwa za ni (257.96 kB)
2022-11-09 13:53:30 - Zarządzenie Nr 165/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie określenia wzoru wydawania i ewidencjonowania identyfikatorów imiennych dla przewodniczących zgromadzeń publiczn (1.40 MB)
2022-11-09 14:50:58 - Zarządzenie Nr 163/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie sposobu realizacji zadań w wypadku wprowadzenia zmiany stopni alarmowych na terenie Chojnowa (1.45 MB)
2022-11-22 12:15:59 - Zarządzenie Nr 166/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac związanych z dostawą oraz montażem masztu na terenie Powiatowe (423.74 kB)
2022-11-22 12:16:29 - Zarządzenie Nr 167/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac związanych z dostawą oraz montażem żarówek LED oraz opraw LED (400.09 kB)
2022-11-22 12:16:58 - Zarządzenie Nr 168/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budynkach przy ul. Legnickiej 9 w Chojnowie z części wspólnej komórek strycho (486.06 kB)
2022-11-22 12:18:38 - Zarządzenie Nr 171/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (9.31 MB)
2022-11-22 12:20:24 - Zarządzenie Nr 173/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Program współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi (718.03 kB)
2022-11-22 12:20:53 - Zarządzenie Nr 174/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac związanych z wymianą kotła gazowego w Domu Schrama (378.90 kB)
2022-11-22 12:21:21 - Zarządzenie Nr 176/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie Powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. gospodarki gruntami i pozyskiwani (2.94 MB)
2022-11-22 12:21:53 - Zarządzenie Nr 178/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania (426.21 kB)
2022-11-29 14:39:36 - Zarządzenie nr 172 Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (979.74 kB)
2022-11-29 14:43:05 - Zarządzenie Nr 180/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnów (736.31 kB)
2022-11-29 14:43:50 - Zarządzenie Nr 181/11/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia negocjacji z organizacjami związkowymi reprezentującymi nauczycie (336.04 kB)
2022-11-29 14:44:41 - Zarządzenie Nr 184/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Hanny Nowackiej, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauc (280.06 kB)
2022-12-20 14:08:47 - Zarządzenie Nr 164/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych polegających na przebudowie ulic (546.78 kB)
2022-12-20 14:10:09 - Zarządzenie Nr 170/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2023 rok (4.86 MB)
2022-12-20 14:21:30 - Zarządzenie Nr 175/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (10.82 MB)
2022-12-20 14:23:02 - Zarządzenie Nr 177/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (2.74 MB)
2022-12-20 14:24:27 - Zarządzenie Nr 182/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (4.67 MB)
2022-12-20 14:26:56 - Zarządzenie Nr 183/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej (1.72 MB)
2022-12-20 14:27:47 - Zarządzenie Nr 185/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Martyny Nale (466.70 kB)
2022-12-20 14:29:33 - Zarządzenie Nr 186/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (13.13 MB)
2022-12-20 14:30:36 - Zarządzenie Nr 187/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych (2.59 MB)
2022-12-20 14:35:23 - Zarządzenie Nr 188/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnowie (453.97 kB)
2022-12-20 14:36:23 - Zarządzenie Nr 189/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022 (5.30 MB)

Nazwa dokumentu: Rok 2022
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Grześkowiak
Data wytworzenia informacji: 2022-01-11 13:54:42
Data udostępnienia informacji: 2022-01-11 13:54:42
Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-20 14:37:43

Wersja do wydruku...

corner   corner