logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
minus Jednostki organizacyjne
   plus Przedszkole Miejskie Nr 3
   plus Przedszkole Miejskie Nr 1
   plus Szkoła Podstawowa Nr 3
   plus Szkoła Podstawowa Nr 4
   plus Miejska Biblioteka Publiczna
   plus Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
   plus Muzeum Regionalne
   plus Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   plus Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
   plus Przychodnia Rejonowa
   minus Żłobek Miejski
   minus Warsztat Terapii Zajęciowej
      minus RODO
      plus Regulamin
      minus Uczestnicy WTZ
      minus Kadra WTZ
      minus Realizacja zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej
      minus Rodzaj prowadzonych zajęć obowiązkowych
      minus Metody pracy
      minus Rodzaj organizowanych dodatkowych zajęć dla uczestników Warsztatu
      minus Trening ekonomiczny i intrumenty motywacyjne
      minus Stosowane przez WTZ metody nagradzania uczestników za zaangażowanie, aktywność i osiągnięcia w realizacji Indywidualnego programu rehabilitacji i terapii
      minus Ocena kontaktów uczestników z pracownikami Warsztatu
      minus Prowadzona w Warsztacie dokumentacja merytoryczna
      minus Działalność Rady Programowej WTZ
      minus Współpraca z rodzinami lub opiekunami uczestników
      minus Współpraca ze środowiskiem lokalnym
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Rok 2015/2016

Trening ekonomiczny i instrumenty motywacyjne

  • W WTZ uczestnicy odbywają trening ekonomiczny w formie bezgotówkowej i gotówkowej.

  • Uczestnicy otrzymują w ramach treningu ekonomicznego środki finansowe wypłacane zgodnie z obowiązującym w placówce Regulaminem Organizacyjnym. Wysokość tych środków określana jest na podstawie frekwencji uczestnika na zajęciach w danym miesiącu oraz ocenie zaangażowania w wykonywaną pracę. Ocena dokonywana jest przez terapeutę odpowiedzialnego za realizację Indywidualnego Programu Rehabilitacji w uzgodnieniu z innymi osobami prowadzącymi zajęcia (członkami Rady Programowej) i zatwierdzanej przez Kierownika Warsztatu (Przewodniczącego Rady Programowej).

  • Dla każdego uczestnika prowadzona jest indywidualna ewidencja rozliczeń finansowych w treningu ekonomicznym. Podstawą rozliczenia wydatkowanych środków jest faktura lub paragon. W tym drugim przypadku rozliczenie następuje na podstawie druku wypełnionego przez terapeutę z załączeniem paragonu.

  • Główne przeznaczenie środków finansowych z treningu ekonomicznego przez uczestników Warsztatu to realizacja ich potrzeb socjalnych i terapeutycznych.

Stosowane przez WTZ metody nagradzania uczestników za zaangażowanie, aktywność i osiągnięcia w realizacji Indywidualnego Programu Rehabilitacji i Terapii:

  • pochwały,

  • wyróżnienia,

  • dyplomy,

  • nagrody rzeczowe (w konkursach),

  • wyjazdy i wyjścia dla wyróżnionych uczestników na imprezy kulturalne i integracyjne,

  • nagrody finansowe /w miarę możliwości/;

 

Ocena kontaktów uczestników z pracownikami Warsztatu

 

Kontakty oparte są na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i akceptacji. Przebiegają one
w życzliwej, koleżeńskiej i przyjacielskiej atmosferze, co stwarza uczestnikom poczucie bezpieczeństwa. Ułatwia to również aktywną współpracę w procesie terapii oraz zwiększa zainteresowanie uczestników efektami rehabilitacji i ich zaangażowanie w działalność WTZ. 

  

1. W WTZ uczestnicy odbywają trening ekonomiczny w formie bezgotówkowej i gotówkowej.

2. Uczestnicy otrzymują w ramach treningu ekonomicznego środki finansowe wypłacane zgodnie z obowiązującym w placówce Regulaminem Organizacyjnym. Wysokość tych środków określana jest na podstawie Miesięcznej oceny zaangażowania uczestnika w zajęciach, przygotowanej przez terapeutę odpowiedzialnego za realizację Indywidualnego programu rehabilitacji i terapii w uzgodnieniu z innymi osobami prowadzącymi zajęcia (członkami Rady Programowej) i zatwierdzanej przez Kierownika Warsztatu (Przewodniczącego Rady Programowej).

3. Dla każdego uczestnika prowadzona jest indywidualna ewidencja rozliczeń finansowych w treningu ekonomicznym. Podstawą rozliczenia wydatkowanych środków jest faktura lub paragon. W tym drugim przypadku rozliczenie następuje na podstawie druku wypełnionego przez terapeutę z załączeniem paragonu.
 
4. Główne przeznaczenie środków finansowych z treningu ekonomicznego przez uczestników Warsztatu to realizacja ich potrzeb terapeutycznych i socjalnych.

Przez cały rok  2006 organizowano wyjazdy do Aquaparku w Polkowicach i hipoterapię  w Kwiatowie

Nazwa dokumentu: Trening ekonomiczny i intrumenty motywacyjne
Osoba, która wytworzyła informację: Alina
Osoba, która odpowiada za treść: Alina
Osoba, która wprowadzała dane: Warsztaty Terapii Zajęciowej
Data wytworzenia informacji: 2007-05-16 13:45:15
Data udostępnienia informacji: 2007-05-16 13:45:15
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-20 11:20:13

Wersja do wydruku...

corner   corner