logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
   minus Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
   minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   minus Wzory wniosków do pobrania
   minus OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA
      minus UJEDNOLICONY PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CHOJNOWA - V.2015
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2014-11-07 10:04:34 - Ogloszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz. miasta Chojnowa (257.75 kB)
2014-11-07 10:07:48 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrz. miasta Chojnowa (263.19 kB)
2015-04-02 12:15:34 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Chojnów (149.04 kB)
2015-05-07 13:53:43 - Ogłoszenie o wyłożeniu do pubicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrz. miasta Chojnowa (258.90 kB)
2015-05-07 13:54:49 - Obwieszczenie o wyłożeniu do pubicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrz. miasta Chojnowa (263.86 kB)
2015-05-18 10:50:20 - OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Chojnowa o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa (111.97 kB)
2015-11-20 13:26:54 - OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Chojnowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Bartosza (29.00 kB)
2015-11-20 13:28:56 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Bartosza Głowackiego (28.00 kB)
2016-01-22 10:47:43 - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Chojnów (74.71 kB)
2016-02-02 15:14:58 - OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Chojnów (38.00 kB)
2016-04-29 11:41:33 - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Bartosza Głowackiego (40.00 kB)
2018-02-20 13:46:30 - OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby ra (2.19 MB)

Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Wróbel
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Wróbel
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Mras
Data wytworzenia informacji: 2014-11-07 09:58:00
Data udostępnienia informacji: 2014-11-07 09:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-20 13:46:40

Wersja do wydruku...

corner   corner