logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
minus Wybory, referenda
   minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
   minus Informacje różne
   minus Wybory samorządowe 2018
   minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
   minus Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019
   plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJA

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA INFORMUJE, ŻE SPISY WYBORCÓW W WYBORACH

DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST zarządzonych na dzień 21.10.2018r.

SĄ DOSTĘPNE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od dnia 01.10.2018r. do dnia 15.10.2018r.,

W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNOWIE

(POKÓJ NR 1 poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek – 7.30- 16.30, piątek 7.30-14.30)

Każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w którym spis wyborców został sporządzony czy został w spisie uwzględniony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r  w sprawie spisu wyborców. Udostępnienie spisu do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub
nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Załączniki do pobrania: 2018-09-12 15:11:10 - POSTANOWIENIE Komisarza Wyb. w Legnicy z 11.09.2018 w spr. zwołania pierwszych posiedzeń teryt. komisji wyb. w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarz. na dzień 21.10.2018 (20.72 kB)
2018-09-12 15:12:10 - POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu teryt. zarz. na dzień 21.10.2018 (20.45 kB)
2018-09-13 10:37:07 - Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnowie (23.00 kB)
2018-09-14 13:05:40 - Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej Nr 1/3/2018 w spr. podania do publicznej wiadomości o składzie Powiat. Komisji Wyb. w Legnicy, jej siedzibie i pełnionych dyżurach (748.31 kB)
2018-09-17 13:30:31 - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Chojnowa z 17.09.2018r. o numerach oraz granicach obw. głosowania, wyznacz. siedzibach obw. komisji wyb. oraz możliwości głosowania koresp. i przez pełnom. w wyb. do (27.35 kB)
2018-09-18 12:03:10 - OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnowie z dnia 18 września 2018 r. dot. dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych (60.31 kB)
2018-09-25 11:51:10 - INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO (296.04 kB)
2018-09-26 14:29:29 - Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżuru komisji w dniu 26 września 2018 r. (329.09 kB)
2018-09-27 09:22:38 - OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnowie z dnia 27 września 2018 r. dot. dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydata na burmistrza (392.20 kB)
2018-09-27 09:23:29 - Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej (260.37 kB)
2018-10-02 12:48:57 - Uchwała Nr 3/2018 MKW w Chojnowie z 2.10.2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Chojnowa zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. (198.55 kB)
2018-10-02 12:50:41 - OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnowie z dnia 2.10.2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Chojnowa zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. (151.38 kB)
2018-10-02 12:51:33 - OBWIESZCZENIE MKW w Chojnowie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Chojnowa zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. (96.39 kB)
2018-10-02 12:52:43 - Uchwała MKW w Chojnowie z dnia 2.10.2018 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Miasta Chojnowa (132.37 kB)
2018-10-11 13:50:03 - POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Chojnów (41.25 kB)
2018-10-18 08:45:11 - UCHWAŁA NR XLVII/236/18 RM CHOJNOWA z dn. 27.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Chojnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (222.39 kB)
2018-10-23 14:18:14 - PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej Chojnowa sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Chojnowie. (4.47 MB)
2018-10-23 14:19:10 - PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Chojnowie (2.11 MB)

Ilość odwiedzin: 2830
Nazwa dokumentu: Wybory samorządowe 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-09-12 15:07:56
Data udostępnienia informacji: 2018-09-12 15:07:56
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-23 14:19:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner