logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Rok 2002
   minus Rok 2003
   minus Rok 2004
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
   minus Rok 2022
   minus Rok 2023
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2019-01-09 14:50:05 - UCHWAŁA NR VI/27/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019 (449.15 kB)
2019-01-30 11:32:51 - UCHWAŁA NR VII/28/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych or (201.92 kB)
2019-01-30 11:35:02 - UCHWAŁA NR VII/29/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Chojnowa (101.18 kB)
2019-01-30 11:36:03 - UCHWAŁA NR VII/30/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 (193.13 kB)
2019-01-30 11:36:50 - UCHWAŁA NR VII/31/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabu (190.96 kB)
2019-01-30 11:37:53 - UCHWAŁA NR VII/32/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżet (363.50 kB)
2019-03-06 11:24:00 - UCHWAŁA NR VIII/33/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Chojnowie (175.23 kB)
2019-03-06 11:24:33 - UCHWAŁA NR VIII/34/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Chojnów do Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy” (179.82 kB)
2019-03-06 13:51:31 - UCHWAŁA NR VIII/35/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Chojnowa (91.41 kB)
2019-03-06 13:53:06 - UCHWAŁA NR VIII/36/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Chojnowa (91.29 kB)
2019-03-06 13:55:02 - UCHWAŁA NR VIII/37/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów (349.57 kB)
2019-03-06 13:56:42 - UCHWAŁA NR VIII/38/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ora (113.86 kB)
2019-03-06 13:59:59 - UCHWAŁA NR VIII/39/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania nagrody sportowej dla uczniów (177.10 kB)
2019-03-06 14:01:29 - UCHWAŁA NR VIII/40/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów (182.34 kB)
2019-03-06 14:03:16 - UCHWAŁA NR VIII/41/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019 (516.33 kB)
2019-04-03 13:42:31 - UCHWAŁA NR IX/42/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych prz (186.31 kB)
2019-04-04 11:29:46 - UCHWAŁA NR IX/43/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jeg (181.41 kB)
2019-04-03 13:45:14 - UCHWAŁA NR IX/44/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na (274.47 kB)
2019-04-03 13:46:20 - UCHWAŁA NR IX/45/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019 (770.03 kB)
2019-04-03 13:49:25 - UCHWAŁA NR IX/46/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (880.15 kB)
2019-04-03 13:50:40 - UCHWAŁA NR IX/47/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Mi (365.16 kB)
2019-04-24 13:07:05 - UCHWAŁA NR X/48/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019 (958.90 kB)
2019-04-24 13:08:33 - UCHWAŁA NR X/49/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (917.82 kB)
2019-04-24 13:11:28 - UCHWAŁA NR X/50/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulującemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy (327.53 kB)
2019-05-23 10:34:57 - UCHWAŁA NR XI/51/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019 (759.14 kB)
2019-05-23 10:36:05 - UCHWAŁA NR XI/52/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (558.40 kB)
2019-05-23 10:36:54 - UCHWAŁA NR XI/53/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 20 maja 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem (102.15 kB)
2019-06-03 16:47:58 - UCHWAŁA NR XII/54/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Chojnowa. (235.68 kB)
2019-06-03 16:51:32 - UCHWAŁA NR XII/55/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie za 2018 rok (11.46 MB)
2019-06-03 16:52:25 - UCHWAŁA NR XII/56/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przekazania w formie darowizny projektora multimedialnego dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na rzecz Komisaria (202.18 kB)
2019-06-03 16:53:22 - UCHWAŁA NR XII/57/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyemitowania obligacji przez Miasto Chojnów oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (212.05 kB)
2019-06-03 16:54:19 - UCHWAŁA NR XII/58/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (518.63 kB)
2019-06-11 13:25:22 - UCHWAŁA NR XIII/59/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Panu Jerzemu Janusowi tytułu „Zasłużony dla Miasta Chojnowa” (103.19 kB)
2019-06-12 09:39:03 - UCHWAŁA NR XIV/60/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019 (441.26 kB)
2019-07-03 13:00:55 - UCHWAŁA NR XV/61/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnowa wotum zaufania (99.83 kB)
2019-07-03 13:02:19 - UCHWAŁA NR XV/62/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2018 rok (197.20 kB)
2019-07-03 13:03:20 - UCHWAŁA NR XV/63/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2018 rok (205.29 kB)
2019-07-03 13:04:39 - UCHWAŁA NR XV/64/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim mus (1.45 MB)
2019-07-03 13:05:41 - UCHWAŁA NR XV/65/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których orga (104.09 kB)
2019-07-03 13:07:03 - UCHWAŁA NR XV/66/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani K. M. na działalność dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (395.58 kB)
2019-07-03 13:09:11 - UCHWAŁA NR XV/67/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy i Sądu Rejonowego w Złotoryi (197.81 kB)
2019-07-03 13:10:38 - UCHWAŁA NR XV/68/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019 (849.97 kB)
2019-07-03 13:13:14 - UCHWAŁA NR XV/69/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (737.28 kB)
2019-07-03 13:14:07 - UCHWAŁA NR XV/70/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Chojnowa (105.27 kB)
2019-07-03 13:15:31 - UCHWAŁA NR XV/71/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulującemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy (328.58 kB)
2019-08-27 10:44:06 - UCHWAŁA NR XVI/72/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019 (1.00 MB)
2019-08-27 10:46:20 - UCHWAŁA NR XVI/73/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (939.98 kB)
2019-09-03 11:46:57 - UCHWAŁA NR XVII/74/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Chojnów" (328.17 kB)
2019-09-03 11:48:07 - UCHWAŁA NR XVII/75/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za (203.32 kB)
2019-09-03 11:49:21 - UCHWAŁA NR XVII/76/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu miasta Chojnowa dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojn (213.71 kB)
2019-09-03 11:50:17 - UCHWAŁA NR XVII/77/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019 (1.08 MB)
2019-09-03 11:51:30 - UCHWAŁA NR XVII/78/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.02 MB)
2019-10-03 09:19:29 - UCHWAŁA NR XVIII/79/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnowie (192.25 kB)
2019-10-03 09:20:06 - UCHWAŁA NR XVIII/80/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Chojnowie (195.65 kB)
2019-10-03 09:22:06 - UCHWAŁA NR XVIII/81/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B. M. na Burmistrza Miasta Chojnowa (773.33 kB)
2019-10-03 09:23:55 - UCHWAŁA NR XVIII/82/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019 (1.26 MB)
2019-10-03 09:25:47 - UCHWAŁA NR XVIII/83/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.01 MB)
2019-10-03 09:26:41 - UCHWAŁA NR XVIII/84/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Złotoryi (194.62 kB)
2019-10-03 09:27:41 - UCHWAŁA NR XVIII/85/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XVII/75/19 z dnia 28.08.2019 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpada (199.67 kB)
2019-11-14 10:25:33 - UCHWAŁA NR XIX/86/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019 (1.02 MB)
2019-11-14 10:29:32 - UCHWAŁA NR XIX/87/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (233.47 kB)
2019-11-14 10:56:54 - UCHWAŁA NR XIX/88/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (228.17 kB)
2019-12-03 15:13:11 - UCHWAŁA NR XX/89/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Chojnów, a Powiatem Polkowickim w sprawie organizowani (104.91 kB)
2019-12-03 15:15:02 - UCHWAŁA NR XX/90/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M. P. na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie (19.31 kB)
2019-12-03 15:17:35 - UCHWAŁA NR XX/91/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (212.06 kB)
2019-12-03 15:18:43 - UCHWAŁA NR XX/92/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi dział (309.33 kB)
2019-12-03 15:23:08 - UCHWAŁA NR XX/93/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019 (1.76 MB)
2019-12-03 15:24:14 - UCHWAŁA NR XX/94/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.02 MB)
2020-01-08 13:04:05 - UCHWAŁA NR XXI/95/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019 (868.62 kB)
2020-01-08 13:05:48 - UCHWAŁA NR XXII/96/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019 (1.06 MB)
2020-01-08 13:08:18 - UCHWAŁA NR XXIII/97/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.09 MB)
2020-01-08 13:10:19 - UCHWAŁA NR XXIII/98/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2020 rok (3.15 MB)
2020-01-08 13:11:25 - UCHWAŁA NR XXIII/99/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Chojnowie, w roku szkolnym 2019/2020 (194.07 kB)
2020-01-08 13:12:49 - UCHWAŁA NR XXIII/100/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku (203.44 kB)
2020-01-08 13:18:57 - UCHWAŁA NR XXIII/101/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (939.19 kB)
2020-01-08 13:21:45 - UCHWAŁA NR XXIII/102/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019 (1004.67 kB)
2020-01-08 13:34:09 - UCHWAŁA NR XXIII/103/19 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie opłaty targowej (102.74 kB)

Ilość odwiedzin: 6524
Nazwa dokumentu: Rok 2019
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Kuta
Data wytworzenia informacji: 2019-01-07 14:20:34
Data udostępnienia informacji: 2019-01-07 14:20:34
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-08 13:38:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner