logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   minus Zarządzenia Burmistrza
      minus Rok 2004
      minus Rok 2005
      minus Rok 2006
      minus Rok 2007
      minus Rok 2008
      minus Rok 2009
      minus Rok 2010
      minus Rok 2011
      minus Rok 2012
      minus Rok 2013
      minus Rok 2014
      minus Rok 2015
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
      minus Rok 2022
      minus Rok 2023
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
   plus Zgromadzenia publiczne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2019-01-25 10:35:05 - Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska ds. podatków i kontroli podatkowej (2.60 MB)
2019-01-25 10:36:19 - Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 02. 01. 2019 w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych. (511.63 kB)
2019-01-25 10:37:21 - Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 r. (2.14 MB)
2019-01-25 10:38:48 - Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2019 r. (3.68 MB)
2019-01-25 10:39:37 - Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019. (866.79 kB)
2019-01-25 10:41:03 - Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy (2.19 MB)
2019-01-25 10:46:06 - Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019r. (2.03 MB)
2019-01-25 10:46:59 - Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowa (664.23 kB)
2019-01-25 10:48:12 - Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza miasta Chojnowa z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podst (692.97 kB)
2019-01-25 10:50:20 - Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy lu (2.66 MB)
2019-01-25 10:51:51 - Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019. (2.04 MB)
2019-01-25 10:52:36 - Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania ze składu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. (427.03 kB)
2019-01-25 10:53:51 - Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania w skład Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. (460.32 kB)
2019-02-13 12:35:56 - Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019. (5.43 MB)
2019-02-13 12:37:00 - Zarządzenie Nr 14 „a”/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej (1.13 MB)
2019-02-13 12:38:23 - Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze (1.07 MB)
2019-02-13 12:40:03 - Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację z (2.22 MB)
2019-02-13 12:41:44 - Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku poło (1.28 MB)
2019-02-13 12:43:31 - Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu niespełniającego wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego, mieszczącego się w budynku poł (1.26 MB)
2019-02-28 14:46:18 - Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019. (5.85 MB)
2019-02-13 12:44:44 - Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2019 r. (2.54 MB)
2019-02-13 12:45:45 - Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2019 r. (2.31 MB)
2019-02-13 12:57:49 - Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu niespełniającego wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego, mieszczącego się w budynku prz (1.22 MB)
2019-02-13 12:58:38 - Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Legnickiej 75 w Chojnowie, prze (1.15 MB)
2019-02-13 12:59:28 - Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 21/ (1.29 MB)
2019-02-13 13:00:17 - Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z nieruchomości wspólnej położonej przy ul. Wojska Polskiego 5 części lokalu mieszkal (924.76 kB)
2019-02-28 14:48:28 - Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położon (1.32 MB)
2019-02-28 14:49:16 - Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze (1.09 MB)
2019-02-28 14:50:02 - Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze (1.06 MB)
2019-02-28 14:50:47 - Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2019 roku w za (773.38 kB)
2019-03-07 13:56:21 - Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (444.94 kB)
2019-03-07 13:57:03 - Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (443.36 kB)
2019-03-07 13:57:48 - Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (445.31 kB)
2019-03-07 13:58:56 - Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (449.98 kB)
2019-03-07 14:09:32 - Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (444.75 kB)
2019-03-07 14:10:09 - Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (445.08 kB)
2019-03-07 14:10:50 - Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (443.89 kB)
2019-03-07 14:11:26 - Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (447.20 kB)
2019-03-07 14:11:56 - Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (442.95 kB)
2019-03-07 14:19:16 - Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 (3.11 MB)
2019-03-21 13:37:16 - Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2019r. (2.83 MB)
2019-03-21 13:38:52 - Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2019r. w zakre (564.39 kB)
2019-03-21 13:39:31 - Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2019r. w zakre (567.28 kB)
2019-03-21 13:40:07 - Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 marca 2019 r. w powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds.. świadczeń wychowawczych w Wydziale Spra (2.69 MB)
2019-04-08 11:03:50 - ZARZĄDZENIE NR 44/2019 BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2018 rok (8.14 MB)
2019-04-10 14:24:20 - Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów… (1.88 MB)
2019-04-10 14:30:04 - Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 (10.78 MB)
2019-04-10 14:31:37 - Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozw (4.80 MB)
2019-04-10 14:33:39 - Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2019 r. (2.75 MB)
2019-04-10 14:34:33 - Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia harmonogramu czynności ustawowej likwidacji jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Chojnów: Gimnazjum nr (1.64 MB)
2019-04-10 14:35:15 - Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia harmonogramu przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego (945.30 kB)
2019-04-10 14:36:13 - Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego (2.15 MB)
2019-04-10 14:37:01 - Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie głosowania na projekty dotyczące Budżetu Obywatelskiego Miasta Chojnowa na rok 2019 (675.73 kB)
2019-04-10 14:39:26 - Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 (8.06 MB)
2019-05-14 12:52:00 - Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek czynszu oraz zasad wydzierżawiania/wynajmowania nieruchomości (4.64 MB)
2019-05-14 12:54:47 - Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 (5.48 MB)
2019-05-14 12:56:45 - Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 (5.87 MB)
2019-05-14 12:57:48 - Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem (1.29 MB)
2019-05-14 12:59:17 - Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 (4.88 MB)
2019-05-14 13:01:17 - Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 (1.80 MB)
2019-05-14 13:03:50 - Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 (9.37 MB)
2019-05-14 13:06:48 - Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych prowadzonyc (8.83 MB)
2019-05-14 13:09:02 - Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej garażem, położonej prz (1.34 MB)
2019-06-21 13:32:30 - Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa (2.77 MB)
2019-05-14 13:09:54 - Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 maja 2019 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2019 roku w zakr (556.78 kB)
2019-06-21 13:33:52 - Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert realizację zadania publicznego (644.06 kB)
2019-06-21 13:34:45 - Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowej – na rzecz najemcy – lokalu uzytkowego mieszczącego się w budynku (1.33 MB)
2019-06-21 13:35:46 - Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie określenia harmonogramu przygotowania i przeprowadzenia konsultacj (1.06 MB)
2019-06-21 13:36:41 - Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie odwołania ze składu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego (425.24 kB)
2019-06-21 13:37:55 - Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnowie (895.86 kB)
2019-06-21 13:39:05 - Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Chojnowie (2.99 MB)
2019-06-21 13:39:47 - Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyboru ofert w konkursie ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Ro (584.12 kB)
2019-06-21 13:41:27 - Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 (5.08 MB)
2019-06-21 13:42:26 - Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geode (1.15 MB)
2019-06-21 13:43:37 - Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 (2.88 MB)
2019-06-21 13:44:30 - Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania w skład Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chojnowie (431.49 kB)
2019-06-21 13:47:30 - Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kul (12.65 MB)
2019-06-21 13:50:58 - Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka (12.71 MB)
2019-06-21 13:54:54 - Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalne w (13.44 MB)
2019-05-31 10:09:58 - Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych za rok budżetowy 2018 (3.03 MB)
2019-05-31 12:19:59 - Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie (662.01 kB)
2019-06-21 14:04:31 - Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania w skład Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chojnowie (469.73 kB)
2019-06-17 12:07:54 - Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z 31 maja 2019 r. w sprawie Cmentarza Komunalnego w Chojnowie (1.32 MB)
2019-06-24 11:24:03 - Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Chojnowie (752.48 kB)
2019-06-24 11:25:28 - Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 (3.83 MB)
2019-06-24 11:26:26 - Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z części wspólnych nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Tadeusza Kościuszki (920.25 kB)
2019-06-24 11:27:11 - Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych w ramach zadania polegającego na remonci (448.15 kB)
2019-06-24 11:27:56 - Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziału we współwłasności budynku i gruntu (548.20 kB)
2019-06-24 11:28:39 - Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania ze składu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego (424.80 kB)
2019-06-24 11:29:55 - Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. administracji i promocji (2.76 MB)
2019-06-24 11:32:38 - Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019-06-24 (6.68 MB)
2019-06-24 11:33:05 - Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Szk (669.86 kB)
2019-07-04 11:51:32 - Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim (459.40 kB)
2019-07-04 11:54:21 - Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019-07-04 (6.53 MB)
2019-06-27 09:13:25 - Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia…. (12.65 MB)
2019-07-04 12:44:58 - Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 (10.43 MB)
2019-07-04 11:56:54 - Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania Dyrektora Muzeum Regionalnego w Chojnowie (408.34 kB)
2019-07-18 13:09:26 - Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (675.80 kB)
2019-07-18 13:10:26 - Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 010 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów (2.23 MB)
2019-07-18 13:11:14 - Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnów oznaczonej numerem geod (654.02 kB)
2019-07-18 13:12:11 - Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnów oznaczonej numerem geod (1.35 MB)
2019-07-18 13:14:25 - Zarządzenie Nr 102/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019-07-18 (8.21 MB)
2019-07-18 13:15:23 - Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy (1.81 MB)
2019-07-18 13:16:35 - Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyznania nagrody sportowej Burmistrza Miasta Chojnowa dla uczniów w 2019r. (418.05 kB)
2019-07-18 13:17:40 - Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza Miasta Chojnowa dla uczniów w 2019r. (1.18 MB)
2019-08-13 12:35:57 - Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019-08-13 (4.76 MB)
2019-08-13 12:37:21 - Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie powołania Pana Mariusza Garbery na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Chojnowie (425.58 kB)
2019-08-13 12:38:06 - Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Mazurkiewicz (587.55 kB)
2019-08-13 15:23:32 - Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów we współwłasności budynku i gruntu (589.69 kB)
2019-08-13 12:38:48 - Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyspiańskiego (413.12 kB)
2019-08-13 12:39:25 - Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa nawierzchni ulicy Matej (417.97 kB)
2019-08-13 12:40:27 - Zarządzenie Nr 111a/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach (1.82 MB)
2019-08-13 12:43:08 - Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Panu Mariuszowi Szklarzowi pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickie (464.23 kB)
2019-08-13 12:43:52 - Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie (505.62 kB)
2019-08-14 10:17:13 - Zarządzenie Nr 114/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019. (6.53 MB)
2019-08-13 12:44:40 - Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Choj (1.28 MB)
2019-08-13 12:45:26 - Zarządzenie Nr 116/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów we współwłasności budynku i gruntu (580.74 kB)
2019-09-04 13:18:25 - Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnowie (498.86 kB)
2019-09-04 13:20:14 - Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 (5.52 MB)
2019-09-04 14:28:01 - Zarządzenie Nr 119/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2019r. (16.81 MB)
2019-10-03 12:05:45 - Zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 (6.80 MB)
2019-09-04 14:21:51 - Zarządzenie Nr 121/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z „Zagospodarowaniem terenu przy zabud (497.44 kB)
2019-09-04 14:22:32 - Zarządzenie Nr 122/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z „Modernizacja budynku Szkoły przy ul (479.72 kB)
2019-10-03 12:13:31 - Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 września 2019 r. w sprawie sposobie i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej (28.11 MB)
2019-09-04 14:23:33 - Zarządzenie Nr 125/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gmi (2.15 MB)
2019-09-19 12:36:45 - Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 (11.39 MB)
2019-09-19 12:38:52 - Zarządzenie Nr 128/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem dział (1.47 MB)
2019-09-19 12:39:57 - Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 września 2019 r. w sprawie odwołania ze składu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego (393.27 kB)
2019-09-19 12:40:37 - Zarządzenie Nr 130/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejski (453.98 kB)
2019-10-03 12:16:09 - Zarządzenie Nr 131/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Program współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi (733.59 kB)
2019-10-03 12:17:14 - Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. gospodarki gruntami w Wydzia (2.80 MB)
2019-10-17 11:24:02 - Zarządzenie Nr 133/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 (12.17 MB)
2019-10-17 11:27:33 - Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 października 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnowie (873.13 kB)
2019-10-18 10:40:36 - Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (2.82 MB)
2019-10-17 11:30:35 - Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 (9.72 MB)
2019-10-17 11:31:50 - Zarządzenie Nr 138/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Miejskiej (1.14 MB)
2019-10-17 11:32:52 - Zarządzenie Nr 139/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z części wspólnych nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Mikołaja Reja (848.67 kB)
2019-10-17 11:34:09 - Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania w przypadku przejmowania i zagospodarowania przez Gminę Miejską Chojnów nabytyc (2.68 MB)
2019-10-17 11:35:26 - Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego, mieszczącego się w budy (1.19 MB)
2019-11-08 10:10:41 - Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 (2.61 MB)
2019-11-08 10:14:20 - Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 października 2019 r. w sprawie stawek czynszu na najem lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych (830.76 kB)
2019-11-08 10:17:16 - Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019-11-08 (6.53 MB)
2019-11-08 10:17:59 - Zarządzenie Nr 146/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. infrastruktury miejskiej w Wydziale (2.94 MB)
2019-11-08 10:19:30 - Zarządzenie Nr 147/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 (16.55 MB)
2019-11-08 10:20:34 - Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnowie (415.47 kB)
2019-11-08 10:21:36 - Zarządzenie Nr 149/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian składu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego (518.96 kB)
2019-11-08 10:22:32 - Zarządzenie Nr 150/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 (2.20 MB)
2019-12-05 09:43:35 - Zarządzenie Nr 151/2019 z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów mieszczących się w bud (2.04 MB)
2019-12-05 09:35:24 - Zarządzenie Nr 152/2019 z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie uczwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2020 rok (4.07 MB)
2019-12-05 09:45:48 - Zarządzenie Nr 153/2019 z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1021.80 kB)
2019-12-05 09:56:40 - Zarządzenie Nr 154/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019-12-05 (2.11 MB)
2019-12-05 09:57:33 - Zarządzenie Nr 155/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejsk (446.79 kB)
2019-12-05 09:58:40 - Zarządzenie Nr 156/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Miejskiej Chojnów oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem (2.72 MB)
2019-12-19 13:45:03 - Zarządzenie Nr 157/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 (21.50 MB)
2019-12-19 13:47:58 - Zarządzenie Nr 158/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej garażem przy ul. S (1.21 MB)
2019-12-19 13:48:54 - Zarządzenie Nr 159/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 409/3 przy ul. Legnickiej 46A (1.07 MB)
2019-12-19 13:49:37 - Zarządzenie Nr 160/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego (garażu) wraz ze sprzedażą (1.38 MB)
2019-12-19 13:50:25 - Zarządzenie Nr 161/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. infrastruktury miejskiej w Wy (2.93 MB)
2019-12-19 13:51:43 - Zarządzenie Nr 162/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 (8.28 MB)
2019-12-19 13:53:00 - Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie (8.35 MB)
2019-12-19 13:54:00 - Zarządzenie Nr 164/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnowa nr 157/2019 z dnia 28 listopada 2019r. (581.78 kB)
2019-12-19 13:56:20 - Zarządzenie Nr 165/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 (21.21 MB)
2019-12-19 13:57:15 - Zarządzenie Nr 166/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojn (1.77 MB)
2019-12-19 13:58:01 - Zarządzenie Nr 167/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z części wspólnych budynku nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Kolejowej 8 (1.23 MB)
2020-01-10 14:14:29 - Zarządzenie Nr 168/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 (12.03 MB)
2020-01-10 14:17:53 - Zarządzenie Nr 169/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019 (11.92 MB)
2020-01-10 14:19:17 - Zarządzenie Nr 170/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy miejskiej Cho (2.84 MB)

Ilość odwiedzin: 6021
Nazwa dokumentu: Rok 2019
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Grześkowiak
Data wytworzenia informacji: 2019-01-07 14:22:32
Data udostępnienia informacji: 2019-01-07 14:22:32
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-10 14:19:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner