logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Rok 2002
   minus Rok 2003
   minus Rok 2004
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
   minus Rok 2022
   minus Rok 2023
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2020-01-31 10:46:49 - UCHWAŁA NR XXIV/104/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 (215.26 kB)
2020-01-31 10:48:11 - UCHWAŁA NR XXIV/105/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego (193.36 kB)
2020-01-31 10:49:07 - UCHWAŁA NR XXIV/106/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie opłaty targowej (103.38 kB)
2020-01-31 10:51:58 - UCHWAŁA NR XXIV/107/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.02 MB)
2020-01-31 10:53:45 - UCHWAŁA NR XXIV/108/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020 (1.36 MB)
2020-04-03 11:20:43 - UCHWAŁA NR XXIV/109/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (1.33 MB)
2020-04-03 11:22:14 - UCHWAŁA NR XXV/110/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa (353.29 kB)
2020-04-03 11:23:17 - UCHWAŁA NR XXV/111/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Chojnowa (193.57 kB)
2020-04-03 11:25:03 - UCHWAŁA NR XXV/112/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Chojnowa (197.27 kB)
2020-04-03 11:26:06 - UCHWAŁA NR XXV/113/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020 (1.08 MB)
2020-04-03 11:28:46 - UCHWAŁA NR XXV/114/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.02 MB)
2020-04-03 11:30:19 - UCHWAŁA NR XXV/115/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego (206.34 kB)
2020-04-03 11:31:43 - UCHWAŁA NR XXV/116/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów (1.30 MB)
2020-04-03 11:32:55 - UCHWAŁA NR XXV/117/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli ni (232.16 kB)
2020-04-07 09:01:12 - UCHWAŁA NR XXV/118/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruc (2.40 MB)
2020-04-07 09:03:35 - UCHWAŁA NR XXV/119/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za poj (213.59 kB)
2020-04-07 09:06:47 - UCHWAŁA NR XXV/120/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzeń dotyczących czasowego zamknięcia Targowiska Miejskiego, placów zabaw i siłowni plenerowych (201.90 kB)
2020-05-13 11:03:01 - UCHWAŁA NR XXVI/121/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020 (2.20 MB)
2020-05-13 11:04:19 - UCHWAŁA NR XXVI/122/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.93 MB)
2020-05-13 11:05:26 - UCHWAŁA NR XXVI/123/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów (425.22 kB)
2020-05-13 11:06:16 - UCHWAŁA NR XXVI/124/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie (653.24 kB)
2020-05-13 11:06:57 - UCHWAŁA NR XXVI/125/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za poje (216.22 kB)
2020-05-13 11:08:12 - UCHWAŁA NR XXVI/126/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruch (2.40 MB)
2020-05-29 12:45:16 - UCHWAŁA NR XXVII/127/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Chojnowie (236.84 kB)
2020-05-29 12:49:02 - UCHWAŁA NR XXVII/128/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020 (1.92 MB)
2020-06-19 09:47:51 - UCHWAŁA NR XXVIII/129/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020 (2.06 MB)
2020-06-19 09:49:15 - UCHWAŁA NR XXVIII/130/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (2.00 MB)
2020-07-02 12:37:12 - UCHWAŁA NR XXIX/131/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnowa wotum zaufania (106.00 kB)
2020-07-02 12:50:17 - UCHWAŁA NR XXIX/132/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2019 rok (201.24 kB)
2020-07-02 12:51:54 - UCHWAŁA NR XXIX/133/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2019 rok (209.64 kB)
2020-07-02 12:57:27 - UCHWAŁA NR XXIX/134/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie za 2019 rok (4.50 MB)
2020-07-02 12:58:45 - UCHWAŁA NR XXIX/135/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Chojnowie (121.44 kB)
2020-07-02 13:00:45 - UCHWAŁA NR XXIX/136/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzeń dotyczących otwarcia Targowiska Miejskiego, placów zabaw i siłowni plenerowych (108.96 kB)
2020-07-02 13:08:08 - UCHWAŁA NR XXIX/137/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020 (2.85 MB)
2020-07-02 13:10:02 - UCHWAŁA NR XXIX/138/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (2.39 MB)
2020-07-02 13:14:49 - UCHWAŁA NR XXIX/139/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonal (247.67 kB)
2020-08-13 14:31:13 - UCHWAŁA NR XXX/140/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020 (1.78 MB)
2020-08-13 14:32:20 - UCHWAŁA NR XXX/141/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Chojnów, w roku szkolnym 2020/2021 (108.62 kB)
2020-08-13 14:33:23 - UCHWAŁA NR XXX/142/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Chojnowa (626.69 kB)
2020-09-01 12:02:10 - UCHWAŁA NR XXXI/143/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020 (1.89 MB)
2020-09-01 12:03:48 - UCHWAŁA NR XXXI/144/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (2.26 MB)
2020-09-01 12:40:22 - UCHWAŁA NR XXXI/145/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2020 r. (205.45 kB)
2020-10-30 11:19:13 - UCHWAŁA NR XXXII/146/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącym (353.31 kB)
2020-10-30 11:21:10 - UCHWAŁA NR XXXII/147/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020 (2.96 MB)
2020-10-30 11:22:46 - UCHWAŁA NR XXXII/148/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.89 MB)
2020-10-30 11:24:17 - UCHWAŁA NR XXXII/149/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy wyznaczeniu aglomeracj (314.95 kB)
2020-11-23 13:35:05 - UCHWAŁA NR XXXIII/150/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020 (5.37 MB)
2020-11-23 13:38:08 - UCHWAŁA NR XXXIII/151/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (205.13 kB)
2020-11-23 13:39:50 - UCHWAŁA NR XXXIII/152/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (212.68 kB)
2020-11-23 13:51:42 - UCHWAŁA NR XXXIII/153/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M. I. na Dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (433.91 kB)
2021-01-04 13:51:17 - UCHWAŁA NR XXXIV/154/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (3.53 MB)
2021-01-08 08:38:33 - UCHWAŁA NR XXXIV/155/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2021 rok (2.80 MB)
2021-01-04 14:23:24 - UCHWAŁA NR XXXIV/156/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji (II etap) do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów (182.75 kB)
2021-01-04 14:24:37 - UCHWAŁA NR XXXIV/157/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (231.64 kB)
2021-01-04 14:26:19 - UCHWAŁA NR XXXIV/158/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulamin Cmentarza Komunalnego w Chojnowie oraz ustalenia cennika opłat za korzystanie z mienia komunalne (356.95 kB)
2021-01-04 14:27:41 - UCHWAŁA NR XXXIV/159/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Chojnowie (260.04 kB)
2021-01-04 14:29:09 - UCHWAŁA NR XXXIV/160/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Chojnów (9.48 MB)
2021-01-04 14:30:12 - UCHWAŁA NR XXXIV/161/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Chojnów do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna” (354.66 kB)
2021-01-04 14:31:30 - UCHWAŁA NR XXXIV/162/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020 (5.26 MB)
2021-01-04 14:32:22 - UCHWAŁA NR XXXIV/163/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1023.54 kB)
2021-01-04 14:34:43 - UCHWAŁA NR XXXIV/164/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej o (205.43 kB)
2021-01-04 14:36:03 - UCHWAŁA NR XXXIV/165/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej (6.10 MB)
2021-01-04 14:37:22 - UCHWAŁA NR XXXIV/166/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 (462.75 kB)

Ilość odwiedzin: 5600
Nazwa dokumentu: Rok 2020
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Kuta
Data wytworzenia informacji: 2020-01-03 14:32:24
Data udostępnienia informacji: 2020-01-03 14:32:24
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-08 08:41:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner