logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   minus Przetargi
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   plus Zarządzenia Burmistrza
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2020-01-08 12:40:01 - Dwudziesty drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiańskiego za wiaduktem, w kierunku wsi Jerzmanowice) (51.50 kB)
2020-01-08 12:43:31 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w klatce nr 12 budynku położonego przy ul. Grunwaldzkiej nr 8,10,12 w Chojnowie wraz z udziałem w gruncie (45.50 kB)
2020-01-29 16:01:14 - Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej w Chojnowie (245.86 kB)
2020-02-05 14:59:45 - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnów, oznaczonej numerem geodezyjnym 1/2 obręb 7 m2 pod zniczomat (566.75 kB)
2020-02-26 13:31:25 - Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2020 r. (216.00 kB)
2020-03-12 14:20:59 - Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2020 r. (185.00 kB)
2020-03-20 13:30:38 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1A w budynku położonym przy ul. Witosa 32 w Chojnowie, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 450/5 o powierzchni 435 m2 wra (48.00 kB)
2020-03-20 13:32:28 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku będącym w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Młodość” w Chojnowie, położonym przy ul. Władysława Łokietka 1B w C (45.00 kB)
2020-03-23 07:42:55 - Dwudziesty trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiańskiego za wiaduktem, w kierun (19.41 kB)
2020-03-27 17:44:31 - Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2020 r. (39.45 kB)
2020-04-07 16:33:10 - Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2020 r. (90.50 kB)
2020-05-07 13:36:27 - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w klatce nr 12 budynku położonego przy ul. Grunwaldzkiej nr 8,10,12 w Chojnowie wraz z udziałem w gruncie. (47.00 kB)
2020-05-07 13:38:44 - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku będącym w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Młodość” w Chojnowie, położonym przy ul. Władysława Łokietka 1B w Choj (45.50 kB)
2020-05-15 12:41:35 - Zapytanie Ofertowe dot. Rozbiórki komina ceramicznego przy Przychodni Rejonowej w Chojnowie (940.93 kB)
2020-05-29 21:01:52 - Przebudowa drogi nr 104383D – ul. Asnyka w Chojnowie (27.96 kB)
2020-06-04 10:42:50 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1a w budynku położonym przy ul. Rynek 4 w Chojnowie, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 304/8 wraz z udziałem w nieruch (47.50 kB)
2020-06-04 11:35:38 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych przy ul. Zielonej w obrębie 4 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowę garażami wraz ze sprzedażą d (20.24 kB)
2020-06-04 12:21:10 - Pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części działki nr 30/3 obr. 6 miasta Chojnowa (17.79 kB)
2020-06-08 13:35:01 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. Rozbiórki komina ceramicznego przy Przychodni Rejonowej w Chojnowie (48.79 kB)
2020-06-10 11:59:44 - ZAPYTANIE OFERTOWE dot.Dostawy i montażu paneli winylowych w pomieszczeniach Przychodni Rejonowej w Chojnowie (281.87 kB)
2020-06-12 14:46:59 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pn : "Przebudowa drogi nr 104383D – ul. Asnyka w Chojnowie" (347.85 kB)
2020-06-24 15:16:07 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie (3.51 MB)
2020-07-01 12:05:09 - Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku będącym w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Młodość” w Chojnowie, położonym przy ul. Władysława Łokietka 1B w Cho (46.50 kB)
2020-07-01 12:17:01 - Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w klatce nr 12 budynku położonego przy ul. Grunwaldzkiej nr 8,10,12 w Chojnowie wraz z udziałem w gruncie. (47.00 kB)
2020-07-07 11:01:02 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot.Dostawy i montażu paneli winylowych w pomieszczeniach Przychodni Rejonowej w Chojnowie (52.64 kB)
2020-07-15 15:25:55 - Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Chojnowa do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021 (116.50 kB)
2020-07-16 15:45:19 - Zaproszenie do złoż. oferty na realiz. zadania o wart. poniżej 30 000 euro Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestors. w specjal. architektonicznej przy realizacji zadania pn. "Przebudowa schodów (677.46 kB)
2020-07-31 13:57:57 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie (161.50 kB)
2020-08-04 16:04:35 - Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Chojnowa do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021 (117.50 kB)
2020-08-07 14:38:00 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie (31.50 kB)
2020-08-18 16:25:33 - Przebudowa drogi nr 104383D - ul. Asnyka w Chojnowie (101.50 kB)
2020-08-21 10:15:28 - Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w klatce nr 12 budynku położonego przy ul. Grunwaldzkiej nr 8,10,12 w Chojnowie wraz z udziałem w gruncie. (47.00 kB)
2020-08-21 10:17:54 - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1A w budynku położonym przy ul. Witosa 32 w Chojnowie wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. (48.00 kB)
2020-08-21 10:20:47 - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1a w budynku położonym przy ul. Rynek 4 w Chojnowie wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. (48.00 kB)
2020-09-03 10:53:29 - Informatyzacja laboratorium analitycznego Przychodni Rejonowej w Chojnowie (15.83 kB)
2020-09-04 11:23:33 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 w klatce nr 3 budynku położonego przy ul. Wolności nr 1,3,5 w Chojnowie wraz z udziałem w gruncie. (47.00 kB)
2020-09-04 11:25:34 - Pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali mieszczących się w budynku przy ul. Chmielnej 2 na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - pomieszczeń gospodarczych wraz z udziałem w nieruchomośc (23.35 kB)
2020-09-04 11:27:29 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Leśnej w obrębie 3 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 233/1 o powierzchni 88 m (18.23 kB)
2020-09-17 12:33:56 - Pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali mieszczących się w budynku przy ul. Mikołaja Reja 13 na sprzedaż pomieszczenia mieszkalnego oznaczonego nr 7 niespełniającego wymogów samodzi (23.40 kB)
2020-09-17 12:58:20 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 4 miasta Chojnowa. (51.00 kB)
2020-09-17 13:45:44 - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Zielonej w obrębie 4 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowę garażami wraz ze sprzedażą działki nr 52/32 w (20.61 kB)
2020-10-02 11:33:08 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych -Część I zamówienia, Odbieranie i transport odpadów komunalnych-Część II od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (4.18 MB)
2020-10-08 13:23:31 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ul. Wincentego Witosa 15 w Chojnowie, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 56/57 wraz z udzia (49.00 kB)
2020-10-08 13:25:32 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Ogrodowej w obrębie 4 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 330/12 o powierzchni (19.45 kB)
2020-10-08 13:27:29 - Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w klatce nr 12 budynku położonego przy ul. Grunwaldzkiej nr 8,10,12 w Chojnowie, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 146/ (48.00 kB)
2020-10-08 13:29:07 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w obrębie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowę garażami. (19.93 kB)
2020-10-23 11:10:03 - Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1A w budynku położonym przy ul. Witosa 32 w Chojnowie, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 450/5 wraz z udziałem w nieruch (48.50 kB)
2020-10-23 11:12:23 - Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1a w budynku położonym przy ul. Rynek 4 w Chojnowie, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 304/8 wraz z udziałem w nierucho (48.50 kB)
2020-10-23 11:14:47 - Drugi przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali mieszczących się w budynku przy ul. Chmielnej 2 na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - pomieszczeń gospodarczych wraz z udziałem w nieruchomości g (23.53 kB)
2020-11-05 08:58:57 - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 w klatce nr 3 budynku położonego przy ul. Wolności nr 1,3,5 w Chojnowie, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 356/1 wraz (48.00 kB)

Ilość odwiedzin: 18556
Nazwa dokumentu: Rok 2020
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Justyna Halikowska-Kulesza
Data wytworzenia informacji: 2020-01-08 11:27:47
Data udostępnienia informacji: 2020-01-08 11:27:47
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-05 08:59:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner